Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378»

01 Березня 2018 4:38 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378»

У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, впровадженням у заклади охорони здоров’я України наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, виникла необхідність у перегляді та внесенні змін до форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення; № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік», № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік», № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років за 20___ рік», № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою – 01601,

м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського,7, e-mail: [email protected], тел.: (044) 253-74-28 Заболотько Валентина Миколаївна.

Наказ оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Термін обговорення Проекту постанови становить один місяць з моменту його оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378».

 1. Обгрунтування необхідності прийняття акту.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України від 2017 року «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378» (далі – проект наказу) розроблено відповідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за №1009/14276. У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, впровадженням у заклади охорони здоров’я України наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно- поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, виникла необхідність у перегляді та внесенні змін до форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення: № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20 рік», № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20 рік», № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років за 20 рік», № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20 рік».

Реєстрація наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378» дасть змогу значно покращити статистичну звітність у закладах охорони здоров’я України незалежно від її організаційно-правової форми.

 1. Мета та шляхи її досягнення

Метою цього проекту наказу є підвищення якості та удосконалення системи статистичної звітності у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування. Шляхи досягнення – прийняття цього наказу.

 1. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють; Закон України «Про державну статистику»; Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за №1009/14276.

 1. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація цього проекту наказу не потребує додаткового фінансування з Державного або місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджено з Державною службою статистики України.

 1. Регіональний аспект

Питання, які регулюються проектом наказу не стосуються аспектів розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

б1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 1. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорущень. Проект наказу погоджено Сектором з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує громадського обговорення.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно- правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до законодавства України та вдосконалення і уніфікацію статистичного обліку та звітності у різних закладах охорони здоров’я незалежно від їх організаційно-правової форми та створення єдиного інформаційного простору з питань статистики охорони здоров’я на всій території України.

Заступник Міністра О. Лінчевський

Проект

оприлюднений 22.03.2018 р.

на сайті МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378

Відповідно до абзацу дев’яносто п’ятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

 1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Форму звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік» (річна) (додається).»;

підпункти 1.9, 1.10 викласти в такій редакції:

«1.9. Форму звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (річна) (додається).

1.10. Форму звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

підпункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік» (річна) (додається).»;

підпункти 1.22, 1.23 викласти в такій редакції:

«1.22. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (річна) (додається).

1.23. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

2) у пункті 2 слова «лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики»;

3) у підпункті 5.1 пункту 5 слова «усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики».

 1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

2) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1011/14278;

3) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1015/14282;

4) Зміну до форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

5) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1016/14283;

6) Зміни до форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

7) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20__ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1017/14284;

8) Зміни до форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

9) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1018/14285.

 1. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення у відповідних закладах охорони здоров’я.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до форми звітності № 12

«Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20 ______ рік»

 1. Назву форми № 12 викласти в такій редакції:

«Звіт про зареєстровані захворювання за 20__________ рік».

 1. «Титульну сторінку форми № 12 викласти в такій редакції:

«Звітність

Звіт про зареєстровані захворювання за 20____ рік

Подають Терміни подання Форма № 12 (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 10 липня 2007 року № 378 (зі змінами) за погодженням із Держстатом

1. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльність із медичної практики, – Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Згідно з наказом структурного підрозділу з питань охорони здоров’я
2. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, зведений звіт по території – Міністерству охорони здоров’я України Згідно з наказом МОЗ

Респондент:

Найменування ___________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,№ будинку/корпусу, № квартири/офіса)

».

 1. До таблиці 1000 глави 1 «Діти віком 0 – 14 років включно» внести такі зміни:

1) після рядка 7.1 доповнити новим рядком 7.4 такого змісту:

розсіяний склероз 7.4 G35

2) після рядка 18.1 доповнити новими рядками 18.2, 18.3 такого змісту:

уроджені аномалії розвитку сечової системи 18.2 Q60-

Q64

з них уроджені вади розвитку нирки 18.3 Q60-

Q63

3) після рядка 19.0 доповнити новим рядком 19.1 такого змісту:

у тому числі дислексія 19.1 R48.0
 1. До таблиці 2000 глави 2 «Діти віком 15 – 17 років включно» внести такі зміни:

1) після рядка 7.1 доповнити новим рядком 7.4 такого змісту:

розсіяний склероз 7.4 G35

2) після рядка 18.1 доповнити новими рядками 18.2, 18.3 такого змісту:

уроджені аномалії розвитку сечової системи 18.2 Q60-

Q64

з них уроджені вади розвитку нирки 18.3 Q60-

Q63

3) після рядка 19.0 доповнити новим рядком 19.1 такого змісту:

у тому числі дислексія 19.1 R48.0
 1. До таблиці 3000 глави 3 «Дорослі (18 років і старші)» внести такі зміни:

1) після рядка 18.1 доповнити новими рядками 18.2, 18.3 такого змісту:

уроджені аномалії розвитку сечової системи 18.2 Q60-

Q64

з них уроджені вади розвитку нирки 18.3 Q60-

Q63

2) після рядка 19.0 доповнити новим рядком 19.1 такого змісту:

у тому числі дислексія 19.1 R48.0
В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20 ____ рік»

 1. Назву форми № 12 викласти в такій редакції:

«Звіт про зареєстровані захворювання за 20______рік».

 1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20 _____ рік» (далі – форма № 12).».

3/ У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму № 12 заповнюють юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльність із медичної практики і надають амбулаторно- поліклінічну допомогу.

Форму № 12 не заповнюють у закладах охорони здоров’я третинного рівня надання медичної допомоги (обласні лікарні, консультативно-діагностичні центри, клініки науково-дослідних інститутів).»;

2) підпункти 2.3.2, 2.3.3 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3.2. У спеціалізованих протитуберкульозних диспансерах (кабінетах) та онкологічних диспансерах (кабінетах) форму № 12 заповнюють на підставі даних форм первинної облікової документації: № 030-4/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику» (далі – форма № 030-4/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі – наказ МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435), та № 030-6/о «Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення» (далі – форма № 030-6/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі – наказ МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527).

2.3.3. У спеціалізованих дерматовенерологічних диспансерах (кабінетах) дані щодо кількості:

хворих на грибкові шкірні хвороби заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 065-1/о «Медична карта хворого на грибкове захворювання № ____ », затвердженої наказом МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527;

хворих на венеричні захворювання – на підставі форми первинної облікової документації № 065/о «Медична карта хворого на венеричне захворювання № __» (далі – форма № 065/о), затвердженої наказом МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527;

хворих на шкірні хвороби (екзема, псоріаз, дерматити тощо) – на підставі форм: № 025-2/о або № 025-6/о та № 030/о.»;

3) пункт 2.15 викласти в такій редакції:

«2.15. У спеціалізованих протитуберкульозних диспансерах (кабінетах) у формі звітності № 12 у рядках 1.0, 2.0, 2.1 за всіма графами вказується кількість зареєстрованих хворих на туберкульоз різної локалізації, які одержують лікування або закінчили його й перебувають під диспансерним наглядом.

У рядках 1.0, 2.0, 2.1 у графах 1 – 4 таблиці 1000, графах 1, 2 таблиці 2000, графах 1, 2 і 6 таблиці 3000 вказується загальна кількість зареєстрованих хворих на активний туберкульоз різної локалізації та хворих з малими й великими залишковими змінами після вилікування туберкульозу.

У рядках 1.0, 2.0, 2.1 у графах 5 – 8 таблиці 1000, графах 3, 4 таблиці 2000, графах 3, 4, 7 таблиці 3000 зазначається кількість хворих на активний туберкульоз, що його зареєстровано вперше в житті.

У рядках 1.0, 2.0 та 2.1 графи 9 таблиці 1000, графах 7 і 8 таблиці 2000, графах 5 і 8 таблиці 3000 вказується кількість хворих на туберкульоз, які перебувають під диспансерним наглядом: діти віком 0 – 14 років включно, діти віком 15 – 17 років включно та дорослі віком 18 років і старші з активним туберкульозом різної локалізації, хворі з малими та великими залишковими змінами після вилікування туберкульозу та діти віком 0 – 17 років включно, які інфіковані туберкульозом у ранньому періоді первинної туберкульозної інфекції

з груп ризику, а саме: віраж туберкулінових реакцій без симптомів тубінтоксикації і локальних змін; діти з наростаючою або гіперергічною реакцією на туберкулін.

У рядках 1.0, 2.0 та 2.1 графи 9 таблиці 1000, графи 7 таблиці 2000, графи 5, 8 таблиці 3000 не вказується кількість здорових осіб, які перебували в контакті з хворими, що проживають у сімейних туберкульозних вогнищах.»;

4) пункт 2.17 викласти в такій редакції:

«2.17. У самостійних психоневрологічних, наркологічних диспансерах (кабінетах) і диспансерних відділеннях психіатричних, психоневрологічних та наркологічних лікарень кількість хворих, які перебувають під диспансерним і консультативним наглядом, на кінець звітного року (відповідно рядок 6.0 кожної з таблиць 1000, 2000, 3000) має збігатися з відповідними даними форми звітності № 10 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20 ____ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276 (далі – форма № 10), оскільки остаточний діагноз розладу психіки та поведінки може бути встановлено лише лікарем-психіатром.

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом, що їх відображено у формі № 12 (рядок 6.0 кожної з таблиць 1000, 2000 та 3000 за відповідними графами), має збігатися з кількістю хворих на розлади психіки та поведінки, які вперше в житті взяті під диспансерний і консультативний нагляд протягом звітного року (форма № 10).

Кількість хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного року, що їх відображено у формі № 12 (рядок 6.0 кожної з таблиць 1000, 2000 та 3000 за відповідними графами), має збігатися з відповідними даними форми № 10.».

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміна до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС за 20___ рік»

Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма № 16 заповнюється на підставі форм первинної облікової документації: № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ____»,

№ 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» (далі – форма № 025-2/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – наказ МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110), № 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта» (далі – форма № 025-6/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі – наказ МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435), № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань» (далі – форма № 060/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, № 112/о

«Історія розвитку дитини № _____ », затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі – наказ МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527), № 111/о «Індивідуальна карта вагітної та породіллі», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302.

На підставі вищезазначеної облікової документації формуються відповідні відомості про кількість зареєстрованих захворювань.

Для заповнення граф 1, 2, 5, 6 таблиці 1000 та граф 1, 2 таблиці 2000 щодо кількості зареєстрованих захворювань використовуються дані форм первинної облікової документації: № 025-2/о, № 025-6/о, № 060/о.

Для заповнення граф 3, 7 таблиці 1000 та графи 3 таблиці 2000 про кількість зареєстрованих випадків вперше визнаних інвалідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС використовуються дані форм первинної облікової документації: корінець форми № 088/о «Направлення на МСЕК», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, корінець форми № 080/о «Медичний висновок № _____ про дитину-інваліда віком до 18 років» (додаток до Порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299).

Для заповнення граф 4, 8 таблиці 1000 та графи 4 таблиці 2000 про причини смерті використовують дані форм первинної облікової документації: № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть», № 106-1/о «Фельдшерська довідка про смерть», № 106-2/о «Лікарськое свідоцтво про перинатальну смерть», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024.

У спеціалізованих закладах, а саме:

протитуберкульозних та онкологічних диспансерах (кабінетах) відповідні рядки звіту заповнюються на підставі даних форм первинної облікової документації: № 030-4/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику», затвердженої наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435, № 030-6/о «Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення № ___ », затвердженої наказом МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527;

дерматовенерологічних диспансерах (кабінетах) дані щодо кількості:

хворих на грибкові шкірні хвороби заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 065-1/о «Медична карта хворого на грибкове захворювання №__ », затвердженої наказом МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527;

хворих на венеричні захворювання – на підставі форми первинної облікової документації № 065/о «Медична карта хворого на венеричне захворювання №____», затвердженої наказом МОЗ України від 28 липня 2014 року № 527;

хворих на шкірні хвороби (екзема, псоріаз, дерматити тощо) – на підставі форм первинної облікової документації: № 025-2/о або № 025-6/о та № 030/о;

у психоневрологічних (психіатричних, наркологічних) диспансерах (кабінетах) звітність за формою № 12 заповнюється на підставі даних форм первинної облікової документації: № 030-1/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин», затвердженої наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435, та форми № 025/о.».

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміна до форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20 ____рік»

Титульну сторінку форми № 17 викласти в такій редакції:

«Звітність

Звіт про медичні кадри за 20 _____ рік

Подають Терміни

подання

Форма № 17 (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ 10 липня 2007 року № 378

(зі змінами)

за погодженням із Держстатом

 

1. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльність із медичної практики, – Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Згідно з наказом структурного підрозділу з питань охорони здоров’я
2. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, зведений звіт по території – Міністерству охорони здоров’я України Згідно з наказом МОЗ

Респондент:

Найменування _____________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офіса)».

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміна до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20 ___ рік»

Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.2. Форму № 17 заповнюють юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики.».

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до форми звітності № 19

«Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20 ___ рік»

 1. Назву форми № 19 викласти в такій редакції:

«Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20 ____ рік».

 1. Титульну сторінку форми № 19 викласти в такій редакції:

«Звітність

Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20 _____ рік

Подають Терміни подання Форма № 19

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ 10 липня 2007 року № 378 (зі змінами) за погодженням із Держстатом

1. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми, що надають медичну допомогу дітям з інвалідністю віком до 18 років, а саме: заклади охорони здоров’я, будинки дитини, спеціалізовані дитячі будинки-інтернати або школи-інтернати незалежно від підпорядкування та форми власності – Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Згідно з наказом структурного підрозділу з питань охорони здоров’я
2. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Згідно з наказом МОЗ
Севастопольської міських державних адміністрацій, інші центральні
органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади
охорони здоров’я, зведений звіт по території – Міністерству охорони здоров’я України

Респондент:

Найменування ____________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офіса)».

 1. До таблиці 0800 внести такі зміни:

1) після рядка 6.0 доповнити новим рядком 6.1 такого змісту:

з них розсіяний склероз 6.1 G35

У зв’язку з цим рядки 6.1 – 6.3 вважати відповідно рядками 6.2 – 6.4;

2) після рядка 15.0 доповнити новим рядком 15.1 такого змісту:

з них уроджені вади розвитку системи кровообігу 15.1 Q20-Q28

У зв’язку з цим рядки 15.1 – 15.4 вважати відповідно рядками 15.2 – 15.5.

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20____ рік»

 1. Назву форми № 19 викласти в такій редакції:

«Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20 _____ рік».

 1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20 ___ рік»

(далі – форма № 19).».

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік»

 1. Назву форми № 20 викласти в такій редакції:

«Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік».

 1. Титульну сторінку форми № 20 викласти в такій редакції:

«Звітність

Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік

Подають Терміни

подання

Форма № 20

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України 10 липня 2007 року № 378 (зі змінами)

за погодженням із Держстатом

1. Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи-підприємці, які провадять господарську діяльність із медичної практики, – Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Згідно з наказом структурного підрозділу з питань охорони здоров’я
2. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, зведений звіт по території – Міністерству охорони здоров’я України Згідно з наказом МОЗ

Респондент:

Найменування ____________________________________________________________________

Місцезнаходження_________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офіса)».

 1. У таблиці 1001:

1) пункт 32.0 виключити.

У зв’язку з цим пункти 33.0 – 68.8 вважати відповідно пунктами 32.0-67.8;

2) пункти 33.0 – 37.0 виключити.

У зв’язку з цим пункти 38.0 – 67.8 вважати відповідно пунктами 33.0- 62.8;

3) пункт 51.0 викласти в такій редакції:

«51.0. Лікарняний банк крові (відділення переливання крові)»;

4) пункт 56.0 викласти в такій редакції:

«56.0. Інформаційно-аналітичне відділення».

 1. Таблицю 1002 виключити.

У зв’язку з цим таблиці 1003 – 1006 вважати відповідно таблицями 1002 – 1005.

 1. Таблицю 1002 викласти в такій редакції:

«1.0 Аптека _____

 • Молочна кухня _____».
 1. У таблиці 1003:

1) назву таблиці викласти в такій редакції:

«Стаціонари»;

2) таблицю викласти в такій редакції:

«Самостійні відділення для інвалідів війни 1 _____ на 2 ______ ліжок;

відділення анестезіології та інтенсивної терапії 3 ________ на 4 _____ ліжок;

кардіологічні відділення 5 ________на 6 ______ ліжок;

відділення трансплантації 7 _______на 8 ______ліжок;

денний стаціонар при амбулаторно-поліклінічному закладі (підрозділі) на 9 ___________

ліжок, у тому числі для дітей віком 0 – 17 років включно на 10____ ліжок, у ньому лікувалось 11 ___ хворих, у тому числі дітей віком 0-17 років включно 12 ________;

лікувалось хворих у стаціонарі вдома 13 ________;

кількість хворих, яким надано термінову та планово-консультативну допомогу 14 ___, у тому числі дітям 0 – 14 років включно 15 ____, дітям 15 – 17 років включно 16 ____, сільським жителям (із пункту 14) 17 ».

 1. Таблицю 1004 виключити.

У зв’язку з цим таблицю 1005 вважати відповідно таблицею 1004.

 1. У розділі І:

1) таблицю 1101 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«психологів 4 _____»;

2) назву таблиці 1103 викласти в такій редакції:

«Пункти охорони здоров’я»;

3) таблицю 1105 виключити.

У зв’язку з цим таблиці 1106 – 1108 вважати відповідно таблицями 1105 – 1107.

 1. У розділі ІІ:

1) назву таблиці 2100 викласти в такій редакції:

«Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, центру первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома»;

2) таблицю 2100/1 виключити;

3) пункт 2 таблиці 2103 викласти в такій редакції:

«у тому числі в пунктах охорони здоров’я 2 ______»;

4) рядки 1.4, 1.5 таблиці 2510 виключити;

5) таблицю 2512 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«з них 4 – 14 років включно 3 _____ ».

У зв’язку з цим пункти 3 – 5 вважати відповідно пунктами 4 – 6;

6) шапку таблиці 2600 викласти в новій редакції:

Найменування Номер рядка Учасники бойових дій Інваліди війни Учасники війни Особи, що прирівняні за пільгами*
усього у тому числі учасники антитерористичної операції усього у тому числі учасники антитерористичної операції
А Б 1 2 3 4 5 6

7) у таблиці 2701:

пункт 5 викласти в такій редакції:

«проведено курс лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, усього осіб 5____»;

доповнити таблицю новим пунктом 7 такого змісту:

«проведено курс лікування захворювань пародонту, усього осіб 7 ___»;

8) таблицю 2702 викласти в такій редакції:

«Кількість осіб, які отримали зубні протези, апарати, усього 1___, у тому числі сільські жителі 2 _____.

Кількість виготовлених одиночних коронок, штифтових зубів, вкладок, напівкоронок, усього 3 __, у тому числі литих 4 ____, металокерамічних 5___, керамічних 6____, місткоподібних протезів 7 ___, у тому числі суцільнолитих 8 ___, металокерамічних 9 ___, знімних протезів, усього 10 ___, у тому числі бюгельних суцільнолитих 11 ____, постійних шин і шинопротезів, усього 12 ___, у тому числі суцільнолитих 13 ___, щелепно-лицьових протезів і апаратів, усього 14 ____.

Усього виготовлено одиниць пластмаси (тимчасові коронки) 15 ____, металокераміки 16____, кераміки 17 ____.

Протезування на дентальних імплантатах 18 _____»;

9) у таблиці 2703:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«Закінчили ортодонтичне лікування, усього осіб 3 _____»;

доповнити таблицю новим пунктом 8 такого змісту:

«Кількість установлених незнімних ортодонтичних систем (брекет-систем) 8 _____».

У зв’язку з цим пункти 8 – 11 вважати відповідно пунктами 9 – 12;

10) доповнити розділ новою таблицею 2704 такого змісту:

«Кількість видалених зубів, усього 1 ____, з них із приводу: ускладненого карієсу 2____, захворювань пародонту 3 ______, за ортодонтичними показаннями 4 ___.

Кількість стоматологічних операцій, усього 5 ____, з них із приводу: гострих запальних процесів 6 ____, пухлин та пухлиноподібних утворень 7 _______,

встановлення дентальних імплантатів 8 _____, інші 9 ______»;

11) таблицю 2800 викласти в такій редакції:

Найменування операції Номер рядка Кількість операцій, проведених в амбулаторно- поліклінічному закладі (підрозділі), усього У тому числі дітям віком 0-17 років включно Кількість операцій, проведених сільським жителям (з графи 1)
А Б 1 2 3
Усього операцій 1.0
у тому числі: операції на органах зору 2.0
з них мікрохірургічні 2.1
із числа операцій на органах зору з приводу:

глаукоми

2.2
катаракти 2.3
операції на органах вуха, горла, носа 3.0
з них на вусі 3.1
операції на судинах 4.0
операції на органах черевної порожнини 5.0
з них з приводу незащемленої грижі 5.1
операції на сечостатевій системі 6.0
з них операції на жіночих статевих органах 6.1
операції на кістково-м’язовій системі 7.0
операції на молочній залозі 8.0
операції на шкірі та підшкірній клітковині 9.0
інші 10.0
 1. 10. У розділі ІІІ:

1) до таблиці 3220 внести такі зміни: рядок 2.2 викласти в такій редакції:

туберкульоз органів дихання 2.2 А15, А16, А19.0-частина І, А19.8

доповнити таблицю новими рядками 2.3 – 2.5 такого змісту:

позалегеневий туберку­льоз (крім позалегенево- го ТБ органів дихання) 2.3 А17, А18
туберкульоз органів дихання у поєднанні з ВІЛ-інфекцією (з рядка 2) 2.4 В20.0
позалегеневий туберкульоз у поєднанні з ВІЛ- інфекцією (з рядка 2) 2.5 В20.0

У зв’язку з цим рядки 2.3 – 2.7 вважати відповідно рядками 2.6 – 2.10;

доповнити таблицю новим рядком 10.7 такого змісту:

у тому числі: з елевацією зубців ST 10.7 І21.0-3

І22

Х Х Х Х Х

У зв’язку з цим рядки 10.7 – 10.11 вважати відповідно рядками 10.8 – 10.12;

2) таблицю 3224 викласти в такій редакції:

«Кількість хворих, які надійшли до стаціонару з інфарктом міокарда (крім

переведених з інших стаціонарів), усього 1 ___, у тому числі в першу добу

від початку захворювання 2 ____.

Кількість померлих в перші 0-24 години після госпіталізації, всього (з числа

померлих із рядка 1.0 графи 3 таблиці 3220) 3 ____, з них від гострого

інфаркту міокарда (з числа померлих із рядка 10.6 графи 3 таблиці 3220) 4 ___.

Кількість дітей віком 0 – 17 років включно, які померли у перші 0 – 24 години після госпіталізації, всього (з рядка 1.0 графи 7 таблиці 3220) 5 ______»;

3) таблицю 3225 виключити.

У зв’язку з цим таблицю 3226 вважати таблицею 3225;

4) таблицю 3300 викласти в такій редакції:

Найменування Номер рядка Перелито Кількість проведених трансфузій Кількість хворих, яким проведені транфузії Кількість хворих, у яких спо­стерігались ускладнен­ня трансфузій Померло
доз літрів
А Б 1 2 3 4 5 6
Кров (консервована) 1.0
Компоненти крові, всього 2.0
у тому числі: еритроцитовмісні компоненти крові 2.1
плазма свіжозаморожена 2.2
тромбоцити, відновлені з дози крові 2.3
тромбоцити, аферез 2.4
кріопреципітат заморожений 2.5
Препарати крові, всього 3.0 х
у тому числі: альбумін 10 % 3.1 х
імуноглобуліни 3.2 х
Кровозамінні рідини 4.0 х
Усього 5.0 х
Крім того, аутологічні трансфузійні рідини, всього 6.0
у тому числі:

цільна аутологічна кров

6.1
аутологічні еритроцити 6.2
аутологічна плазма 6.3

5) у таблиці 3500: доповнити таблицю новим рядком 7.12 такого змісту:

з них при гострому інфаркті міокарда з елевацією зубців ST 7.12

доповнити таблицю новим рядком 11.2 такого змісту:

Літотрипсії 11.2

6) у таблиці 3501:

доповнити таблицю новими пунктами 8, 9 такого змісту: «ангіографічної 8 __, рентгенівської 9 __».

У зв’язку з цим пункти 8 – 11 вважати відповідно пунктами 10 – 13.

 1. У розділі IV:

1) таблицю 4100 викласти в такій редакції:

Найменування Номер рядка Кількість рентгено- діагностични х апаратів та устаткування, всього У тому числі
апарати з ПРЗ ангіографічні маморафічні комп’ютерні томографи флюорографи стоматологічні
усього з них
інтраоральні панорамні томографиконусно-променеві
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього 1
у тому числі діючих 2
стаціонарних 3
Палатних (мобільних) 4
пересувних (вмонтованих в автофургони) 5
цифрових 6

2) таблицю 4101 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«з них із напруженістю магнітного поля 1.0 та більше Тесла 5 ___»;

3) таблицю 4110 викласти в такій редакції:

Найменування Номер рядка Усього У тому числі
органів грудної клітки органів травлення кістково-суглобної системи інші
А Б 1 2 3 4 5
Кількість рентгенологічних досліджень, усього 1
у тому числі зроблено: просвічувань 2
рентгенограм 3
діагностичних флюорограм 4
спеціальних досліджень (методик) 5
комп’ютерних томографій 6
з них із внутрішньовенним введенням контрастної речовини 7
Крім того, магнітно- резонансних томографій 8
з них із внутрішньовенним введенням контрастної речовини 9

4) таблицю 4112 викласти в такій редакції:

«Із загальної кількості рентгенологічних досліджень виконано амбулаторним

хворим 1 _____; крім того, кількість магнітно-резонансних томографій, виконаних амбулаторним хворим 2 _____»;

5) доповнити розділ новою таблицею 4113/1:

«Із кількості магнітно-резонансних томографій інших органів і систем (рядок 8 графа 5 таблиці 4110) проведено досліджень: головного мозку 1 ____;

молочних залоз 2 _____; сечостатевої системи 3 _____»;

6) таблицю 4114 викласти в такій редакції:

«Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (із рядка 3 графи 2 таблиці 4110), всього 1 ___, у тому числі дітям віком 15 – 17 років включно 2 ___. Кількість флюорографій органів грудної клітки, всього 3 ___, у тому числі дітям віком 15 – 17 років включно 4 _____»;

7) таблицю 4115 викласти в такій редакції:

Найменування Номер рядка Усього У тому числі дітям віком:
0 – 17 років вклю­чно з них 0 – 2 роки вклю­чно
А Б 1 2 3
Ультразвукові дослідження, усього 1.0
у тому числі:

нейросонографії (діти до року)

2.0
щитоподібної залози 3.0
молочної залози 4.0 х
ехокардіографії 5.0
органів черевної порожнини 6.0
нирок 7.0
передміхурової залози 8.0 х
сечового міхура 9.0
жіночих статевих органів 10.0 х
у тому числі під час вагітності 10.1 х
з них під час вагітності до 22 тижнів 10.2 х
виявлено вроджених вад розвитку (із рядка 10.2) 10.3 х
кістково-суглобної системи 11.0
доплерівське дослідження периферичних судин 12.0
пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем 13.0
інтраопераційні ультразвукові дослідження 14.0
інші 15.0

8) таблицю 4122 доповнити новими пунктами 14, 15 такого змісту:

«визначення: групи крові за системою АВО та резус-приналежності 14 ______, імунних антитіл 15 _______».

У зв’язку з цим пункти 14 – 18 вважати відповідно пунктами 16 – 20;

9) таблицю 4123 доповнити новими пунктами 9 – 16 такого змісту:

«Із загальної кількості досліджень зроблено: велоергометрій 9 ________, реографій 10 _______, реовазографій 11 ______, електроенцефалографій 12 ______, реоенцефалографій 13 _______, спірографій 14 ______, електроміографій 15 ______ інших 16 ______».

 1. Таблицю 4201 розділу V викласти в такій редакції:

«Кількість рентгено-терапевтичних апаратів: довгофокусних 1________, короткофокусних 2________. Кількість дистанційних гамма-терапевтичних апаратів, усього 3 ________, у тому числі з лінійними прискорювачами (бетатрони) 4 ______, шлангових 5 _______».

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20 ____ рік»

 1. Назву форми № 20 викласти у такій редакції:

«Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік».

 1. Абзац перший глави 1 викласти в такій редакції:

«Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік» (далі – форма № 20).».

 1. У главі 2:

1) пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму № 20 заповнюють юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми: однопрофільні, багатопрофільні, спеціалізовані лікарні, лікарні особливого типу, амбулаторно-поліклінічні заклади.

Форму № 20 складають також фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльність із медичної практики, та заповнюють лише ті розділи (таблиці), що стосуються їх виду діяльності.

2.2. Форму № 20 не заповнюють заклади: переливання крові (станції переливання крові), екстреної медичної допомоги, санаторно-курортні, санітарно-профілактичні, медико-соціального захисту, інші заклади (бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичні центри медичної статистики), центри здоров’я, фельдшерсько-акушерські пункти.»;

2) у пункті 2.7:

підпункт 2.7.1 викласти в такій редакції:

«2.7.1. У таблиці 1001 «Заклад та його підрозділи. Відділення (кабінети) в амбулаторно-поліклінічних закладах та лікувально-діагностичні структурні підрозділи» зазначається кількість закладів, у складі яких перебувають ті чи інші відділення (кабінети).»;

підпункт 2.7.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.4 – 2.7.33 вважати відповідно підпунктами 2.7.3 – 2.7.32;

підпункт 2.7.4 викласти в такій редакції:

«2.7.4. У рядку 51.0 зазначається «Лікарняний банк крові (відділення переливання крові)». Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 грудня 2010 року № 1112 «Про затвердження Положення для установи переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2011 року за № 310/19048, лікарняний банк крові є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я, який здійснює зберігання, видачу, тестування на сумісність та інші види діяльності, пов’язані з трансфузійною терапією. Лікарняний банк крові може проводити аутологічну заготівлю крові або її компонентів із подальшим їх тестуванням та проведенням контролю якості в установі служби крові.

До визначення «Лікарняний банк крові» не відносяться відділення трансфузіології, установи та заклади служби крові.»;

підпункт 2.7.16 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.17 – 2.7.32 вважати відповідно підпунктами 2.7.16 – 2.7.31;

підпункти 2.7.16 – 2.7.18 викласти в такій редакції:

«2.7.16. У таблиці 1002 «Інші підрозділи» вказується кількість аптек, молочних кухонь, які є в закладі охорони здоров’я.

2.7.17. У таблиці 1003 «Стаціонари» вказується кількість закладів, які мають відповідні спеціалізовані відділення.

2.7.18. У пунктах 1, 2 вказується кількість закладів, які мають самостійні відділення для інвалідів війни та кількість ліжок у них.»;

підпункт 2.7.20 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.21 – 2.7.31 вважати відповідно підпунктами 2.7.20 – 2.7.30;

підпункти 2.7.20 – 2.7.22 викласти в такій редакції:

«2.7.20. У пунктах 5, 6 зазначається кількість кардіологічних відділень на 30 ліжок і більше за наявності завідувача відділення.

2.7.21. У пунктах 7, 8 вказується кількість відділень трансплантації та кількість ліжок у них.

2.7.22. У пунктах 9 – 13 вказується кількість закладів, які мають денний стаціонар при амбулаторно-поліклінічному закладі та стаціонар вдома, у тому числі для дітей віком 0 – 17 років включно, кількість ліжок та пролікованих хворих.

Кількість ліжок денного стаціонару поліклініки зазначається відповідно до числа ліжок, затверджених наказом по закладу, незалежно від числа змін роботи денного стаціонару поліклініки. Кількість пролікованих хворих вказується відповідно до даних форми первинної облікової документації № 001-3/о «Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 листопада 2002 року № 434.»;

підпункти 2.7.23, 2.7.24 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.25 – 2.7.30 вважати відповідно підпунктами 2.7.23- 2.7.28;

підпункт 2.7.23 викласти в такій редакції:

«2.7.23. У пунктах 14 – 17 вказується кількість хворих, яким надано допомогу у відділенні планово-консультативної допомоги при обласних закладах та самостійних центрах екстреної консультативної медичної допомоги, які надають тільки планово-консультативну допомогу.

У пункті 17 (із пункту 14) зазначається кількість сільських жителів, яким надано планово-консультативну допомогу.»;

підпункти 2.7.24, 2.7.25 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.26 – 2.7.28 вважати відповідно підпунктами 2.7.24 – 2.7.26;

3) у пункті 2.8:

підпункт 2.8.2 викласти в такій редакції:

«2.8.2. У таблиці не відображається кількість посад працівників станцій швидкої медичної допомоги, центрів служби крові (станцій переливання крові), санітарно-епідеміологічних закладів, судово-медичної експертизи, госпрозрахункових відділень (кабінетів), пунктів охорони здоров’я на договірних засадах, фельдшерсько-акушерських пунктів (далі – ФАП), медико- соціальних експертних комісій, центрів здоров’я, санаторіїв.»;

підпункти 2.8.21, 2.8.22 викласти в такій редакції:

«2.8.21. До посад молодшого медичного персоналу (рядок 108) слід відносити посади молодших медичних сестер (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та інші), молодших медичних сестер із догляду за хворими відповідно до їх функціональних обов’язків.

2.8.22. У рядку 109 вказуються дані щодо кількості іншого персоналу закладу. У зазначеному рядку відображається кількість бухгалтерів, інженерно- технічного персоналу, економістів, медичних реєстраторів, сестер-господинь, дезінфекторів, завгоспів, працівників кухонь, водіїв тощо.»;

підпункт 2.8.25 викласти в такій редакції:

«2.8.25. При заповненні таблиці 1100 слід пам’ятати, що посади, які зайняті тимчасово відсутніми на кінець року працівниками (відпустка, відрядження, хвороба тощо), зазначаються як зайняті. Якщо ці посади тимчасово заміщені іншими особами, вдруге як зайняті вони не вказуються. Кількість зайнятих посад у цілому в закладі (рядок 110 графа 2) не може перевищувати кількості штатних посад (рядок 110 графа 1). Якщо лікар знаходиться у довгостроковій відпустці, відрядженні, відпустці по догляду за дитиною, у таблиці 1100 враховується і зайнята посада, і фізична особа на весь період. Якщо ця посада тимчасово зайнята основним працівником, зайнята посада враховується як одна, фізична особа – одна, а у

формі звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20 _____ рік», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, зазначаються дві фізичні особи.»;

у підпункті 2.8.26 слова «Лікарські та фельдшерські пункти охорони здоров’я» змінити словами «Пункти охорони здоров’я»;

4) у пункті 2.9:

підпункт 2.9.1 викласти в такій редакції:

«2.9.1. Таблиця 2100 заповнюється на підставі даних форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі – наказ МОЗ України від 13 серпня 2014 року № 527).»;

підпункт 2.9.9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.9.10 – 2.9.85 вважати відповідно підпунктами 2.9.9 – 2.9.84;

підпункт 2.9.13 викласти в такій редакції:

«2.9.13. У таблиці 2104 (пункт 1) вказується кількість жінок 18 років і старших, які обстежені профілактично з метою виявлення онкологічних захворювань (у жіночих консультаціях, оглядових кабінетах, поліклініках, лікарських амбулаторіях), усього – пункт 1, у тому числі в оглядових кабінетах – пункт 2; з цитологічним дослідженням (із пункту 1) – пункт 3. Дані заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – наказ МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110).»;

підпункт 2.9.15 викласти в такій редакції:

«2.9.15. У рядку 1 графи 1 вказується кількість усіх пологів, які прийняті вдома за участю медичного працівника (лікаря, середнього медичного працівника); у рядку 1 графи 2 – у тому числі в сільських жителів (жінок).

Пологи прийняті лікарями швидкої медичної допомоги або пологи у кареті швидкої допомоги у таблицю 2400 не включаються.»;

підпункт 2.9.27 викласти в такій редакції:

«2.9.27. Дані рядка 1.0 за графами 1, 2 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1 – 1.3»;

підпункти 2.9.34, 2.9.35 викласти в такій редакції:

«2.9.34. У таблиці 2512 (пункт1) відображається кількість осіб, які оглянуті профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз як флюорографічно, так і включно з профілактичними рентгенологічними дослідженнями органів грудної клітки та методом туберкулінових проб, усього.

2.9.35. У пункті 2 зазначається кількість дітей віком до 14 років включно, які обстежені методом туберкулінових проб, у пункті 3 вказується кількість дітей віком 4 – 14 років включно, яким проведені туберкулінові проби.»;

у підпункті 2.9.36 слова та цифри «у пункті 3» та «у пунктах 1 – 3» замінити відповідно словами та цифрами «у пункті 4» та «у пунктах 1 – 4»;

у підпункті 2.9.37 слова та цифру «у пункті 4» замінити словами та цифрою «у пункті 5»;

у підпункті 2.9.38 слова та цифру «у пункті 5» замінити словами та цифрою «у пункті 6»;

підпункт 2.9.39 викласти в такій редакції:

«2.9.39. Дані таблиці 2512 (пункт 1 мінус пункт 2) – профілактично оглянуте на туберкульоз доросле населення та діти віком 15 – 17 років – мають бути звірені з даними таблиці 4114 (пункт 1 (кількість рентгенологічних профілактичних досліджень органів грудної клітки, всього) плюс пункт 3 (кількість профілактичних флюорографічних досліджень, усього)). Різницю в даних необхідно пояснювати письмово.»;

підпункт 2.9.48 викласти в такій редакції:

«2.9.48. У рядку 1 за графами 1- 6 таблиці вказуються дані щодо кількості зазначених контингентів, які перебували на обліку на початок звітного року.»;

підпункти 2.9.50 – 2.9.52 викласти в такій редакції:

«2.9.50. У рядку 3 вказується кількість осіб зазначених вище категорій, які зняті з обліку протягом звітного року у зв’язку зі зміною місця проживання, смертю та зміною однієї категорії на іншу. Підсумок даних рядків 4, 5 за графами 1 – 6 має збігатися з даними рядка 3. Різницю необхідно пояснювати письмово.

2.9.51. У рядку 6 за графами 1- 6 відображається кількість осіб зазначених категорій, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного року.

2.9.52. Дані рядка 6 за графами 1 – 6 мають дорівнювати балансу: підсумок даних рядків 1 і 2 (за графами 1 – 6) мінус дані рядка 3 (за графами 1 – 6). Різницю необхідно пояснювати письмово.»;

підпункт 2.9.54 викласти в такій редакції:

«2.9.54. Підсумок даних рядків 7 – 9 має збігатися з даними рядка 6 за графами 3, 4 «Інваліди війни».»;

підпункти 2.9.58 – 2.9.60 викласти в такій редакції:

«2.9.58. У графах 1, 2 «Учасники бойових дій» відображається кількість осіб, які брали участь у захисті Батьківщини як у період війни, так і у формуваннях у воєнний або мирний час.

2.9.59. У графі 6 «Особи, що прирівняні за пільгами» зазначається кількість осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.9.60. У таблиці 2610 відображається кількість жінок, які використовують контрацепцію, та перебувають під наглядом закладу охорони здоров’я (із внутрішньоматковими спіралями та з використанням гормональної контрацепції). Облік кількості таких жінок здійснюється в акушерсько- гінекологічному кабінеті (жіночій консультації) на підставі форми первинної облікової документації № 030/о «Контрольна карта диспансерного нагляду», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110.»;

підпункт 2.9.67 викласти в такій редакції:

«2.9.67. У таблиці 2701 вказується кількість пролікованих зубів у звітному році з приводу карієсу, усього (пункт 1), у тому числі у дітей віком 0 – 17 років включно (пункт 2), з ускладненим карієсом (з пункту 1), усього (пункт 3), у тому числі у дітей віком 0 – 17 років включно (пункт 4) та проведено курс лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, усього (пункт 5), у тому числі у дітей віком 0 – 17 років включно (пункт 6), проведено курс лікування захворювань пародонту, усього (пункт 7).»;

підпункти 2.9.69, 2.9.70 викласти в такій редакції:

«2.9.69. У таблиці 2702 зазначається кількість осіб, які отримали зубні протези, апарати, усього (пункт 1), у тому числі сільські жителі (пункт 2). Дані пунктів 1 – 18 заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 039-4/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога- ортопеда», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110.

2.9.70. У таблиці 2703 відображається кількість осіб, які вперше оглянуті лікарем-ортодонтом, усього (пункт 1), у тому числі діти віком 0 – 17 років включно (пункт 2). У пункті 3 вказується кількість осіб, які закінчили ортодонтичне лікування, усього, у тому числі діти віком 0 – 17 років включно (пункт 4). У пункті 5 зазначається кількість виготовлених ортодонтичних апаратів, усього, з них знімних (пункт 6), незнімних (пункт 7). У пункті 8 відмічається кількість встановлених незнімних ортодонтичних систем (брекет­систем), у пункті 9 – кількість дітей віком 0 – 17 років включно, яким виготовлені протези, усього, з них знімних (пункт 10), незнімних (пункт 11). Кількість дітей, яким приписані профілактичні заходи, зазначається у пункті 12. Таблиця заповнюється на підставі форми первинної облікової документації № 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110.»;

доповнити пункт новим підпунктом 2.9.71 такого змісту:

«2.9.71. У таблиці 2704 зазначається кількість видалених зубів, усього (пункт 1), з них із приводу: ускладненого карієсу (пункт 2), захворювань пародонту (пункт 3), за ортодонтичними показаннями (пункт 4). У пункті 5 вказується кількість стоматологічних операцій, усього, з них із приводу: гострих запальних процесів (пункт 6), пухлин та пухлиноподібних утворень (пункт 7), встановлення дентальних імплантатів (пункт 8), інших операцій

(пункт 9). Таблиця заповнюється на підставі форми первинної облікової документації № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога

(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110.».

У зв’язку з цим підпункти 2.9.71 – 2.9.84 вважати відповідно підпунктами 2.9.72 – 2.9.85;

підпункти 2.9.73 – 2.9.76 викласти в такій редакції:

«2.9.73. Таблиця формується на підставі форми первинної облікової документації № 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110.

2.9.74. У рядку 1.0 вказується загальна кількість проведених амбулаторних операцій. Окремими рядками (2.0 – 10.0) виділяються групи операцій.

2.9.75. Підсумок даних рядків 2.0 – 10.0 має збігатися з даними рядка 1.0 «Усього операцій».

2.9.76. У графі 1 за всіма рядками зазначається кількість проведених операцій, усього, у графі 2 – у тому числі дітям віком 0 – 17 років включно, у графі 3 із загальної кількості амбулаторно-поліклінічних операцій (із графи 1) вказується кількість операцій, проведених сільським жителям.»;

підпункт 2.9.79 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.9.80 – 2.9.85 вважати відповідно підпунктами 2.9.79 – 2.9.84;

підпункт 2.9.79 викласти в такій редакції:

«2.9.79. У рядку 4.0 «Операції на судинах» не відображається кількість операцій з приводу геморою та варикоцеле, їх слід зазначати в рядку 10.0 «Інші»; кількість видалених лімфовузлів також вказується в рядку 10.0.»;

у підпункті 2.9.80 слова та цифри «У рядку 6.0» замінити словами та цифрами «У рядку 5.0»;

у підпункті 2.9.81 слова та цифри «У рядку 7.1» замінити словами та цифрами «У рядку 6.1»;

у підпункті 2.9.82 слова та цифри «в рядку 11.0» замінити словами та цифрами «в рядку 10.0»;

підпункт 2.9.83 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 2.9.84 вважати підпунктом 2.9.83;

5) у пункті 2.10:

підпункт 2.10.9 викласти в такій редакції:

«2.10.9. Кількість ліжок, розгорнутих у палатах анестезіології та інтенсивної терапії понад кошторис, зазначається в таблиці 3100 окремим рядком і до підсумку фактично розгорнутих кошторисних ліжок у рядку 78 не включається. Облік руху хворих на ліжках анестезіології та інтенсивної терапії здійснюється на загальних підставах за даними облікових форм № 007/о та № 016/о.

Ліжка реанімації та інтенсивної терапії, які розгорнуті в складі профільного відділення для забезпечення інтенсивним лікуванням хворих одного профілю, показуються за профілем відділення та окремим рядком не виділяються.

Показники ліжкового фонду (зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку, лікарняна летальність), які відображають ефективність використання ліжкового фонду, по ліжках інтенсивної терапії не розраховуються. Аналіз їх діяльності проводиться на підставі експертних оцінок.»;

підпункт 2.10.16 викласти в такій редакції:

«2.10.16. Під час надання лікувальної відпустки хворі не виписуються, а форма первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого №  _____», затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110 (далі – форма № 003/о), залишається у відділенні до остаточної виписки хворого. Такі хворі зазначаються в обліковій формі № 001-2/о «Журнал обліку хворих, яким надана лікувальна відпустка», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184, та знімаються з харчування (на зворотному боці облікової форми № 007/о зазначається прізвище хворого, який перебуває у відпустці). Кількість таких хворих у числі виписаних і хворих, що знову надійшли, не вказується, а дані щодо їх кількості зазначаються окремо додатковим рядком, але вони входять до загальної кількості хворих, які були на початку дня, при підрахунку ліжко-днів.»;

підпункт 2.10.26 викласти в такій редакції:

«2.10.26. Дані щодо кількості дітей віком 0 – 17 років включно, які були госпіталізовані та вибули зі стаціонару, зазначаються в графах 4 – 8 таблиці 3220.»;

підпункт 2.10.32 викласти в такій редакції:

«2.10.32. У рядку 2.2 вказується кількість хворих, які вибули зі стаціонару з активним туберкульозом органів дихання (шифр згідно з МКХ-10 – А15, А16, А19.0 – частина І, А19.8). У цьому рядку зазначаються відомості про легеневий туберкульоз та позалегеневий туберкульоз органів дихання. Позалегеневий туберкульоз органів дихання – туберкульоз гортані, трахеї, бронхів та інших верхніх дихальних шляхів, внутрішньогрудних лімфовузлів, туберкульозний плеврит (у тому числі емпієма).

У рядку 2.3 зазначається кількість хворих, які вибули зі стаціонару з позалегеневим туберкульозом (крім позалегеневого туберкульозу органів дихання) (шифр згідно з МКХ-10 – А17, А18).

У рядку 2.4 відмічається кількість хворих, які вибули зі стаціонару з активним туберкульозом органів дихання у поєднанні з ВІЛ-інфекцією (шифр згідно з МКХ-10 – В20.0).

У рядку 2.5 вказується кількість хворих, які вибули зі стаціонару з позалегеневим туберкульозом у поєднанні з ВІЛ-інфекцією (шифр згідно з МКХ-10 – В20.0).»;

підпункт 2.10.48 викласти в такій редакції:

«2.10.48. У таблиці 3224 зазначається кількість хворих, які надійшли до стаціонару з інфарктом міокарда (крім переведених з інших стаціонарів), усього (пункт 1); у пункті 2 – у тому числі в першу добу від початку захворювання; у пункті 3 – кількість померлих (дорослих віком 18 років і старших) в перші 0 – 24 години після госпіталізації до стаціонару, всього (із рядка 1.0 графи 3 таблиці 3220); у пункті 4 – з них від гострого інфаркту міокарда включно з тими, які померли в приймальному відділенні стаціонару (з рядка 10.6 графи 3 таблиці 3220); у пункті 5 – кількість померлих дітей віком 0 – 17 років включно у перші 0-24 години після госпіталізації, всього (із рядка 1.0 графи 7 таблиці 3220).»;

підпункти 2.10.50 – 2.10.52 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.10.53 – 2.10.97 вважати відповідно підпунктами 2.10.50 – 2.10.94;

підпункт 2.10.53 викласти в такій редакції:

«2.10.53. Дані таблиці 3300 «Трансфузії крові, її компонентів, препаратів та кровозамінних рідин» заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 009/о «Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110.

У рядку 1.0 таблиці зазначається кількість перелитої крові (консервованої) в дозах (графа 1) та літрах (графа 2).

У рядку 2.0 граф 1, 2 зазначається загальна кількість перелитих компонентів крові, у рядку 2.1 – еритроцитовмісних компонентів крові (еритроцитарна маса, відмиті еритроцити тощо); у рядку 2.2 – плазми свіжозамороженої; у рядку 2.3 – тромбоцитів, відновлених з дози крові; у рядку 2.4 – тромбоцитів, аферез; у рядку 2.5 – кріопреципітату замороженого. Підсумок даних рядків 2.1 – 2.5 за графами 1 – 6 має збігатися з даними рядка 2.0.

У рядку 3.0 графи 2 вказується кількість перелитих препаратів крові, у тому числі альбуміну 10 % (рядок 3.1), імуноглобулінів (рядок 3.2) у літрах.

Підсумок даних рядків 3.1, 3.2 за графами 2 – 6 може збігатися з даними рядка 3.0 або бути меншим.

У рядку 4.0 графи 2 зазначається кількість перелитих кровозамінних рідин у літрах (перфторану, рефордану, гелеофузіну, реополіглюкіну, розчину Рінгера тощо), крім ізотонічного розчину хлориду натрію та 5 % розчину глюкози.

У рядку 5.0 графи 2 вказується загальна кількість перелитих у літрах: консервованої крові, компонентів крові, препаратів крові та кровозамінних рідин. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 3 вказується кількість проведених трансфузій за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 4 зазначається кількість хворих, яким проведені трансфузії, за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 5 зазначається кількість хворих, у яких спостерігалися ускладнення після трансфузій (інфекційно-токсичний шок, синдром масивної гемотрансфузії, тромбоемболія, повітряна емболія, групова несумісність, гостра ниркова недостатність) за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 6 вказуються дані щодо кількості померлих під час трансфузії за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У рядку 6.0, крім того, зазначається кількість перелитих аутологічних рідин, усього, у тому числі цільної аутологічної крові (рядок 6.1), аутологічних еритроцитів (рядок 6.2), аутологічної плазми (рядок 6.3). Підсумок даних рядків має збігатися з даними рядка 6.0 за графами 1 – 6.

«Доза» означає один контейнер крові (консервованої або з компонентом).

Трансфузійна рідина 1 доза в мл
Кров (консервована) 450 мл+10 % об’єму без антикоагулянту
Еритроцитовмісні компоненти крові у тому числі:
еритроцити 280±50
еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) 350±50
еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром 250±50
еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині (завись еритроци­тів з видаленим тромболейкоцитарним шаром) 250±50
еритроцити, збіднені на лейкоцити 250±50
еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити) 320±50
еритроцити відмиті 200±20
Плазма свіжозаморожена
Тромбоцити, відновлені з дози крові 50х109
Тромбоцити, аферез 200х109
Кріопреципітат заморожений
Цільна аутологічна кров
Аутологічні еритроцити
Аутологічна плазма

підпункт 2.10.69 викласти в такій редакції:

«2.10.69. Акушерські операції (рядок 14.0) – операції з приводу позаматкової вагітності, вакуум-аспірації, вакуум-екскохлеації, штучного переривання вагітності, кесаревих розтинів та кесаревих піхвових розтинів тощо.

До інших акушерських операцій належать: амніотомія, ушивання вагіни, операція Поро (видалення матки з плодом), епізіотомія, перинетомія, ушивання шийки матки, розсічення перегородки вагіни, поворот на ніжку, екстирпація матки при кровотечах, ревізія порожнини матки, органозберігаючі операції при кровотечах, перев’язка клубових артерій при кровотечах тощо.

Дані рядка 14.0 мають бути більшими за підсумок даних рядків 14.1 – 14.8.»;

підпункти 2.10.80, 2.10.81 викласти в такій редакції:

«2.10.80. У таблиці 3501 із загальної кількості операцій (рядок 1 графа 1 таблиці 3500) зазначаються операції, проведені з використанням лазерної апаратури (пункт 4), у тому числі при операціях на сітківці (пункт 5); кріогенної (пункт 6); ендоскопічної із застосуванням як жорстких, так і гнучких апаратів (пункт 7); ангіографічної (пункт 8) та рентгенівської (пункт 9).

2.10.81. Кількість загальних анестезій, проведених оперованим хворим, вказується у відповідних пунктах таблиці 3501: пункт 10 – усього; пункт 11 – у тому числі дітям віком 0 – 17 років включно; пункт 12 – кількість хворих, які померли в результаті загальної анестезії; пункт 13 – у тому числі дітей віком 0 – 17 років включно.»;

6) у пункті 2.11:

підпункт 2.11.5 викласти в такій редакції:

«2.11.5. Дані графи 1 за рядками 1 – 6 можуть бути більшими за підсумок граф 2 – 7 за рахунок інших апаратів, які не зазначені в таблиці 4100.»;

підпункт 2.11.9 викласти в такій редакції:

«2.11.9. У графах 3-5 вказується кількість ангіографічних, мамографічних апаратів та комп’ютерних томографів, у графі 6 – кількість флюорографів, у графі 7 – загальна кількість рентгенівських апаратів усіх марок, що використовуються у стоматології. Дані графи 7 можуть бути більшими за підсумок граф 8 – 10 за рахунок інших рентгенівських апаратів для стоматології, які не зазначені в таблиці 4100.»;

підпункти 2.11.11 – 2.11.13 викласти в такій редакції:

«2.11.11. У рядку 3 за всіма графами вказується кількість стаціонарних апаратів, які змонтовані та діють у приміщенні (включно з дентальними та мамографічними). Трифазні рентгенодіагностичні апарати без посилювачів рентгенівського зображення належать до стаціонарних. Палатні, операційні, переносні апарати до стаціонарних не належать. У рядку 4 за відповідними графами вказується кількість палатних (мобільних) рентгенівських апаратів. До таких належать апарати, які дозволяють зробити обстеження за межами рентгенологічного кабінету (палатні, операційні, переносні).

2.11.12. У рядку 5 зазначається кількість пересувних апаратів, які змонтовані на шасі в автофургонах та інших видах транспорту.

У рядку 6 за відповідними графами вказується кількість цифрових рентгенівських апаратів. До таких належать апарати, які оснащені цифровим приймачем рентгенівського опромінення. Оцифровувачі (пристрої для перетворення рентгенівського зображення аналогового типу в цифрове) до рентгенівських апаратів не належать.

2.11.13. Дані щодо кількості апаратів ультразвукової діагностики та магнітно-резонансних томографів відображаються у таблиці 4101. У пункті 1 зазначається кількість усіх апаратів УЗД, у пункті 2 – у тому числі діючих, у пункті 3 – кількість магнітно-резонансних томографів, у пункті 4 – у тому числі діючих, у пункті 5 – з них із напруженістю 1.0 та більше Тесла.»;

підпункти 2.11.23 – 2.11.27 викласти в такій редакції:

«2.11.23. Рентгенологічне дослідження хворого може включати: просвічування, одну або декілька рентгенограм, діагностичні флюорограми, спеціальні методики, а може складатися з кожного виду дослідження окремо або в комбінації один з іншим. У зв’язку з цим підсумок даних рядків 2 – 6 за графами 1 – 5 може перевищувати дані рядка 1 за відповідними графами, але не може бути меншим.

2.11.24. У рядку 1 вказується загальна кількість рентгенологічних досліджень, у рядку 2 – кількість просвічувань, у рядку 3 – кількість рентгенограм включно з томограмами.

2.11.25. У рядку 4 таблиці 4110 за відповідними графами необхідно вказувати кількість флюорограм, які зроблені з діагностичною метою за клінічними показаннями при підозрі на захворювання.

2.11.26. У рядку 5 таблиці 4110 «Спеціальні дослідження (методики)»

вказується кількість складних і трудомістких рентгенологічних досліджень: контрастні, судинні, пункційні, катетеризаційні, зондові дослідження, які супроводжуються внутрішньосудинним, внутрішньопротоковим, внутрішньопорожнинним, внутрі шньотканинним уведенням контрастної речовини. Такими дослідженнями є: ангіографія, лімфографія, бронхоскопія, зондова дуоденографія, мамографія із застосуванням контрастних речовин, метросальпінгографія, парієтографія, пельвіографія, урографія, внутрішньовенна пієлографія висхідна, дискографія, пункційна кісткографія, пневмомедіастинографія, рентгенографія скроневих кісток із застосуванням спеціальних укладок, рентгенографія придатків пазух носа з використанням контрастних речовин, рентгенокімографія (серця, діафрагми), холецистографія пероральна, внутрішньовенна холангіохолецистографія, холангіографія інтраопераційна, ретроградна холецистохолангіопанкреатографія, сіалографія, фістулографія, артрографія, енцефалографія і мієлографія, лінійна томографія та інші дослідження у спеціальних укладках, аналогічні до вищезазначених за складністю виконання.

2.11.27 До спеціальних рентгенологічних досліджень належать лінійні томографії, дослідження, які пов’язані з контрастуванням, у спеціальних укладках та інші аналогічні до вищезазначених за складністю їх виконання.

Комп’ютерна томографія є самостійним методом дослідження і до спеціальних рентгенологічних досліджень (методик) не належить.»;

підпункти 2.11.29 – 2.11.33 викласти в такій редакції:

«2.11.29. У рядку 5 графи 1 таблиці 4110 вказується загальна кількість спеціальних досліджень (методик), а в графах 2 – 5 – кількість таких методик, проведених на відповідних органах.

У рядку 6 таблиці 4110 за відповідними графами необхідно вказувати кількість комп’ютерних томографій. У рядку 7 за відповідними графами зазначається кількість комп’ютерних томографій з внутрішньовенним введенням контрастної речовини. До обстежень органів травлення належать обстеження органів черевної порожнини. Подвійне контрастування (внутрішньовенне введення контрастної речовини та пероральне контрастування кишечника) належить до обстежень із внутрішньовенним введенням контрастної речовини.

2.11.30. Із загальної кількості спеціальних досліджень (методик) (рядок 5 графи 1 таблиці 4110) у таблиці 4113 виокремлюються дані щодо кількості: ангіографій (пункт 1), досліджень жовчовивідних шляхів (пункт 2), сечовивідних шляхів (пункт 3).

2.11.31. Методики спеціальних досліджень, як правило, проводяться додатково, після звичайного рентгенологічного дослідження (просвічування, рентгенограми тощо). Якщо спеціальні методики призначаються в день дослідження хворого, якого вже враховано в графі 1 та у відповідних графах і рядках, дані щодо спеціальної методики як дослідження включаються тільки в рядок 5, а в рядку 1 вони не дублюються.

2.11.32. Якщо спеціальна методика призначається наступного дня після звичайного рентгенологічного дослідження або взагалі самостійно, вона враховується як у рядку 5, так і в рядку 1 графи 1 таблиці 4110, а також у відповідних графах за органами та системами.

2.11.33. У рядку 8 вказується кількість магнітно-резонансних томографій. Оскільки дані обстеження рахуються самостійним методом дослідження, то в рядки 1 та 6 таблиці 4110 не включаються. У рядку 9 за відповідними графами зазначається кількість магнітно-резонансних томографій із внутрішньовенним введенням контрастної речовини (із загальної кількості магнітно-резонансних томографій).»;

підпункти 2.11.35, 2.11.36 викласти в такій редакції:

«2.11.35. Із загальної кількості рентгенодіагностичних досліджень (таблиця 4110 рядок 1 графа 1) виокремлюються дослідження, які проведені амбулаторним хворим (таблиця 4112 пункт 1).

Із загальної кількості магнітно-резонансних томографій (таблиця 4110 рядок 8 графа 1) виокремлюються дослідження, проведені амбулаторним хворим (таблиця 4112 пункт 2).

У таблиці 4113/1 із кількості магінтно-резонансних томографій інших органів і систем (таблиця 4110 рядок 8 графа 5) відображається кількість досліджень головного мозку, молочних залоз, сечостатевої системи.

2.11.36. У таблиці 4114 «Рентгенологічні профілактичні дослідження» відображається кількість проведених профілактичних рентгенографічних досліджень органів грудної клітки, усього (пункт 1), у тому числі дітям віком 15 – 17 років включно (пункт 2), кількість профілактичних флюорографій, усього (пункт 3), у тому числі дітям віком 15 – 17 років включно (пункт 4).»;

підпункт 2.11.38 викласти в такій редакції:

«2.11.38. У рядку 1 графи 1 таблиці 4115 «Ультразвукові дослідження» зазначаються дані щодо загальної кількості ультразвукових досліджень, усього, у тому числі у рядках 2.0 – 15.0 – кількість досліджень: нейросонографій (дітям до року) (рядок 2.0), щитоподібної залози (рядок 3.0), молочної залози (рядок 4.0), ехокардіографій (рядок 5.0), органів черевної порожнини (рядок 6.0), нирок (рядок 7.0), передміхурової залози (рядок 8.0), сечового міхура (рядок 9.0), жіночих статевих органів (рядок 10.0), у тому числі під час вагітності (рядок 10.1), з них до 22 тижнів вагітності (рядок 10.2), у тому числі виявлено вроджених вад розвитку (рядок 10.3), кістково-суглобної системи (рядок 11.0), доплерівське дослідження периферичних судин (рядок 12.0), пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем (рядок 13.0), інтраопераційні ультразвукові дослідження (рядок 14.0), інші (рядок 15.0).

У графі 2 з графи 1 відображається кількість проведених ультразвукових досліджень дітям віком 0 – 17 років включно, з них у графі 3 зазначається кількість проведених досліджень дітям віком 0 – 2 роки включно за такими самими рядками.»;

підпункти 2.11.45, 2.11.46 викласти в такій редакції:

«2.11.45. До кількості гамма-сцинтиграфій (пункт 4) включаються дослідження, які виконані на гамма-камерах.

2.11.46. У пункті 5 відображаються дані щодо кількості радіологічних досліджень (in vitro), тобто РІА (радіоімунологічний аналіз); у пункті 6 – інші дослідження (радіометричні).»;

підпункт 2.11.48 викласти в такій редакції:

«2.11.48. Таблиця заповнюється на підставі форм первинної облікової документації: № 039-9/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики», № 049-1/о «Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі – наказ МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435).»;

у підпункті 2.11.69 слово та цифри «(пункти 1 – 18)» замінити словом та цифрами «(пункти 1 – 20)»;

підпункт 2.11.73 викласти в такій редакції:

«2.11.73. Із кількості імунологічних аналізів (із графи 7 таблиці 4121) виокремлюються дані щодо комплексу серологічних реакцій на сифіліс, а саме: мікрореакція з кардіоліпіновим антигеном, реакція зв’язування комплементу, реакція Кана, постановка реакцій із сироваткою крові і спинномозковою рідиною (пункт 9); у тому числі специфічні реакції для серо- та ліквородіагностики сифілісу, а саме: РІБТ, РІФ, ІФА, РПГА (пункт 10). Також із кількості імунологічних аналізів (із графи 7 таблиці 4121) виокремлюються дослідження на ВІЛ-інфекцію (пункт 11), гепатити (пункт 12), інші TORCH- інфекції (токсоплазмоз, краснуха, цитомегалія, хламідіоз, урео- та мікоплазмоз, папіломатоз, герпетична та стрептококова інфекції тощо) (пункт 13), визначення групи крові за системою АВО і резус-приналежність (пункт 14) та імунні антитіла (пункт 15).»;

у підпункті 2.11.75 слова та цифри «пункт 14», «пункт 15», «пункт 16» замінити відповідно словами та цифрами «пункт 16», «пункт 17», «пункт 18»;

у підпункті 2.11.78 слова та цифри «пункт 17», «пункт 18» замінити відповідно словами та цифрами «пункт 19», «пункт 20»;

підпункт 2.11.82 викласти в такій редакції:

«2.11.82. У таблиці 4123 зазначається загальна кількість виконаних досліджень (пункт 5), у тому числі амбулаторним хворим у поліклініці (пункт 6) і вдома (пункт 7). Із загальної кількості досліджень виокремлюються ЕКГ-дослідження (пункт 8), велоергометрії (пункт 9), реографії (пункт 10), реовазографії (пункт 11), електроенцефалографії (пункт 12), реоенцефалографії (пункт 13), спірографії (пункт 14), електроміографії (пункт 15), інші дослідження (пункт 16).»;

підпункт 2.11.84 викласти в такій редакції:

«2.11.84. Таблиця заповнюється на підставі форм первинної облікової документації: № 039-7/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики» та № 047/о «Журнал реєстрації функціональних досліджень», затверджених наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435.»;

7) у пункті 2.12:

підпункт 2.12.5 викласти в такій редакції:

«2.12.5. До дистанційних гамма-терапевтичних апаратів (пункт 3) належать апарати типів «Промінь-1», АГАТ-С, РОКУС; шлангові – типів АГАТ-В, АГАТ-Вт, АГАТ-ВУ, «Селектрон», «Мікроселектрон» Gamma-Med, Gyne Source, Multi Source (пункт 5).»;

підпункт 2.12.7 викласти в такій редакції:

«2.12.7. До кількості хворих, які закінчили лікування закритими радіоактивними препаратами (пункт 5), входять дані щодо лікування хворих за допомогою голок та аплікаторів з кобальту – 60, іридію – 192, відкритими радіоактивними препаратами (пункт 6) – за допомогою радіофармацевтичних препаратів: йоду – 131, фосфору – 32, стронцію – 89 та самарію – 153 Sm оксабіфору.»;

підпункт 2.12.9 викласти в такій редакції:

«2.12.9. Дані щодо кількості осіб, які закінчили лікування рентгенотерапією, гамма-терапією та радіоактивними препаратами, зазначаються на підставі форми первинної облікової документації № 051/о «Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією», затвердженої наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435.»;

підпункт 2.12.13 викласти в такій редакції:

«2.12.13. Дані таблиці 4204 «Діяльність кабінету ЛФК» заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 042/о «Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури», затвердженої наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435.»;

підпункт 2.12.15 викласти в такій редакції:

«2.12.15. Дані таблиці 4205 «Діяльність кабінету рефлексотерапії» щодо кількості осіб, які закінчили лікування, і кількості проведених процедур у кабінеті рефлексотерапії відображаються з форми первинної облікової документації № 044/о «Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, аналогічно до карт хворих, які проходили лікування у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті).»;

підпункт 2.12.21 викласти в такій редакції:

«2.12.21. Таблиця 4208 «Логопедична допомога» заповнюється на підставі форм первинної облікової документації: № 025/о та № 112/о «Історія розвитку дитини № _____», затвердженої наказом МОЗ України

від 13 серпня 2014 року № 527.».

В. о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті