Проєкт постанови НБУ «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»

20 Листопада 2019 4:50 Поділитися

Проєкт
розміщений на сайті НБУ
15.11.2019 р.

Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40 та 56 Закону України «Про Національний банк України» та з метою приведення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні у відповідність до вимог законів України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (зі змінами) (далі — Зміни до Положення), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам –до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Пункти 1, підпункти 3 та 5 пункту 2, пункт 3 Змін до Положення набирають чинності з 19 квітня 2020 року, а підпункти 1, 2, 4, 6–8 пункту 2, пункти 4 та 5 Змін до Положення набирають чинності з 01 липня 2020 року.

Голова Я. Смолій

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України

Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

1. У розділі І:

1) пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«4) операції з переказу коштів у національній валюті України та валютно-обмінні операції, що здійснюються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку на підставі ліцензії Національного банку, порядок проведення та оформлення яких визначено нормативно-правовими актами Національного банку.»;

2) у пункті 3:

підпункт 11 після слів «розрахункові документи» доповнити словами «електронні розрахункові документи,»;

підпункт 13 після слів «книга обліку розрахункових операцій» доповнити словами «(у разі її використання)»;

підпункт 18 після слів «фіскальному звітному чеку» доповнити словами «електронному фіскальному звітному чеку/».

2. У розділі ІІ:

1) абзац п’ятий пункту 6 після слів «небанківські фінансові установи» доповнити словами «/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги», після слів «внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи» доповнити словами «/юридичної особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги»;

2) абзац третій пункту 7 після слів «небанківські фінансові установи» доповнити словами «/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги», після слів «внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи» доповнити словами «/юридичної особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги»;

3) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

«9. Підприємство/відокремлений підрозділ підприємства/фізична особа-підприємець, яке/який/яка відповідно до законодавства України приймає до обслуговування електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом[у тому числі з’єднаним чи поєднаним з реєстратором розрахункових операцій (далі — РРО)], має право за рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої з банку, надавати держателю електронного платіжного засобу (якщо така послуга передбачена правилами відповідної платіжної системи) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа, у тому числі, але не виключно, з надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти) та відображенням таких операцій у книзі обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) або розрахунковій книжці (далі — РК) у разі їх використання.»;

4) пункт 10 після слів «або небанківських фінансових установ» доповнити словами «/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги»;

5) абзац третій пункту 11 після слів «згідно з фіскальними звітними чеками» доповнити словами «/електронними фіскальними звітними чеками»;

6) абзац другий пункту 14 після слів «на небанківські фінансові установи» доповнити словами «/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги»;

7) абзац перший пункту 15 після слів «або банку чи небанківської фінансової установи» доповнити словами «/юридичної особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги»;

8) у пункті 16:

абзац перший після слів «та небанківських фінансових установ» доповнити словами «/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги»; абзац четвертий після слів «небанківські фінансові установи» доповнити словами «/юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги».

3. У розділі ІІІ:

1) абзац перший пункту 23 після слів «розрахунковими документами» доповнити словами «електронними розрахунковими документами,»;

2) абзац четвертий пункту 27 викласти в такій редакції:

«Підприємства/відокремлені підрозділи підприємств/фізичні особи-підприємці, які відповідно до законодавства України приймають до обслуговування електронні платіжні засоби та проводять розрахунки із застосуванням РРО і надають держателям електронних платіжних засобів послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа), реєструють у встановленому порядку ці операції в розрахункових документах РРО або РК.».

4. У розділі V:

1) у пункті 49:

абзац другий після слів «небанківськими фінансовими установами» доповнити словами «/юридичними особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги»; абзац третій після слів «/підприємство» доповнити словами «/юридична особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги»;

2) у абзацах першому, другому та третьому пункту 50 після слів «небанківська фінансова установа», «небанківські фінансові установи» у відповідних відмінках доповнити словами «/юридична особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги», «/юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги» у відповідних відмінках.

5. Підпункт 9 пункту 58 розділу VІ після слів« або небанківські фінансові установи» доповнити словами «/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги», після слів «чи небанківської фінансової установи» доповнити словами «/юридичної особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги».

Директор Департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Національного банку України С. Холод

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті