МОЗ затверджено положення про наглядову раду ДП «Медичні закупівлі України»

01 Жовтня 2020 12:33 Поділитися

Міністерство охорони здоров’я України наказом від 28.09.2020 р. № 2211 затвердило Положення про наглядову раду державного підприємства «Медичні закупівлі України», а також наказом від 28.09.2020 р. № 2212 — Положення про винагороду членів наглядової ради підприємства.

Відтак, Положення про наглядову раду підприємства визначає компетенцію, правовий статус, кількісний склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи наглядової ради, а також права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради.

Наглядова рада є органом управління підприємством, що в межах компетенції, визначеної законом і статутом підприємства, контролює та регулює діяльність генерального директора державного підприємства «Медичні закупівлі України». До виняткової компетенції наглядової ради, зокрема, належить:

  • погодження проєкту стратегії, річного фінансового плану підприємства, змін до нього та звіту про його виконання, а також проєктів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства;
  • прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;
  • призначення на посаду та припинення повноважень керівника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди керівника, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту відповідно до чинного законодавства;
  • здійснення контролю за ефективністю управління підприємством та ініціювання за потреби перед МОЗ вжиття відповідних заходів;
  • погодження призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту підприємства;
  • погодження структури та штатного розпису підприємства, схвалення відповідно до законодавства положень про преміювання та надбавки працівників підприємства тощо.

Окрім того, наглядова рада має право: вимагати та отримувати від керівника підприємства для ознайомлення будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності підприємства, необхідну для виконання своїх функцій, розглядати висновки і звіти аудиторів, а також ревізійної комісії, схвалювати основні напрямки та перспективні плани підприємства та ін.

До складу наглядової ради входитиме 7 членів, з яких 5 є незалежними та 2 — представниками держави. Незалежні члени наглядової ради обираються шляхом конкурсного відбору, а представники держави призначаються до наглядової ради в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Строк повноважень члена наглядової ради становить 3 роки, у той же час незалежний член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради в якості незалежного члена понад 3 строки підряд. З членами наглядової ради після призначення укладається цивільно-правовий договір, в якому передбачаються порядок здійснення повноважень, права, обов’язки, відповідальність члена наглядової ради, умови оплати послуг та порядок виплати винагороди, підстави для дострокового припинення та наслідки розірвання цивільно-правового договору тощо.

Засідання наглядової ради можуть бути плановими та позаплановими. Планові засідання наглядової ради проводяться не менш ніж 1 раз на квартал відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою. Позапланові засідання наглядової ради можуть скликатися в будь-який час за ініціативою голови наглядової ради, будь-кого з членів наглядової ради або МОЗ у 3-денний строк з моменту отримання наглядовою радою письмової вмотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом з копіями документів/проєктами рішень, що будуть розглядатися наглядовою радою.

Виплата винагороди членам наглядової ради здійснюється з дати обрання (призначення) на посаду члена наглядової ради на підставі та в строки, визначені в цивільно-правових договорах, що укладаються з ними, на умовах, затверджених МОЗ. Також у договорах не передбачається право на отримання членом наглядової ради будь-яких інших платежів чи відшкодувань, зокрема, у зв’язку з достроковим припиненням договору.

Членові наглядової ради виплачується така додаткова винагорода:

  1. за виконання ним функції голови наглядової ради підприємства в розмірі 20% його річної винагороди, зазначеної в договорі,
  2. за участь члена наглядової ради у роботі комітету наглядової ради підприємства — 10% його річної винагороди, зазначеної в договорі.

Виплата винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті