Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 753

27 Серпня 2019 10:38 Поділитися

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 21.08.2019 р. № 753
Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 15, ст. 507), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21.08.2019 р. № 753

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Національну службу здоров’я України

1. У пункті 4:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) проводить аналіз і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах з метою розроблення проекту програми медичних гарантій, здійснення стратегічних закупівель медичних послуг та реімбурсації лікарських засобів за програмою медичних гарантій;»;

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) отримує та обробляє необхідні для здійснення своїх повноважень персональні дані та іншу інформацію про пацієнтів (у тому числі інформацію про стан здоров’я, діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження пацієнтів), надавачів медичних послуг, суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та уклали договір про реімбурсацію (далі — аптечні заклади), незалежно від форми власності та підпорядкування з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;»;

3) у підпункті 13 слова «і договорами про реімбурсацію» виключити;

4) доповнити пункт підпунктом 131 такого змісту:

«131) аналізує звітність аптечних закладів про відпущені лікарські засоби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації;».

5) підпункт 23 викласти в такій редакції:

«23) узагальнює інформацію та розробляє стратегічні напрями розвитку медичного обслуговування населення з метою досягнення універсального охоплення населення України необхідними медичними послугами та лікарськими засобами за програмою медичних гарантій;».

6) доповнити пункт підпунктами 241—245 такого змісту:

«241) здійснює управління знаннями у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;»;

242) сприяє розвиткові наукових досліджень у сфері реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, забезпечує впровадження наукових підходів;

243) здійснює моніторинг та оцінювання виконання програми медичних гарантій;

244) збирає та обробляє аналітичні дані на підставі інформації, яка міститься в електронній системі охорони здоров’я;

245) оприлюднює відомості, що можуть сприяти підвищенню якості медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, розпорядником або володільцем яких вона є, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та щодо інформації з обмеженим доступом;».

2. У пункті 5:

1) підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) здійснює в установленому порядку добір кадрів до апарату НСЗУ та на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників НСЗУ та її територіальних органів;»;

2) доповнити пункт підпунктом 13 такого змісту:

«13) координує та контролює діяльність територіальних органів НСЗУ.».

3. Пункт 6 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) взаємодіяти в межах повноважень з науковими, науково-дослідними установами, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, іншими підприємствами, установами та організаціями у сфері реалізації освітніх та навчальних проектів, проведення досліджень, стажування, виробничої практики та обміну досвідом з питань, що належать до компетенції НСЗУ.».

4. В абзаці першому пункту 12 слово «двох» виключити.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті