Проект щодо посилення відповідальності посадових осіб державних органів

На публічне обговорення виноситься законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб державних органів».

Зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за дискримінацію підприємців органами влади i управління, встановлення відповідальності за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру, а також за порушення посадовими особами законодавства про державну регуляторну політику та законодавства в сфері підприємницької діяльності), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо можливості притягнення до відповідальності за порушення порядку регуляторної діяльності керівників відповідних органів).

Проект та порівняльна таблиця до нього розміщені на сайті Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України — www.radakmu.org.ua.

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення («Відомості Верховної Ради УРСР», 1984р., додаток до №51, с. 1122):

1) у статті 1663:

в абзаці другому слова «до п’ятнадцяти» замінити словами «від трьохсот до шестисот»;

2) статтю 16610 доповнити частинами п’ятою–восьмою такого змісту:

«Бездіяльність міського голови, голови районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації щодо призначення на посаду державного адміністратора, створення та забезпечення функціонування дозвільного центру тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Видача місцевим дозвільним органом (його посадовою особою) документа дозвільного характеру поза межами дозвільного центру тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Видача дозвільним органом (його посадовою особою) документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бездіяльність посадової особи дозвільного органу або державного адміністратора, що призвела до набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

3) доповнити статтями 16614, 16615 такого змісту:

«Стаття 16614. Порушення законодавства про державну регуляторну політику

Підготовка проектів регуляторних актів, відповідних аналізів регуляторного впливу та прийняття регуляторних актів з порушенням порядку, передбаченого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення порядку проведення відстеження результативності та регулярного перегляду регуляторних актів, передбаченого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 16615. Порушення посадовими особами законодавства у сфері підприємницької діяльності

Порушення керівниками державних органів, колегіальних органів та посадовими особами законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність, тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою заборону за рішенням суду займати протягом трьох років посади в державних органах.»;

4) у статті 221:

після цифр «1667 — 16612» доповнити цифрами «16614, 16615»;

5) у статті 255:

абзац 49пункту 1частини першої після цифр «16610–16612» доповнити цифрами «16614, 16615».

2. У Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» («Відомості Верховної Ради України», 2004р., №9, с. 79):

статтю 41 доповнити новою частиною першою такого змісту:

«Керівники регуляторних органів, а також посадові особи регуляторних органів, якщо відповідно до законодавства ці особи мають повноваження одноособово приймати регуляторні акти, зобов’язані забезпечити дотримання порядку здійснення регуляторної діяльності, встановленого цим законом, та несуть адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про регуляторну політику у порядку, встановленому законом.»

У зв’язку із цим частину першу вважати частиною другою.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, місцевим радам, обласним та районним державним адміністраціям протягом 3 місяців з дня опублікування цього закону прийняти рішення, спрямовані на його виконання, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб державних органів»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 1663. Дискримінація підприємців органами влади i управління

Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції, примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об’єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів, прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший, надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1663. Дискримінація підприємців органами влади i управління

Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції, примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об’єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів, прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший, надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 16610. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом або адміністратором суб’єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі такого документа у строк, встановлений законом, —тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб’єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом, —тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Безпідставна відмова дозвільним органом суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 16610. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом або адміністратором суб’єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі такого документа у строк, встановлений законом, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб’єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Безпідставна відмова дозвільним органом суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Бездіяльність міського голови, голови районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації щодо призначення на посаду державного адміністратора, створення та забезпечення функціонування дозвільного центру, тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Видача місцевим дозвільним органом (його посадовою особою) документа дозвільного характеру поза межами дозвільного центру тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Видача дозвільним органом (його посадовою особою) документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Бездіяльність посадової особи дозвільного органу або державного адміністратора, що призвела до набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 16614. Порушення законодавства про державну регуляторну політику Підготовка проектів регуляторних актів, відповідних аналізів регуляторного впливу та прийняття регуляторних актів з порушенням порядку, передбаченого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення порядку проведення відстеження результативності та регулярного перегляду регуляторних актів, передбаченого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 16615. Порушення посадовими особами законодавства в сфері підприємницької діяльності Порушення керівниками державних органів, колегіальних органів та посадовими особами законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність, тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою заборону за рішенням суду займати протягом трьох років посади в державних органах.

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 411—413, 421—423, частиною першою статті 44, статтями 441, 461, 462, 51—512, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 851, 88—882, 90, 91, 921, 961, 98, 101—103, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 1071, частиною другою статті 112, частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 1222, 1224, 1225, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 1271, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею 1551, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 1602, 162, 1631—1634, 164, 1643, 1645—16414, 1661—1664, 1667—16612, 173—1732, 174, 1772, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184—18511, 1865—1881, 18813, 18814, 18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827, 18828, 18831, частиною першою статті 1891, статтями 190, 191, 193, 1951—1956, частиною першою статті 203, статтями 204—2061, 2122—21233цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 411—413, 421—423, частиною першою статті 44, статтями 441, 461, 462, 51—512, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 851, 88—882, 90, 91, 921, 961, 98, 101—103, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 1071, частиною другою статті 112, частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 1222, 1224, 1225, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 1271, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею 1551, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 1602, 162, 1631—1634, 164, 1643, 1645—16414, 1661—1664, 1667—16612, 16614, 16615, 173—1732, 174, 1772, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184—18511, 1865—1881, 18813, 18814, 18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827, 18828, 18831, частиною першою статті 1891, статтями 190, 191, 193, 1951—1956, частиною першою статті 203, статтями 204—2061, 2122—21233 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218—221цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:1) уповноважені на те посадові особи:…спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 16610—16612);…

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218—221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи:…спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 16610—16612, 16614, 16615);…

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Стаття 41. Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого цим Законом, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

Стаття 41. Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності

Керівники регуляторних органів, а також посадові особи регуляторних органів, якщо відповідно до законодавства ці особи мають повноваження одноособово приймати регуляторні акти, зобов’язані забезпечити дотримання порядку здійснення регуляторної діяльності, встановленого цим Законом, та несуть адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про регуляторну політику у порядку, встановленому законом.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого цим Законом, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

Голова Держкомпідприємництва М.Ю. Бродський

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті