Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»

12 Березня 2019 12:51 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до ст. 9 та ст.13 Закону України «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»

Проект акта розроблено на підставі абзацу третього частини другої статті 6 та пункту 5 частини другої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», яким визначено, що державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, повинні проводити аналіз якості освітньої діяльності закладів вищої освіти.

Прийняття проекту постанови забезпечить врегулювання питань для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» з 2019 року.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.
e-mail: irynakuch@gmail.com

Контактна особа:

Кучерук Ірина Леонідівна
тел.: 253-45-69.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»

Мета: проект постанови підготовлено з метою проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту з 2019 року.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект акта на підставі абзацу третього частини другої статті 6 та пункту 5 частини другої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», яким визначено, що державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, повинні проводити аналіз якості освітньої діяльності закладів вищої освіти.

Стратегією сталого розвитку «Україна — 2020» визначено напрями та пріоритети розвитку України на період до 2020 року і передбачено забезпечення гарантій — кожен громадянин матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров’я шляхом проведення відповідних реформ. Такі гарантії стають можливими лише за наявності високоякісних фахівців. Одним з основних шляхів підвищення рівня кваліфікації та вмотивованості фахівців є організація та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту як форми атестації здобувачів.

Від якості виконання професійних функцій фахівцями у галузі охорони здоров’я безпосередньо залежать якість життя та стан здоров’я населення, що визнаються в Україні і світі найвищими соціальними цінностями. Саме тому у багатьох країнах світу професії у сфері охорони здоров’я мають статус регульованих, а рівень компетентності таких фахівців контролюється державою.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту акта викликано таким:

1) відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 2016 році. Таким чином, заклади вищої освіти на даний момент здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». Водночас всі випускники вищезазначених спеціальностей після закінчення навчання мають продовжити навчання в інтернатурі, для чого відповідно до законодавства необхідно пройти всі форми атестації. З метою зрівняння в правах здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році, та здобувачів ступеня вищої освіти магістр пропонується забезпечити їх атестацію у формі здачі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ);

2) уніфікація та зручність термінології постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (далі – Постанова № 334) для однакового застосування термінів: кваліфікаційний іспит – ЄДКІ, практичний (клінічний) іспит – ОСП(К)І в усіх нормативно-правових актах – актах Уряду та Міністерства охорони здоров’я;

3) чітке врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням єдиних підходів, у тому числі єдиних тестів, при складанні ЄДКІ особами, що навчаються за рахунок державного бюджету, та особами, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб.

У Постанові № 334 в чинній редакції передбачено, що видатки на розроблення ЄДКІ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на зазначену мету. Фінансування проведення всіх компонентів ЄДКІ для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, здійснюється в межах видатків державного бюджету. Видатки на проведення ЄДКІ для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, включаються у вартість навчання здобувача.

Оскільки фінансування проведення ЄДКІ передбачено з різних джерел та різними суб’єктами, виникає потреба у забезпеченні єдиних підходів та тестів розробниками іспитів для усіх здобувачів вищої освіти;

4) визначити власником Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» державу в особі МОЗ.

 1. Суть проекту акта

Суттю проекту постанови є внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого Постановою № 334, з метою забезпечення:

поширення атестації у формі здачі ЄДКІ на здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з метою зрівняння в правах таких здобувачів зі здобувачами ступеня вищої освіти магістр під час вступу до інтернатури;

уніфікації термінології для однакового застосування термінів: кваліфікаційний іспит – ЄДКІ, практичний (клінічний) іспит – ОСП(К)І;

чіткого врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням єдиних підходів, у тому числі єдиних тестів, при складанні ЄДКІ особами, що навчаються за рахунок державного бюджету, та особами, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб;

визначення власником Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» держави в особі МОЗ.

 1. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Бюджетний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»;

постанова Кабінету Міністрів Україні від 10 травня 2018 року № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 1. Прогноз впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

Проект постанови не впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.

Проект постанови не впливає на розвиток регіонів.

Проект постанови не впливає на ринок праці.

Проект постанови створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення.

Проект постанови не чинить впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

Проект постанови не впливає на інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект постанови не стосується державного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 1. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення. Проект постанови опубліковано на сайті МОЗ www.moz.gov.ua для проведення консультацій з громадськістю.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 1. Правова експертиза

Проект постанови буде подано до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект акта є гендерно нейтральним.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить врегулювання питань для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» з 2019 року.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУ. Супрун

ПРОЕКТ

оприлюднений на сайті МОЗ України 13.03.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, стаття 1402), зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»

 1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«Цей Порядок регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році (далі – здобувачі освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст), та для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147)».

 1. У пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Атестація здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, освітнього ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ), який складається з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит «КРОК»); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі – ОСП(К)І); міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування*. Атестація також може проводитися в інших формах, визначених стандартом вищої освіти.»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Кожен із компонентів ЄДКІ є однаковим як для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, так для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб.»;

у зв’язку з цим абзаци другий – дванадцятий вважати відповідно абзацами третім – тринадцятим;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«Іспит «КРОК» – стандартизований тест із фундаментальних та клінічних дисциплін, що перевіряє рівень компетентності здобувачів вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти, розроблений державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування при МОЗ).»;

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

«Міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні та який розроблено та організовано однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною Центром тестування при МОЗ на основі критеріїв, що затверджуються МОЗ.»;

доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«Міжнародний іспит з основ медицини, який проводиться для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, та для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, повинен бути розроблений та організований однією і тією ж іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів.».

 1. Пункт 3 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі ступеня бакалавра, проводяться з 01 січня 2021 року.».

 1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. ЄДКІ, крім ОСП(К)І, проводиться Центром тестування при МОЗ, який є спеціально уповноваженою державною організацією для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Міжнародний іспит з основ медицини проводиться Центром тестування при МОЗ із залученням іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів на умовах договору між Центром тестування при МОЗ та іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів.

ОСП(К)І проводиться екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти.».

 1. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Міжнародний іспит з основ медицини проводиться у два етапи, згідно з додатком до цього Порядку. Структура, зміст та принципи проведення такого іспиту є єдиними для усіх країн, які його використовують, та розроблені експертною комісією іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів.

Відповідальним виконавцем за проведення міжнародного іспиту з основ медицини в Україні є Центр тестування при МОЗ.».

 1. Абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

«Перевірка виконаних тестових робіт здійснюється:

 • для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – централізовано у Центрі тестування при МОЗ;
 • для міжнародного іспиту з основ медицини – іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів відповідно до договору з Центром тестування при МОЗ, укладеного згідно з Законом України «Про публічні закупівлі»;
 • для ОСП(К)І – екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

Оцінка результатів проводиться за стандартизованою методикою.

Заклад вищої освіти подає Центру тестування при МОЗ інформацію про складання здобувачами ОСП(К)І та отримання сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту.».

 1. Абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

«Інформація про сертифікати вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я», власником якого є держава в особі МОЗ. Адміністратором Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» є Центр тестування при МОЗ.».

 1. У пункті 14 після слова «присвоєння» доповнити словами «освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст,».
 2. Позиції «* Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит проводиться з 1 січня 2019 року.» та «**До 1 вересня 2019 р. оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.» замінити позицією «*До 1 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.».
 3. У тексті Порядку та додатку до нього слова «кваліфікаційний іспит» в усіх відмінках замінити словом «ЄДКІ», а слова «практичний (клінічний) іспит» в усіх відмінках замінити словом «ОСП(К)І».
 4. У додатку до Порядку назву розділу І викласти в такій редакції:

«I. Етапи та обов’язкові компоненти ЄДКІ для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та ступеня молодшого спеціаліста та для здобувачів освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році.».

Порівняльна таблиця
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”
1. Цей Порядок регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147). 1. Цей Порядок регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році (далі – здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст), та для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженими постановою Кабінету Міністрів Україні від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147).
2. Атестація здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – кваліфікаційний іспит), який складається з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит «КРОК»); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі – практичний (клінічний) іспит)*; міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування**. Атестація також може проводитися в інших формах, визначених стандартом вищої освіти.

Основними засадами та принципами здійснення кваліфікаційного іспиту є:

об’єктивність;

прозорість і публічність;

незалежність;

нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

обов’язковість;

єдність методики оцінювання результатів.

 

 

Іспит «КРОК» – стандартизований засіб діагностики рівня професійної компетентності фахівця, яким встановлюється відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти.

Практичний (клінічний) іспит – це іспит, яким оцінюється готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на моделі (фантом, муляж, симулятори тощо).

Міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні та який розроблено та організовано однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування при МОЗ) на конкурсних засадах.

2. Атестація здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, освітнього ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ), який складається з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит «КРОК»); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі – ОСП(К)І); міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування*. Атестація також може проводитися в інших формах, визначених стандартом вищої освіти.

Кожен із компонентів ЄДКІ є однаковим як для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, так для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Основними засадами та принципами здійснення ЄДКІ є:

об’єктивність; прозорість і публічність; незалежність;

нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

обов’язковість;

єдність методики оцінювання результатів.

Іспит «КРОК» – стандартизований тест із фундаментальних та клінічних дисциплін, що перевіряє рівень компетентності здобувачів вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти, розроблений державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування при МОЗ).

ОСП(К)І – це іспит, яким оцінюється готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на моделі (фантом, муляж, симулятори тощо).

Міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні та який розроблено та організовано однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною Центром тестування при МОЗ на конкурсних засадах, на основі критеріїв, що затверджуються МОЗ.

Міжнародний іспит з основ медицини, який проводиться для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, та для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, повинен бути розроблений та організований однією і тією ж іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів.

3. Кваліфікаційний іспит проводиться в усіх закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Кваліфікаційний іспит складається з одного або двох окремих тестових етапів залежно від спеціальності та здобутого освітнього рівня. Етапи та обов’язкові для кожної спеціальності компоненти кваліфікаційного іспиту визначено у додатку.

3. ЄДКІ проводиться в усіх закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

ЄДКІ складається з одного або двох окремих тестових етапів залежно від спеціальності та здобутого освітнього рівня. Етапи та обов’язкові для кожної спеціальності компоненти ЄДКІ визначено у додатку.

Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі ступеня бакалавра, проводяться з 01 січня 2021 року.

4. Кваліфікаційний іспит, крім практичного (клінічного) іспиту, проводиться Центром тестування при МОЗ, який є спеціально уповноваженою державною організацією для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Практичний (клінічний) іспит проводиться екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти.

4. ЄДКІ, крім ОСП(К)І, проводиться Центром тестування при МОЗ, який є спеціально уповноваженою державною організацією для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Міжнародний іспит з основ медицини проводиться Центром тестування при МОЗ із залученням іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів на умовах договору між Центром тестування при МОЗ та іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів.

ОСП(К)І проводиться екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти.

5. Порядок, умови та строки розроблення і проведення кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів затверджуються МОЗ. 5. Порядок, умови та строки розроблення і проведення ЄДКІ та критерії оцінювання результатів затверджуються МОЗ.
6. Видатки на розроблення кваліфікаційного іспиту здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на зазначену мету.

Фінансування проведення всіх компонентів кваліфікаційного іспиту для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, здійснюється в межах видатків державного бюджету.

Видатки на проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, включаються у вартість навчання здобувача.

Заклади вищої освіти компенсують Центру тестування при МОЗ витрати на проведення іспитів “КРОК”, іспиту з англійської мови професійного спрямування та міжнародного іспиту з основ медицини для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб. Оплата здійснюється відповідно до укладених договорів між Центром тестування при МОЗ та закладами вищої освіти.

 

Методика розрахунку вартості розроблення та проведення кваліфікаційного іспиту затверджується МОЗ.

Фінансування міжнародного іспиту з основ медицини також може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Видатки на розроблення ЄДКІ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на зазначену мету.

Фінансування проведення всіх компонентів ЄДКІ для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, здійснюється в межах видатків державного бюджету.

Видатки на проведення ЄДКІ для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, включаються у вартість навчання здобувача.

Заклади вищої освіти компенсують Центру тестування при МОЗ витрати на проведення іспитів «КРОК», іспиту з англійської мови професійного спрямування та міжнародного іспиту з основ медицини для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб. Оплата здійснюється відповідно до укладених договорів між Центром тестування при МОЗ та закладами вищої освіти.

Методика розрахунку вартості розроблення та проведення ЄДКІ затверджується МОЗ.

Фінансування міжнародного іспиту з основ медицини також може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

8. Практичний (клінічний) іспит проводиться в один етап екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти. Порядок утворення екзаменаційної комісії затверджується МОЗ. Під час утворення екзаменаційної комісії обов’язковим є врахування відсутності конфлікту інтересів у членів комісії. 8. ОСП(К)І проводиться в один етап екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти. Порядок утворення екзаменаційної комісії затверджується МОЗ. Під час утворення екзаменаційної комісії обов’язковим є врахування відсутності конфлікту інтересів у членів комісії.
9. Міжнародний іспит з основ медицини проводиться у два етапи. Структура, зміст та порядок проведення такого іспиту є єдиними для усіх країн, які його використовують, та розроблені відповідною експертною комісією.

 

Відповідальним виконавцем за проведення міжнародного іспиту з основ медицини в Україні є Центр тестування при МОЗ.

9. Міжнародний іспит з основ медицини проводиться у два етапи, визначені у додатку до цього Порядку. Структура, зміст та принципи проведення такого іспиту є єдиними для усіх країн, які його використовують, та розроблені експертною комісією іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів.

Відповідальним виконавцем за проведення міжнародного іспиту з основ медицини в Україні є Центр тестування при МОЗ.

11. Оцінка результатів проводиться за стандартизованою методикою. Перевірка виконаних тестових робіт проводиться:

для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – централізовано у Центрі тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту, визначеним Центром тестування при МОЗ;

для практичного (клінічного) іспиту

екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

 

 

 

Заклад вищої освіти подає Центру тестування при МОЗ інформацію про складення здобувачами практичного (клінічного) іспиту та отримання сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту.

11. Перевірка виконаних тестових робіт здійснюється:

для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування централізовано у Центрі тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини – іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів відповідно до договору з Центром тестування при МОЗ, укладеного згідно з Законом України «Про державні закупівлі»;

для ОСП(К)І – екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

Оцінка результатів проводиться за стандартизованою методикою.

Заклад вищої освіти подає Центру тестування при МОЗ інформацію про складення здобувачами ОСП(К)І та отримання сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту.

12. У разі успішного складення кожного компонента кваліфікаційного іспиту на кожному тестовому етапі здобувачу видається відповідний сертифікат.

Інформація про сертифікати вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я», який адмініструє Центр тестування при МОЗ.

Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» затверджується МОЗ.

Інформація про результат складання студентом кваліфікаційного іспиту вноситься Центром тестування при МОЗ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також зазначається у додатку до диплома щодо кожного компонента кваліфікаційного іспиту окремо.

12. У разі успішного складання кожного компонента ЄДКІ на кожному тестовому етапі здобувачу видається відповідний сертифікат.

Інформація про сертифікати вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я», власником якого є держава в особі МОЗ. Адміністратором Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» є Центр тестування при МОЗ.

Положення про Реєстр сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я» затверджується МОЗ.

Інформація про результат складання студентом ЄДКІ вноситься Центром тестування при МОЗ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також зазначається у додатку до диплома щодо кожного компонента ЄДКІ окремо.

13. У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Витрати на повторне складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту покладаються на здобувача.

Центр тестування при МОЗ, екзаменаційна комісія з проведення практичного (клінічного) іспиту забезпечують однаковий рівень складності завдань під час першого та повторного складання іспитів.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту».

13. У разі нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Витрати на повторне складання будь-якого з компонентів ЄДКІ покладаються на здобувача.

Центр тестування при МОЗ, екзаменаційна комісія з проведення ОСП(К)І забезпечують однаковий рівень складності завдань під час першого та повторного складання іспитів.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту».

14. Рішення про присвоєння ступеня магістра та відповідної кваліфікації приймається екзаменаційною комісією на підставі успішного проходження всіх форм атестації.

 

 

 

_______

*Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит проводиться з 1 січня 2019 року.

**До 1 вересня 2019 р. оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.

14. Рішення про присвоєння освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня магістра та відповідної кваліфікації приймається екзаменаційною комісією на підставі успішного проходження всіх форм атестації.

 

 

_______

*До 1 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.

У Додатку до Порядку
I. Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та ступеня молодшого спеціаліста I. Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та ступеня молодшого спеціаліста та для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році.

В.о. Генерального директора Директорату науки, інновацій, освіти та кадрівО. Ковальчук

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті