Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII

18 Грудня 2018 10:32 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 23.11.2018 р. № 2629-VIII
«
Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Стаття 1. Визначити на 2019 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1 026 131 809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 928 507 915 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 97 623 894,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1 112 129 997,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1 005 767 548,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 106 362 449 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9 728 634,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 8 322 346,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1 406 288,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13 719 766,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 679 913,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13 039 853,3 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 89 989 320 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 69 617 200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 20 372 120 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2019 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2 060 101 364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388 630 087,1 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2019 році державні гарантії в обсязі до 27 280 659,7 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання (не більше 80 відсотків) боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

б) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 5 000 000 тис. гривень).

Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укр­гідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва Дністровської гідроакумулюючої електричної станції (у складі трьох гідроагрегатів), інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції (у складі чотирьох гідроагрегатів), виключно за умови, що не менше 70 відсотків зазначеного фінансування використовується для закупівлі устаткування, обладнання та/або комплектуючих, країною походження яких є Україна.

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання;

г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування проектів Державної іпотечної установи із забезпечення житлом громадян на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2007 гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1497 гривень, з 1 липня — 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.

Стаття 8. Установити у 2019 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 4173 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 25,13 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може становити більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2019 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2019 рік: до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 17 1, 17 2 та 43 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

7) митні платежі (податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), ввізне мито), отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»;

8) до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету, — за рішенням Кабінету Міністрів України;

9) надходження від іноземних суб’єктів господарювання та організацій за окремими договорами (такі надходження зараховуються за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження»).

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994–1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

6) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Житло для внутрішньо переміщених осіб» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

15) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 13 цього Закону);

16) фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

17) забезпечення функціонування і реформування контролюючих органів та органів доходів і зборів у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та Митному кодексі України (у тому числі на закупівлю скануючих систем стаціонарного типу та на оплату праці посадових осіб і працівників, які залучені до реформування таких органів) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

18) поповнення статутного капіталу Державного концерну «Укроборонпром» (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2019 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47 600 000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в частині першій цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2019 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2019 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування та договорів на придбання продуктів харчування за каталогом, які діяли у 2018 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України в установленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7 544 562 370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за такою заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків освітньої і медичної субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

При розподілі резерву освітньої субвенції для бюджетів Балтської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області, Біляївської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області та Лиманської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області враховуються особливості утворення таких громад як об’єднаних територіальних громад з адміністративним центром у містах обласного значення і застосовується формульний розрахунок освітньої субвенції як для бюджетів об’єднаних територіальних громад із зазначенням відповідного рівня бюджету.

Стаття 21. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2019 році відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Стаття 22. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) та «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету інформують щокварталу Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Установити, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється:

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Стаття 24. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:

покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів — Тернопіль — Умань; Біла Церква — Одеса — Миколаїв — Херсон у сумі 4 000 000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені у сумі 1 500 000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград у сумі 1 000 000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь за маршрутом Запоріжжя — Маріуполь у сумі 1 000 000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв за маршрутом Кропивницький — Миколаїв у сумі 1 000 000 тис. гривень;

розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об’їзд міста Рівного у сумі 200 000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка у сумі 2 000 000 тис. гривень;

реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку в сумі 1 000 000 тис. гривень.

Стаття 25. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень частини третьої статті 103Бюджетного кодексу України, перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів за рахунок визначеної цією статтею Кодексу субвенції затверджується відповідною обласною державною адміністрацією, Київською міською державною адміністрацією за погодженням з Державним агентством автомобільних доріг України та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 26. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2018 році.

Стаття 27. Установити, що кошти державного фонду регіонального розвитку (код 2761070) у сумі 500 000 тис. гривень спрямовуються на фінансове забезпечення реалізації проектів — переможців «Всеукраїнського громадського бюджету».

Стаття 28. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 24 1  Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку розподіляються Кабінетом Міністрів України на реалізацію пріоритетів економічного зростання та підвищення рівня життя громадян.

Стаття 29. Установити, що, як виняток з положень частини третьої статті 241 Бюджетного кодексу України, народні депутати України можуть подавати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті Кодексу та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

Стаття 30. Установити, що у разі здійснення у 2019 році видатків бюджету міста Києва на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 1 500 000 тис. гривень), капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 700 000 тис. гривень), об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури (але не більше 2 500 000 тис. гривень) відповідно до переліку, що погоджується Кабінетом Міністрів України, Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, але не більше залишку такої заборгованості, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. До утворення в установленому порядку нового міністерства, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у справах ветеранів, у 2019 році забезпечення діяльності такого міністерства здійснюватиметься відповідно до вимог абзацу першого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 22 Бюджетного кодексу України, у разі створення нового міністерства, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у справах ветеранів, Кабінет Міністрів України може визначити таке міністерство головним розпорядником коштів державного бюджету за новими бюджетними програмами з урахуванням частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України в межах бюджетних призначень, встановлених центральним органам виконавчої влади, функції яких передаються до новоутвореного міністерства.

Стаття 32. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

У 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається без обов’язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів.

Стаття 33. Установити, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету та спрямовується на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які потребують поліпшення житлових умов, в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 34. Розподіл коштів за напрямами (заходами) за бюджетною програмою «Поповнення статутного капіталу Державного концерну «Укроборонпром» (код 1201590) здійснюється на підставі пропозиції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Стаття 35. Установити, що у 2019 році у разі надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, такі кошти у сумі 524 000 тис. гривень зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Міністерству оборони України на облаштування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) та їх всебічне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Додатки №№ 1–9 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Зупинити на 2019 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п’ятої статті 122 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р., № 20–21, ст. 712);

абзацу п’ятого частини шостої статті 31 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43);

абзацу першого частини другої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2016 р., № 4, ст. 43) у частині обмеження кількості заступників керівника центрального органу виконавчої влади.

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 29, ст. 942; 2017 р., № 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2017 р., № 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34–35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40–41, ст. 379; 2017 р., № 2, ст. 25); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); абзацу другого частини третьої статті 51 та абзаців другого — п’ятого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 2, ст. 25) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

5. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2019 року.

6. У пункті 2 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89) цифри «2019» замінити цифрами «2020».

7. У пункті 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 24, ст. 164) цифри «2019» замінити цифрами «2020».

8. Установити, що у 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2018 року.

9. Установити, що у 2019 році перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів (податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), ввізне мито), отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», зараховується до спеціального фонду державного бюджету і спрямовується Пенсійному фонду України на проведення індексації пенсій.

10. Установити, що у 2019 році положення статті 24 2 , пунктів 2 і 3 частини третьої статті 29, пункту 2 1 частини четвертої статті 30 і пункту 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням положень, пункту 16 статті 14 і пункту 9 Прикінцевих положень цього Закону.

11. Установити, що у 2019 році Міністерство оборони України має право здійснювати в установленому порядку перерозподіл видатків розвитку, передбачених за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (код 2101020), на виплату військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення.

12. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

13. Установити, що у 2019 році:

проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об’єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;

роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів, визначених абзацом другим цього пункту, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Виконання таких робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів, визначених абзацом другим цього пункту, на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил.

14. Кабінету Міністрів України:

забезпечити формування державного замовлення на підготовку фахівців, передбачивши здійснення заходів щодо приведення показників державного замовлення у відповідність із потребами держави та ринку праці, запровадження профілізації вищої освіти при формуванні державного замовлення за напрямами (спеціальностями) та визначення обсягів державного замовлення з урахуванням профільності закладів вищої освіти I–IV рівнів акредитації;

запровадити механізм індикативної собівартості (в обсягах мінімального розміру вартості навчання за кожною спеціальністю (спеціалізацією) відповідно до ліцензійних умов);

здійснити перегляд нормативів чисельності студентів (курсантів) на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у закладах вищої освіти III–IV рівнів акредитації державної власності з метою їх збільшення;

вжити заходів щодо забезпечення автономізації закладів вищої освіти;

опрацювати питання щодо створення єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти;

встановити нормативи чисельності студентів денної форми навчання на одну штатну посаду викладача у закладах вищої освіти I–II рівнів акредитації.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству культури України:

забезпечити здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у закладах вищої освіти I-II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації державної власності, як виняток з положень підпункту «в» пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України, за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації державної власності;

затвердити відповідно до середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці плани заходів і графіки модернізації та оптимізації мережі закладів вищої освіти з урахуванням необхідності їх укрупнення з метою створення освітніх холдингів, оптимізації штатної чисельності, перегляду напрямів використання бюджетних коштів та коштів, отриманих від провадження фінансово-господарської діяльності, та їх пріоритетного спрямування на підвищення якості надання освітніх послуг;

провести інвентаризацію державного майна, яке закріплене за закладами вищої освіти на основі права господарського відання або передано їм у власність, для забезпечення його подальшого ефективного використання.

15. Кабінету Міністрів України у місячний строк визнати спроможною Мукачівську міську об’єднану територіальну громаду у складі територіальних громад міста Мукачева та сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області з одночасним уточненням обсягів міжбюджетних трансфертів у додатку № 6 до цього Закону за результатами відповідного приєднання у 2018 році.

16. Кабінету Міністрів України внести до 1 березня 2019 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що регулюють орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду державного майна, закріпленого за акціонерними товариствами та їх дочірніми підприємствами на праві господарського відання і яке не використовується для виконання державою своїх функцій та не забезпечує обороноздатності держави, її економічної незалежності; переданого до статутного капіталу акціонерних товариств на праві господарського відання; щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

17. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2019 року за результатами виконання місцевих бюджетів подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

18. Кабінету Міністрів України під час розподілу коштів загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами розвитку агропромислового комплексу на 2019 рік передбачити спрямування коштів на компенсацію вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна та обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників.

19. Кабінету Міністрів України на основі результатів моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого півріччя 2019 року розглянути питання щодо збільшення видатків на державну підтримку тваринництва, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), фінансову підтримку сільгосптоваровиробників, розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, реалізацію інфраструктурних проектів, визначених Кабінетом Міністрів України.

20. Кабінету Міністрів України під час розподілу коштів за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) передбачити спрямування коштів за такими пріоритетними напрямами:

покращення стану автомобільної дороги М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка на відрізку Умань — Кропивницький (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига (на м. Кишинів) на ділянці км 19+386 — км 27+553;

покращення стану автомобільної дороги Н-07 Київ — Суми — Юнаківка в межах Сумської області (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-12 Суми — Полтава в межах Сумської області (окремими ділянками);

проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Т-14–15 Мостиська — Самбір — Борислав на ділянці км 38+858 — км 69+938 (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-13 Львів — Самбір — Ужгород км 16+000 — км 72+757;

будівництво мосту через р. Прут на км 9+510 автомобільної дороги Т 26–06 /Н-03/ — Новоселиця — Герца — контрольно-пропускний пункт «Дяківці»;

покращення стану автомобільної дороги Т-16–10/Н-33/ — Приморське — Жовтий Яр — Татарбунари з під’їздом до смт Сергіївки;

покращення стану автомобільної дороги Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг);

проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Н-01 Київ — Знам’янка на ділянці км 183+717 — км 198+610;

реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області».

21. Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо продовження у 2019 році експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг за рахунок частини перевиконання загального обсягу митних платежів.

22. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо передбачення у складі спеціального фонду державного бюджету на 2019 рік видатків на фінансове забезпечення заходів з реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

23. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо передбачення видатків державного бюджету на фінансове забезпечення облаштування інфраструктури військових підрозділів, що розташовуються на острові Зміїний.

Президент України П. Порошенко

Додаток № 1

до Закону України

«Про державний бюджет України на 2019 рік»

Доходи Державного бюджету України на 2019 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом доходів: 1 026 131 809,2 928 507 915,0 97 623 894,2
40000000 Офіційні трансферти 6 828 681,0 6 828 681,0
41010100 Реверсна дотація 6 828 681,0 6 828 681,0
Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1 019 303 128,2 921 679 234,0 97 623 894,2
10000000 Податкові надходження 860 659 280,7 807 772 899,4 52 886 381,3
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 201 675 258,4 201 675 258,4
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 106 155 258,4 106 155 258,4
11020000 Податок на прибуток підприємств 95 520 000,0 95 520 000,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 58 302 020,0 57 828 220,0 473 800,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 697 900,0 409 900,0 288 000,0
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 1 021 900,0 836 100,0 185 800,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 52 538 980,1 52 538 980,1
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 3 656 300,0 3 656 300,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 6 166 175,0 6 166 175,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 40 142 567,2 40 142 567,2
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 2 573 937,9 2 573 937,9
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 2 595 700,0 2 595 700,0
13080000 Рентна плата за транспортування 1 447 539,9 1 447 539,9
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України 277 623,4 277 623,4
13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 169 916,5 1 169 916,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 565 077 466,0 519 789 966,0 45 287 500,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 85 922 861,0 77 342 861,0 8 580 000,0
14020100 Спирт 150 000,0 150 000,0
14020200 Лікеро-горілчана продукція 6 805 000,0 6 805 000,0
14020300 Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий 1 245 000,0 1 245 000,0
14020400 Пиво 4 712 000,0 4 712 000,0
14020600 Тютюн та тютюнові вироби 56 721 000,0 56 721 000,0
14020800 Транспортні засоби 122 000,0 30 500,0 91 500,0
14021300 Електрична енергія 6 221 000,0 6 221 000,0
14021900 Пальне 9 796 861,0 1 308 361,0 8 488 500,0
14022300 Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий 150 000,0 150 000,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 44 310 605,0 8 133 105,0 36 177 500,0
14030200 Лікеро-горілчана продукція 779 000,0 779 000,0
14030300 Виноробна продукція 181 000,0 181 000,0
14030400 Пиво 81 000,0 81 000,0
14030600 Тютюн та тютюнові вироби 970 000,0 970 000,0
14030800 Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів») 3 884 000,0 971 000,0 2 913 000,0
14031000 Кузови для моторних транспортних засобів 22 000,0 22 000,0
14031200 Транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» 221 000,0 221 000,0
14031900 Пальне 38 136 605,0 5 093 105,0 33 043 500,0
14032000 Інші підакцизні товари іноземного виробництва 36 000,0 36 000,0
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 94 600 000,0 94 600 000,0
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів 340 244 000,0 339 714 000,0 530 000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 31 544 000,0 25 419 500,0 6 124 500,0
15010000 Ввізне мито 30 793 000,0 24 668 500,0 6 124 500,0
15020000 Вивізне мито 751 000,0 751 000,0
19000000 Інші податки та збори 4 060 536,3 3 059 955,0 1 000 581,3
19010000 Екологічний податок 4 060 367,3 3 059 786,0 1 000 581,3
19090000 Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства 169,0 169,0
20000000 Неподаткові надходження 155 386 851,0 112 529 240,7 42 857 610,3
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 95 378 551,7 94 923 440,1 455 111,6
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 44 544 000,0 44 544 000,0
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 47 600 000,0 47 600 000,0
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 328 193,0 328 193,0
21080000 Інші надходження 2 906 358,7 2 451 247,1 455 111,6
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 9 588 208,2 4 767 633,5 4 820 574,7
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 610 792,9 923 400,6 687 392,3
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 14 439,0 14 439,0
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності 5 978,0 5 978,0
22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги 19 000,0 19 000,0
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 29 000,0 29 000,0
22011500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 670,0 670,0
22011700 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 10 000,0 10 000,0
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок 2 000,0 2 000,0
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 3 700,0 3 700,0
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів 200 000,0 200 000,0
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 350,0 350,0
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) 160,4 160,4
22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 169,2 169,2
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 611 018,3 611 018,3
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 200 904,0 200 904,0
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 509 160,0 432 786,0 76 374,0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 4 244,0 4 244,0
22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави 3 774 365,5 3 774 365,5
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 865 950,4 865 950,4
22070000 Виконавчий збір 660 633,8 330 316,9 330 316,9
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 1 200 000,0 1 200 000,0
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 1 166 000,0 1 166 000,0
22150000 Портовий (адміністративний) збір 176 965,6 176 965,6
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 28 500,0 28 500,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 28 500,0 28 500,0
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них 105 000,0 105 000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 16 766 127,9 12 838 167,1 3 927 960,8
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) 60 521,0 60 521,0
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 36 583,0 36 583,0
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів 12 690,0 6 345,0 6 345,0
24060000 Інші надходження 6 355 069,8 2 433 454,0 3 921 615,8
24060300 Інші надходження 5 178 530,0 2 358 530,0 2 820 000,0
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України 1 084,0 1 084,0
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 369 200,0 73 840,0 295 360,0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 20 855,8 20 855,8
24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України 785 400,0 785 400,0
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 397 949,0 2 397 949,0
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою 827 593,0 827 593,0
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою 1 569 506,0 1 569 506,0
24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 450,0 450,0
24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 400,0 400,0
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 425 731,5 425 731,5
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 7 477 583,6 7 477 583,6
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю 337 107,5 337 107,5
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі 3 623 604,9 3 623 604,9
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 1 280 077,9 1 280 077,9
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку 2 236 793,3 2 236 793,3
25000000 Власні надходження бюджетних установ 33 653 963,2 33 653 963,2
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 33 412 023,1 33 412 023,1
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 241 940,1 241 940,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 235 326,1 38 932,1 1 196 394,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 29 109,0 29 109,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 23 909,0 23 909,0
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 5 200,0 5 200,0
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 1 195 894,0 1 195 894,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 1 185 894,0 1 185 894,0
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 10 000,0 10 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 10 323,1 9 823,1 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 9 323,1 9 323,1
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту 1 000,0 500,0 500,0
40000000 Офіційні трансферти 1 854 286,8 1 338 161,8 516 125,0
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 854 286,8 1 338 161,8 516 125,0
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 603 161,8 603 161,8
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 20 000,0 20 000,0
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 231 125,0 735 000,0 496 125,0
42030100 Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу 496 125,0 496 125,0
42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 735 000,0 735 000,0
50000000 Цільові фонди 167 383,6 167 383,6
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 167 383,6 167 383,6

Витяг з додатку №3

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Витяг з додатку № 5

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи
між адміністративно-територіальними одиницями

тис. грн.

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Код бюджетної програми 2301400 з них:
забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
1 Вінницька область 225 095,4
2 Волинська область 122 430,6
3 Дніпропетровська область 551 222,1
4 Донецька область 320 477,8
5 Житомирська область 163 666,4
6 Закарпатська область 150 787,4
7 Запорізька область 253 434,0
8 Івано-Франківська область 204 155,5
9 Київська область 292 577,1
10 Кіровоградська область 173 758,5
11 Луганська область 108 079,5
12 Львівська область 398 982,8
13 Миколаївська область 182 995,0
14 Одеська область 426 505,5
15 Полтавська область 210 485,8
16 Рівненська область 168 204,0
17 Сумська область 152 837,7
18 Тернопільська область 122 089,1
19 Харківська область 384 550,4
20 Херсонська область 188 372,1
21 Хмельницька область 179 604,4
22 Черкаська область 216 315,4
23 Чернівецька область 94 674,8
24 Чернігівська область 159 460,5
25 м. Київ 573 150,5
Всього: 6 023 912,3

Витяг з додатку № 6

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Міжбюджетні трансферти
(медична субвенція, базова та реверсна дотації) на 2019 рік

тис. грн.

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Міжбюджетні трансферти
з державного бюджету місцевим бюджетам з місцевих бюджетів державному бюджету
Медична субвенція Базова дотація Реверсна дотація
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 1 176 031,6 48 341,3 0,0
02201100000 Бюджет міста Вінниці 268 636,5 0,0 125 024,2
02202100000 Бюджет міста Жмеринки 24 908,6 0,0 18 905,7
02203100000 Бюджет міста Козятина 17 931,0 0,0 24 467,1
02204100000 Бюджет міста Ладижина 17 537,9 0,0 22 469,4
02205100000 Бюджет міста Могилів-Подільського 22 486,1 5 063,9 0,0
02206100000 Бюджет міста Хмільника 20 996,9 2 043,1 0,0
02301200000 Районний бюджет Барського району 23 547,4 16 049,4 0,0
02302200000 Районний бюджет Бершадського району 34 283,2 19 981,0 0,0
02303200000 Районний бюджет Вінницького району 34 972,9 25 262,1 0,0
02304200000 Районний бюджет Гайсинського району 33 155,8 0,0 185,3
02305200000 Районний бюджет Жмеринського району 19 303,2 17 323,7 0,0
02306200000 Районний бюджет Іллінецького району 6 170,3 5 771,2 0,0
02307200000 Районний бюджет Калинівського району 16 273,6 1 834,4 0,0
02308200000 Районний бюджет Козятинського району 23 380,6 10 277,5 0,0
02309200000 Районний бюджет Крижопільського району 22 339,2 0,0 3 272,2
02310200000 Районний бюджет Липовецького району 21 875,3 6 644,2 0,0
02311200000 Районний бюджет Літинського району 23 955,8 12 588,6 0,0
02312200000 Районний бюджет Могилів-Подільського району 22 561,3 22 825,0 0,0
02313200000 Районний бюджет Мурованокуриловецького району 17 261,1 8 515,8 0,0
02314200000 Районний бюджет Немирівського району 10 188,7 8 957,3 0,0
02315200000 Районний бюджет Оратівського району 11 217,6 2 144,3 0,0
02316200000 Районний бюджет Піщанського району 11 687,4 5 911,2 0,0
02317200000 Районний бюджет Погребищенського району 20 226,9 3 897,5 0,0
02318200000 Районний бюджет Теплицького району 8 046,9 2 300,2 0,0
02319200000 Районний бюджет Тиврівського району 18 706,2 0,0 0,0
02320200000 Районний бюджет Томашпільського району 11 745,8 5 829,1 0,0
02321200000 Районний бюджет Тростянецького району 18 415,8 4 346,1 0,0
02322200000 Районний бюджет Тульчинського району 20 054,2 17 889,2 0,0
02323200000 Районний бюджет Хмільницького району 21 570,0 10 090,1 0,0
02324200000 Районний бюджет Чернівецького району 12 402,1 10 791,9 0,0
02325200000 Районний бюджет Чечельницького району 14 193,8 10 708,2 0,0
02326200000 Районний бюджет Шаргородського району 33 533,0 27 560,6 0,0
02327200000 Районний бюджет Ямпільського району 27 072,6 17 931,2 0,0
02501000000 Бюджет Калинівської міської об’єднаної територіальної громади 13 570,3 0,0 3 927,3
02502000000 Бюджет Студенянської сільської об’єднаної територіальної громади 2 247,5 1 295,5 0,0
02503000000 Бюджет Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади 13 087,5 0,0 5 136,3
02504000000 Бюджет Вапнярської селищної об’єднаної територіальної громади 5 483,3 6 382,7 0,0
02505000000 Бюджет Барcької міської об’єднаної територіальної громади 11 315,2 50,6 0,0
02506000000 Бюджет Немирівської міської об’єднаної територіальної громади 10 391,6 0,0 51,9
02507000000 Бюджет Тульчинської міської об’єднаної територіальної громади 14 169,6 0,0 6 812,2
02508000000 Бюджет Вороновицької селищної об’єднаної територіальної громади 5 222,5 4 468,6 0,0
02509000000 Бюджет Дашівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 605,3 4 941,8 0,0
02510000000 Бюджет Оратівської селищної об’єднаної територіальної громади 2 633,8 0,0 976,1
02511000000 Бюджет Ситковецької селищної об’єднаної територіальної громади 1 884,9 1 860,7 0,0
02512000000 Бюджет Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади 5 084,3 0,0 4 208,0
02513000000 Бюджет Шпиківської селищної об’єднаної територіальної громади 2 986,2 3 410,3 0,0
02514000000 Бюджет Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади 2 094,5 1 544,7 0,0
02515000000 Бюджет Жданівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 629,0 0,0 1 604,5
02516000000 Бюджет Джулинської сільської об’єднаної територіальної громади 3 673,6 3 180,4 0,0
02517000000 Бюджет Ковалівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 406,9 87,9 0,0
02518000000 Бюджет Мельниківської сільської об’єднаної територіальної громади 997,3 1 087,0 0,0
02519000000 Бюджет Райгородської сільської об’єднаної територіальної громади 1 490,7 977,3 0,0
02520000000 Бюджет Северинівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 451,4 2 053,5 0,0
02521000000 Бюджет Сокиринецької сільської об’єднаної територіальної громади 2 403,7 3 507,9 0,0
02522000000 Бюджет Мурафської сільської об’єднаної територіальної громади 4 291,0 6 284,8 0,0
02523000000 Бюджет Якушинецької сільської об’єднаної територіальної громади 6 274,8 0,0 492,4
02524000000 Бюджет Кунківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 986,7 0,0 961,6
02525000000 Бюджет Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 842,6 1 834,0 0,0
02526000000 Бюджет Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 826,1 1 264,5 0,0
02527000000 Бюджет Глуховецької селищної об’єднаної територіальної громади 3 124,9 0,0 0,0
02528000000 Бюджет Староприлуцької сільської об’єднаної територіальної громади 1 953,2 0,0 0,0
02529000000 Бюджет Брацлавської селищної об’єднаної територіальної громади 4 549,8 5 521,0 0,0
02530000000 Бюджет Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади 4 661,3 544,9 0,0
02531000000 Бюджет Краснопільської сільської об’єднаної територіальної громади 2 906,5 0,0 40,4
02532000000 Бюджет Росошанської сільської об’єднаної територіальної громади 2 089,4 2 330,3 0,0
02533000000 Бюджет Гніванської міської об’єднаної територіальної громади 10 079,5 7 076,4 0,0
02534000000 Бюджет Новогребельської сільської об’єднаної територіальної громади 1 143,5 616,6 0,0
02535000000 Бюджет Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади 5 710,0 0,0 0,0
02536000000 Бюджет Павлівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 801,5 4 131,6 0,0
02537000000 Бюджет Соболівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 451,4 3 691,6 0,0
02538000000 Бюджет Теплицької селищної об’єднаної територіальної громади 7 642,0 1 803,4 0,0
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 748 711,4 79 021,5 0,0
03201100000 Бюджет міста Луцька 154 536,0 0,0 67 328,2
03202100000 Бюджет міста Володимир-Волинського 27 664,7 0,0 4 996,5
03203100000 Бюджет міста Ковеля 49 061,2 5 962,4 0,0
03204100000 Бюджет міста Hововолинська 41 192,5 24 261,8 0,0
03302200000 Районний бюджет Горохівського району 33 136,4 32 428,5 0,0
03303200000 Районний бюджет Іваничівського району 2 775,9 4 827,1 0,0
03304200000 Районний бюджет Камінь-Каширського району 37 827,7 59 208,2 0,0
03305200000 Районний бюджет Ківерцівського району 15 180,9 22 344,9 0,0
03306200000 Районний бюджет Ковельського району 5 607,7 8 422,0 0,0
03307200000 Районний бюджет Локачинського району 6 730,0 4 398,2 0,0
03308200000 Районний бюджет Луцького району 6 199,0 7 352,2 0,0
03309200000 Районний бюджет Любешівського району 4 527,5 9 217,9 0,0
03310200000 Районний бюджет Любомльського району 2 689,0 3 588,1 0,0
03311200000 Районний бюджет Маневицького району 22 871,8 23 944,5 0,0
03312200000 Районний бюджет Ратнівського району 14 649,1 14 491,2 0,0
03313200000 Районний бюджет Рожищенського району 22 086,7 21 634,2 0,0
03314200000 Районний бюджет Старовижівського району 5 212,1 9 140,4 0,0
03315200000 Районний бюджет Турійського району 8 850,9 12 493,4 0,0
03316200000 Районний бюджет Шацького району 5 318,0 7 357,6 0,0
03501000000 Бюджет Велицької сільської об’єднаної територіальної громади 2 622,6 4 195,8 0,0
03502000000 Бюджет Голобської селищної об’єднаної територіальної громади 5 670,5 6 936,1 0,0
03503000000 Бюджет Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 001,2 6 963,4 0,0
03504000000 Бюджет Смолигівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 257,8 0,0 602,6
03505000000 Бюджет Устилузької міської об’єднаної територіальної громади 4 969,6 0,0 0,0
03506000000 Бюджет Люблинецької селищної об’єднаної територіальної громади 4 196,2 5 294,9 0,0
03507000000 Бюджет Шацької селищної об’єднаної територіальної громади 5 663,9 4 869,0 0,0
03508000000 Бюджет Заболоттівської селищної об’єднаної територіальної громади 6 153,8 9 498,9 0,0
03509000000 Бюджет Дубівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 378,1 0,0 262,1
03510000000 Бюджет Княгининівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 113,5 1 622,4 0,0
03511000000 Бюджет Литовезької сільської об’єднаної територіальної громади 2 793,2 0,0 0,0
03512000000 Бюджет Павлівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 306,3 7 267,0 0,0
03513000000 Бюджет Поворської сільської об’єднаної територіальної громади 2 918,3 3 770,2 0,0
03514000000 Бюджет Поромівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 873,7 0,0 898,6
03515000000 Бюджет Прилісненської сільської об’єднаної територіальної громади 3 703,5 3 317,9 0,0
03516000000 Бюджет Колодяжненської сільської об’єднаної територіальної громади 2 988,3 4 209,2 0,0
03517000000 Бюджет Заборольської сільської об’єднаної територіальної громади 4 860,9 1 542,1 0,0
03518000000 Бюджет Вишнівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 621,8 4 772,5 0,0
03519000000 Бюджет Забродівської сільської об’єднаної територіальної громади 6 852,1 12 345,8 0,0
03520000000 Бюджет Самарівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 550,8 6 229,5 0,0
03521000000 Бюджет Зарічанської сільської об’єднаної територіальної громади 2 848,4 0,0 1 810,9
03522000000 Бюджет Іваничівської селищної об’єднаної територіальної громади 6 436,9 3 969,7 0,0
03523000000 Бюджет Жидичинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 472,5 0,0 1 293,9
03524000000 Бюджет Цуманської селищної об’єднаної територіальної громади 8 371,2 8 716,5 0,0
03525000000 Бюджет Боратинської сільської об’єднаної територіальної громади 4 849,2 0,0 32 631,2
03526000000 Бюджет Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади 18 426,4 23 830,5 0,0
03527000000 Бюджет Рівненської сільської об’єднаної територіальної громади 3 663,5 1 148,2 0,0
03528000000 Бюджет Головненської селищної об’єднаної територіальної громади 4 039,0 6 970,1 0,0
03529000000 Бюджет Любомльської міської об’єднаної територіальної громади 10 479,5 7 911,3 0,0
03530000000 Бюджет Колківської селищної об’єднаної територіальної громади 8 397,5 11 814,5 0,0
03531000000 Бюджет Велимченської сільської об’єднаної територіальної громади 2 440,7 4 812,4 0,0
03532000000 Бюджет Копачівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 491,8 5 555,3 0,0
03533000000 Бюджет Дубечненської сільської об’єднаної територіальної громади 3 581,3 6 185,2 0,0
03534000000 Бюджет Сереховичівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 678,5 2 963,5 0,0
03535000000 Бюджет Смідинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 072,9 3 772,0 0,0
03536000000 Бюджет Луківської селищної об’єднаної територіальної громади 2 923,3 3 381,1 0,0
03537000000 Бюджет Турійської селищної об’єднаної територіальної громади 5 050,8 1 268,7 0,0
03538000000 Бюджет Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 217,8 3 045,5 0,0
03539000000 Бюджет Городищенської сільської об’єднаної територіальної громади 2 356,2 527,1 0,0
03540000000 Бюджет Затурцівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 007,7 5 133,3 0,0
03541000000 Бюджет Торчинської селищної об’єднаної територіальної громади 5 957,3 1 711,0 0,0
03542000000 Бюджет Війницької сільської об’єднаної територіальної громади 2 457,8 3 479,0 0,0
03543000000 Бюджет Гіркополонківської сільської об’єднаної територіальної громади 4 783,1 5 585,8 0,0
03544000000 Бюджет Гуто-Боровенської сільської об’єднаної територіальної громади 3 255,4 6 258,9 0,0
03545000000 Бюджет Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади 11 521,5 2 028,0 0,0
03546000000 Бюджет Липинської сільської об’єднаної територіальної громади 3 406,9 0,0 3 738,1
03547000000 Бюджет Підгайцівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 419,4 0,0 13 099,5
03548000000 Бюджет Привітненської сільської об’єднаної територіальної громади 2 370,6 3 471,6 0,0
03549000000 Бюджет Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади 7 186,9 6 281,1 0,0
03550000000 Бюджет Тростянецької сільської об’єднаної територіальної громади 2 829,0 4 365,9 0,0
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 2 401 286,9 0,0 645 193,4
04201100000 Бюджет міста Дніпра 738 888,3 0,0 701 133,3
04202100000 Бюджет міста Вільногірська 17 192,2 0,0 6 102,2
04203100000 Бюджет міста Кам’янського 178 063,7 0,0 0,0
04204100000 Бюджет міста Жовтих Вод 34 158,4 4 226,3 0,0
04205100000 Бюджет міста Кривого Рога 462 870,0 0,0 225 747,1
04206100000 Бюджет міста Марганця 35 718,2 14 135,1 0,0
04207100000 Бюджет міста Нікополя 83 920,9 0,0 23 072,4
04208100000 Бюджет міста Новомосковська 51 964,6 24 859,2 0,0
04209100000 Бюджет міста Покрова 30 688,4 0,0 0,0
04210100000 Бюджет міста Павлограда 77 613,3 0,0 0,0
04211100000 Бюджет міста Першотравенська 20 662,8 0,0 12 152,4
04212100000 Бюджет міста Синельникового 22 548,3 1 205,9 0,0
04213100000 Бюджет міста Тернівки 20 896,5 0,0 11 723,7
04302200000 Районний бюджет Васильківського району 5 196,9 6 458,6 0,0
04303200000 Районний бюджет Верхньодніпровського району 23 338,7 7 898,3 0,0
04304200000 Районний бюджет Дніпровського району 30 194,9 32 465,2 0,0
04305200000 Районний бюджет Криворізького району 30 411,6 10 035,9 0,0
04306200000 Районний бюджет Криничанського району 10 333,2 4 406,0 0,0
04307200000 Районний бюджет Магдалинівського району 18 232,7 0,0 0,0
04308200000 Районний бюджет Межівського району 2 420,8 0,0 0,0
04309200000 Районний бюджет Нікопольського району 11 084,5 13 215,0 0,0
04310200000 Районний бюджет Новомосковського району 15 069,8 0,0 0,0
04311200000 Районний бюджет Павлоградського району 2 218,7 1 840,2 0,0
04312200000 Районний бюджет Петриківського району 11 231,7 0,0 2 692,4
04313200000 Районний бюджет Петропавлівського району 11 598,6 5 931,8 0,0
04314200000 Районний бюджет Покровського району 6 003,2 4 282,2 0,0
04315200000 Районний бюджет П’ятихатського району 21 210,1 2 876,7 0,0
04316200000 Районний бюджет Синельниківського району 1 185,1 957,9 0,0
04317200000 Районний бюджет Солонянського району 10 690,2 8 489,9 0,0
04318200000 Районний бюджет Софіївського району 3 162,3 2 580,6 0,0
04319200000 Районний бюджет Томаківського району 1 684,7 1 003,5 0,0
04320200000 Районний бюджет Царичанського району 1 757,7 2 545,2 0,0
04321200000 Районний бюджет Широківського району 974,7 504,8 0,0
04322200000 Районний бюджет Юр’ївського району 2 796,9 904,8 0,0
04501000000 Бюджет Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади 15 413,7 300,6 0,0
04502000000 Бюджет Богданівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 676,2 0,0 26 640,3
04503000000 Бюджет Вербківської сільської об’єднаної територіальної громади 5 141,4 0,0 33 630,0
04504000000 Бюджет Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 873,8 2 060,6 0,0
04505000000 Бюджет Вакулівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 080,5 1 368,0 0,0
04506000000 Бюджет Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади 12 872,8 0,0 0,0
04507000000 Бюджет Грушівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 342,5 6 089,8 0,0
04508000000 Бюджет Ляшківської сільської об’єднаної територіальної громади 1 471,8 1 087,5 0,0
04509000000 Бюджет Могилівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 486,5 0,0 343,6
04510000000 Бюджет Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 260,4 4 567,3 0,0
04511000000 Бюджет Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної громади 7 288,1 0,0 0,0
04512000000 Бюджет Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади 2 832,1 2 292,4 0,0
04513000000 Бюджет Солонянської селищної об’єднаної територіальної громади 9 416,6 0,0 0,0
04514000000 Бюджет Сурсько-Литовської сільської об’єднаної територіальної громади 3 958,8 4 926,4 0,0
04515000000 Бюджет Слобожанської селищної об’єднаної територіальної громади 9 685,1 0,0 62 931,5
04516000000 Бюджет Мирівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 122,7 2 392,6 0,0
04517000000 Бюджет Аулівської селищної об’єднаної територіальної громади 3 487,8 2 553,1 0,0
04518000000 Бюджет Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади 3 948,5 1 871,6 0,0
04519000000 Бюджет Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади 13 795,3 8 160,0 0,0
04520000000 Бюджет Вишнівської селищної об’єднаної територіальної громади 2 607,9 2 441,7 0,0
04521000000 Бюджет Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади 5 959,3 0,0 0,0
04522000000 Бюджет Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади 2 350,1 2 516,3 0,0
04523000000 Бюджет Покровської селищної об’єднаної територіальної громади 11 526,0 2 399,3 0,0
04524000000 Бюджет Роздорської селищної об’єднаної територіальної громади 2 155,6 927,3 0,0
04525000000 Бюджет Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади 6 905,9 0,0 0,0
04526000000 Бюджет Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади 9 923,1 468,4 0,0
04527000000 Бюджет Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади 10 174,2 3 577,4 0,0
04528000000 Бюджет Варварівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 662,8 0,0 680,2
04529000000 Бюджет Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 718,4 711,8 0,0
04530000000 Бюджет Гречаноподівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 322,2 3 612,8 0,0
04531000000 Бюджет Маломихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 909,9 3 153,5 0,0
04532000000 Бюджет Новолатівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 846,3 1 286,7 0,0
04533000000 Бюджет Новопавлівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 799,8 2 469,6 0,0
04534000000 Бюджет Чкаловської сільської об’єднаної територіальної громади 1 978,7 1 108,4 0,0
04535000000 Бюджет Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський район) 2 401,4 92,7 0,0
04536000000 Бюджет Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади 11 539,3 0,0 0,0
04537000000 Бюджет Межівської селищної об’єднаної територіальної громади 10 605,9 1 996,0 0,0
04538000000 Бюджет Лошкарівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 519,4 227,6 0,0
04539000000 Бюджет Першотравневської сільської об’єднаної територіальної громади 2 712,4 0,0 7 708,6
04540000000 Бюджет Червоногригорівської селищної об’єднаної територіальної громади 8 838,9 8 256,8 0,0
04541000000 Бюджет Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади 4 818,2 3 798,5 0,0
04542000000 Бюджет Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади 1 842,1 0,0 18 717,2
04543000000 Бюджет Петриківської селищної об’єднаної територіальної громади 5 936,8 1 617,3 0,0
04544000000 Бюджет Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади (Петропавлівський район) 4 388,6 0,0 8 978,7
04545000000 Бюджет Зайцівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 393,7 0,0 555,0
04546000000 Бюджет Раївської сільської об’єднаної територіальної громади 7 371,6 3 393,2 0,0
04547000000 Бюджет Іларіонівської селищної об’єднаної територіальної громади 8 328,7 9 852,4 0,0
04548000000 Бюджет Славгородської селищної об’єднаної територіальної громади 3 532,4 671,8 0,0
04549000000 Бюджет Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади 2 286,8 2 204,7 0,0
04550000000 Бюджет Карпівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 990,6 0,0 0,0
04551000000 Бюджет Широківської селищної об’єднаної територіальної громади 9 098,5 3 874,5 0,0
04552000000 Бюджет Юр’ївської селищної об’єднаної територіальної громади 3 837,7 0,0 56,7
04553000000 Бюджет Любимівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 482,6 1 213,1 0,0
04554000000 Бюджет Української сільської об’єднаної територіальної громади 1 837,4 0,0 0,0
04555000000 Бюджет Саксаганської сільської об’єднаної територіальної громади 3 839,1 2 129,4 0,0
04556000000 Бюджет Девладівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 496,0 0,0 0,0
04557000000 Бюджет Личківської сільської об’єднаної територіальної громади 3 553,3 0,0 0,0
04558000000 Бюджет Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 14 147,1 2 118,2 0,0
04559000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади 12 874,6 2 675,8 0,0
04560000000 Бюджет Чумаківської сільської об’єднаної територіальної громади 3 152,8 0,0 4 931,9
04561000000 Бюджет Черкаської селищної об’єднаної територіальної громади 6 942,8 0,0 39 121,5
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 616 077,4 5 416,1 0,0
05202100000 Бюджет міста Авдіївки 24 793,6 3 802,9 0,0
05203100000 Бюджет міста Бахмута 55 684,6 28 404,1 0,0
05204100000 Бюджет міста Вугледара 10 966,2 0,0 6 773,3
05207100000 Бюджет міста Торецька 52 345,4 44 812,4 0,0
05208100000 Бюджет міста Мирнограда 36 534,0 9 234,1 0,0
05209100000 Бюджет міста Добропілля 44 920,2 0,0 9 664,1
05211100000 Бюджет міста Дружківки 49 659,4 27 567,7 0,0
05215100000 Бюджет міста Костянтинівки 54 317,7 58 564,6 0,0
05216100000 Бюджет міста Краматорська 139 474,2 0,0 1 626,4
05217100000 Бюджет Лиманської міської об’єднаної територіальної громади 32 086,3 0,0 2 213,2
05218100000 Бюджет міста Покровська 55 110,6 0,0 64 417,5
05220100000 Бюджет міста Маріуполя 351 644,4 0,0 97 329,5
05221100000 Бюджет міста Новогродівки 10 858,3 0,0 4 594,7
05222100000 Бюджет міста Селидового 38 264,7 34 323,0 0,0
05223100000 Бюджет міста Слов’янська 85 509,8 49 230,4 0,0
05302200000 Районний бюджет Бахмутського району 49 761,5 38 303,1 0,0
05303200000 Районний бюджет Великоновосілківського району 26 143,6 32 868,6 0,0
05304200000 Районний бюджет Волноваського району 67 586,0 91 263,1 0,0
05305200000 Районний бюджет Нікольського району 19 076,1 30 666,0 0,0
05306200000 Районний бюджет Добpопільського району 8 611,3 3 931,9 0,0
05307200000 Районний бюджет Костянтинівського району 5 697,8 2 324,5 0,0
05308200000 Районний бюджет Покровського району 20 951,2 0,0 0,0
05309200000 Районний бюджет Маp’їнського району 54 429,7 59 701,5 0,0
05311200000 Районний бюджет Олександрівського району 3 585,7 2 530,0 0,0
05312200000 Районний бюджет Мангушського району 18 023,2 27 742,7 0,0
05313200000 Районний бюджет Слов’янського району 12 423,5 40 018,3 0,0
05317200000 Районний бюджет Ясинуватcького району 17 997,3 39 330,1 0,0
05502000000 Бюджет Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 002,6 0,0 643,5
05503000000 Бюджет Черкаської селищної об’єднаної територіальної громади 6 203,3 17 869,6 0,0
05504000000 Бюджет Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади 11 624,7 0,0 2 250,7
05505000000 Бюджет Соледарської міської об’єднаної територіальної громади 14 544,1 0,0 11 102,8
05506000000 Бюджет Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади 6 357,6 0,0 3 471,8
05507000000 Бюджет Сіверської міської об’єднаної територіальної громади 9 735,2 15 576,4 0,0
05508000000 Бюджет Званівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 792,1 1 096,6 0,0
05509000000 Бюджет Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади 1 604,2 0,0 165,0
05510000000 Бюджет Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади 8 737,0 6 735,9 0,0
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 909 610,4 43 464,8 0,0
06201100000 Бюджет міста Житомира 193 282,2 0,0 84 956,5
06202100000 Бюджет міста Бердичева 56 512,3 0,0 0,0
06203100000 Бюджет міста Коростеня 46 726,2 0,0 0,0
06204100000 Бюджет міста Новоград-Волинського 41 305,5 0,0 7 868,8
06205100000 Бюджет міста Малина 19 156,8 0,0 0,0
06301200000 Районний бюджет Андрушівського району 18 491,3 2 010,9 0,0
06302200000 Районний бюджет Баранівського району 4 277,9 7 059,5 0,0
06303200000 Районний бюджет Бердичівський району 4 153,6 4 548,3 0,0
06304200000 Районний бюджет Брусилівського району 710,0 708,7 0,0
06305200000 Районний бюджет Хорошівського району 1 523,4 1 315,6 0,0
06306200000 Районний бюджет Романівського району 14 767,6 10 189,9 0,0
06307200000 Районний бюджет Ємільчинського району 5 401,4 6 632,4 0,0
06308200000 Районний бюджет Житомирського району 28 637,7 7 957,1 0,0
06309200000 Районний бюджет Коростенського району 11 601,2 0,0 0,0
06310200000 Районний бюджет Коростишівського району 4 630,6 3 501,0 0,0
06311200000 Районний бюджет Лугинського району 2 292,5 1 620,0 0,0
06312200000 Районний бюджет Любарського району 5 487,3 1 051,7 0,0
06313200000 Районний бюджет Малинського району 9 333,5 0,0 0,0
06315200000 Районний бюджет Новоград-Волинського району 13 500,7 12 580,2 0,0
06316200000 Районний бюджет Овруцького району 8 909,2 4 969,5 0,0
06317200000 Районний бюджет Олевського району 1 049,6 1 185,7 0,0
06318200000 Районний бюджет Попільнянського району 1 934,3 935,1 0,0
06319200000 Районний бюджет Радомишльського району 3 970,4 405,4 0,0
06320200000 Районний бюджет Ружинського району 14 667,2 2 926,1 0,0
06321200000 Районний бюджет Пулинського району 229,4 492,7 0,0
06322200000 Районний бюджет Черняхівського району 13 748,3 8 393,1 0,0
06323200000 Районний бюджет Чуднівського району 8 596,1 5 079,5 0,0
06501000000 Бюджет Високівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 639,6 954,9 0,0
06502000000 Бюджет Вишевицької сільської об’єднаної територіальної громади 1 944,8 1 372,4 0,0
06503000000 Бюджет Дубрівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 643,5 3 256,8 0,0
06504000000 Бюджет Іршанської селищної об’єднаної територіальної громади 4 908,3 0,0 0,0
06505000000 Бюджет Народицької селищної об’єднаної територіальної громади 6 472,6 3 176,2 0,0
06506000000 Бюджет Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 686,2 6 759,1 0,0
06507000000 Бюджет Потіївської сільської об’єднаної територіальної громади 2 415,6 2 749,4 0,0
06508000000 Бюджет Тетерівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 442,9 1 672,8 0,0
06509000000 Бюджет Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади 3 896,2 2 559,2 0,0
06510000000 Бюджет Корнинської селищної об’єднаної територіальної громади 3 901,8 3 905,5 0,0
06511000000 Бюджет Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 15 374,1 11 946,5 0,0
06512000000 Бюджет Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади 20 442,2 12 989,1 0,0
06513000000 Бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади 22 063,6 23 200,7 0,0
06514000000 Бюджет Брусилівської селищної об’єднаної територіальної громади 9 336,8 3 615,5 0,0
06515000000 Бюджет Городницької селищної об’єднаної територіальної громади 5 065,4 6 112,3 0,0
06516000000 Бюджет Довбиської селищної об’єднаної територіальної громади 4 188,2 3 125,8 0,0
06517000000 Бюджет Лугинської селищної об’єднаної територіальної громади 8 780,5 7 885,1 0,0
06518000000 Бюджет Миропільської селищної об’єднаної територіальної громади 3 980,0 0,0 0,0
06519000000 Бюджет Попільнянської селищної об’єднаної територіальної громади 9 898,8 0,0 337,6
06520000000 Бюджет Хорошівської селищної об’єднаної територіальної громади 10 797,5 10 969,8 0,0
06521000000 Бюджет Чоповицької селищної об’єднаної територіальної громади 3 160,1 4 326,4 0,0
06522000000 Бюджет Андрушківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 496,4 0,0 1 281,6
06523000000 Бюджет Барашівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 942,5 4 390,3 0,0
06524000000 Бюджет Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади 3 875,3 3 335,6 0,0
06525000000 Бюджет Вільської сільської об’єднаної територіальної громади 2 094,1 2 711,8 0,0
06526000000 Бюджет Горщиківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 030,2 451,5 0,0
06527000000 Бюджет Квітневої сільської об’єднаної територіальної громади 2 865,1 0,0 0,0
06528000000 Бюджет Краснопільської сільської об’єднаної територіальної громади 2 189,4 0,0 0,0
06529000000 Бюджет Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 226,6 0,0 0,0
06530000000 Бюджет Станишівської сільської об’єднаної територіальної громади 8 714,4 0,0 2 239,6
06531000000 Бюджет Ушомирської сільської об’єднаної територіальної громади 4 321,0 0,0 14 362,4
06532000000 Бюджет Чижівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 961,6 0,0 2 477,2
06533000000 Бюджет Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади 13 427,7 9 493,8 0,0
06534000000 Бюджет Любарської селищної об’єднаної територіальної громади 12 428,1 0,0 0,0
06535000000 Бюджет Брониківської сільської об’єднаної територіальної громади 4 895,1 5 279,8 0,0
06536000000 Бюджет Піщівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 683,1 3 020,3 0,0
06537000000 Бюджет Словечанської сільської об’єднаної територіальної громади 5 353,2 4 095,2 0,0
06538000000 Бюджет Овруцької міської об’єднаної територіальної громади 23 590,9 12 210,6 0,0
06539000000 Бюджет Курненської сільської об’єднаної територіальної громади 3 679,5 6 092,3 0,0
06540000000 Бюджет Мартинівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 716,8 2 416,2 0,0
06541000000 Бюджет Соколівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 499,9 2 179,8 0,0
06542000000 Бюджет Пулинської селищної об’єднаної територіальної громади 7 849,9 6 331,6 0,0
06543000000 Бюджет Радомишльської міської об’єднаної територіальної громади 16 656,0 3 348,9 0,0
06544000000 Бюджет Глибочицької сільської об’єднаної територіальної громади 4 382,7 5 481,9 0,0
06545000000 Бюджет Оліївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 540,9 0,0 13 155,6
06546000000 Бюджет Вільшанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 445,2 670,8 0,0
06547000000 Бюджет Вчорайшенської сільської об’єднаної територіальної громади 3 775,7 1 346,9 0,0
06548000000 Бюджет Гришковецької селищної об’єднаної територіальної громади 6 719,9 7 288,5 0,0
06549000000 Бюджет Райгородоцької сільської об’єднаної територіальної громади 2 579,2 2 464,9 0,0
06550000000 Бюджет Чуднівської міської об’єднаної територіальної громади 9 111,8 0,0 0,0
06551000000 Бюджет Швайківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 527,5 588,5 0,0
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 889 968,0 166 820,5 0,0
07201100000 Бюджет міста Ужгорода 81 102,9 0,0 77 854,9
07202100000 Бюджет міста Берегового 0,0 0,0 4 922,7
07203100000 Бюджет міста Мукачевого 60 893,9 0,0 46 625,4
07204100000 Бюджет міста Хуста 22 671,1 0,0 0,0
07205100000 Бюджет міста Чопа 6 290,3 0,0 2 590,1
07301200000 Районний бюджет Берегівського району 50 199,1 35 744,1 0,0
07302200000 Районний бюджет Великоберезнянського району 17 465,3 16 715,2 0,0
07303200000 Районний бюджет Виноградівського району 77 447,4 67 804,6 0,0
07304200000 Районний бюджет Воловецького району 18 261,3 16 212,5 0,0
07305200000 Районний бюджет Іршавського району 57 712,8 94 706,5 0,0
07306200000 Районний бюджет Міжгірського району 35 886,8 38 236,0 0,0
07307200000 Районний бюджет Мукачівського району 65 058,0 90 636,2 0,0
07308200000 Районний бюджет Перечинського району 12 433,7 18 897,9 0,0
07309200000 Районний бюджет Рахівського району 65 650,0 82 626,5 0,0
07310200000 Районний бюджет Свалявського району 30 501,3 23 744,1 0,0
07311200000 Районний бюджет Тячівського району 94 101,1 153 142,4 0,0
07312200000 Районний бюджет Ужгородського району 41 786,5 0,0 0,0
07313200000 Районний бюджет Хустського району 61 863,4 105 822,1 0,0
07501000000 Бюджет Вільховецької сільської об’єднаної територіальної громади 8 035,7 13 957,0 0,0
07502000000 Бюджет Тячівської міської об’єднаної територіальної громади 12 597,7 0,0 281,0
07503000000 Бюджет Полянської сільської об’єднаної територіальної громади 4 988,8 3 734,7 0,0
07504000000 Бюджет Іршавської міської об’єднаної територіальної громади 7 297,2 0,0 0,0
07505000000 Бюджет Перечинської міської об’єднаної територіальної громади 8 239,1 0,0 591,0
07506000000 Бюджет Баранинської сільської об’єднаної територіальної громади 4 928,8 4 423,9 0,0
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 1 332 977,6 0,0 101 699,7
08201100000 Бюджет міста Запоріжжя 552 152,4 0,0 375 298,4
08202100000 Бюджет міста Бердянська 86 876,2 33 991,1 0,0
08203100000 Бюджет міста Енергодара 39 238,8 0,0 94 034,1
08204100000 Бюджет міста Мелітополя 113 086,0 26 984,5 0,0
08205100000 Бюджет міста Токмака 23 673,7 18 081,5 0,0
08301200000 Районний бюджет Бердянського району 6 229,5 2 340,3 0,0
08302200000 Районний бюджет Василівського району 40 856,7 0,0 6 343,2
08304200000 Районний бюджет Веселівського району 1 093,2 300,7 0,0
08305200000 Районний бюджет Вільнянського району 22 669,2 2 743,3 0,0
08306200000 Районний бюджет Гуляйпільського району 1 621,6 0,0 581,3
08307200000 Районний бюджет Запорізького району 17 100,5 28 474,0 0,0
08308200000 Районний бюджет Кам’янсько-Дніпровського району 1 248,6 1 258,7 0,0
08310200000 Районний бюджет Мелітопольського району 26 985,9 9 689,8 0,0
08311200000 Районний бюджет Михайлівського району 2 291,2 3 023,3 0,0
08312200000 Районний бюджет Новомиколаївського району 9 325,0 547,5 0,0
08314200000 Районний бюджет Пологівського району 7 031,2 0,0 0,0
08315200000 Районний бюджет Приазовського району 6 821,6 6 724,5 0,0
08316200000 Районний бюджет Приморського району 8 745,0 6 090,9 0,0
08317200000 Районний бюджет Розівського району 552,4 36,9 0,0
08318200000 Районний бюджет Токмацького району 10 943,9 6 032,6 0,0
08320200000 Районний бюджет Якимівського району 1 701,9 2 049,9 0,0
08501000000 Бюджет Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 149,3 1 988,9 0,0
08502000000 Бюджет Веселівської селищної об’єднаної територіальної громади 8 467,7 3 430,7 0,0
08503000000 Бюджет Комиш-Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади 4 272,6 858,9 0,0
08504000000 Бюджет Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади 3 777,2 3 200,6 0,0
08505000000 Бюджет Смирновської сільської об’єднаної територіальної громади 2 274,0 0,0 717,6
08506000000 Бюджет Воскресенської сільської об’єднаної територіальної громади 3 738,0 2 246,5 0,0
08507000000 Бюджет Долинської сільської об’єднаної територіальної громади 3 908,3 0,0 0,0
08508000000 Бюджет Приморської міської об’єднаної територіальної громади 9 728,5 3 921,7 0,0
08509000000 Бюджет Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади 8 741,7 12 346,9 0,0
08510000000 Бюджет Біленьківської сільської об’єднаної територіальної громади 6 707,7 5 983,2 0,0
08511000000 Бюджет Ботіївської сільської об’єднаної територіальної громади 1 442,8 716,5 0,0
08512000000 Бюджет Гірсівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 373,6 248,6 0,0
08513000000 Бюджет Малотокмачанської сільської об’єднаної територіальної громади 2 114,8 725,2 0,0
08514000000 Бюджет Осипенківської сільської об’єднаної територіальної громади 5 190,8 1 708,1 0,0
08515000000 Бюджет Остриківської сільської об’єднаної територіальної громади 1 928,4 1 272,9 0,0
08516000000 Бюджет Таврійської сільської об’єднаної територіальної громади 2 944,3 2 363,0 0,0
08517000000 Бюджет Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної територіальної громади 14 093,1 12 046,5 0,0
08518000000 Бюджет Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади 12 990,2 2 294,1 0,0
08519000000 Бюджет Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади 5 310,4 0,0 0,0
08520000000 Бюджет Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади 11 338,9 3 331,3 0,0
08521000000 Бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади 12 748,3 3 958,2 0,0
08522000000 Бюджет Павлівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 417,5 1 593,1 0,0
08523000000 Бюджет Широківської сільської об’єднаної територіальної громади 7 460,0 0,0 0,0
08524000000 Бюджет Водянської сільської об’єднаної територіальної громади 8 302,6 11 479,9 0,0
08525000000 Бюджет Підгірненської сільської об’єднаної територіальної громади 1 476,7 974,9 0,0
08526000000 Бюджет Новоуспенівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 464,0 518,8 0,0
08527000000 Бюджет Чкаловської сільської об’єднаної територіальної громади 2 227,1 1 142,7 0,0
08528000000 Бюджет Петро-Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 946,0 276,2 0,0
08529000000 Бюджет Воздвижівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 571,5 0,0 965,7
08530000000 Бюджет Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади 2 354,0 1 143,2 0,0
08531000000 Бюджет Приазовської селищної об’єднаної територіальної громади 5 550,2 1 189,1 0,0
08532000000 Бюджет Кирилівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 510,8 4 045,9 0,0
08533000000 Бюджет Якимівської селищної об’єднаної територіальної громади 16 037,2 10 588,4 0,0
08534000000 Бюджет Новобогданівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 422,2 2 911,3 0,0
08535000000 Бюджет Благовіщенської сільської об’єднаної територіальної громади 3 140,2 5 082,7 0,0
08536000000 Бюджет Новоолексіївської сільської об’єднаної територіальної громади 1 531,0 475,4 0,0
08537000000 Бюджет Михайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 11 030,3 7 512,8 0,0
08538000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 457,8 3 730,5 0,0
08539000000 Бюджет Мирненської селищної об’єднаної територіальної громади 2 704,4 3 083,0 0,0
08540000000 Бюджет Новоукраїнської сільської об’єднаної територіальної громади 1 392,1 1 521,7 0,0
08541000000 Бюджет Олександрівської сільської об’єднаної територіальної громади 932,6 0,0 0,0
08542000000 Бюджет Роздольської сільської об’єднаної територіальної громади 2 833,6 1 999,3 0,0
08543000000 Бюджет Степанівської Першої сільської об’єднаної територіальної громади 2 014,3 812,1 0,0
08544000000 Бюджет Андрівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 295,1 1 704,7 0,0
08545000000 Бюджет Більмацької селищної об’єднаної територіальної громади 6 901,9 2 564,9 0,0
08546000000 Бюджет Любицької сільської об’єднаної територіальної громади 1 152,7 0,0 1 192,3
08547000000 Бюджет Малинівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 892,6 0,0 435,6
08548000000 Бюджет Новомиколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 2 023,6 0,0 555,0
08549000000 Бюджет Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 334,6 3 557,9 0,0
08550000000 Бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади 15 763,4 0,0 7 506,6
08551000000 Бюджет Розівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 371,0 659,4 0,0
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 1 027 108,6 161 982,1 0,0
09201100000 Бюджет міста Івано-Франківська 182 362,0 0,0 72 666,2
09202100000 Бюджет міста Болехова 18 951,3 14 885,0 0,0
09203100000 Бюджет міста Калуша 48 222,9 0,0 0,0
09204100000 Бюджет міста Коломиї 49 326,4 0,0 0,0
09205100000 Бюджет міста Яремче 21 040,4 4 685,8 0,0
09206100000 Бюджет міста Бурштина 11 232,8 0,0 7 438,5
09301200000 Районний бюджет Богородчанського району 39 956,6 35 032,7 0,0
09302200000 Районний бюджет Верховинського району 22 224,0 20 653,7 0,0
09303200000 Районний бюджет Галицького району 24 799,4 23 732,8 0,0
09304200000 Районний бюджет Городенківського району 35 369,4 40 684,2 0,0
09305200000 Районний бюджет Долинського району 42 595,1 0,0 2 767,1
09306200000 Районний бюджет Калуського району 20 140,9 26 220,3 0,0
09307200000 Районний бюджет Коломийського району 29 658,6 43 253,0 0,0
09308200000 Районний бюджет Косівського району 44 766,8 47 992,9 0,0
09309200000 Районний бюджет Надвірнянського району 64 775,2 30 537,4 0,0
09310200000 Районний бюджет Рогатинського району 24 910,5 19 264,1 0,0
09311200000 Районний бюджет Рожнятівського району 50 973,7 54 657,4 0,0
09312200000 Районний бюджет Снятинського району 32 762,4 37 772,3 0,0
09313200000 Районний бюджет Тисменицького району 43 319,1 60 673,0 0,0
09314200000 Районний бюджет Тлумацького району 15 558,4 25 683,2 0,0
09501000000 Бюджет Верхнянської сільської об’єднаної територіальної громади 7 063,1 11 204,2 0,0
09502000000 Бюджет Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади 11 674,7 18 859,9 0,0
09503000000 Бюджет Старобогородчанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 942,8 6 691,3 0,0
09504000000 Бюджет Білоберізької сільської об’єднаної територіальної громади 2 032,9 2 441,7 0,0
09505000000 Бюджет Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади 12 047,2 12 307,6 0,0
09506000000 Бюджет Більшівцівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 229,3 6 098,6 0,0
09507000000 Бюджет Витвицької сільської об’єднаної територіальної громади 3 936,9 6 536,9 0,0
09508000000 Бюджет Космацької сільської об’єднаної територіальної громади 6 099,5 9 748,3 0,0
09509000000 Бюджет Матеївецької сільської об’єднаної територіальної громади 4 371,7 6 220,3 0,0
09510000000 Бюджет Нижньовербізької сільської об’єднаної територіальної громади 6 328,1 11 384,2 0,0
09511000000 Бюджет П’ядицької сільської об’єднаної територіальної громади 6 342,6 10 995,5 0,0
09512000000 Бюджет Олешанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 762,1 6 372,5 0,0
09513000000 Бюджет Дзвиняцької сільської об’єднаної територіальної громади 4 979,2 8 201,8 0,0
09514000000 Бюджет Рожнівської сільської об’єднаної територіальної громади 8 065,9 15 394,8 0,0
09515000000 Бюджет Яблунівської селищної об’єднаної територіальної громади 10 048,6 10 586,5 0,0
09516000000 Бюджет Переріслянської сільської об’єднаної територіальної громади 5 397,0 10 057,1 0,0
09517000000 Бюджет Ланчинської селищної об’єднаної територіальної громади 7 277,7 13 714,2 0,0
09518000000 Бюджет Заболотівської селищної об’єднаної територіальної громади 9 827,9 16 121,8 0,0
09519000000 Бюджет Ямницької сільської об’єднаної територіальної громади 5 217,7 0,0 12 674,3
09520000000 Бюджет Брошнів-Осадської селищної об’єднаної територіальної громади 6 716,0 1 387,0 0,0
09521000000 Бюджет Войнилівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 322,3 6 204,7 0,0
09522000000 Бюджет Делятинської селищної об’єднаної територіальної громади 11 852,5 14 934,2 0,0
09523000000 Бюджет Спаської сільської об’єднаної територіальної громади 2 068,5 3 481,1 0,0
09524000000 Бюджет Загвіздянської сільської об’єднаної територіальної громади 3 888,3 5 888,8 0,0
09525000000 Бюджет Угринівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 270,3 2 142,4 0,0
09526000000 Бюджет Букачівської селищної об’єднаної територіальної громади 2 322,4 2 898,6 0,0
09527000000 Бюджет Вигодської селищної об’єднаної територіальної громади 9 477,1 670,8 0,0
09528000000 Бюджет Коршівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 647,4 6 197,3 0,0
09529000000 Бюджет Новицької сільської об’єднаної територіальної громади 6 937,0 12 171,8 0,0
10100000000 Обласний бюджет Київської області 1 314 199,1 0,0 115 894,4
10201100000 Бюджет міста Березані 15 335,6 0,0 0,0
10202100000 Бюджет міста Білої Церкви 150 524,4 0,0 0,0
10203100000 Бюджет міста Борисполя 44 299,7 0,0 15 343,6
10204100000 Бюджет міста Броварів 74 479,8 0,0 36 601,0
10205100000 Бюджет міста Василькова 27 287,0 0,0 3 429,9
10206100000 Бюджет міста Ірпеня 64 490,2 0,0 12 265,6
10207100000 Бюджет міста Переяслав-Хмельницького 19 869,1 0,0 1 069,9
10208100000 Бюджет міста Ржищева 7 424,8 2 398,7 0,0
10209100000 Бюджет міста Славутича 17 702,0 0,0 39 263,1
10210100000 Бюджет міста Фастова 33 680,8 0,0 2 629,8
10211100000 Бюджет міста Бучі 28 035,1 8 933,7 0,0
10212100000 Бюджет міста Обухова 24 004,6 0,0 30 282,7
10301200000 Районний бюджет Баришівського району 1 837,9 1 561,7 0,0
10302200000 Районний бюджет Білоцерківського району 17 395,5 0,0 9 121,0
10303200000 Районний бюджет Богуславського району 20 685,5 7 705,6 0,0
10304200000 Районний бюджет Бориспільського району 35 636,1 0,0 116 117,9
10305200000 Районний бюджет Бородянського району 17 577,5 21 276,1 0,0
10306200000 Районний бюджет Броварського району 26 567,8 0,0 12 131,4
10307200000 Районний бюджет Васильківського району 35 658,1 0,0 0,0
10308200000 Районний бюджет Вишгородського району 47 114,6 0,0 27 358,1
10309200000 Районний бюджет Володарського району 11 874,6 0,0 387,5
10310200000 Районний бюджет Згурівського району 10 999,5 0,0 6 283,6
10311200000 Районний бюджет Іванківського району 19 993,4 0,0 7 992,9
10312200000 Районний бюджет Кагарлицького району 21 475,8 0,0 0,0
10313200000 Районний бюджет Києво-Святошинського району 122 429,5 0,0 184 070,2
10314200000 Районний бюджет Макарівського району 24 393,2 0,0 16 006,9
10315200000 Районний бюджет Миронівського району 12 782,2 2 291,9 0,0
10316200000 Районний бюджет Обухівського району 23 933,2 0,0 17 254,5
10317200000 Районний бюджет Переяслав-Хмельницького району 13 056,8 0,0 11,4
10318200000 Районний бюджет Поліського району 3 723,6 2 317,0 0,0
10319200000 Районний бюджет Рокитнянського району 18 299,9 0,0 0,0
10320200000 Районний бюджет Сквирського району 24 128,6 0,0 0,0
10321200000 Районний бюджет Ставищенського району 14 924,1 0,0 0,0
10322200000 Районний бюджет Таращанського району 18 849,4 348,2 0,0
10323200000 Районний бюджет Тетіївського району 6 964,3 4 701,8 0,0
10324200000 Районний бюджет Фастівського району 19 985,2 14 651,8 0,0
10325200000 Районний бюджет Яготинського району 22 295,8 0,0 2 549,3
10501000000 Бюджет Калитянської селищної об’єднаної територіальної громади 7 049,5 5 004,5 0,0
10502000000 Бюджет Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади 5 353,6 1 446,3 0,0
10503000000 Бюджет Медвинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 677,1 648,0 0,0
10504000000 Бюджет Великодимерської селищної об’єднаної територіальної громади 12 364,1 0,0 6 746,3
10505000000 Бюджет Дівичківської сільської об’єднаної територіальної громади 3 105,6 0,0 2 449,4
10506000000 Бюджет Фурсівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 488,5 2 130,5 0,0
10507000000 Бюджет Узинської міської об’єднаної територіальної громади 12 414,6 3 438,0 0,0
10508000000 Бюджет Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади 14 463,1 1 954,6 0,0
10509000000 Бюджет Студениківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 696,6 0,0 2 045,4
10510000000 Бюджет Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади 18 635,6 295,4 0,0
10511000000 Бюджет Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 13 683,4 5 586,0 0,0
10512000000 Бюджет Ковалівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 540,1 0,0 1 222,6
10513000000 Бюджет Миронівської міської об’єднаної територіальної громади 9 568,5 0,0 37 964,8
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 719 704,2 34 414,4 0,0
11201100000 Бюджет міста Кропивницького 172 681,9 0,0 65 976,2
11202100000 Бюджет міста Знам’янки 20 830,4 0,0 26 319,1
11203100000 Бюджет міста Олександрії 66 867,8 48 916,3 0,0
11204100000 Бюджет міста Світловодська 39 793,6 22 113,2 0,0
11301200000 Районний бюджет Бобринецького району 9 188,8 5 819,5 0,0
11302200000 Районний бюджет Вільшанського району 8 545,8 2 800,9 0,0
11303200000 Районний бюджет Гайворонського району 25 422,9 18 376,2 0,0
11304200000 Районний бюджет Голованівського району 20 927,6 0,0 0,0
11305200000 Районний бюджет Добровеличківського району 6 368,0 0,0 0,0
11306200000 Районний бюджет Долинського району 22 569,9 1 908,9 0,0
11307200000 Районний бюджет Знам’янського району 11 705,1 0,0 0,0
11308200000 Районний бюджет Кіровоградського району 13 429,8 0,0 0,0
11309200000 Районний бюджет Компаніївського району 6 122,7 2 392,8 0,0
11310200000 Районний бюджет Маловисківського району 11 570,1 2 612,3 0,0
11311200000 Районний бюджет Новгородківського району 10 406,2 0,0 0,0
11312200000 Районний бюджет Новоархангельського району 16 471,6 0,0 0,0
11313200000 Районний бюджет Новомиргородського району 19 042,7 0,0 0,0
11314200000 Районний бюджет Новоукраїнського району 12 781,4 0,0 0,0
11315200000 Районний бюджет Олександрівського району 18 604,7 0,0 0,0
11316200000 Районний бюджет Олександрійського району 8 890,9 0,0 0,0
11317200000 Районний бюджет Онуфріївського району 12 040,2 2 744,9 0,0
11318200000 Районний бюджет Петрівського району 16 007,3 0,0 3 948,7
11319200000 Районний бюджет Світловодського району 6 184,8 0,0 2 505,7
11320200000 Районний бюджет Благовіщенського району 15 265,8 10 401,8 0,0
11321200000 Районний бюджет Устинівського району 8 692,6 0,0 0,0
11501000000 Бюджет Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади 7 785,4 2 320,8 0,0
11502000000 Бюджет Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 9 056,1 544,4 0,0
11503000000 Бюджет Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади 12 869,5 0,0 0,0
11504000000 Бюджет Великоандрусівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 162,4 2 132,2 0,0
11505000000 Бюджет Соколівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 073,2 0,0 4 654,2
11506000000 Бюджет Ганнівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 168,8 0,0 1 016,8
11507000000 Бюджет Великосеверинівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 385,9 1 360,3 0,0
11508000000 Бюджет Тишківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 747,5 0,0 166,7
11509000000 Бюджет Катеринівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 161,8 0,0 92,0
11510000000 Бюджет Первозванівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 879,2 0,0 7 498,5
11511000000 Бюджет Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади 3 947,1 0,0 404,4
11512000000 Бюджет Смолінської селищної об’єднаної територіальної громади 6 970,1 0,0 0,0
11513000000 Бюджет Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади 6 975,8 0,0 4 141,6
11514000000 Бюджет Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 981,8 0,0 283,3
11515000000 Бюджет Новопразької селищної об’єднаної територіальної громади 6 111,8 2 517,9 0,0
11516000000 Бюджет Приютівської селищної об’єднаної територіальної громади 7 801,0 0,0 0,0
11517000000 Бюджет Добровеличківської селищної об’єднаної територіальної громади 4 946,6 0,0 4 860,2
11518000000 Бюджет Мар’янівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 300,7 0,0 5 501,7
11519000000 Бюджет Піщанобрідської сільської об’єднаної територіальної громади 2 581,7 0,0 0,0
11520000000 Бюджет Попельнастівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 224,9 0,0 715,1
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 591 982,8 145 977,1 0,0
12208100000 Бюджет міста Лисичанська 82 415,0 65 328,2 0,0
12211100000 Бюджет міста Рубіжного 43 031,6 12 040,0 0,0
12213100000 Бюджет міста Сєвєродонецька 85 711,4 0,0 15 384,3
12303200000 Районний бюджет Білокуракинського району 2 104,6 1 153,5 0,0
12305200000 Районний бюджет Кремінського району 22 192,2 41 329,5 0,0
12307200000 Районний бюджет Марківського району 2 311,1 6 492,1 0,0
12308200000 Районний бюджет Міловського району 10 324,1 31 766,6 0,0
12309200000 Районний бюджет Новоайдарського району 28 296,1 35 316,9 0,0
12310200000 Районний бюджет Новопсковського району 14 703,5 19 169,3 0,0
12312200000 Районний бюджет Попаснянського району 52 835,3 32 277,5 0,0
12313200000 Районний бюджет Сватівського району 21 197,0 7 825,7 0,0
12315200000 Районний бюджет Станично-Луганського району 30 124,2 54 401,2 0,0
12316200000 Районний бюджет Старобільського району 17 009,9 0,0 0,0
12317200000 Районний бюджет Троїцького району 1 954,9 1 987,1 0,0
12501000000 Бюджет Білокуракинської селищної об’єднаної територіальної громади 8 798,1 8 433,4 0,0
12502000000 Бюджет Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади 8 141,8 5 159,9 0,0
12503000000 Бюджет Чмирівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 415,8 8 726,7 0,0
12504000000 Бюджет Троїцької селищної об’єднаної територіальної громади 9 875,1 0,0 514,6
12505000000 Бюджет Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади 15 886,6 76 190,9 0,0
12506000000 Бюджет Красноріченської селищної об’єднаної територіальної громади 4 661,3 7 895,3 0,0
12507000000 Бюджет Привільської сільської об’єднаної територіальної громади 1 014,4 2 031,9 0,0
12508000000 Бюджет Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади 2 176,1 763,6 0,0
12509000000 Бюджет Лозно-Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади 1 806,5 1 901,1 0,0
12510000000 Бюджет Великочернігівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 389,7 1 269,8 0,0
12511000000 Бюджет Веселівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 627,5 876,5 0,0
12512000000 Бюджет Калмиківської сільської об’єднаної територіальної громади 929,7 405,2 0,0
12513000000 Бюджет Коломийчиської сільської об’єднаної територіальної громади 710,3 0,0 0,0
12514000000 Бюджет Красноталівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 351,8 2 552,6 0,0
12515000000 Бюджет Марківської селищної об’єднаної територіальної громади 7 611,6 29 963,3 0,0
12516000000 Бюджет Підгорівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 370,2 4 461,5 0,0
12517000000 Бюджет Шульгинської сільської об’єднаної територіальної громади 3 016,9 4 833,4 0,0
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 1 842 816,9 28 429,0 0,0
13201100000 Бюджет міста Львова 551 032,6 0,0 460 620,0
13202100000 Бюджет міста Борислава 26 277,3 1 677,5 0,0
13203100000 Бюджет міста Дрогобича 70 553,4 30 909,2 0,0
13204100000 Бюджет міста Моршина 4 271,6 0,0 2 642,1
13205100000 Бюджет міста Нового Роздолу 20 668,5 13 088,6 0,0
13206100000 Бюджет міста Самбора 25 108,2 0,0 0,0
13207100000 Бюджет міста Стрия 42 628,9 0,0 3 461,6
13208100000 Бюджет міста Трускавця 21 518,3 0,0 1 298,4
13209100000 Бюджет міста Червонограда 58 788,6 11 758,2 0,0
13301200000 Районний бюджет Бродівського району 37 017,6 2 453,4 0,0
13302200000 Районний бюджет Буського району 30 713,0 26 032,1 0,0
13303200000 Районний бюджет Городоцького району 39 288,5 8 588,0 0,0
13304200000 Районний бюджет Дрогобицького району 45 790,1 73 275,0 0,0
13305200000 Районний бюджет Жидачівського району 22 155,9 16 752,5 0,0
13306200000 Районний бюджет Жовківського району 67 047,5 64 307,1 0,0
13307200000 Районний бюджет Золочівського району 45 655,4 20 429,8 0,0
13308200000 Районний бюджет Кам’янка-Бузького району 20 249,2 10 630,4 0,0
13309200000 Районний бюджет Миколаївського району 29 918,5 29 258,7 0,0
13310200000 Районний бюджет Мостиського району 10 848,2 15 898,2 0,0
13311200000 Районний бюджет Перемишлянського району 17 182,8 7 024,0 0,0
13312200000 Районний бюджет Пустомитівського району 35 579,2 0,0 0,0
13313200000 Районний бюджет Радехівського району 14 499,2 14 124,5 0,0
13314200000 Районний бюджет Самбірського району 11 086,9 13 474,5 0,0
13315200000 Районний бюджет Сколівського району 29 135,8 22 082,4 0,0
13316200000 Районний бюджет Сокальського району 51 813,3 1 548,6 0,0
13317200000 Районний бюджет Старосамбірського району 48 514,0 52 058,1 0,0
13318200000 Районний бюджет Стрийського району 38 477,3 0,0 17 812,7
13319200000 Районний бюджет Турківського району 38 612,9 44 573,1 0,0
13320200000 Районний бюджет Яворівського району 81 911,0 0,0 0,0
13501000000 Бюджет Бабинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 705,0 4 253,4 0,0
13502000000 Бюджет Бісковицької сільської об’єднаної територіальної громади 3 640,4 4 576,2 0,0
13503000000 Бюджет Вільшаницької сільської об’єднаної територіальної громади 1 874,7 3 225,4 0,0
13504000000 Бюджет Воле-Баранецької сільської об’єднаної територіальної громади 3 451,7 6 075,6 0,0
13505000000 Бюджет Гніздичівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 268,4 3 235,5 0,0
13506000000 Бюджет Грабовецької сільської об’єднаної територіальної громади 2 733,1 3 807,2 0,0
13507000000 Бюджет Дублянської селищної об’єднаної територіальної громади 1 947,7 2 590,0 0,0
13508000000 Бюджет Заболотцівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 703,8 1 344,0 0,0
13509000000 Бюджет Луківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 379,7 4 154,8 0,0
13510000000 Бюджет Міженецької сільської об’єднаної територіальної громади 1 586,8 2 523,8 0,0
13511000000 Бюджет Новокалинівської міської об’єднаної територіальної громади 4 824,3 0,0 0,0
13512000000 Бюджет Новоміської сільської об’єднаної територіальної громади 3 956,0 7 213,0 0,0
13513000000 Бюджет Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 1 774,9 2 379,5 0,0
13514000000 Бюджет Тростянецької сільської об’єднаної територіальної громади 5 348,1 4 968,5 0,0
13515000000 Бюджет Чукв’янської сільської об’єднаної територіальної громади 2 133,1 3 126,3 0,0
13516000000 Бюджет Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади 16 988,8 17 651,0 0,0
13517000000 Бюджет Мостиської міської об’єднаної територіальної громади 14 239,6 7 983,2 0,0
13518000000 Бюджет Судововишнянської міської об’єднаної територіальної громади 7 186,4 10 469,2 0,0
13519000000 Бюджет Нижанковицької селищної об’єднаної територіальної громади 1 673,7 1 791,4 0,0
13520000000 Бюджет Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади 8 254,4 7 664,4 0,0
13521000000 Бюджет Жовтанецької сільської об’єднаної територіальної громади 5 605,6 123,0 0,0
13522000000 Бюджет Шегинівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 557,5 1 717,6 0,0
13523000000 Бюджет Великолюбінської селищної об’єднаної територіальної громади 6 357,8 8 774,0 0,0
13524000000 Бюджет Магерівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 575,6 7 434,2 0,0
13525000000 Бюджет Розвадівської сільської об’єднаної територіальної громади 6 486,9 10 200,0 0,0
13526000000 Бюджет Волицької сільської об’єднаної територіальної громади 1 495,5 968,0 0,0
13527000000 Бюджет Підберізцівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 736,4 5 682,5 0,0
13528000000 Бюджет Солонківської сільської об’єднаної територіальної громади 7 064,4 0,0 3 539,5
13529000000 Бюджет Щирецької селищної об’єднаної територіальної громади 7 764,1 10 694,4 0,0
13530000000 Бюджет Рудківської міської об’єднаної територіальної громади 8 834,2 13 146,7 0,0
13531000000 Бюджет Славської селищної об’єднаної територіальної громади 5 965,1 0,0 21 511,7
13532000000 Бюджет Великомостівської міської об’єднаної територіальної громади 9 062,7 5 216,9 0,0
13533000000 Бюджет Воютицької сільської об’єднаної територіальної громади 5 064,7 8 196,0 0,0
13534000000 Бюджет Кам’янка-Бузької міської об’єднаної територіальної громади 11 874,0 0,0 2 008,5
13535000000 Бюджет Мурованської сільської об’єднаної територіальної громади 6 269,4 5 760,2 0,0
13536000000 Бюджет Бібрської міської об’єднаної територіальної громади 8 734,7 9 580,0 0,0
13537000000 Бюджет Зимноводівської сільської об’єднаної територіальної громади 10 659,8 14 497,3 0,0
13538000000 Бюджет Лопатинської селищної об’єднаної територіальної громади 5 125,2 8 063,8 0,0
13539000000 Бюджет Меденицької селищної об’єднаної територіальної громади 4 940,1 3 870,8 0,0
13540000000 Бюджет Радехівської міської об’єднаної територіальної громади 11 816,2 0,0 0,0
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 830 759,6 10 914,9 0,0
14201100000 Бюджет міста Миколаєва 358 609,9 0,0 102 832,7
14202100000 Бюджет міста Вознесенська 26 895,9 2 925,7 0,0
14203100000 Бюджет міста Очакова 10 543,5 0,0 1 714,6
14204100000 Бюджет міста Первомайська 48 385,2 27 297,3 0,0
14205100000 Бюджет міста Южноукраїнська 28 693,0 0,0 49 757,8
14301200000 Районний бюджет Арбузинського району 4 106,1 0,0 0,0
14302200000 Районний бюджет Баштанського району 7 941,0 7 052,0 0,0
14303200000 Районний бюджет Березанського району 5 197,0 4 669,2 0,0
14304200000 Районний бюджет Березнегуватського району 3 709,3 2 285,7 0,0
14305200000 Районний бюджет Братського району 9 962,4 5 411,5 0,0
14306200000 Районний бюджет Веселинівського району 7 121,2 1 362,6 0,0
14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 3 503,3 727,0 0,0
14308200000 Районний бюджет Врадіївського району 11 439,0 8 658,4 0,0
14309200000 Районний бюджет Доманівського району 5 284,5 6 476,9 0,0
14310200000 Районний бюджет Єланецького району 8 753,5 5 556,1 0,0
14311200000 Районний бюджет Вітовського району 13 829,2 0,0 0,0
14312200000 Районний бюджет Казанківського району 2 742,9 600,2 0,0
14313200000 Районний бюджет Кривоозерського району 16 290,4 6 574,0 0,0
14314200000 Районний бюджет Миколаївського району 7 392,3 5 711,8 0,0
14315200000 Районний бюджет Новобузького району 1 714,4 1 853,3 0,0
14316200000 Районний бюджет Новоодеського району 20 833,6 11 356,7 0,0
14317200000 Районний бюджет Очаківського району 1 752,4 1 424,2 0,0
14318200000 Районний бюджет Первомайського району 13 886,7 5 524,8 0,0
14319200000 Районний бюджет Снігурівського району 4 413,0 3 778,6 0,0
14501000000 Бюджет Куцурубської сільської об’єднаної територіальної громади 5 286,7 1 908,1 0,0
14502000000 Бюджет Баштанської міської об’єднаної територіальної громади 14 869,8 3 455,8 0,0
14503000000 Бюджет Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади 6 218,9 6 790,2 0,0
14504000000 Бюджет Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади 7 853,8 3 641,9 0,0
14505000000 Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади 7 413,5 11 728,3 0,0
14506000000 Бюджет Доманівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 455,4 2 913,2 0,0
14507000000 Бюджет Ольшанської селищної об’єднаної територіальної громади 3 958,6 0,0 1 177,1
14508000000 Бюджет Веснянської сільської об’єднаної територіальної громади 2 278,2 0,0 596,2
14509000000 Бюджет Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 595,2 1 964,6 0,0
14510000000 Бюджет Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади 3 773,6 0,0 2 815,8
14511000000 Бюджет Бузької сільської об’єднаної територіальної громади 2 109,3 0,0 0,0
14512000000 Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 105,5 0,0 23 346,2
14513000000 Бюджет Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 307,7 0,0 0,0
14514000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 906,4 0,0 122,8
14515000000 Бюджет Мостівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 424,4 0,0 0,0
14516000000 Бюджет Нечаянської сільської об’єднаної територіальної громади 2 406,5 1 870,6 0,0
14517000000 Бюджет Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 319,4 4 339,5 0,0
14518000000 Бюджет Чорноморської сільської об’єднаної територіальної громади 2 428,3 2 075,5 0,0
14519000000 Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади 6 948,5 2 234,5 0,0
14520000000 Бюджет Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 832,7 2 381,5 0,0
14521000000 Бюджет Новополтавської сільської об’єднаної територіальної громади 2 018,7 1 851,8 0,0
14522000000 Бюджет Березанської селищної об’єднаної територіальної громади 5 771,9 1 686,7 0,0
14523000000 Бюджет Прибузької сільської об’єднаної територіальної громади 3 455,0 3 949,9 0,0
14524000000 Бюджет Володимирівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 861,9 74,0 0,0
14525000000 Бюджет Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади 8 298,7 2 871,2 0,0
14526000000 Бюджет Широківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 371,6 0,0 0,0
14527000000 Бюджет Радсадівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 856,5 1 213,4 0,0
14528000000 Бюджет Арбузинської селищної об’єднаної територіальної громади 5 313,5 711,8 0,0
14529000000 Бюджет Березнегуватської селищної об’єднаної територіальної громади 7 519,1 4 959,4 0,0
14530000000 Бюджет Висунської сільської об’єднаної територіальної громади 1 944,6 1 942,4 0,0
14531000000 Бюджет Вільнозапорізької сільської об’єднаної територіальної громади 1 778,7 1 301,4 0,0
14532000000 Бюджет Горохівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 744,5 2 043,1 0,0
14533000000 Бюджет Калинівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 352,1 284,1 0,0
14534000000 Бюджет Лоцкинської сільської об’єднаної територіальної громади 1 745,3 1 320,4 0,0
14535000000 Бюджет Мигіївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 416,8 0,0 1 057,3
14536000000 Бюджет Новобузької міської об’єднаної територіальної громади 12 133,9 9 586,5 0,0
14537000000 Бюджет Новомар’ївської сільської об’єднаної територіальної громади 1 662,9 138,7 0,0
14538000000 Бюджет Софіївської сільської об’єднаної територіальної громади 2 419,5 1 936,3 0,0
14539000000 Бюджет Сухоєланецької сільської об’єднаної територіальної громади 1 242,7 1 747,9 0,0
14540000000 Бюджет Снігурівської міської об’єднаної територіальної громади 15 934,9 7 562,3 0,0
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 754 963,6 0,0 0,0
15201100000 Бюджет міста Одеси 745 115,3 0,0 305 049,0
15202100000 Бюджет міста Білгород-Дністровського 40 687,9 0,0 0,0
15203100000 Бюджет міста Ізмаїла 52 590,2 0,0 0,0
15204100000 Бюджет міста Чорноморська 53 094,9 0,0 47 712,8
15205100000 Бюджет міста Подільська 29 220,9 0,0 0,0
15206100000 Бюджет міста Теплодара 7 266,6 8 793,9 0,0
15207100000 Бюджет міста Южного 23 072,2 0,0 57 627,2
15208100000 Бюджет Балтської міської об’єднаної територіальної громади 23 294,5 9 231,2 0,0
15209100000 Бюджет Біляївської міської об’єднаної територіальної громади 10 086,9 0,0 122,0
15301200000 Районний бюджет Ананьївського району 17 386,3 11 969,5 0,0
15302200000 Районний бюджет Арцизького району 29 705,8 27 117,5 0,0
15303200000 Районний бюджет Балтського району 5 713,5 5 600,9 0,0
15304200000 Районний бюджет Березівського району 10 230,1 6 804,3 0,0
15305200000 Районний бюджет Білгород-Дністровського району 9 818,8 10 721,8 0,0
15306200000 Районний бюджет Біляївського району 43 759,9 7 323,7 0,0
15307200000 Районний бюджет Болградського району 44 752,4 52 277,9 0,0
15308200000 Районний бюджет Великомихайлівського району 4 347,4 4 306,1 0,0
15309200000 Районний бюджет Іванівського району 6 491,4 1 661,7 0,0
15310200000 Районний бюджет Ізмаїльського району 33 593,2 45 950,2 0,0
15311200000 Районний бюджет Кілійського району 8 906,0 12 352,9 0,0
15312200000 Районний бюджет Кодимського району 19 330,1 22 237,8 0,0
15313200000 Районний бюджет Лиманського району 34 460,1 0,0 0,0
15315200000 Районний бюджет Окнянського району 2 609,5 2 116,7 0,0
15316200000 Районний бюджет Любашівського району 12 428,4 13 960,3 0,0
15317200000 Районний бюджет Миколаївського району 10 582,1 8 394,7 0,0
15318200000 Районний бюджет Овідіопольського району 31 421,8 12 560,5 0,0
15319200000 Районний бюджет Ренійського району 24 308,0 20 369,0 0,0
15320200000 Районний бюджет Роздільнянського району 37 812,5 37 179,5 0,0
15321200000 Районний бюджет Савранського району 12 372,7 10 687,1 0,0
15322200000 Районний бюджет Саратського району 29 494,5 15 342,0 0,0
15323200000 Районний бюджет Тарутинського району 26 676,8 25 615,5 0,0
15324200000 Районний бюджет Татарбунарського району 21 672,3 20 617,0 0,0
15325200000 Районний бюджет Захарівського району 9 550,2 11 650,6 0,0
15326200000 Районний бюджет Ширяївського району 8 714,0 8 347,6 0,0
15503000000 Бюджет Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 8 171,7 3 229,7 0,0
15504000000 Бюджет Красносільської сільської об’єднаної територіальної громади 7 177,9 0,0 0,0
15505000000 Бюджет Маразліївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 910,5 4 184,4 0,0
15506000000 Бюджет Розквітівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 763,0 3 152,0 0,0
15507000000 Бюджет Тузлівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 679,8 1 863,9 0,0
15508000000 Бюджет Новокальчевської сільської об’єднаної територіальної громади 1 482,2 339,4 0,0
15509000000 Бюджет Затишанської селищної об’єднаної територіальної громади 3 376,0 4 949,3 0,0
15510000000 Бюджет Ширяївської селищної об’єднаної територіальної громади 7 301,3 4 143,0 0,0
15511000000 Бюджет Коноплянської сільської об’єднаної територіальної громади 3 246,7 1 450,1 0,0
15512000000 Бюджет Яськівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 576,2 8 744,8 0,0
15513000000 Бюджет Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади 17 409,6 20 007,7 0,0
15514000000 Бюджет Березівської міської об’єднаної територіальної громади 7 354,0 3 332,7 0,0
15515000000 Бюджет Старокозацької сільської об’єднаної територіальної громади 6 322,2 6 060,3 0,0
15516000000 Бюджет Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади 9 429,9 0,0 0,0
15517000000 Бюджет Вилківської міської об’єднаної територіальної громади 7 652,8 8 548,7 0,0
15518000000 Бюджет Авангардівської селищної об’єднаної територіальної громади 6 877,3 0,0 6 593,6
15519000000 Бюджет Дальницької сільської об’єднаної територіальної громади 6 007,4 8 344,0 0,0
15520000000 Бюджет Лиманської сільської об’єднаної територіальної громади 1 912,9 2 774,3 0,0
15521000000 Бюджет Маяківської сільської об’єднаної територіальної громади 6 253,5 8 012,7 0,0
15522000000 Бюджет Цебриківської селищної об’єднаної територіальної громади 3 275,0 2 858,9 0,0
15523000000 Бюджет Знам’янської сільської об’єднаної територіальної громади 5 712,7 8 074,7 0,0
15524000000 Бюджет Мологівської сільської об’єднаної територіальної громади 8 745,6 12 668,6 0,0
15525000000 Бюджет Таїровської селищної об’єднаної територіальної громади 8 660,7 0,0 3 097,6
15526000000 Бюджет Кілійської міської об’єднаної територіальної громади 17 420,5 11 280,7 0,0
15527000000 Бюджет Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади 7 490,0 4 132,8 0,0
15528000000 Бюджет Окнянської селищної об’єднаної територіальної громади 10 388,4 5 425,7 0,0
15529000000 Бюджет Великобуялицької сільської об’єднаної територіальної громади 4 139,4 4 432,0 0,0
15530000000 Бюджет Великоплосківської сільської об’єднаної територіальної громади 3 310,4 0,0 0,0
15531000000 Бюджет Визирської сільської об’єднаної територіальної громади 4 845,2 0,0 47 723,3
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 841 021,0 0,0 78 163,4
16201100000 Бюджет міста Полтави 52 655,8 0,0 193 597,0
16202100000 Бюджет міста Горішніх Плавнів 9 946,3 0,0 50 755,5
16203100000 Бюджет міста Кременчука 40 678,1 0,0 86 978,0
16204100000 Бюджет міста Лубен 8 556,9 0,0 0,0
16205100000 Бюджет міста Миргорода 7 391,6 0,0 0,0
16206100000 Бюджет міста Гадяча 4 579,2 78,7 0,0
16301200000 Районний бюджет Великобагачанського району 1 423,7 4 587,9 0,0
16302200000 Районний бюджет Гадяцького району 2 814,0 0,0 551,8
16303200000 Районний бюджет Глобинського району 4 851,7 0,0 0,0
16304200000 Районний бюджет Гребінківського району 1 640,2 0,0 0,0
16305200000 Районний бюджет Диканського району 3 151,7 0,0 7 971,3
16306200000 Районний бюджет Зінківського району 4 687,9 0,0 2 270,1
16307200000 Районний бюджет Карлівського району 5 020,8 0,0 0,0
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького району 6 424,9 4 028,1 0,0
16309200000 Районний бюджет Козельщинського району 984,5 0,0 0,0
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району 2 931,3 15 427,9 0,0
16311200000 Районний бюджет Лохвицького району 4 555,6 897,1 0,0
16312200000 Районний бюджет Лубенського району 2 426,0 3 058,1 0,0
16313200000 Районний бюджет Машівського району 933,0 0,0 9 169,0
16314200000 Районний бюджет Миргородського району 4 676,0 0,0 670,3
16315200000 Районний бюджет Новосанжарського району 1 026,3 1 339,8 0,0
16317200000 Районний бюджет Оржицького району 3 995,9 0,0 559,0
16318200000 Районний бюджет Пирятинського району 2 395,5 0,0 0,0
16319200000 Районний бюджет Полтавського району 5 742,0 16 196,9 0,0
16320200000 Районний бюджет Решетилівського району 2 367,8 1 682,4 0,0
16321200000 Районний бюджет Семенівського району 1 891,6 0,0 383,8
16322200000 Районний бюджет Хорольського району 4 392,9 0,0 3 563,2
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району 290,0 0,0 271,3
16324200000 Районний бюджет Чутівського району 2 898,5 0,0 0,0
16325200000 Районний бюджет Шишацького району 877,2 0,0 2 955,5
16326200000 Районний бюджет Котелевського району 3 252,0 0,0 63,6
16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади 625,9 0,0 4 610,8
16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної територіальної громади 2 550,9 0,0 21 170,0
16503000000 Бюджет Клепачівської сільської об’єднаної територіальної громади 465,1 47,1 0,0
16504000000 Бюджет Недогарківської сільської об’єднаної територіальної громади 612,1 1 414,6 0,0
16505000000 Бюджет Омельницької сільської об’єднаної територіальної громади 872,8 374,3 0,0
16506000000 Бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 2 863,3 2 463,3 0,0
16507000000 Бюджет Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади 1 122,2 0,0 265,8
16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської сільської об’єднаної територіальної громади 436,4 0,0 0,0
16509000000 Бюджет Пришибської сільської об’єднаної територіальної громади 340,3 1 116,6 0,0
16510000000 Бюджет Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади 1 862,6 50,1 0,0
16511000000 Бюджет Новознам’янської сільської об’єднаної територіальної громади 776,6 1 121,3 0,0
16512000000 Бюджет Шишацької селищної об’єднаної територіальної громади 2 504,9 0,0 9 104,0
16513000000 Бюджет Скороходівської селищної об’єднаної територіальної громади 884,7 1 148,9 0,0
16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської об’єднаної територіальної громади 459,2 170,0 0,0
16515000000 Бюджет Решетилівської селищної об’єднаної територіальної громади 1 866,8 0,0 236,7
16516000000 Бюджет Великосорочинської сільської об’єднаної територіальної громади 631,7 0,0 0,0
16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної територіальної громади 2 869,0 1 037,8 0,0
16518000000 Бюджет Сергіївської сільської об’єднаної територіальної громади 499,2 0,0 0,0
16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної об’єднаної територіальної громади 1 764,5 0,0 0,0
16520000000 Бюджет Рокитянської сільської об’єднаної територіальної громади 330,3 0,0 3 653,4
16521000000 Бюджет Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади 2 121,9 0,0 5 175,9
16522000000 Бюджет Ланнівської сільської об’єднаної територіальної громади 651,1 0,0 2 083,6
16523000000 Бюджет Бутенківської сільської об’єднаної територіальної громади 634,2 0,0 0,0
16524000000 Бюджет Лохвицької міської об’єднаної територіальної громади 2 136,5 0,0 2 094,4
16525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 029,3 0,0 9 246,7
16526000000 Бюджет Драбинівської сільської об’єднаної територіальної громади 735,8 0,0 12 948,4
16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської об’єднаної територіальної громади 698,2 1 458,1 0,0
16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської об’єднаної територіальної громади 890,8 0,0 2 844,3
16529000000 Бюджет Руденківської сільської об’єднаної територіальної громади 662,8 2 231,3 0,0
16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної об’єднаної територіальної громади 1 527,3 1 418,4 0,0
16531000000 Бюджет Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади 603,5 3 186,0 0,0
16532000000 Бюджет Сенчанської сільської об’єднаної територіальної громади 512,7 0,0 3 052,3
16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної територіальної громади 771,1 1 070,4 0,0
16534000000 Бюджет Козельщинської селищної об’єднаної територіальної громади 1 806,5 0,0 0,0
16535000000 Бюджет Машівської селищної об’єднаної територіальної громади 1 280,3 0,0 4 880,3
16536000000 Бюджет Щербанівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 193,5 0,0 0,0
16537000000 Бюджет Оболонської сільської об’єднаної територіальної громади 439,0 966,8 0,0
16538000000 Бюджет Заворсклянської сільської об’єднаної територіальної громади 557,5 3 238,3 0,0
16539000000 Бюджет Мачухівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 336,8 0,0 0,0
16540000000 Бюджет Терешківської сільської об’єднаної територіальної громади 1 462,4 1 018,6 0,0
16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної територіальної громади 381,2 1 665,7 0,0
16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської об’єднаної територіальної громади 660,2 0,0 1 936,9
16543000000 Бюджет Опішнянської селищної об’єднаної територіальної громади 1 066,9 0,0 3 222,1
16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної об’єднаної територіальної громади 1 601,5 0,0 0,0
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 825 464,6 100 272,7 0,0
17201100000 Бюджет міста Рівного 175 531,7 0,0 55 516,1
17202100000 Бюджет міста Дубна 27 412,9 5 530,4 0,0
17203100000 Бюджет міста Вараша 30 211,3 0,0 56 409,0
17204100000 Бюджет міста Острога 0,0 2 404,5 0,0
17301200000 Районний бюджет Березнівського району 41 065,7 50 200,4 0,0
17302200000 Районний бюджет Володимирецького району 40 873,6 61 475,8 0,0
17303200000 Районний бюджет Гощанського району 18 348,7 7 577,0 0,0
17304200000 Районний бюджет Демидівського району 789,4 999,1 0,0
17305200000 Районний бюджет Дубенського району 15 470,8 15 508,0 0,0
17306200000 Районний бюджет Дубровицького району 23 925,0 29 922,5 0,0
17307200000 Районний бюджет Зарічненського району 19 333,6 27 597,3 0,0
17308200000 Районний бюджет Здолбунівського району 37 620,1 16 883,7 0,0
17309200000 Районний бюджет Корецького району 22 207,7 25 524,6 0,0
17310200000 Районний бюджет Костопільського району 32 305,2 20 696,5 0,0
17311200000 Районний бюджет Млинівського району 1 068,9 1 165,0 0,0
17312200000 Районний бюджет Острозького району 29 902,1 25 939,6 0,0
17313200000 Районний бюджет Радивилівського району 4 331,1 5 903,7 0,0
17314200000 Районний бюджет Рівненського району 32 476,3 12 701,2 0,0
17315200000 Районний бюджет Рокитнівського району 31 833,9 38 638,0 0,0
17316200000 Районний бюджет Сарненського району 52 220,8 51 112,7 0,0
17501000000 Бюджет Бабинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 192,9 3 328,0 0,0
17502000000 Бюджет Бугринської сільської об’єднаної територіальної громади 2 848,8 4 432,2 0,0
17503000000 Бюджет Клесівської селищної об’єднаної територіальної громади 6 662,2 0,0 0,0
17504000000 Бюджет Миляцької сільської об’єднаної територіальної громади 4 121,7 5 670,7 0,0
17505000000 Бюджет Підлозцівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 233,8 645,7 0,0
17506000000 Бюджет Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади 10 558,6 3 559,4 0,0
17507000000 Бюджет Крупецької сільської об’єднаної територіальної громади 3 789,1 0,0 1 068,8
17508000000 Бюджет Привільненської сільської об’єднаної територіальної громади 2 007,2 2 446,3 0,0
17509000000 Бюджет Мирогощанської сільської об’єднаної територіальної громади 4 639,3 6 353,1 0,0
17510000000 Бюджет Локницької сільської об’єднаної територіальної громади 3 300,2 5 798,1 0,0
17511000000 Бюджет Смизької селищної об’єднаної територіальної громади 5 135,4 113,7 0,0
17512000000 Бюджет Висоцької сільської об’єднаної територіальної громади 2 937,7 4 005,6 0,0
17513000000 Бюджет Пісківської сільської об’єднаної територіальної громади 1 801,0 3 133,8 0,0
17514000000 Бюджет Козинської сільської об’єднаної територіальної громади 4 962,6 6 023,4 0,0
17515000000 Бюджет Млинівської селищної об’єднаної територіальної громади 12 201,7 7 121,6 0,0
17516000000 Бюджет Боремельської сільської об’єднаної територіальної громади 2 171,1 2 936,7 0,0
17517000000 Бюджет Деражненської сільської об’єднаної територіальної громади 4 183,3 6 549,7 0,0
17518000000 Бюджет Острожецької сільської об’єднаної територіальної громади 3 905,5 3 427,2 0,0
17519000000 Бюджет Бокіймівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 662,5 4 023,6 0,0
17520000000 Бюджет Тараканівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 269,5 2 046,3 0,0
17521000000 Бюджет Ярославицької сільської об’єднаної територіальної громади 1 815,5 280,3 0,0
17522000000 Бюджет Клеванської селищної об’єднаної територіальної громади 7 621,5 0,0 7 840,5
17523000000 Бюджет Немовицької сільської об’єднаної територіальної громади 7 102,3 11 365,1 0,0
17524000000 Бюджет Демидівської селищної об’єднаної територіальної громади 7 471,6 5 265,3 0,0
17525000000 Бюджет Малолюбашанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 784,4 4 361,7 0,0
17526000000 Бюджет Олександрійської сільської об’єднаної територіальної громади 4 962,6 4 727,8 0,0
17527000000 Бюджет Шпанівської сільської об’єднаної територіальної громади 6 810,7 10 077,6 0,0
17528000000 Бюджет Повчанської сільської об’єднаної територіальної громади 1 264,9 1 980,1 0,0
17529000000 Бюджет Дядьковицької сільської об’єднаної територіальної громади 3 742,1 2 420,0 0,0
17530000000 Бюджет Корнинської сільської об’єднаної територіальної громади 4 798,3 7 240,9 0,0
17531000000 Бюджет Старосільської сільської об’єднаної територіальної громади 4 259,8 9 639,7 0,0
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 822 001,7 14 337,8 0,0
18201100000 Бюджет міста Сум 194 686,7 0,0 111 090,2
18202100000 Бюджет міста Глухова 24 373,5 8 912,9 0,0
18203100000 Бюджет міста Конотопа 67 217,2 0,0 0,0
18204100000 Бюджет міста Лебедина 18 998,5 12 749,9 0,0
18205100000 Бюджет міста Охтирки 35 542,4 0,0 0,0
18206100000 Бюджет міста Ромен 30 390,2 0,0 0,0
18207100000 Бюджет міста Шостки 57 477,0 21 770,7 0,0
18301200000 Районний бюджет Білопільського району 10 191,3 9 068,2 0,0
18302200000 Районний бюджет Буринського району 7 027,9 4 084,0 0,0
18303200000 Районний бюджет Великописарівського району 8 192,1 0,0 0,0
18304200000 Районний бюджет Глухівського району 8 878,4 278,5 0,0
18305200000 Районний бюджет Конотопського району 12 489,6 6 184,7 0,0
18306200000 Районний бюджет Краснопільського району 3 576,4 0,0 0,0
18307200000 Районний бюджет Кролевецького району 8 993,1 8 242,6 0,0
18308200000 Районний бюджет Лебединського району 13 500,3 0,0 2 290,6
18309200000 Районний бюджет Липоводолинського району 10 174,5 0,0 2 641,6
18310200000 Районний бюджет Недригайлівського району 4 340,4 1 308,0 0,0
18311200000 Районний бюджет Охтирського району 1 974,4 1 310,8 0,0
18312200000 Районний бюджет Путивльського району 1 485,2 733,5 0,0
18313200000 Районний бюджет Роменського району 19 421,1 0,0 0,0
18314200000 Районний бюджет Середино-Будського району 7 655,8 5 603,5 0,0
18315200000 Районний бюджет Сумського району 20 116,7 0,0 1 186,5
18316200000 Районний бюджет Тростянецького району 4 980,5 1 395,5 0,0
18317200000 Районний бюджет Шосткинського району 13 268,1 11 589,6 0,0
18318200000 Районний бюджет Ямпільського району 11 967,9 7 844,5 0,0
18501000000 Бюджет Березівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 639,7 1 686,9 0,0
18502000000 Бюджет Дружбівської міської об’єднаної територіальної громади 3 864,8 0,0 0,0
18503000000 Бюджет Зноб-Новгородської селищної об’єднаної територіальної громади 3 155,6 1 821,6 0,0
18504000000 Бюджет Кириківської селищної об’єднаної територіальної громади 4 683,3 3 459,1 0,0
18505000000 Бюджет Миколаївської селищної об’єднаної територіальної громади 7 023,6 0,0 0,0
18506000000 Бюджет Недригайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 995,6 0,0 56,6
18507000000 Бюджет Хотінської селищної об’єднаної територіальної громади 3 726,0 0,0 1 771,6
18508000000 Бюджет Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади 2 836,8 0,0 0,0
18509000000 Бюджет Бездрицької сільської об’єднаної територіальної громади 2 412,5 2 625,4 0,0
18510000000 Бюджет Боромлянської сільської об’єднаної територіальної громади 3 634,7 0,0 0,0
18511000000 Бюджет Грунської сільської об’єднаної територіальної громади 3 906,3 3 295,9 0,0
18512000000 Бюджет Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 805,5 0,0 2 580,6
18513000000 Бюджет Миропільської сільської об’єднаної територіальної громади 3 054,7 3 814,3 0,0
18514000000 Бюджет Нижньосироватської сільської об’єднаної територіальної громади 4 071,9 4 992,7 0,0
18515000000 Бюджет Вільшанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 418,4 0,0 312,8
18516000000 Бюджет Кролевецької міської об’єднаної територіальної громади 16 761,6 6 297,4 0,0
18517000000 Бюджет Краснопільської селищної об’єднаної територіальної громади 11 216,6 1 007,6 0,0
18518000000 Бюджет Бочечківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 694,9 0,0 947,9
18519000000 Бюджет Буринської міської об’єднаної територіальної громади 10 134,2 0,0 0,0
18520000000 Бюджет Дубов’язівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 480,0 0,0 464,2
18521000000 Бюджет Коровинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 745,9 0,0 0,0
18522000000 Бюджет Комишанської сільської об’єднаної територіальної громади 2 215,0 0,0 4 925,3
18523000000 Бюджет Чернеччинської сільської об’єднаної територіальної громади 7 097,5 0,0 541,2
18524000000 Бюджет Новослобідської сільської об’єднаної територіальної громади 2 504,1 103,2 0,0
18525000000 Бюджет Степанівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 960,6 0,0 0,0
18526000000 Бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади 14 862,2 0,0 1 807,8
18527000000 Бюджет Верхньосироватської сільської об’єднаної територіальної громади 4 278,8 5 004,0 0,0
18528000000 Бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 2 708,6 2 534,0 0,0
18529000000 Бюджет Андріяшівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 799,6 675,2 0,0
18530000000 Бюджет Білопільської міської об’єднаної територіальної громади 13 902,8 2 699,6 0,0
18531000000 Бюджет Путивльської міської об’єднаної територіальної громади 14 316,6 10 973,2 0,0
18532000000 Бюджет Річківської сільської об’єднаної територіальної громади 3 059,6 0,0 0,0
18533000000 Бюджет Синівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 309,5 461,3 0,0
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 766 973,7 126 438,9 0,0
19201100000 Бюджет міста Тернополя 157 845,5 0,0 57 600,9
19202100000 Бюджет міста Чорткова 0,0 2 450,0 0,0
19203100000 Бюджет міста Бережан 0,0 5 609,4 0,0
19204100000 Бюджет міста Кременця 15 281,5 6 422,2 0,0
19301200000 Районний бюджет Бережанського району 28 238,1 16 968,1 0,0
19302200000 Районний бюджет Борщівського району 11 277,2 17 496,8 0,0
19303200000 Районний бюджет Бучацького району 30 764,2 36 257,6 0,0
19304200000 Районний бюджет Гусятинського району 9 694,6 9 978,0 0,0
19305200000 Районний бюджет Заліщицького району 26 666,4 31 456,1 0,0
19306200000 Районний бюджет Збаразького району 29 447,9 30 382,5 0,0
19307200000 Районний бюджет Зборівського району 7 383,0 11 032,7 0,0
19308200000 Районний бюджет Козівського району 18 530,7 18 183,8 0,0
19309200000 Районний бюджет Кременецького району 22 981,2 26 692,0 0,0
19310200000 Районний бюджет Лановецького району 8 274,4 9 383,5 0,0
19311200000 Районний бюджет Монастириського району 8 674,1 13 008,7 0,0
19312200000 Районний бюджет Підволочиського району 640,2 0,0 0,0
19313200000 Районний бюджет Підгаєцького району 12 237,9 13 325,2 0,0
19314200000 Районний бюджет Теребовлянського району 8 787,3 11 296,3 0,0
19315200000 Районний бюджет Тернопільського району 22 912,6 18 376,1 0,0
19316200000 Районний бюджет Чортківського району 50 512,1 24 125,2 0,0
19317200000 Районний бюджет Шумського району 5 685,3 6 084,0 0,0
19501000000 Бюджет Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади 5 946,5 0,0 14 130,1
19502000000 Бюджет Білобожницької сільської об’єднаної територіальної громади 0,0 3 267,2 0,0
19503000000 Бюджет Васильковецької сільської об’єднаної територіальної громади 4 080,4 4 470,8 0,0
19504000000 Бюджет Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади 7 370,0 4 271,2 0,0
19505000000 Бюджет Гусятинської селищної об’єднаної територіальної громади 5 542,0 0,0 358,5
19506000000 Бюджет Заводської селищної об’єднаної територіальної громади 0,0 0,0 0,0
19507000000 Бюджет Золотниківської сільської об’єднаної територіальної громади 5 301,6 5 653,4 0,0
19508000000 Бюджет Золотопотіцької селищної об’єднаної територіальної громади 7 055,8 11 457,9 0,0
19509000000 Бюджет Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 886,8 1 444,2 0,0
19510000000 Бюджет Козлівської селищної об’єднаної територіальної громади 3 059,8 2 085,4 0,0
19511000000 Бюджет Колиндянської сільської об’єднаної територіальної громади 0,0 4 570,8 0,0
19512000000 Бюджет Колодненської сільської об’єднаної територіальної громади 1 843,6 1 630,0 0,0
19513000000 Бюджет Коропецької селищної об’єднаної територіальної громади 3 150,1 4 508,1 0,0
19514000000 Бюджет Лопушненської сільської об’єднаної територіальної громади 1 517,1 1 821,1 0,0
19515000000 Бюджет Мельнице-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 10 677,8 16 347,9 0,0
19516000000 Бюджет Микулинецької селищної об’єднаної територіальної громади 5 240,5 4 398,2 0,0
19517000000 Бюджет Новосільської сільської об’єднаної територіальної громади 2 423,9 2 566,7 0,0
19518000000 Бюджет Озернянської сільської об’єднаної територіальної громади 4 205,3 5 449,7 0,0
19519000000 Бюджет Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади 1 771,0 2 068,1 0,0
19520000000 Бюджет Підволочиської селищної об’єднаної територіальної громади 13 029,8 3 889,4 0,0
19521000000 Бюджет Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 6 188,9 7 407,8 0,0
19522000000 Бюджет Скала-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 6 389,2 7 594,4 0,0
19523000000 Бюджет Скалатської міської об’єднаної територіальної громади 9 382,5 6 861,7 0,0
19524000000 Бюджет Скориківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 650,9 0,0 0,0
19525000000 Бюджет Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади 19 940,3 13 774,4 0,0
19526000000 Бюджет Шумської міської об’єднаної територіальної громади 13 983,0 14 400,2 0,0
19527000000 Бюджет Борщівської міської об’єднаної територіальної громади 11 931,1 6 480,3 0,0
19528000000 Бюджет Вишнівецької селищної об’єднаної територіальної громади 5 445,0 7 076,5 0,0
19529000000 Бюджет Гримайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 1 848,2 68,0 0,0
19530000000 Бюджет Залозецької селищної об’єднаної територіальної громади 4 341,9 5 474,3 0,0
19531000000 Бюджет Більче-Золотецької сільської об’єднаної територіальної громади 2 530,3 2 935,3 0,0
19532000000 Бюджет Борсуківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 992,1 2 634,0 0,0
19533000000 Бюджет Великодедеркальської сільської об’єднаної територіальної громади 2 519,4 0,0 0,0
19534000000 Бюджет Коцюбинської сільської об’єднаної територіальної громади 1 584,0 2 359,7 0,0
19535000000 Бюджет Трибухівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 526,0 3 482,9 0,0
19536000000 Бюджет Чернихівецької сільської об’єднаної територіальної громади 1 461,5 1 476,5 0,0
19537000000 Бюджет Саранчуківської сільської об’єднаної територіальної громади 0,0 1 606,8 0,0
19538000000 Бюджет Лановецької міської об’єднаної територіальної громади 8 393,8 4 785,0 0,0
19539000000 Бюджет Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади 9 417,1 9 004,7 0,0
19540000000 Бюджет Зборівської міської об’єднаної територіальної громади 10 676,4 4 533,7 0,0
19541000000 Бюджет Дорогичівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 771,4 2 831,2 0,0
19542000000 Бюджет Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади 2 632,2 1 688,0 0,0
19543000000 Бюджет Білецької сільської об’єднаної територіальної громади 6 587,2 1 390,9 0,0
19544000000 Бюджет Копичинецької міської об’єднаної територіальної громади 8 452,4 10 534,1 0,0
19545000000 Бюджет Купчинецької сільської об’єднаної територіальної громади 2 692,3 3 895,5 0,0
19546000000 Бюджет Монастириської міської об’єднаної територіальної громади 6 660,3 5 579,9 0,0
19547000000 Бюджет Настасівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 730,9 0,0 1 926,9
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 2 007 512,4 34 293,4 0,0
20201100000 Бюджет міста Харкова 1 056 735,3 0,0 302 776,2
20202100000 Бюджет міста Ізюма 40 259,5 35 254,6 0,0
20203100000 Бюджет міста Куп’янська 57 888,8 0,0 0,0
20204100000 Бюджет міста Лозової 67 678,3 0,0 0,0
20205100000 Бюджет міста Люботина 17 768,8 7 825,6 0,0
20206100000 Бюджет міста Первомайського 32 725,8 16 422,6 0,0
20207100000 Бюджет міста Чугуєва 24 026,4 0,0 12 816,7
20301200000 Районний бюджет Балаклійського району 54 348,5 0,0 8 899,7
20302200000 Районний бюджет Барвінківського району 14 473,1 4 413,4 0,0
20303200000 Районний бюджет Близнюківського району 12 588,0 2 911,4 0,0
20304200000 Районний бюджет Богодухівського району 25 896,5 579,9 0,0
20305200000 Районний бюджет Борівського району 11 244,6 6 051,1 0,0
20306200000 Районний бюджет Валківського району 21 391,8 4 976,8 0,0
20307200000 Районний бюджет Великобурлуцького району 9 961,0 0,0 0,0
20308200000 Районний бюджет Вовчанського району 25 720,2 5 297,1 0,0
20309200000 Районний бюджет Дворічанського району 11 747,1 1 011,9 0,0
20310200000 Районний бюджет Дергачівського району 54 257,9 6 492,0 0,0
20311200000 Районний бюджет Зачепилівського району 2 678,4 1 467,9 0,0
20312200000 Районний бюджет Зміївського району 48 456,2 21 367,2 0,0
20313200000 Районний бюджет Золочівського району 435,3 162,0 0,0
20314200000 Районний бюджет Ізюмського району 7 523,7 2 271,6 0,0
20315200000 Районний бюджет Кегичівського району 13 768,7 0,0 0,0
20317200000 Районний бюджет Красноградського району 25 312,5 0,0 0,0
20318200000 Районний бюджет Краснокутського району 18 741,6 1 459,1 0,0
20319200000 Районний бюджет Куп’янського району 0,0 12 967,5 0,0
20320200000 Районний бюджет Лозівського району 0,0 11 015,8 0,0
20321200000 Районний бюджет Нововодолазького району 6 621,0 810,9 0,0
20322200000 Районний бюджет Первомайського району 0,0 0,0 0,0
20323200000 Районний бюджет Печенізького району 6 778,6 3 519,2 0,0
20324200000 Районний бюджет Сахновщинського району 13 974,9 3 895,7 0,0
20325200000 Районний бюджет Харківського району 64 999,9 37 030,8 0,0
20326200000 Районний бюджет Чугуївського району 17 441,0 17 172,7 0,0
20327200000 Районний бюджет Шевченківського району 13 626,4 0,0 0,0
20501000000 Бюджет Старосалтівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 365,2 1 978,4 0,0
20502000000 Бюджет Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади 16 921,8 8 002,6 0,0
20503000000 Бюджет Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади 8 371,2 4 990,7 0,0
20504000000 Бюджет Роганської селищної об’єднаної територіальної громади 9 287,8 0,0 3 907,1
20505000000 Бюджет Нововодолазької селищної об’єднаної територіальної громади 11 145,9 0,0 0,0
20506000000 Бюджет Малоданилівської селищної об’єднаної територіальної громади 9 137,2 9 396,0 0,0
20507000000 Бюджет Зачепилівської селищної об’єднаної територіальної громади 7 390,9 993,3 0,0
20508000000 Бюджет Золочівської селищної об’єднаної територіальної громади 17 245,4 4 100,0 0,0
20509000000 Бюджет Оскільської сільської об’єднаної територіальної громади 0,0 5 742,2 0,0
20510000000 Бюджет Коломацької селищної об’єднаної територіальної громади 4 756,0 0,0 357,2
20511000000 Бюджет Наталинської сільської об’єднаної територіальної громади 4 268,8 0,0 21 026,8
20512000000 Бюджет Малинівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 656,1 681,2 0,0
20513000000 Бюджет Великобурлуцької селищної об’єднаної територіальної громади 4 793,0 0,0 0,0
20514000000 Бюджет Пісочинської селищної об’єднаної територіальної громади 21 794,2 25 014,8 0,0
20515000000 Бюджет Старовірівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 940,9 3 141,9 0,0
20516000000 Бюджет Циркунівської сільської об’єднаної територіальної громади 6 014,3 6 040,8 0,0
21100000000 Обласний бюджет Херсонської областi 762 515,7 87 258,1 0,0
21201100000 Бюджет міста Херсона 242 331,0 0,0 9 703,2
21202100000 Бюджет міста Каховки 26 965,1 0,0 0,0
21203100000 Бюджет міста Нової Каховки 49 518,0 10 108,2 0,0
21204100000 Бюджет міста Голої Пристані 10 634,3 0,0 0,0
21301200000 Районний бюджет Бериславського району 23 899,3 20 759,0 0,0
21302200000 Районний бюджет Бiлозерського району 27 376,9 21 537,6 0,0
21303200000 Районний бюджет Великолепетиського району 10 901,7 1 834,5 0,0
21304200000 Районний бюджет Великоолександрiвського району 14 238,1 10 380,0 0,0
21305200000 Районний бюджет Верхньорогачицького району 7 806,0 8 003,4 0,0
21306200000 Районний бюджет Високопiльського району 3 530,4 3 727,5 0,0
21307200000 Районний бюджет Генiчеського району 39 244,3 31 493,4 0,0
21308200000 Районний бюджет Голопристанського району 18 248,8 23 365,1 0,0
21310200000 Районний бюджет Iванiвського району 2 871,6 1 315,0 0,0
21311200000 Районний бюджет Каланчацького району 1 455,4 1 120,4 0,0
21312200000 Районний бюджет Каховського району 10 073,7 8 137,9 0,0
21313200000 Районний бюджет Нижньосiрогозького району 10 394,2 5 298,2 0,0
21314200000 Районний бюджет Нововоронцовського району 13 897,6 13 275,8 0,0
21315200000 Районний бюджет Новотроїцького району 23 558,4 8 720,2 0,0
21316200000 Районний бюджет Скадовського району 31 355,5 31 273,9 0,0
21317200000 Районний бюджет Олешківського району 30 400,0 28 092,1 0,0
21318200000 Районний бюджет Чаплинського району 1 686,4 94,1 0,0
21501000000 Бюджет Кочубеївської сільської об’єднаної територіальної громади 2 053,7 1 865,0 0,0
21502000000 Бюджет Асканії-Нової селищної об’єднаної територіальної громади 3 688,4 3 832,5 0,0
21503000000 Бюджет Каланчацької селищної об’єднаної територіальної громади 10 188,5 3 318,1 0,0
21504000000 Бюджет Мирненської селищної об’єднаної територіальної громади 2 608,4 240,7 0,0
21505000000 Бюджет Чаплинської селищної об’єднаної територіальної громади 10 606,2 3 293,9 0,0
21506000000 Бюджет Зеленопідської сільської об’єднаної територіальної громади 2 954,8 182,1 0,0
21507000000 Бюджет Великокопанівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 660,6 7 259,5 0,0
21508000000 Бюджет Гладківської сільської об’єднаної територіальної громади 3 394,4 4 936,9 0,0
21509000000 Бюджет Присиваської сільської об’єднаної територіальної громади 3 264,8 2 736,3 0,0
21510000000 Бюджет Музиківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 501,5 0,0 0,0
21511000000 Бюджет Тавричанської сільської об’єднаної територіальної громади 2 891,1 0,0 2 287,2
21512000000 Бюджет Хрестівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 656,8 1 025,5 0,0
21513000000 Бюджет Виноградівської сільської об’єднаної територіальної громади 8 160,4 13 703,1 0,0
21514000000 Бюджет Горностаївської селищної об’єднаної територіальної громади 8 151,9 5 446,4 0,0
21515000000 Бюджет Станіславської сільської об’єднаної територіальної громади 5 099,7 7 817,7 0,0
21516000000 Бюджет Білозерської селищної об’єднаної територіальної громади 8 629,9 6 523,2 0,0
21517000000 Бюджет Борозенської сільської об’єднаної територіальної громади 2 549,9 155,8 0,0
21518000000 Бюджет Високопільської селищної об’єднаної територіальної громади 4 222,5 1 537,6 0,0
21519000000 Бюджет Бехтерської сільської об’єднаної територіальної громади 2 690,6 2 073,8 0,0
21520000000 Бюджет Чулаківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 567,3 2 728,2 0,0
21521000000 Бюджет Костянтинівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 662,3 15,3 0,0
21522000000 Бюджет Іванівської селищної об’єднаної територіальної громади 6 194,7 1 816,0 0,0
21523000000 Бюджет Ювілейної сільської об’єднаної територіальної громади 3 829,4 4 320,3 0,0
21524000000 Бюджет Любимівської селищної об’єднаної територіальної громади 7 099,0 2 887,8 0,0
21525000000 Бюджет Долматівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 091,5 4 461,8 0,0
21526000000 Бюджет Роздольненської сільської об’єднаної територіальної громади 2 192,3 2 454,2 0,0
21527000000 Бюджет Новорайської сільської об’єднаної територіальної громади 3 169,0 2 004,4 0,0
21528000000 Бюджет Милівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 204,9 3 139,1 0,0
21529000000 Бюджет Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 979,8 596,1 0,0
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 954 808,1 52 985,8 0,0
22201100000 Бюджет міста Хмельницького 192 216,6 0,0 54 386,0
22202100000 Бюджет міста Кам’янець-Подільського 71 718,4 10 977,4 0,0
22203100000 Бюджет міста Нетішина 26 033,7 0,0 28 889,1
22204100000 Бюджет міста Славути 26 120,9 7 785,8 0,0
22205100000 Бюджет міста Старокостянтинова 25 003,3 0,0 1 541,2
22206100000 Бюджет міста Шепетівки 0,0 0,0 0,0
22301200000 Районний бюджет Білогірського району 6 494,0 6 762,0 0,0
22302200000 Районний бюджет Віньковецького району 16 509,4 9 011,5 0,0
22303200000 Районний бюджет Волочиського району 2 064,6 0,0 385,4
22304200000 Районний бюджет Городоцького району 5 201,7 3 486,0 0,0
22305200000 Районний бюджет Деражнянського району 18 555,9 13 578,5 0,0
22307200000 Районний бюджет Ізяславського району 29 420,5 14 707,9 0,0
22308200000 Районний бюджет Кам’янець-Подільського району 17 252,6 17 881,0 0,0
22309200000 Районний бюджет Красилівського району 14 436,4 8 258,0 0,0
22311200000 Районний бюджет Новоушицького району 1 795,4 2 012,9 0,0
22312200000 Районний бюджет Полонського району 239,3 18,7 0,0
22313200000 Районний бюджет Славутського району 2 280,7 1 936,6 0,0
22314200000 Районний бюджет Старокостянтинівського району 19 452,2 2 682,1 0,0
22316200000 Районний бюджет Теофіпольського району 16 355,7 7 570,7 0,0
22317200000 Районний бюджет Хмельницького району 7 985,1 2 128,6 0,0
22318200000 Районний бюджет Чемеровецького району 10 286,0 7 689,8 0,0
22319200000 Районний бюджет Шепетівського району 48 740,7 1 708,9 0,0
22320200000 Районний бюджет Ярмолинецького району 16 200,5 1 553,2 0,0
22501000000 Бюджет Берездівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 945,0 5 664,6 0,0
22502000000 Бюджет Війтовецької селищної об’єднаної територіальної громади 5 189,1 4 039,0 0,0
22503000000 Бюджет Волочиської міської об’єднаної територіальної громади 23 094,2 0,0 0,0
22504000000 Бюджет Ганнопільської сільської об’єднаної територіальної громади 4 333,7 5 055,8 0,0
22505000000 Бюджет Гвардійської сільської об’єднаної територіальної громади 5 214,2 4 254,6 0,0
22506000000 Бюджет Гуменецької сільської об’єднаної територіальної громади 8 349,6 0,0 2 820,3
22507000000 Бюджет Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади 25 429,7 18 419,4 0,0
22508000000 Бюджет Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади 7 163,5 6 764,5 0,0
22509000000 Бюджет Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади 2 983,0 4 493,4 0,0
22510000000 Бюджет Колибаївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 213,0 4 736,5 0,0
22511000000 Бюджет Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 13 426,1 5 550,2 0,0
22512000000 Бюджет Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної громади 5 273,5 3 038,8 0,0
22513000000 Бюджет Маківської сільської об’єднаної територіальної громади 4 774,8 5 828,2 0,0
22514000000 Бюджет Меджибізької селищної об’єднаної територіальної громади 5 475,2 0,0 818,4
22515000000 Бюджет Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади 4 302,6 577,6 0,0
22516000000 Бюджет Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 17 706,0 10 947,2 0,0
22517000000 Бюджет Полонської міської об’єднаної територіальної громади 22 459,6 17 435,3 0,0
22518000000 Бюджет Понінківської селищної об’єднаної територіальної громади 5 517,7 3 473,0 0,0
22519000000 Бюджет Розсошанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 411,5 0,0 1 737,6
22520000000 Бюджет Сатанівської селищної об’єднаної територіальної громади 5 393,2 3 237,2 0,0
22521000000 Бюджет Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади 13 697,7 6 748,9 0,0
22522000000 Бюджет Чорноострівської селищної об’єднаної територіальної громади 8 566,5 7 483,1 0,0
22523000000 Бюджет Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади 15 367,3 3 191,9 0,0
22524000000 Бюджет Гуківської сільської об’єднаної територіальної громади 1 940,7 1 312,3 0,0
22525000000 Бюджет Ленковецької сільської об’єднаної територіальної громади 0,0 2 185,1 0,0
22526000000 Бюджет Судилківської сільської об’єднаної територіальної громади 0,0 10 520,5 0,0
22527000000 Бюджет Городоцької міської об’єднаної територіальної громади 21 899,8 14 876,4 0,0
22528000000 Бюджет Слобідсько-Кульчієвецької сільської об’єднаної територіальної громади 4 795,5 1 573,8 0,0
22529000000 Бюджет Антонінської селищної об’єднаної територіальної громади 4 245,6 3 141,9 0,0
22530000000 Бюджет Красилівської міської об’єднаної територіальної громади 16 075,8 0,0 2 191,8
22531000000 Бюджет Олешинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 967,6 2 656,9 0,0
22532000000 Бюджет Солобковецької сільської об’єднаної територіальної громади 2 779,5 203,6 0,0
22533000000 Бюджет Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 839,5 1 313,4 0,0
22534000000 Бюджет Вовковинецької селищної об’єднаної територіальної громади 2 767,2 3 474,1 0,0
22535000000 Бюджет Смотрицької селищної об’єднаної територіальної громади 4 412,6 3 752,3 0,0
22536000000 Бюджет Жванецької сільської об’єднаної територіальної громади 3 651,3 2 515,5 0,0
22537000000 Бюджет Староушицької селищної об’єднаної територіальної громади 4 092,3 5 873,7 0,0
22538000000 Бюджет Крупецької сільської об’єднаної територіальної громади 1 691,1 0,0 1 403,4
22539000000 Бюджет Баламутівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 315,9 822,3 0,0
22540000000 Бюджет Білогірської селищної об’єднаної територіальної громади 7 922,3 1 189,0 0,0
22541000000 Бюджет Шаровечківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 942,4 1 160,9 0,0
22542000000 Бюджет Новоставецької сільської об’єднаної територіальної громади 1 606,0 0,0 1 326,3
22543000000 Бюджет Улашанівської сільської об’єднаної територіальної громади 5 043,0 1 227,0 0,0
22544000000 Бюджет Ямпільської селищної об’єднаної територіальної громади 3 321,0 2 972,5 0,0
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 934 753,2 36 944,2 0,0
23201100000 Бюджет міста Черкас 204 458,2 0,0 67 925,0
23202100000 Бюджет міста Ватутіного 13 064,2 12 947,8 0,0
23203100000 Бюджет міста Золотоноші 21 059,9 0,0 0,0
23204100000 Бюджет міста Канева 17 923,3 0,0 710,1
23205100000 Бюджет міста Сміли 49 661,7 5 438,6 0,0
23206100000 Бюджет міста Умані 61 085,5 12 843,7 0,0
23301200000 Районний бюджет Городищенського району 14 143,7 7 955,9 0,0
23302200000 Районний бюджет Драбівського району 19 514,8 2 518,5 0,0
23303200000 Районний бюджет Жашківського району 10 360,5 1 960,1 0,0
23304200000 Районний бюджет Звенигородського району 25 190,2 8 360,1 0,0
23305200000 Районний бюджет Золотоніського району 26 187,1 0,0 0,0
23306200000 Районний бюджет Кам’янського району 4 576,8 2 525,4 0,0
23307200000 Районний бюджет Канівського району 1 510,2 0,0 0,0
23308200000 Районний бюджет Катеринопільського району 9 874,8 1 163,2 0,0
23309200000 Районний бюджет Корсунь-Шевченківського району 13 998,4 0,0 0,0
23310200000 Районний бюджет Лисянського району 6 650,9 665,4 0,0
23311200000 Районний бюджет Маньківського району 14 099,3 0,0 0,0
23312200000 Районний бюджет Монастирищенського району 24 296,0 12 721,8 0,0
23313200000 Районний бюджет Смілянського району 10 147,6 8 174,8 0,0
23314200000 Районний бюджет Тальнівського району 12 088,9 0,0 0,0
23315200000 Районний бюджет Уманського району 15 610,3 3 338,2 0,0
23316200000 Районний бюджет Христинівського району 23 386,3 0,0 0,0
23317200000 Районний бюджет Черкаського району 16 943,4 11 350,3 0,0
23318200000 Районний бюджет Чигиринського району 5 054,2 3 152,7 0,0
23319200000 Районний бюджет Чорнобаївського району 24 124,8 0,0 0,0
23320200000 Районний бюджет Шполянського району 9 957,9 3 959,5 0,0
23501000000 Бюджет Білозірської сільської об’єднаної територіальної громади 6 058,2 5 760,2 0,0
23502000000 Бюджет Єрківської селищної об’єднаної територіальної громади 3 389,0 0,0 2 321,9
23503000000 Бюджет Мокрокалигірської сільської об’єднаної територіальної громади 2 840,4 649,0 0,0
23504000000 Бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади 10 690,2 0,0 0,0
23505000000 Бюджет Стеблівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 674,8 0,0 323,0
23506000000 Бюджет Набутівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 557,9 633,3 0,0
23507000000 Бюджет Селищенської сільської об’єднаної територіальної громади 1 577,1 0,0 12 558,8
23508000000 Бюджет Ротмістрівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 663,9 2 338,7 0,0
23509000000 Бюджет Шполянської міської об’єднаної територіальної громади 15 283,7 2 942,1 0,0
23510000000 Бюджет Степанецької сільської об’єднаної територіальної громади 3 728,1 0,0 19 083,5
23511000000 Бюджет Мліївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 858,3 4 124,7 0,0
23512000000 Бюджет Бузівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 398,4 1 328,5 0,0
23513000000 Бюджет Соколівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 857,4 708,8 0,0
23514000000 Бюджет Жашківської міської об’єднаної територіальної громади 11 307,3 0,0 0,0
23515000000 Бюджет Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади 9 217,3 0,0 0,0
23516000000 Бюджет Ліплявської сільської об’єднаної територіальної громади 1 916,8 0,0 0,0
23517000000 Бюджет Карашинської сільської об’єднаної територіальної громади 2 741,5 2 226,2 0,0
23518000000 Бюджет Моринської сільської об’єднаної територіальної громади 1 286,9 0,0 47,4
23519000000 Бюджет Іваньківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 498,6 1 231,2 0,0
23520000000 Бюджет Паланської сільської об’єднаної територіальної громади 4 845,2 0,0 4 106,3
23521000000 Бюджет Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади 4 097,8 569,9 0,0
23522000000 Бюджет Іркліївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 582,9 2 239,5 0,0
23523000000 Бюджет Матусівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 760,0 2 655,8 0,0
23524000000 Бюджет Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 605,6 0,0 1 314,6
23525000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 365,2 338,7 0,0
23526000000 Бюджет Буцької селищної об’єднаної територіальної громади 1 888,6 39,2 0,0
23527000000 Бюджет Балаклеївської сільської об’єднаної територіальної громади 3 484,1 968,1 0,0
23528000000 Бюджет Баландинської сільської об’єднаної територіальної громади 1 317,3 638,5 0,0
23529000000 Бюджет Березняківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 561,3 2 283,0 0,0
23530000000 Бюджет Бобрицької сільської об’єднаної територіальної громади 1 802,2 1 203,3 0,0
23531000000 Бюджет Бужанської сільської об’єднаної територіальної громади 2 267,4 434,8 0,0
23532000000 Бюджет Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади 1 657,2 0,0 176,1
23533000000 Бюджет Вільшанської селищної об’єднаної територіальної громади 5 837,4 4 821,0 0,0
23534000000 Бюджет Водяницької сільської об’єднаної територіальної громади 1 620,0 1 030,2 0,0
23535000000 Бюджет Дмитрушківської сільської об’єднаної територіальної громади 4 278,3 0,0 0,0
23536000000 Бюджет Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади 4 816,3 2 319,1 0,0
23537000000 Бюджет Лебедівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 170,1 0,0 0,0
23538000000 Бюджет Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади 4 476,7 5 792,7 0,0
23539000000 Бюджет Лип’янської сільської об’єднаної територіальної громади 1 076,7 485,1 0,0
23540000000 Бюджет Лисянської селищної об’єднаної територіальної громади 6 786,4 2 034,5 0,0
23541000000 Бюджет Литвинецької сільської об’єднаної територіальної громади 1 114,2 0,0 156,9
23542000000 Бюджет Медведівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 872,8 1 961,0 0,0
23543000000 Бюджет Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади 1 940,6 0,0 0,0
23544000000 Бюджет Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 139,1 125,2 0,0
23545000000 Бюджет Плешканівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 660,3 0,0 0,0
23546000000 Бюджет Русько-Полянської сільської об’єднаної територіальної громади 7 405,8 4 778,8 0,0
23547000000 Бюджет Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 688,0 74,5 0,0
23548000000 Бюджет Таганчанської сільської об’єднаної територіальної громади 1 295,1 1 319,6 0,0
23549000000 Бюджет Тернівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 188,2 165,6 0,0
23550000000 Бюджет Хлистунівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 539,4 1 924,3 0,0
23551000000 Бюджет Червонослобідської сільської об’єднаної територіальної громади 9 907,0 3 196,1 0,0
23552000000 Бюджет Чигиринської міської об’єднаної територіальної громади 9 927,4 897,0 0,0
23553000000 Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади 3 026,4 1 493,1 0,0
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 643 807,4 163 066,8 0,0
24201100000 Бюджет міста Чернівців 189 604,0 0,0 5 858,4
24202100000 Бюджет міста Новодністровська 9 147,7 0,0 0,0
24301200000 Районний бюджет Вижницького району 17 677,6 24 289,1 0,0
24302200000 Районний бюджет Герцаївського району 9 932,5 17 699,9 0,0
24303200000 Районний бюджет Глибоцького району 25 376,8 44 986,7 0,0
24304200000 Районний бюджет Заставнівського району 15 477,4 25 535,3 0,0
24305200000 Районний бюджет Кельменецького району 27 216,9 33 965,8 0,0
24306200000 Районний бюджет Кіцманського району 21 980,2 36 539,5 0,0
24307200000 Районний бюджет Новоселицького району 21 928,9 38 651,1 0,0
24308200000 Районний бюджет Путильського району 11 109,4 8 603,5 0,0
24309200000 Районний бюджет Сокирянського району 16 766,9 19 225,3 0,0
24310200000 Районний бюджет Сторожинецького району 16 453,6 30 798,0 0,0
24311200000 Районний бюджет Хотинського району 19 764,5 35 982,5 0,0
24501000000 Бюджет Вашковецької сільської об’єднаної територіальної громади 3 266,2 4 642,1 0,0
24502000000 Бюджет Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної громади 8 922,9 16 037,7 0,0
24503000000 Бюджет Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади 4 019,5 6 233,5 0,0
24504000000 Бюджет Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади 8 638,0 2 725,0 0,0
24505000000 Бюджет Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади 4 727,2 7 333,6 0,0
24506000000 Бюджет Мамалигівської сільської об’єднаної територіальної громади 8 045,2 11 495,5 0,0
24507000000 Бюджет Недобоївської сільської об’єднаної територіальної громади 4 691,0 7 678,1 0,0
24508000000 Бюджет Рукшинської сільської об’єднаної територіальної громади 4 506,3 8 028,8 0,0
24509000000 Бюджет Сокирянської міської об’єднаної територіальної громади 7 409,9 4 424,5 0,0
24510000000 Бюджет Усть-Путильської сільської об’єднаної територіальної громади 1 441,3 1 811,6 0,0
24511000000 Бюджет Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади 7 607,1 12 099,0 0,0
24512000000 Бюджет Вижницької міської об’єднаної територіальної громади 11 208,6 10 112,8 0,0
24513000000 Бюджет Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади 24 862,4 27 539,8 0,0
24514000000 Бюджет Красноїльської селищної об’єднаної територіальної громади 7 144,4 12 691,0 0,0
24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської об’єднаної територіальної громади 3 480,9 4 914,0 0,0
24516000000 Бюджет Чудейської сільської об’єднаної територіальної громади 7 400,2 13 396,1 0,0
24517000000 Бюджет Конятинської сільської об’єднаної територіальної громади 3 101,8 5 284,6 0,0
24518000000 Бюджет Селятинської сільської об’єднаної територіальної громади 3 048,3 3 156,5 0,0
24519000000 Бюджет Острицької сільської об’єднаної територіальної громади 7 503,1 11 918,2 0,0
24520000000 Бюджет Мамаївської сільської об’єднаної територіальної громади 6 903,7 8 704,9 0,0
24521000000 Бюджет Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади 9 618,2 5 889,3 0,0
24522000000 Бюджет Магальської сільської об’єднаної територіальної громади 6 441,8 10 886,1 0,0
24523000000 Бюджет Вікнянської сільської об’єднаної територіальної громади 2 145,7 3 301,4 0,0
24524000000 Бюджет Юрковецької сільської об’єднаної територіальної громади 6 628,2 11 015,6 0,0
24525000000 Бюджет Кострижівської селищної об’єднаної територіальної громади 2 939,9 3 859,7 0,0
24526000000 Бюджет Новоселицької міської об’єднаної територіальної громади 15 236,7 15 054,6 0,0
24527000000 Бюджет Герцаївської міської об’єднаної територіальної громади 4 119,8 1 995,2 0,0
24528000000 Бюджет Заставнівської міської об’єднаної територіальної громади 5 580,3 635,7 0,0
24529000000 Бюджет Неполоковецької селищної об’єднаної територіальної громади 5 043,0 5 581,6 0,0
24530000000 Бюджет Ставчанської сільської об’єднаної територіальної громади 2 126,5 3 293,3 0,0
24531000000 Бюджет Хотинської міської об’єднаної територіальної громади 7 669,3 2 197,0 0,0
24532000000 Бюджет Чагорської сільської об’єднаної територіальної громади 6 582,5 10 751,2 0,0
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 786 437,4 40 049,9 0,0
25201100000 Бюджет міста Чернігова 211 232,4 0,0 20 387,8
25202100000 Бюджет міста Ніжина 51 217,5 13 410,6 0,0
25203100000 Бюджет міста Прилук 41 278,1 0,0 4 421,7
25204100000 Бюджет міста Новгород-Сіверського 10 089,8 0,0 0,0
25301200000 Районний бюджет Бахмацького району 27 586,3 0,0 0,0
25302200000 Районний бюджет Бобровицького району 853,2 0,0 0,0
25303200000 Районний бюджет Борзнянського району 3 298,3 2 039,6 0,0
25304200000 Районний бюджет Варвинського району 3 578,0 526,8 0,0
25305200000 Районний бюджет Городнянського району 4 377,8 3 347,5 0,0
25306200000 Районний бюджет Ічнянського району 1 492,1 0,0 2 155,2
25307200000 Районний бюджет Козелецького району 6 199,1 5 341,9 0,0
25308200000 Районний бюджет Коропського району 4 796,7 5 564,5 0,0
25309200000 Районний бюджет Корюківського району 3 179,9 3 746,8 0,0
25311200000 Районний бюджет Менського району 7 301,2 9 215,9 0,0
25312200000 Районний бюджет Ніжинського району 10 379,3 10 026,0 0,0
25313200000 Районний бюджет Новгород-Сіверського району 8 780,2 6 892,5 0,0
25314200000 Районний бюджет Носівського району 2 133,4 0,0 51,9
25315200000 Районний бюджет Прилуцького району 18 915,4 525,8 0,0
25316200000 Районний бюджет Ріпкинського району 15 784,5 6 716,0 0,0
25317200000 Районний бюджет Семенівського району 1 657,6 1 926,3 0,0
25318200000 Районний бюджет Сосницького району 5 199,3 8 049,3 0,0
25319200000 Районний бюджет Срібнянського району 331,1 235,1 0,0
25320200000 Районний бюджет Талалаївського району 3 475,8 0,0 0,0
25321200000 Районний бюджет Чернігівського району 12 180,5 9 810,1 0,0
25501000000 Бюджет Вертіївської сільської об’єднаної територіальної громади 4 233,2 560,4 0,0
25502000000 Бюджет Деснянської селищної об’єднаної територіальної громади 6 474,0 0,0 10 800,1
25503000000 Бюджет Кіптівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 270,0 1 526,5 0,0
25504000000 Бюджет Макіївської сільської об’єднаної територіальної громади 1 063,3 498,2 0,0
25505000000 Бюджет Парафіївської селищної об’єднаної територіальної громади 3 863,8 0,0 462,0
25506000000 Бюджет Батуринської міської об’єднаної територіальної громади 2 877,4 0,0 0,0
25507000000 Бюджет Корюківської міської об’єднаної територіальної громади 11 624,7 0,0 3 304,3
25508000000 Бюджет Носівської міської об’єднаної територіальної громади 13 524,3 6 500,9 0,0
25509000000 Бюджет Остерської міської об’єднаної територіальної громади 5 246,2 4 615,3 0,0
25510000000 Бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади 15 784,0 7 621,7 0,0
25511000000 Бюджет Гончарівської селищної об’єднаної територіальної громади 3 303,6 0,0 8 659,6
25512000000 Бюджет Коропської селищної об’єднаної територіальної громади 10 941,9 6 391,1 0,0
25513000000 Бюджет Лосинівської селищної об’єднаної територіальної громади 4 559,7 3 850,8 0,0
25514000000 Бюджет Михайло-Коцюбинської селищної об’єднаної територіальної громади 5 863,8 0,0 0,0
25515000000 Бюджет Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади 3 860,6 5 141,3 0,0
25516000000 Бюджет Мринської сільської об’єднаної територіальної громади 2 992,6 0,0 0,0
25517000000 Бюджет Менської міської об’єднаної територіальної громади 16 971,1 7 250,0 0,0
25518000000 Бюджет Козелецької селищної об’єднаної територіальної громади 10 443,3 0,0 0,0
25519000000 Бюджет Комарівської сільської об’єднаної територіальної громади 2 969,3 0,0 0,0
25520000000 Бюджет Новобасанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 614,0 0,0 857,2
25521000000 Бюджет Бобровицької міської об’єднаної територіальної громади 17 887,7 0,0 0,0
25522000000 Бюджет Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади 2 016,0 1 107,2 0,0
25523000000 Бюджет Тупичівської сільської об’єднаної територіальної громади 1 741,2 1 926,3 0,0
25524000000 Бюджет Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади 15 794,2 0,0 0,0
25525000000 Бюджет Куликівської селищної об’єднаної територіальної громади 11 027,8 3 200,5 0,0
25526000000 Бюджет Малодівицької селищної об’єднаної територіальної громади 3 279,0 1 181,1 0,0
25527000000 Бюджет Любецької селищної об’єднаної територіальної громади 3 005,6 1 438,2 0,0
25528000000 Бюджет Семенівської міської об’єднаної територіальної громади 9 941,3 2 724,1 0,0
25529000000 Бюджет Сосницької селищної об’єднаної територіальної громади 7 348,3 2 190,1 0,0
25530000000 Бюджет Срібнянської селищної об’єднаної територіальної громади 7 220,9 0,0 2 656,5
25531000000 Бюджет Талалаївської селищної об’єднаної територіальної громади 5 202,9 0,0 0,0
25532000000 Бюджет Холминської селищної об’єднаної територіальної громади 3 312,7 1 678,0 0,0
25533000000 Бюджет Олишівської селищної об’єднаної територіальної громади 1 983,4 0,0 230,8
25534000000 Бюджет Височанської сільської об’єднаної територіальної громади 3 253,1 2 745,4 0,0
25535000000 Бюджет Варвинської селищної об’єднаної територіальної громади 5 934,9 0,0 11 817,4
25536000000 Бюджет Городнянської міської об’єднаної територіальної громади 12 926,9 6 661,4 0,0
25537000000 Бюджет Линовицької селищної об’єднаної територіальної громади 2 565,4 0,0 407,2
25538000000 Бюджет Борзнянської міської об’єднаної територіальної громади 10 197,8 3 772,3 0,0
25539000000 Бюджет Киїнської сільської об’єднаної територіальної громади 3 362,9 4 175,6 0,0
25540000000 Бюджет Новобілоуської сільської об’єднаної територіальної громади 4 127,1 1 602,4 0,0
25541000000 Бюджет Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади 1 348,0 0,0 0,0
25542000000 Бюджет Хмільницької сільської об’єднаної територіальної громади 2 196,4 131,0 0,0
26000000000 Бюджет міста Києва 4 199 262,0 0,0 0,0
ВСЬОГО 55 693 001,3 10 380 738,2 6 828 681,0

 

Витяг з додатку № 7

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Витяг з додатку № 9

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Назва кредитора та інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики) Назва валюти, в якій залучається кредит (позика) Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. один.) Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Обсяг залучення кредиту (позики) у 2019 році
(тис. грн.)
Кредитор — Міжнародний банк реконструкції та розвитку:
Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» дол. США 214 729,837 2301610 Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 150 000,0
2311600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 1 548 160,0
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті