Програма «Доступні ліки»: підсумки реалізації за 2018 р.

Уже 20 міс в Україні триває реалізація урядової програми «Доступні ліки». Як відомо, вона стартувала з 1 квітня 2017 р. У рамках програми пацієнти за рецептом лікаря можуть отримати безкоштовно або з доплатою лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. Сьогодні перелік міжнародних непатентованих найменувань (МНН) препаратів, які включені до програми, затверджено постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 863 (далі — Перелік МНН). У цій публікації розглянуто хід реалізації програми з точки зору споживання, ціни, відшкодування вартості, а також проведено порівняльний аналіз реєстру граничних оптово-відпускних цін та реєстру препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі — Реєстр). Аналіз проведено для Реєстру, затвердженого наказом МОЗ від 23.07.2018 р. № 1367. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Нагадаємо, що на сьогодні перелік препаратів, включених до системи відшкодування, налічує 23 МНН, з яких 17 МНН — для лікування серцево-судинних захворювань, та по 3 МНН для лікування цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, для якого проведено аналіз, налічує 261 торгову назву.

Впровадження програми «Доступні ліки» суттєво вплинуло на споживання препаратів, вартість яких відшкодовується державою (рис. 1). За період квітень–грудень 2017 р. споживання відшкодовуваних препаратів у натуральному вираженні у DDD (defined daily dose — встановлені добові дози ВООЗ) збільшилося на 80% у порівнянні з відповідним періодом 2016 р. За період квітень–грудень 2018 р. споживання підвищилося на 23%. Загалом же у 2018 р. споживання відшкодовуваних лікарських засобів збільшилося на 36% порівняно з 2017 р. У той же час споживання невідшкодовуваних, навпаки, зменшилося на 8%.

Рис. 1
 Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у натуральному вираженні (DDD) у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи зростання/зниження в цілому за рік до попереднього року
Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у натуральному вираженні (DDD) у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи зростання/зниження в цілому за рік до попереднього року

У грошовому вираженні темпи підвищення споживання препаратів, включених до Переліку МНН, за період квітень–грудень 2018 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. становили 18%. Для препаратів, які включені до Реєстру та вартість яких відшкодовується державою, цей показник підвищився на 25%, а для препаратів, вартість яких не відшкодовується, — на 7% (рис. 2).

Рис. 2
 Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у грошовому вираженні у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи зростання/зниження наведені в цілому за рік до попереднього року
Динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до переліку МНН, у грошовому вираженні у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи зростання/зниження наведені в цілому за рік до попереднього року

Динаміка середньозваженої вартості 1 DDD свідчить, що з початку реалізації програми середньо­зважена вартість 1 DDD препаратів з Переліку МНН знизилася та в подальшому майже не змінювалася. Зниження цього показника фіксувалося для препаратів, вартість яких відшкодовується. Для невідшкодовуваних він, навпаки, підвищився (рис. 3).

Рис. 3
 Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, включених до Переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи підвищення/зниження наведені в цілому за рік до попереднього року
Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, включених до Переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи підвищення/зниження наведені в цілому за рік до попереднього року

Аналіз споживання препаратів, включених до Переліку МНН, у розрізі нозологій демонструє зростання споживання в натуральному вираженні. При цьому запровадження системи реімбурсації несуттєво вплинуло на споживання в грошовому вираженні (рис. 4–6). Суттєве збільшення обсягів споживання в грошовому вираженні відмічено в останні місяці 2018 р. щодо препаратів для лікування бронхіальної астми. Загалом же спостерігається перерозподіл споживання в бік лікарських засобів, вартість яких відшкодовується державою. Також підвищення споживання в натуральному вираженні нівелюється зниженням цін.

Рис. 4
 Динаміка роздрібної реалізації лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, включених до Переліку МНН, в розрізі відшкодовуваних та невідшкодовуваних за період з січня 2017 по грудень 2018 р.
Динаміка роздрібної реалізації лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, включених до Переліку МНН, в розрізі відшкодовуваних та невідшкодовуваних за період з січня 2017 по грудень 2018 р.
Рис. 5
 Динаміка роздрібної реалізації лікарських засобів для лікування цукрового діабету II типу, включених до Переліку МНН, в розрізі відшкодовуваних та невідшкодовуваних за період з січня 2017 по грудень 2018 р.
Динаміка роздрібної реалізації лікарських засобів для лікування цукрового діабету II типу, включених до Переліку МНН, в розрізі відшкодовуваних та невідшкодовуваних за період з січня 2017 по грудень 2018 р.
Рис. 6
 Динаміка роздрібної реалізації лікарських засобів для лікування бронхіальної астми, включених до Переліку МНН, в розрізі відшкодовуваних та невідшкодовуваних за період з січня 2017 по грудень 2018 р.
Динаміка роздрібної реалізації лікарських засобів для лікування бронхіальної астми, включених до Переліку МНН, в розрізі відшкодовуваних та невідшкодовуваних за період з січня 2017 по грудень 2018 р.

Щодо середньозваженої вартості 1 DDD відшкодовуваних препаратів у розрізі нозологій слід відзначити, що вона знизилася на початку реалізації програми, за винятком препаратів для лікування бронхіальної астми. У 2018 р. зниження середньозваженої вартості 1 DDD зафіксовано щодо препаратів для лікування цукрового діабету II типу (рис. 7).

Рис. 7
 Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, вартість яких відшкодовується державою, в розрізі нозологій за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи зростання/зниження наведені в цілому за рік до попереднього року
Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, вартість яких відшкодовується державою, в розрізі нозологій за період з січня 2017 по грудень 2018 р. Темпи зростання/зниження наведені в цілому за рік до попереднього року

ОСВОЄННЯ КОШТІВ

Як відомо, у 2018 р. на реалізацію програми «Доступні ліки» з бюджету виділено 1 млрд грн. А в листопаді 2018 р. на реалізацію програми «Доступні ліки» Уряд додатково виділив 78,6 млн грн. з нерозподілених видатків субвенції. Таким чином, загальний обсяг коштів, виділених на реалізацію програми у 2018 р., становив 1,076 млрд грн.

За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), станом на 1 січня 2019 р. аптечним закладам компенсовано 1,038 млрд грн. (рис. 8).

Рис. 8
 Динаміка обсягу компенсованих аптекам коштів за відпущені препарати в рамках програми «Доступні ліки» за період з квітня 2017 по травень 2018 р.
Динаміка обсягу компенсованих аптекам коштів за відпущені препарати в рамках програми «Доступні ліки» за період з квітня 2017 по травень 2018 р.

При цьому слід відзначити, що в 2017 р. обсяги компенсованих аптекам коштів активно збільшувалися щомісяця та в грудні сягнули 140 млн грн. У 2018 р. спостерігається зовсім інша ситуація. Не враховуючи січня, коли реалізація програми дещо забуксувала внаслідок затримки в розподілі бюджетних коштів на регіональному рівні, у подальші місяці аптекам щомісяця компенсувалося в середньому 85 млн грн. Тобто виділений 1 млрд грн. пропорційно розділено на 11 міс до кінця року. Однак після виділення на реалізацію програми додаткових коштів обсяг компенсованих аптекам коштів у грудні 2018 р. збільшився у 2 рази та становив 170 млн грн.

У 2019 р. на реалізацію програми в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

За даними ДКСУ, кількість аптечних закладів, з якими укладено договори про відшкодування вартості лікарських засобів, станом на 1 січня 2019 р. становить 3340 аптек.

РЕЄСТРИ ГРОВЦ

Наказом МОЗ України від 02.01.2019 р. № 1 затверджено оновлений Реєстр граничних оптово-відпускних цін (ГрОВЦ) на лікарські засоби. У порівнянні з попередньою редакцією документа для більшості МНН відзначається підвищення ГрОВЦ. У середньому для всіх препаратів ГрОВЦ підвищилася на 2% (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна таблиця граничних оптово-відпускних цін (ГрОВЦ) на лікарські засоби в чинній та попередній редакціях Реєстру.
№ з/п МНН Код АТХ Лікарська форма Рекомендоване значення DDD WHO, mg ГрОВЦ DDD, грн. (чинна редакція, наказ МОЗ
від 02.01.2019 р.
№ 1)
ГрОВЦ DDD, грн. (попередня редакція, наказ МОЗ
від 02.07.2018 р.
№ 1224)
Зниження ГрОВЦ, %
Серцево-судинні захворювання
1 Аміодарон C01B D01 Таблетки 200 2,1751 2,0974 4
2 Амлодипін C08C A01 Таблетки 5 0,8563 0,8334 3
3 Атенолол C07A B03 Таблетки 75 1,4526 1,4008 4
4 Верапаміл C08D A01 Таблетки 240 4,707 4,4669 5
5 Гідрохлоротіазид C03A A03 Таблетки 25 2,1975 2,1191 4
6 Спіронолактон C03D A01 Таблетки 75 4,2434 4,0919 4
7 Фуросемід C03C A01 Таблетки 40 0,7611 0,7356 3
8 Дигоксин C01A A05 Таблетки 0,25 1,2504 1,1866 5
9 Еналаприл C09A A02 Таблетки 10 1,348 1,2793 5
10 Ізосорбіду динітрат C01D A08 Таблетки 60 3,173 3,0597 4
11 Карведилол C07A G02 Таблетки 37,5 5,5091 5,391 2
12 Клопідогрель B01A C04 Таблетки 75 2,9001 2,9927 –3
13 Лозартан C09C A01 Таблетки 50 1,8911 1,8236 4
14 Метопролол C07A B02 Таблетки 150 3,7373 3,5467 5
15 Нітрогліцерин C01D A02 Таблетки сублінгвальні 2,5 6,66 7,5593 –14
15 Нітрогліцерин C01D A02 Таблетки 5 1,0568 1,2378 –17
16 Симвастатин C10A A01 Таблетки 30 3,3776 3,257 4
17 Бісопролол C07A B07 Таблетки 10 1,8553 1,9318 –4
Цукровий діабет ІІ типу
18 Метформін A10B A02 Таблетки 2000 2,7604 2,6518 4
19 Гліклазид A10B B09 Таблетки 60 3,0447 2,7928 8
20 Глібенкламід A10B B01 Таблетки 10 0,865 0,8342 4
Бронхіальна астма
21 Беклометазон R03B A01 Аерозоль для інгаляцій 800 mcg 10,2275 8,4932 17
22 Будесонід R03B A02 Порошок для інгаляцій 800 mcg 10,009 9,6517 4
22 Будесонід R03B A02 Суспензія для розпилення 1,5 50,1494 48,5569 3
23 Сальбутамол R03A C02 Аерозоль для інгаляцій 800 mcg 2,4889 2,4684 1
23 Сальбутамол R03A C02 Розчин для інгаляцій 10 9,0351 8,7127 4

Також наказом МОЗ України від 21.01.2019 р. № 148 затверджено нову редакцію Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (далі — оновлений Реєстр)

Оновлений Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, містить 257 торгових назв, у той час як попередня редакція налічувала 261. У розрізі МНН кількість препаратів порівняно з попередньої редакцією Реєстру збільшилася для 5 МНН, для 13 МНН — не змінилася, та для 5 МНН — зменшилася (рис. 9). При цьому варто відзначити суттєве зменшення кількості торгових назв препаратів бісопрололу.

Рис. 9
 Кількість торгових назв препаратів у розрізі МНН в чинній та попередній редакціях Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
Кількість торгових назв препаратів у розрізі МНН в чинній та попередній редакціях Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

Стосовно кількості торгових назв препаратів, які відпускаються безкоштовно, слід зауважити, що в оновленому реєстрі налічується 35 таких позицій. При цьому кількість препаратів, що відшкодовуються державою повністю, може збільшитися. Відповідно до постанови КМУ від 17 березня 2017 р. № 152 передбачений механізм, відповідно до яких протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ заявники, вартість DDD лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 10% перевищує таку вартість DDD лікарського засобу (з однаковою МНН та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), можуть повторно подати до МОЗ документи зі зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка в перерахунку на DDD дорівнює вартості DDD лікарського засобу (з однаковою МНН та формою випуску), що згідно з Реєстром відшкодовується повністю (без доплати).

Таким чином, кількість безкоштовних препаратів в оновленому реєстрі може суттєво збільшитися. Наразі налічується 42 торгових назви препаратів, вартість яких не перевищує 10% від найменших цінових пропозицій за 1 DDD.

ЦІНИ

Ми провели порівняльний аналіз оптово-відпускних цін (ОВЦ) виробників на препарати, вартість яких підлягає відшкодуванню. До оновленого Реєстру увійшло 242 торгових назви препаратів, які були включені в його попередню редакцію. Для 42 препаратів ОВЦ знизилася, для 143 — не змінилася та для 57 — підвищилася. При цьому деякі виробники суттєво знизили ОВЦ на свої препарати (табл. 2).

Таблиця 2. Топ-10 препаратів за часткою зниження ОВЦ в оновленому Реєстрі порівняно з попередньою редакцією
МНН Торгова назва Форма випуску Дозування, мг Кількість одиниць у споживчій упаковці Найменування виробника, країна ОВЦ за упаковку, грн.
Чинна редакція Реєстру (наказ МОЗ від 21.01.2019 р. № 148) Попередня редакція Реєстру (наказ МОЗ від 23.07.2018 р. № 1367) Зниження ОВЦ, %
Клопідогрель ЛОПІРЕЛ Таблетки 75 30 Актавіс ЛТД, Мальта 35,48 64,5 –45,0
Клопідогрель ЛОПІРЕЛ Таблетки 75 90 Актавіс ЛТД, Мальта 106,43 177,3 –40,0
Метформін МЕФАРМІЛ® Таблетки 850 30 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна 22,7 33,71 –32,7
Метформін МЕФАРМІЛ® Таблетки 500 30 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна 13,35 19,79 –32,5
Симвастатин КАРДАК Таблетки 10 30 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія 18 22,26 –19,1
Симвастатин КАРДАК Таблетки 20 30 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія 36 44,52 –19,1
Симвастатин КАРДАК Таблетки 40 30 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія 72 89,04 –19,1
Симвастатин СИМВАСТАТИН 40 АНАНТА Таблетки 40 28 Марксанс Фарма Лтд., Індія 71,29 85,68 –16,8
Симвастатин СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА Таблетки 20 28 Марксанс Фарма Лтд., Індія 35,65 42,84 –16,8
Лозартан ТРОСАН Таблетки 50 30 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія 20 23,44 –14,7

Також ми порівняли рівень відшкодування препаратів в оновленому реєстрі з його поперед­ньою редакцією. В оновленому Реєстрі розмір відшкодування 1 DDD збільшився для препаратів усіх МНН та форм випуску (табл. 3). У середньому рівень відшкодування збільшився на 35%.

Таблиця 3. Порівняльна таблиця розміру відшкодування 1 DDD лікарського засобу в чинній та попередній редакціях Реєстру
МНН Форма випуску Розмір відшкодування добової дози лікарського засобу, грн. Підвищення рівня відшкодування, %
Чинна редакція Реєстру (наказ МОЗ від 21.01.2019 р. № 148) Попередня редакція Реєстру (наказ МОЗ від 23.07.2018 р. № 1367)
Аміодарон Таблетки 1,4438 1,0666 35,4
Амлодипін Таблетки 0,2707 0,2000 35,3
Атенолол Таблетки 0,4873 0,3600 35,4
Беклометазон Аерозоль для інгаляцій 3,5790 2,6442 35,4
Бісопролол Таблетки 0,7535 0,5673 32,8
Будесонід Порошок для інгаляцій 5,6083 4,4434 26,2
Будесонід Суспензія для розпилення 67,3662 48,5558 38,7
Верапаміл Таблетки 1,8273 1,3500 35,4
Гідрохлоротіазид Таблетки 1,1844 0,8000 48,1
Глібенкламід Таблетки 0,6768 0,5000 35,4
Гліклазид Таблетки 1,2226 0,8500 43,8
Дигоксин Таблетки 0,2064 0,1525 35,3
Еналаприл Таблетки 0,2382 0,1760 35,3
Ізосорбіду динітрат Таблетки сублінгвальні 4,2945 3,0576 40,5
Карведилол Таблетки 2,4364 1,8330 32,9
Клопідогрель Таблетки 1,6006 1,3614 17,6
Лозартан Таблетки 0,9024 0,7435 21,4
Метопролол Таблетки 1,1059 0,8170 35,4
Метформін Таблетки 2,2081 1,6333 35,2
Нітрогліцерин Таблетки сублінгвальні 1,0659 0,7875 35,4
Сальбутамол Аерозоль для інгаляцій 2,5988 1,9200 35,4
Симвастатин Таблетки 2,3010 1,9098 20,5
Спіронолактон Таблетки 2,8208 1,9250 46,5
Фуросемід Таблетки 0,1719 0,1270 35,4

ВИСНОВКИ

У 2018 р. споживання лікарських засобів, вартість яких відшкодовується державою, продовжує підвищуватися, хоча темпи зростання знизилися порівняно з такими на старті реалізації програми «Доступні ліки». Ціни на відшкодовувані препарати стабілізувалися, на невідшкодовувані — продовжують зростати.

При цьому, як свідчить порівняльний аналіз оновленого Реєстру відшкодування з його попередньою редакцією, деякі виробники лікарських засобів суттєво знизили оптово-відпускні ціни.

Стосовно відшкодування слід зазначити, що станом на 1 січня 2019 р. аптекам за відпущені лікарські засоби в рамках програми компенсовано 1,038 млрд грн. На 2019 р. в бюджеті на реа­лізацію програми передбачено 1 млрд грн. При цьому рівень відшкодування для препаратів усіх МНН суттєво підвищився. Тобто за нинішньої структури споживання на відшкодування вартості тих самих препаратів потребуватиметься більше коштів або буде компенсована вартість меншої кількості спожитих DDD.

Також слід звернути увагу, що в оновленому Реєстрі кількість безкоштовних препаратів може суттєво збільшитися. Остаточна версія Реєст­ру буде затверджена профільним міністерством на початку лютого 2018 р. після розгляду заяв виробників препаратів щодо зменшення своєї цінової пропозиції для долучення до переліку препаратів, вартість яких на 100% відшкодовуватиметься за рахунок бюджетних коштів. Прийом заяв триватиме до 28 січня 2019 р. включно.

Слід нагадати, що відповідно до постанови КМУ від 17 березня 2017 р. № 152 аптекам та їх структурним підрозділам дозволяється протягом 30 календарних днів завершити реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, закуп­лених до дати затвердження оновленого Реєстру, із зазначенням цін та процедур відповідно до порядку та вимог, що діяли до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру.

Нагадаємо, що у 2019 р. планується трансформація програми. З 1 квітня її адміністрування переходить від місцевих розпорядників бюджетних коштів до Національної служби здоров’я України. Також з 1 квітня 2019 р. аптеки відпускатимуть ліки, що підлягають відшкодуванню, лише за електронними рецептами.

Денис Кірсанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті