Технічні помилки в реєстрі доступних ліків: як аптекам формувати звіти про відпущені препарати

Як уже повідомляло наше видання, наказом МОЗ України від 03.08.2018 р. № 1446 затверджено зміни, якими викладено в новій редакції Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі — Реєстр), затверджений наказом МОЗ України від 23.07.2018 р. № 1367. Наші читачі одразу звернули увагу на декілька нюансів, що містяться в Реєстрі, у зв’язку із чим у суб’єктів господарювання, які здійснюють відпуск лікарських засобів у рамках програми «Доступні ліки», виникають певні питання.

Серед іншого Реєстр, який загалом включає 261 торгову назву, містить такі позиції:

  • Препарат Аллеста, 30 табл. по 20 мг (UA/4290/01/02). Роздрібна ціна за упаковку — 51,71 грн., розмір відшкодування за упаковку — 51,70 грн., сума доплати за упаковку — 0,00 грн.;
  • Препарат Лотар, 30 таблеток по 50 мг (UA/11210/01/01). Роздрібна ціна за упаковку — 30,20 грн., розмір відшкодування за упаковку — 30,19 грн., сума доплати за упаковку — 0,00 грн.

Тобто, незважаючи на різницю в 1 коп. між роздрібною ціною і розміром відшкодування, згідно з Реєстром ці лікарські засоби відпускаються без доплати з боку пацієнта. Хоча в попередній редакції Реєстру в колонці «Сума доплати за упаковку, грн.» сума доплати за вищевказані препарати становила 0,01 грн.

На ці позиції Реєстру також звернули увагу в київському КП «Фармація», зауваживши в рамках інформаційного повідомлення, що незрозумілим є те, як аптеки мають враховувати цю 1 коп.

З приводу цього питання ми звернулися до Аптечної професійної асоціації України («АПАУ»). Ситуацію прокоментував її директор, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.

«Щодо технічних помилок у Реєстрі, то вони виникають не вперше. У минулому році була подібна ситуація, але кількість ліків, на які ціна «гуляла» в 1 коп., було набагато більше. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров’я з цього приводу.

Згодом у Реєстрі були усунені технічні помилки. Можливість такого виправлення помилок у Реєстрі також передбачена постановою КМУ від 17.03.2017 р. № 152. Для цього заявники протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру мають право подати МОЗ України звернення щодо виправлення відповідної технічної помилки, крім розміру оптово-відпускної ціни лікарського засобу, поданого заявником. МОЗ України протягом 5 робочих днів з дати надходження звернення здійснює розгляд такого звернення, приймає рішення та надає мотивовану відповідь. Зміни до Реєстру вносяться на підставі наказу МОЗ України.

Що стосується відпуску з аптек препаратів Аллеста (симвастатин — 30 таблеток по 20 мг) вартістю 51,71 грн., за який державою відшкодовується 51,70 грн. і Лотар (лозартан — 30 таб­леток по 50 мг), роздрібна ціна якого визначена у 30,20 грн., а держава відшкодовує 30,19 грн., то, наскільки нам відомо, аптеки, звичайно, не беруть з пацієнта доплату в розмірі 1 коп. У звіті зазначають суму, також не враховуючи 1 коп., вказуючи суму відшкодування, що зазначена в Реєстрі.

Аптечні заклади в своїй роботі також враховують постанову Правління Національного банку України від 15.03.2018 р. № 25, у якій визначено порядок заокруглення сум розрахунків. До речі, Громадська спілка «АПАУ» зверталася до МОЗ України з пропозицією врахувати дану постанову Національного банку України під час затверд­ження нового Реєстру».

Чи вбачають у цьому проблему аптечні мережі? Ми вирішили поцікавитися про це в директора державного виробничо-торговельного підприємства (ДВТП) «Волиньфармпостач» Михайла Півнюка.

«На мою думку, створювати проблему, пов’язану із цим, — не варто. Інша справа в тому, що в Міністерстві охорони здоров’я України при затвердженні Реєстру допускають такі помилки.

У звітах про відпущені лікарські засоби ми будемо відображати дані, які чітко відповідатимуть Реєстру з урахуванням вимог Порядку відшкодування вартості лікарських засобів та інших нормативно-правових актів.

Під час відпуску вищезазначених препаратів через касу 1 коп. буде не внесена в чек, хоча це варто робити. З пацієнтів ніхто брати 0,01 грн. доплати не буде.

Більш проблематичним для нас є питання, пов’язані із залишками лікарських засобів. Згідно з постановою КМУ від 17 березня 2017 р. № 152 нам дозволяється протягом 1 міс завершити реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, закуплених до дати затвердження оновленого Реєстру, за старими цінами. Однак ми розуміємо, що всі залишки протягом встановленого часу реалізувати не встигнемо.

Хочу також звернути увагу на те, що ми зіштовхуємося із затримками у відшкодуванні вартості ліків з боку розпорядників у силу різних причин. Але вони поки що не критичні. Ситуація полягає в тому, що наразі первинна ланка медичної допомоги знаходиться у стані трансформації — заклади охорони здоров’я перетворюються з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства. Відповідно, згідно з бюджетним законодавством України вони вже не можуть виступати розпорядниками бюд­жетних коштів. У різних районах питання вирішується по-різному, не cкрізь все так гладко проходить».

КОМЕНТАР ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ

Ми звернулися до юридичної компанії «Правовий Альянс» із запитанням щодо того, які дані (у частині цін) повинні відображати аптечні заклади у звітах про відпущені ліки для того, щоб отримати відшкодування вартості, враховуючи вищевказані обставини? Коментар для «Щотижневика АПТЕКА» надала молодший юрист ЮК «Правовий Альянс» Юлія Вихровська.

«Наказом МОЗ України від 3 серпня 2018 р. № 1446 внесено зміни до нового Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 23 липня 2018 р. (далі — Реєстр), у межах програми реімбурсації «Доступні ліки». Остання редакція Реєстру затверджена наказом профільного міністерства від 23 липня 2018 р. № 1367.

Одразу після опублікування Реєстру можна спостерігати активне обговорення технічних помилок у документі. Так, вартість лікарського засобу, що підлягає відшкодуванню, відрізняється від роздрібної ціни за упаковку, незважаючи на те, що відповідно до положень Реєстру доплата за препарат не здійснюється.

Згідно з Порядком відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженим постановою КМУ від 17 березня 2017 р. № 152, повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється в межах затвердженого МОЗ України розміру відшкодування вартості лікарських засобів, що включені до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що теж затверджується МОЗ України.

Порядок формування Реєстру передбачений Порядком визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженим цією ж постановою КМУ (далі — Порядок).

Відповідно до п. 7 Порядку оновлення Реєстру здійснюється МОЗ України щороку в січні та липні кожного року. Під час ведення Реєстру допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру на підставі наказу МОЗ України (п. 10 Порядку).

У разі виявлення технічної помилки в Реєстрі заявники протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру мають право подати МОЗ України звернення щодо виправлення відповідної технічної помилки, крім розміру оптово-відпускної ціни лікарського засобу, поданого заявником. Міністерство протягом 5 робочих днів з дати надходження звернення здійснює його розгляд, приймає рішення та надає мотивовану відповідь. Зміни до Реєстру вносяться на підставі наказу МОЗ України (п. 13 Порядку).

Таким чином, законодавством прямо передбачено можливість внесення змін до Реєстру для виправлення технічних помилок.

Порядок відшкодування вартості лікарських засобів передбачає умови участі в програмі реімбурсації суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, у тому числі вимоги до звітності. Зокрема, відповідно до п. 3 суб’єкт господарювання складає звіт про відпущені лікарські засоби за встановленою формою згідно з додатком. Звіт, серед іншого, повинен включати інформацію про кількість відпущених упаковок, фактичну роздрібну ціну реалізації, розмір відшкодування вартості лікарського засобу за упаковку та суму відшкодування.

Оскільки не підлягають відшкодуванню препарати, що відпущені суб’єктом господарювання з порушенням вимог цього порядку, необхідно вказувати у звіті інформацію, яка відповідає відомостям у Реєстрі, а саме роздрібну ціну реалізації та розмір відшкодування вартості препарату. Заповнюючи дані у звіті щодо суми відшкодування, радимо вказувати суму, виходячи з розміру відшкодування вартості лікарського засобу, що зазначена в Реєстрі. Таким чином, якщо фактична роздрібна ціна вища, аптека не отримає відшкодування різниці між роздрібною ціною і сумою відшкодування, проте вимоги законодавства будуть дотримані.

Необхідно зазначити, що в попередній Реєстр МОЗ України вносило зміни у зв’язку з допущеними помилками, а також надавало роз’яснення з приводу коректності викладених відомостей у Реєстрі. Наразі рекомендуємо чекати відповідні роз’яснення з позицією профільного міністерства щодо оформлення звітності та наказ МОЗ України про внесення змін до Реєстру, яким будуть виправлені технічні помилки».

Наше видання також підготувало офіційний запит на адресу МОЗ України з приводу порушеного питання. Про надану профільним міністерством відповідь ми поінформуємо наших читачів додатково.

«МОРІОН»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Розпорядник інформації:

Міністерство охорони здоров’я України

Запитувач ТОВ «МОРІОН»

ЗАПИТ
НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати наступну інформацію:

Наказом МОЗ України від 03.08.2018 р. № 1446 затверджено зміни, якими викладено в новій редакції Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затверджений наказом МОЗ України від 23.07.2018 р. № 1367.

Серед іншого Реєстр містить такі позиції:

  • 166. Препарат Аллеста, 30 табл. по 20 мг (UA/4290/01/02). Роздрібна ціна за упаковку — 51,71 грн., розмір відшкодування за упаковку — 51,70 грн., сума доплати за упаковку — 0,00 грн.;
  • 138. Препарат Лотар, 30 таблеток по 50 мг (UA/11210/01/01). Роздрібна ціна за упаковку — 30,20 грн., розмір відшкодування за упаковку — 30,19 грн., сума доплати за упаковку — 0,00 грн.

Тобто згідно з Реєстром ці лікарські засоби відпускаються без доплати з боку пацієнта. Хоча в попередній редакції Реєстру в колонці «Сума доплати за упаковку, грн.» сума доплати за вищевказані препарати становила 0,01 грн.

У зв’язку із цим прошу надати роз’яснення з приводу того, як суб’єкти господарювання, які здійснюють відпуск лікарських засобів, мають враховувати 0,01 грн. та відображати різницю в 0,01 грн. у звітах про відпущені лікарські засоби.

Відповідь на інформаційний запит прошу направити у визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.

Катерина Горбунова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті