Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів»

Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів» (далі — проєкт наказу) Проєкт наказу розроблено з метою забезпечення реалізації нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі», яка введена в дію з 19 квітня 2020 року відповідно до Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-IX «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», а також постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 538).

Проєкт наказу дозволить реалізувати новий механізм визначення спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.

Проєкт наказу та повідомлення про його оприлюднення розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua). Зауваження та пропозиції просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, e-mail: moz@moz.gov.ua, e-mail: medicalservice.moh@gmail.com.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів»

1. Резюме

Проєкт наказу розроблено з метою забезпечення реалізації нової редакції Закону України «Про пуб­лічні закупівлі», яка введена в дію з 19 квітня 2020 року відповідно до Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», а також постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 538).

Проєкт наказу дозволить реалізувати новий механізм визначення спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Було прийнято Закон України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення пуб­лічних закупівель» (далі — Закон), яким викладено в новій редакції Закон України «Про публічні закупівлі» (введено в дію з 19 квітня 2020 року).

Відповідно до підпункту 18 пункту 7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону вносяться зміни до Закону України від 9 березня 2015 року № 269-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» та продовжуються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, ще на два роки.

Пунктом 19 частини п’ятої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівля товарів і послуг на виконання угод щодо закупівлі між Міністерством охорони здоров’я України і спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, переліку таких товарів і послуг та переліку спеціалізованих організацій, що визначені Кабінетом Міністрів України.

На виконання вищезазначених вимог Закону, Кабінет Міністрів України постановою від 27 травня 2020 року № 538 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 і від 5 вересня 2018 р. № 707» затвердив нову редакцію Порядку здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (далі — Порядок).

Пунктом 4 Порядку встановлено, що вибір спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, проводиться у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я України.

Відповідно до пункту 6 Порядку протягом 14 днів з дня визначення переможців за результатами проведення вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, Міністерство охорони здоров’я подає Кабінетові Міністрів України на розгляд та затвердження перелік спеціалізованих організацій, які здійснюватимуть закупівлі у відповідному бюджетному році.

Порядок вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 квітня 2019 року № 822 «Про затвердження Порядку вибору МОЗ України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг», втратив чинність 01 квітня 2020 року.

Крім цього, у пункті 4 додатку 3 до Порядку проведення експертизи щодо автентичності реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі спеціалізованою організацією, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 листопада 2015 року № 721 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2015 року за № 1453/27898 (далі — Порядок проведення експертизи), є посилання на Закон України «Про засади державної мовної політики». Рішенням Конституційного суду України від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018 (у справі за поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики») вказаний закон було визнано неконституційним. 25 квітня 2019 року було прийнято Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». З огляду на зазначене, необхідно внести зміни до Порядку проведення експертизи, вказавши посилання на Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Таким чином, є необхідність у прийнятті проєкту наказу, яким затвердити порядок вибору Міністерством охорони здоров’я спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, і забезпечити усунення невідповідностей з огляду на зміни у чинному законодавстві України.

3. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується:

затвердити Порядок вибору Міністерством охорони здоров’я спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів;

внести зміни до пункту 4 додатку 3 до Порядку проведення експертизи щодо автентичності реєс­траційних матеріалів на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі спеціалізованою організацією, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я Украї­ни від 03 листопада 2015 року № 721, з метою усунення невідповідностей з огляду на зміни у чинному законодавстві України.

4. Вплив на бюджет

Прийняття та реалізація проєкту наказу не потребує додаткових витрат із державного чи місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інте­ресів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу реалізації проєкту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Реалізація проєкту наказу матиме вплив на інтереси суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Проєкт наказу з метою забезпечення громадського обговорення розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ moz.gov.ua.

6. Прогноз впливу

Прийняття проєкту наказу забезпечить можливість реалізації Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 538), що сприятиме покращенню доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів, медичних виробів шляхом здійснення їх закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.

Зміни, що вносяться, у разі прийняття проєкту наказу не матимуть негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження із Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Антимонопольним комітетом України та Державною регуляторною службою України.

Проєкт наказу потребує проведення державної реєстрації Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів» розроблено з метою забезпечення реалізації Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 538), і усунення невідповідностей з огляду на зміни у чинному законодавстві України.

МіністрМаксим Степанов

Додаток

до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту: Проєктом наказу передбачається затвердити Порядок вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив середньостроковий вплив
Населення України, заклади охорони здоров’я Доступ до необхідних лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них + + Прийняття проєкту наказу забезпечить можливість реалізації нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 538), що сприятиме покращенню доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них шляхом здійснення закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України 06.07.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 538), пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, що додається.

2. У пункті 4 додатку 3 до Порядку проведення експертизи щодо автентичності реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі спе­ціалізованою організацією, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 листопада 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2015 року за № 1453/27898, слова та цифри «абзацом другим частини третьої статті 26 Закону України «Про засади державної мовної політики»» замінити словами «Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»».

3. Директорату медичних послуг (О. Сухорукова) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. Шаталову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 31 березня 2022 року.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПОРЯДОК
вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм вибору МОЗ спеціалізованих фондів, організацій, міжнародних програм та механізмів, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів (далі — спеціалізовані організації) за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про публічні закупівлі», постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

II. Здійснення вибору спеціалізованих організацій

1. Вибір спеціалізованих організацій проводиться згідно з критеріями, визначеними Порядком здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 (далі — Порядок здійснення закупівель), на засадах рівного доступу учасників, відкритості, неупередженості, прозорості, недискримінації учасників та об’єктивності.

2. З метою інформування щодо проведення вибору спеціалізованих організацій на офіційному вебсайті МОЗ розміщується інформаційне повідомлення щодо можливості участі у виборі для закупівлі на підставі критеріїв, встановлених Порядком здійснення закупівель, та з урахуванням номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, затвердженої МОЗ.

3. Для участі у виборі спеціалізовані організації подають до МОЗ письмове підтвердження щодо відповідності критеріям, встановленими Порядком здійснення закупівель, та спроможності виконати замовлення на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів (далі — Письмове підтвердження), яке доводиться до відома членів Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель (далі — ПРГ).

4. Після надходження від спеціалізованих організацій Письмового підтвердження на засіданні ПРГ проводиться оцінка пропозицій спеціалізованих організацій за критеріями, визначеними Порядком здійснення закупівель.

Оцінка проводиться із врахуванням показників, які наводяться у формі опису критеріїв оцінювання спеціалізованих організацій згідно з додатком 1 до цього Порядку, шляхом заповнення форми для оцінювання спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Розрахунок оцінки здійснюється щодо кожної спеціалізованої організації та кожного напряму окремо.

5. За результатами оцінювання пропозицій спеціалізованих організацій кожен член ПРГ на засіданні ПРГ обраховує суму отриманих балів за кожним із показників згідно з додатком 1 до цього Порядку щодо кожної спеціалізованої організації та кожного напряму окремо.

6. Результат оцінювання визначається на основі суми отриманих балів від усіх членів ПРГ.

За результатами оцінювання ПРГ визначає спеціалізовану організацію — переможця за відповідним напрямом закупівлі, що є підставою для подання МОЗ Кабінетові Міністрів України на розгляд та затвердження переліку спеціалізованих організацій, які здійснюватимуть закупівлі у відповідному бюджетному році.

У разі рівності отриманих балів спеціалізованою організацією- переможцем визначається та, що має найбільший бал за показником «Ціна послуг спеціалізованої організації», в разі рівності за цим показником, наступним йде показник «Досвід роботи в Україні», а в разі рівності за обома показниками рішення приймає головуючий на ПРГ.

Генеральний директор Директорату медичних послугОксана Сухорукова

Додаток 1

до Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України

спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

лікарських засобів, медичних виробів та (пункт 4 розділу II)

ФОРМА
опису критеріїв оцінювання спеціалізованих організацій та їх ваги

№ з/п Критерій вибору спеціалізованих організацій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» Показник Система оцінювання
1 Наявність досвіду у здійсненні закупівель у сфері охорони здоров’я та/або виконання програм централізованих заходів з охорони здоров’я Досвід роботи в інших країнах

Досвід роботи в Україні

Досвід роботи в інших країнах: надання послуг із закупівель для урядів інших країн — 1 бал; відсутність такого досвіду — 0 балів.

Досвід роботи в Україні (оцінюється окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року):

1. Наявність позитивного досвіду* надання послуг із закупівель для МОЗ за конкретним напрямом — від 1 до 2 балів;

2. Наявність досвіду надання послуг із закупівель для МОЗ, але відсутність досвіду за конкретним напрямом — 0,5 бали;

3. Відсутність досвіду надання послуг із закупівель в Україні взагалі — 0 балів.

*Позитивним досвід вважається за умови надання документів, що підтверджують: поставки товарів за минулий рік у строк не пізніше 3 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 50% товарних позицій — 1 бал або поставки товарів за минулий період у строк не пізніше 6 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 50% товарних позицій — 0,5 балів та поставки товарів за минулий період у строк не пізніше 9 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 80% товарних позицій — 1 бал або поставки товарів за минулий період у строк не пізніше 12 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 80% товарних позицій — 0,5 балів.

Якщо сума балів складає менше 1 балу, то такий досвід не вважається позитивним та дорівнює 0 балів.

2 Технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі товарів та послуг Матеріально-технічна база Наявність матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації (у порівнянні між спеціалізованими організаціями): найкраща — 1 бал; середня — 0,5 балів; найгірша — 0 балів.
Представництво в Україні Представництво в Україні: наявне представництво в Україні — 1 бал; відсутнє представництво в Україні — 0 балів.
Професійна спроможність Оцінка наданої категорійної стратегії, оцінюється окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року (у порівнянні між спеціалізованими організаціями): найкраща — 1 бал; середня — 0,5 балів; найгірша — 0 балів.
3 Можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів Можливість закупівлі та постачання замовлених товарів Підтвердження можливості закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів, що буде передбачено в договорі з МОЗ — 1 бал; відсутність такого підтвердження — 0 балів.
4 Умови та строки замовлення і постачання Терміни тендерних процедур Терміни тендерних процедур, оцінюється окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року: термін оголошення тендерної процедури (кількість днів) після підписання договору з МОЗ — 1 бал за мінімальний запропонований термін, мінус 0,05 бала за кожен день більше мінімального запропонованого, але не менше 0 балів; тривалість тендерної процедури (кількість днів) — 1 бал за мінімальний запропонований термін, мінус 0,05 бала за кожен день більше мінімального запропонованого, але не менше 0 балів; тривалість оцінки тендерних пропозицій (кількість днів) — 1 бал за мінімальний запропонований термін, мінус 0,05 бала за кожен день більше мінімального запропонованого, але не менше 0 балів.
5 Ціна товарів та послуг, пов’язаних із закупівлею товару та послуги, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі Ціна послуг спеціалізованої організації Ціна послуг спеціалізованої організації: 1,01% — 1,5% та менше — 4 бали; 1,51% — 2,0% — 3,5 бали; 2,01% — 2,5% — 3 бали; 2,51% — 3,0% — 2,5 бали; 3,01% — 3,5% — 2 бали; 3,51% — 4,0% — 1,5 бала; 4,01% — 4,5% — 1 бал; 4,51% — 5,0% — 0,5 бала; понад 5% — 0 балів.
6 Умови оплати Умови оплати Умови оплати: робота без передплати — 1 бал; стовідсоткова передплата — 0 балів.
7 Умови укладення та форма угоди щодо закупівлі та додаткові умови постачання Гарантія заміни товарів Наявність гарантії заміни товарів у разі неможливості їх використання до закінчення терміну придатності, у разі якщо він буде меншим за визначений медико-технічними вимогами, що буде передбачено в договорі з МОЗ — 1 бал; відсутність гарантії — 0 балів.

Додаток 2

до Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України

спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

лікарських засобів, медичних виробів та (пункт 4 розділу II)

Критерій Показники Напрям: _______ *
Спеціалізована організація: ____ *
Наявність досвіду у здійсненні закупівель в сфері охорони здоров’я та/або виконання програм централізованих заходів з охорони здоров’я Досвід роботи в інших країнах 1.
Досвід роботи в Україні 2.
Технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі товарів та послуг Матеріально-технічна база 1.
Представництво в Україні 2.
Професійна спроможність 3.
Можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів Можливість закупівлі та постачання замовлених товарів 1.
Умови та строки замовлення і постачання Терміни тендерних процедур 1.
Ціна товарів та послуг, пов’язаних із закупівлею товару та послуги, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі; Ціна послуг спеціалізованої організації 1.
Умови оплати Умови оплати 1.
Умови укладення та форма угоди щодо закупівлі та додаткові умови постачання Гарантія заміни товарів 1.
Сума:
*для зручності використання до таблиці можуть додаватись колонки з додатковими напрямами закупівель та спеціалізованими організаціями.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Додаток 3 до Порядку проведення експертизи щодо автентичності реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі спеціалізованою організацією, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 листопада 2015 року № 721
4. Інструкція про застосування лікарського засобу або інформація про застосування лікарського засобу, затверджена згідно з нормативними вимогами країни Заявника/Виробника або країни, регуляторний орган якої керується високими стандартами якості, що відповідають стандартам, рекомендованим ВООЗ, та/або згідно з результатами клінічних випробувань, викладена мовою відповідно до вимог щодо мови, визначених абзацом другим частини третьої статті 26 Закону України «Про засади державної мовної політики». 4. Інструкція про застосування лікарського засобу або інформація про застосування лікарського засобу, затверджена згідно з нормативними вимогами країни Заявника/Виробника або країни, регуляторний орган якої керується високими стандартами якості, що відповідають стандартам, рекомендованим ВООЗ, та/або згідно з результатами клінічних випробувань, викладена мовою відповідно до вимог щодо мови, визначених Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 1. Закон України «Про засади державної мовної політики» визнано неконституційним (рішення Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р/2018 (справа № 12. Прийнято та набув чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Генеральний директор Фармацевтичного директоратуОлександр Комаріда

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті