Наказ МОЗ України від 13.11.2018 р. № 2074

12 Листопада 2018 1:37 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13.11.2018 р. № 2074

Про утворення робочої групи з питань запровадження електронного реєстру листків непрацездатності

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 та на виконання пункту 42 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року №803,

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити робочу групу з питань запровадження електронного реєстру листків непрацездатності та затвердити її персональний склад, що додається.
 2. Затвердити Положення про робочу групу з питань запровадження електронного реєстру листків непрацездатності, що додається.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра охорони здоров’я П. Ковтонюка.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 13.11.2018 р. № 2074

Персональний склад

робочої групи з питань запровадження електронного реєстру листків непрацездатності

1. КОВТОНЮК Павло Анатолійович заступник Міністра охорони здоров’я України, голова консультативно-дорадчої групи
2. ОРАВША Тетяна Миколаївна керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг, заступник голови консультативно-дорадчої групи
3. ГАВРИЛЮК Андрій Олександрович в.о. директора Медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я України
4. ПРАВИЛО Олександр Іванович заступник начальника Управління – начальник відділу юридичної експертизи Управління правового забезпечення МОЗ України
5. ПЕРЕПЕЛІЧНА Рената Ярославівна головний спеціаліст відділу експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності Медичного департаменту МОЗ України, секретар консультативно-дорадчої групи
6. ГУРІН

Дмитро Олександрович

радник в.о. Міністра охорони здоров’я України (за згодою)
7. ДИМОВ Кирило Янович радник в.о. Міністра охорони здоров’я України (за згодою)
8. ОДРИНСЬКИЙ Владислав Анатолійович старший радник з питань якості в охороні здоров’я проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (за згодою)
9. ТРИЩУК Надія Дмитрівна менеджер з антикорупційного інституційного розвитку проекту “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “Взаємодія” (за згодою)
10. АРУТЮНЯН Оксана Вачаганівна завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства соціальної політики (за згодою)
11. ДИМИТРЕНКО Світлана Юріївна керівника експертної групи з питань систем соціального страхування, страхових послуг і виплат Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики (за згодою)
12. КОМЕНДА Михайло Андрійович державний експерт експертної групи з питань систем соціального страхування, страхових послуг і виплат Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики (за згодою)
13. ЛУЦЕНКО Ірина Євгеніївна начальник управління інформаційних технологій Міністерства соціальної політики (за згодою)
14. ЗАБЕЛА Володимир Юрійович заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (за згодою)
15. ЯХИМОВИЧ Роман Петрович директор департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (за згодою)
16. ХАРЧЕНКО Г анна Олександрівна заступник директора департаменту — начальник відділу матеріального забезпечення департаменту страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФСС (за згодою)
17. БІЛЯЄВА Марина Миколаївна заступник начальника відділу медичної експертизи департаменту фінансового контролю та аудиту виконавчої дирекції ФСС (за згодою)
18. МАЛЕЦЬКИЙ Олександра Миколайовича директор департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України (за згодою)
19. РЯБЦЕВА Тетяна Борисівна директор юридичного департаменту Пенсійного фонду України (за згодою)
20. ГУМЕНЮК Альона Анатоліївна начальник управління супроводження і розвитку інформаційних систем та електронних реєстрів департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України (за згодою)
21. ЛЕВШИН Артем Олександрович завідувач сектору з питань застрахованих осіб та дитячої праці департаменту з питань праці (за згодою)
22. СОТНИК Роман Іванович начальник відділу розвитку відкритих даних департаменту інформаційних технологій Державного агентства з питань електронного урядування України (за згодою)
23. ЦИМБАЛЮК Наталія Леонідівна директор Департаменту договірної роботи НСЗУ (за згодою)
24. КАРАЧУН Сергій Віталійович головний спеціаліст відділу по роботі з договорами Юридичного департаменту НСЗУ (за згодою)
25. ПУШКАР Катерина юрисконсульт юридичного сектору ДІЇ «Електронне здоров’я» (за згодою)
26. ПРИЛИПКО Руслан бізнес-аналітик проекту електронної системи охорони здоров’я Ehealth ДП «Електронне здоров’я» (за згодою)
27. МАЦІЯШКО Валентин Аполінарієвич заступник керівника департаменту охорони праці Федерації профсоюзів України (за згодою)
28. КОВАЛЬ Вікторію Миколаївну голова Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (за згодою)
29. ГОЛЕУСОВА Галина Захарівна експерт с регулювання соціально-трудових відносин виконавчого апарату Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (за згодою)
30. СИМОНЕНКО Володимир Євгенович голова Української Федерації охорони здоров’я Федерації роботодавців України (за згодою)
31. БУНІНА Світлана Сергіївна виконавчий директор Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України Федерації роботодавців України (за згодою)
32. ВЕЛИЧКО Оксана Володимирівна координатор урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» (за згодою)
33. ЄФРЕМОВ Ігор Миколайович ІТ-експерт урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» (за згодою)
34. СЕРЕБРЯКОВ Михайло Михайлович менеджер проектів, керівник нормо проектувального відділу урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» (за згодою)
35. ТКАЧУК Олеся Юріївна менеджер проектів урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» (за згодою)
36. МУСІЯКА Світлана Сергіївна завідувач сектору оцінки та усунення корупційних ризиків Міністерства охорони здоров’я України
37. ХАЛЄЄВА Анастасія Петрівна Керівник експертної групи з питань впровадження системи “Електронне здоров’я”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України 13.11.2018 № 2074

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань запровадження електронного реєстру листків непрацездатності

I. Загальні положення

 1. Робоча група з питань запровадження електронного реєстру листків непрацездатності (далі — Робоча група) є дорадчим органом Міністерства охорони здоров’я України, який утворюється з метою узгодження позицій сторін – учасників робочої групи щодо формування єдиної концепції та порядку запровадження електронного реєстру листків непрацездатності, визначення технічних умов його створення, а також встановлення у зв’язку із цим нових правил та умов видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі.
 2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними угодами і зобов’язаннями України, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та функції Робочої групи

 1. Основним завданням Робочої групи є розробка єдиної концепції та порядку запровадження електронного реєстру листків непрацездатності, визначення технічних умов його створення, а також встановлення у зв’язку із цим нових правил та умов видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі.
 2. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

1) розробляє положення про електронний реєстр листків непрацездатності;

2) надає пропозиції щодо технічних умов створення електронного реєстру листків непрацездатності;

3) розробляє проекти нормативно-правових актів щодо запровадження та функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, порядку та умов видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі та подає їх на розгляд органів державної влади до відання яких відноситься відповідні питання.

III. Права Робочої групи

Робоча група має право:

 • взаємодіяти в установленому порядку з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями та закладами з питань реалізації Реформи фінансування, отримувати від них в установленому порядку інформацію в межах своєї компетенції;
 • запрошувати на засідання Робочої групи експертів з питань, що розглядаються, зокрема, представників інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та закладів охорони здоров’я, громадських та інших організацій тощо;
 • співпрацювати з міжнародними та національними недержавними організаціями та об’єднаннями громадян з відповідних питань.

IV. Склад Робочої групи

 1. Робоча група складається з членів Робочої групи, голови та секретаря Робочої групи.
 2. Персональний склад учасників Робочої групи затверджується наказом МОЗ України.
 3. Голова Робочої групи організовує та спрямовує діяльність Робочої групи.

V. Організація діяльності Робочої групи

 1. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться не рідше раз на два тижні або у разі необхідності.
 2. Діяльність Робочої групи є відкритою, а результати її роботи — публічними.
 3. Про проведення засідання членів Робочої групи та запрошених осіб повідомляє секретар Робочої групи або інша особа з числа членів Робочої групи за дорученням голови Робочої групи завчасно, але не пізніше ніж за 2 дні до засідання засобами електронного або телефонного зв’язку.
 4. Засідання Робочої групи проводить її голова, у разі його відсутності – головуючий на засіданні, що обирається простою більшістю голосів серед присутніх членів Робочої групи.
 5. Рішення Робочої групи носять рекомендаційний характер та приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Робочої групи. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить голові Робочої групи, а у разі його відсутності – головуючому на засіданні.
 6. У разі відсутності члена Робочої групи, участь у засіданні бере особа, на яку офіційно покладено виконання службових обов’язків відсутнього члена Робочої групи, про що зазначається в протоколі із додаванням копії відповідного наказу про покладання обов’язків.
 7. Питання, що стосуються організації роботи Робочої групи і не врегульовані розділом V цього Положення, залишаються на розсуд членів Робочої групи, про що ухвалюється відповідне рішення Робочої групи.
 8. Рішення Робочої групи оформлюються у вигляді протоколу (протокольного рішення), який містить інформацію про назву групи, дату засідання, його учасників, перелік питань, що були розглянуті, та рішення, що були прийняті з цих питань.
 9. Протокол підписується головою Робочої групи і секретарем Робочої групи та доводиться до відома усіх членів Робочої групи.
 10. Контроль за виконанням рішень Робочої групи здійснює голова Робочої групи.
Заступник Міністра П. Ковтонюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті