Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

29 Січня 2020 11:48 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі – проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році, зокрема, щодо визначення механізмів забезпечення оплати медичних послуг, пов’язаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації.

Проєкт постанови, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту постанови надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, телефон: (044) 254-04-11, (e-mail: moz2000677@gmail.com).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

 1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі – проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році, зокрема, щодо визначення механізмів забезпечення оплати медичних послуг, пов’язаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) запроваджено фінансування необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів в рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ).

Новий принцип фінансування має запроваджуватись поступово для різних видів медичної допомоги.

Поетапне впровадження програми медичних гарантій було реалізоване, зокрема, для первинної медичної допомоги, реімбурсації та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в рамках пілотного проєкту, шляхом прийняття, в тому числі, постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік», якою було затверджено Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, 18 грудня 2019 року № 1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік», якою було затверджено Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, від 27 лютого 2019 року № 131 «Деякі питання здійснення пілотного проєкту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області», від 27 листопада 2019 року № 1124 «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» тощо.

З метою удосконалення порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році в частині конкретизації тарифів та коефіцієнтів на медичні послуги, а також порядків розрахунків вартості медичних послуг, постала необхідність у прийнятті відповідного акта Кабінету Міністрів України.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта затверджується Порядок реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, яким передбачено запровадження механізмів забезпечення оплати медичних послуг, пов’язаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

 1. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт акта стосується прав закладів охорони здоров’я, що уклали або укладуть договір з Національною службою здоров’я України та пацієнтів. Прогноз впливу додається.

Проєкт акта не стосується інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Прогноз впливу

Проєкт постанови є регуляторним актом.

За предметом правового регулювання проєкт постанови не матиме прямого впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Проєкт не справлятиме негативного впливу на суспільні відносини.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною казначейською службою України, Державною аудиторською службою України, Національною службою здоров’я України, Державною регуляторною службою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено на виконання пунктів 4 та 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону з урахуванням положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Перший заступник Міністра охорони здоров’яА. Семиволос

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суттю проєкту постанови є удосконалення порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік.
 2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін відображено у таблиці нижче.
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив

(до року)

середньостроковий вплив

(більше року)

Заклади охорони здоров’я, що уклали або укладуть договір з НСЗУ Отримання фінансування від НСЗУ Позитивний Позитивний Короткостроковий та середньостроковий вплив буде проявлятись в тому, що прийняття проєкту акта дозволить удосконалити механізм забезпечення сталого фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.
Пацієнти Доступність та якість медичних послуг Позитивний Позитивний В короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через можливість і надалі отримувати якісні медичні послуги без необхідності доплачувати з власної кишені

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

28.01.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

Відповідно до пунктів 4 та 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України

постановляє:

 1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, що додається.
 2. Установити, що Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році застосовується Національною службою здоров’я:

для первинної медичної допомоги – з дня опублікування цієї постанови до 31 грудня 2020 р.;

для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (спеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – з 1 квітня до 31 грудня 2020 р.;

для реімбурсації лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету ІІ типу (окрім інсулінів) – з дня опублікування цієї постанови до 31 грудня 2020 р.;

для реімбурсації інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету – з 1 жовтня до 31 грудня 2020 року.

 1. Міністерству охорони здоров’я, Національній службі здоров’я спільно з Міністерством фінансів після опрацювання даних, поданих за формами звітності з питань охорони здоров’я за 2019 рік, у разі необхідності забезпечити внесення відповідних змін до тарифів та коригувальних коефіцієнтів, визначених у Порядку, затвердженому пунктом 1 цієї постанови, в установленому порядку.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України, згідно з переліком, що додається.
 4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми
медичних гарантій у 2020 році»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті