Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

22 Травня 2020 2:35 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» в порядку реалізації законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Доповідати зазначений законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Трухін О.М.

Народні депутати України
Ю.Ю. Арістов
А.В. Культенко
Є.М. Кравчук
В.О. Струневич
О.О. Шуляк
О.О. Скічко
В.І. Мокан
О.М. Трухін

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553-IX передбачено створення у складі державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.

Одним із наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є збільшення рівня безробіття. Тому одним із заходів щодо боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками є забезпечення населення додатковими робочими місцями. Важливим є також забезпечення покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню, можливості його широкого тестування на наявність коронавірусу.

Досягнути цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів щодо будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Для вирішення зазначених питань пропонується внести зміни до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині відповідного доповнення напрямів спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

2. Мета та завдання прийняття акта

Метою розроблення законопроєкту є забезпечення можливості спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на такі заходи з подолання наслідків пандемії як покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту нормативно-правового акта

Законопроєктом передбачається внести зміни до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо передбачення можливості спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на такі заходи з подолання наслідків пандемії як покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

4. Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проєкту Закону не вимагає додаткового фінансування з Державного бюджету України.

За розрахунками, що додаються, виходячи з усередненої структури вартості дорожніх ремонтно-будівельних робіт, прийняття проєкту Закону призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави, а саме:

  • стимулюватиме додатковий попит на продукцію галузей економіки у розмірі 25 375,0 млн гривень;
  • підвищить надходження усіх видів податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 7 554,5 млн гривень;
  • збільшить обсяг доходів зайнятого населення на суму 1 831,4 млн гривень;
  • підвищить інвестиційну спроможність дорожніх підприємств (планові накопичення) на суму 239,2 млн гривень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проєкту Закону

Проєкт Закону забезпечить можливість спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на такі заходи з подолання наслідків пандемії як покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, що сприятиме покращенню транспортної доступності регіонів країни, дасть можливість створити близько 12,6 тисяч нових робочих місць у дорожній галузі та ще близько 50,4 тисяч робочих місць у суміжних сферах.

Народні депутати України
Ю.Ю. Арістов
А.В. Культенко
Є.М. Кравчук
В.О. Струневич
О.О. Шуляк
О.О. Скічко
В.І. Мокан
О.М. Трухін

 

Проєкт

від 20.05.2020 р. реєстр. № 3509

ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними Законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX та від 13 квітня 2020 року № 553-IX) такі зміни:

1) абзац четвертий статті 28 викласти у такій редакції:

«заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбу з її наслідками, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення;».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дати його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
Стаття 28. Створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.

Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Кошти зазначеного фонду спрямовуються на:

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

Стаття 28. Створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.

Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Кошти зазначеного фонду спрямовуються на:

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбу з її наслідками, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення;

 

Народні депутати України
Ю.Ю. Арістов
А.В. Культенко
Є.М. Кравчук
В.О. Струневич
О.О. Шуляк
О.О. Скічко
В.І. Мокан
О.М. Трухін

 

Розрахунок економічного ефекту:

Додатковий обсяг коштів 35 000,0 млн грн
в т.ч. — 20% ПДВ: 5833,3 млн грн
На матеріали — 60%: 17 500,0 млн грн
На механізми — 20%: 5833,3 млн грн
На фонд заробітної плати — 10%: 2916,7 млн грн
в т.ч. ЄСВ — 22%: 641,7 млн грн
в т.ч. податок з доходів — 18% 409,5 млн грн
в т.ч. військовий збір — 1,5% 34,1 млн грн
в т.ч. заробітна плата: 1831,4 млн грн
Інші витрати (перевезення, тимчасові тощо) — 7% 2041,7 млн грн
Інші податки — 2% 583,3 млн грн
Прибуток дорожніх підприємств — 1% 291,7 млн грн
в т.ч. податок на прибуток — 18% 52,5 млн грн
в т.ч. чистий прибуток 239,2 млн грн
Ефект для Держави:
Попит на продукцію інших галузей економіки: 25 375,0 млн грн
Податки до бюджетів і фондів усіх рівнів: 7554,5 млн грн
Заробітна плата (до видачі): 1831,4 млн грн
Планові накопичування підприємств: 239,2 млн грн
Створення нових робочих місць:
Середня кількість створених робочих місць у дорожній галузі протягом року:
12 600 осіб
Середня кількість створених робочих місць у суміжних галузях (1:4):
50 400 осіб
ВСЬОГО робочих місць: 63 000 осіб
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті