Постанова КМУ від 13.03.2019 р. № 215

13 Березня 2019 10:23 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13.03.2019 р. № 215

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 і від 2 березня 2016 р. № 285

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2013 р., № 2, ст. 40, 2015 р., № 92, ст. 3120; 2017 р., № 15, ст. 441) і від 2 березня 2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                           В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13.03.2019 р. № 215

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 і від 2 березня 2016 р. № 285

  1. У Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Заклади охорони здоров’я (далі — заклади) незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію.

Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики,  ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів.»;

2) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Позачергова акредитація може проводитися з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного сертифіката.»;

3) в абзаці другому пункту 18 слова «, якщо зміна назви не пов’язана з реорганізацією закладу» виключити;

4) у додатках до Порядку:

у додатку 1 пункт 5 виключити;

у додатку 2 позицію

«Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)» виключити.

  1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285:

1) у пункті 7 слова і цифри «частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону» замінити словами і цифрами «частиною сьомою статті 15 Закону»;

2) у пункті 12:

абзац сьомий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«клінічні маршрути пацієнта розроблені відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ;»;

підпункт 2 виключити;

3) у пункті 13:

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) надавати медичну допомогу, медичні послуги відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів)»;

доповнити пункт підпунктом 29 такого змісту:

«29) оприлюднювати інформацію щодо наявних у ліцензіата лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання у порядку, визначеному МОЗ.»;

4) додаток 4 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

«Додаток 4

до Ліцензійних умов

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 13.03.2019 р. № 215)

________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Спадкоємець  ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

 

________________________________________________________________

(місце реєстрації фізичної особи — підприємця)

_________________________________________________________________

(місце (місця) провадження господарської діяльності з медичної практики)

_________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія, номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

_________________________________________________________________

(зазначається дата та номер рішення про видачу

_________________________________________________________________

ліцензії, яка переоформляється)

До заяви додаю такі копії підтвердних документів:

Порядковий номер Найменування документа Кількість аркушів у документі

 

___ ________ 20__ р. __________________

(підпис спадкоємця)

_________________

(прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

___ ________ 20__ р. № ____

___________________

(підпис особи, яка прийняла заяву)

_________________

(прізвище, ініціали)».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті