Проєкт Закону про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10)»

11 Грудня 2020 11:46 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10).

Доповідати законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Радуцький Михайло Борисович.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Відповідно до частини другої статті 49 Конституції України охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Гарантією права на охорону здоров’я є, зокрема, фінансування надання всім громадянам та іншим визначеним законом особам гарантованого обсягу медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому законом (пункт «в» частини першої статті 7 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

З метою забезпечення доступу пацієнтів до медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів державного бюджету Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» визначено державні фінансові гарантії щодо надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів державного бюджету за програмою медичних гарантій.

Частиною десятою статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», яка набуває чинності з 1 січня 2021 року, визначено, що оплаті за рахунок коштів державного бюджету підлягають лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, та програми медичних гарантій.

Введення в дію зазначених положень можуть мати негативний вплив на процес забезпечення пацієнтів якісними та життєво необхідними лікарськими засобами, які підлягають оплаті за рахунок коштів державного бюджету.

На сьогодні питання забезпечення доступу пацієнтів за рахунок коштів державного бюджету до всіх лікарських засобів врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1081) та іншими підзаконними нормативно-правовими актами, що дає можливість закуповувати за кошти державного бюджету не лише лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, а й ті, міжнародна непатентована назва яких відсутня у ньому.

Зокрема, з 238 міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, включених до номенклатури лікарських засобів на 2020 рік, закупівля яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі для надання пацієнтам медичних послуг за програмою медичних гарантій, лише 139 містяться в Національному переліку основних лікарських засобів, а решта 99 відсутні.

На 2021 рік передбачено, що програма медичних гарантій включатиме 35 пакетів медичних послуг, серед них 2 з лікування COVID-19 та 7 нових пакетів, яких не було у 2020 році, зокрема це: «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії», «Стоматологічна допомога дорослим та дітям», «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», «Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах» та «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я».

Крім того, під час загрози поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно зростає необхідність забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету, і відсутність таких лікарських засобів у Національному переліку основних лікарських засобів може призвести до катастрофічних наслідків.

Таким чином, збільшення у порівнянні з 2020 роком обсягу програми медичних гарантій на 2021 рік вимагатиме закупівлі нових лікарських засобів, в тому числі необхідних для надання медичної допомоги в межах програми медичних гарантій за рахунок коштів державного бюджету.

Як приклад, слід зазначити, що у проєкті номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру у 2021 бюджетному році, є низка лікарських засобів, які відсутні у Національному переліку основних лікарських засобів, зокрема, це: азацитидин (препарат для лікування онкологічних та онкогематологічних); ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIа) (лікарський засіб для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда); фондапаринукс натрію та добутамін (лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями); глатирамеру ацетат та фінголімод (медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз); ганірелікс або цетрорелікс та хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа (медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій); претоманід (медикаменти для лікування туберкульозу); пегінтерферон альфа-2а (медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С); артесунат (медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності); посаконазол, тейкопланін, анакінра (медикаменти для громадян, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити); панкреатин (медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз); базиліксімаб (медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації).

Таким чином, введення в дію вимог частини десятої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» фактично унеможливить доступ пацієнтів до всіх лікарських засобів, міжнародна непатентована назва яких відсутня у Національному переліку основних лікарських засобів, але які є необхідними для лікування та гарантовані громадянам для надання їм медичної допомоги, реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету в межах програми медичних гарантій.

Це призведе до катастрофічних наслідків, а саме до незабезпечення самих вразливих категорій населення, які мають важкі та невиліковні захворювання, життєво необхідними лікарськими засобами, ненадання їм належної якості медичної допомоги та, як наслідок, різкого зростання рівня смертності серед населення в країні, що є порушенням принципів та гарантій Основного Закону України, згідно з якими життя та здоров’я людини, визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

З огляду на викладене, законопроєктом пропонується відтермінування введення в дію частини десятої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» до 01 січня 2022 року з метою розробки та запровадження удосконаленого механізму забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, що підлягають закупівлі за кошти державного бюджету.

2. Мета і завдання законопроєкту

Метою Законопроєкту є забезпечення безперебійного доступу пацієнтів до лікарських засобів належної якості за рахунок коштів державного бюджету за програмою медичних гарантій.

Завданням цього Законопроєкту є реалізація гарантій громадян у сфері охорони здоров’я, визначених Конституцією та законами України, зокрема, щодо «ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування» (стаття 49 Конституції України), «надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів Державного бюджету України» (стаття 8 Закону Украї­ни «Основи законодавства України про охорону здоров’я») тощо.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроєкту

Цим Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 51 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Украї­ни «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31), згідно з якими термін введення в дію частини десятої статті 10 зазначеного Закону переноситься з 01 січня 2021 року на 01 січня 2022 року.

4. Стан нормативно-правової бази у відповідній сфері

Правовідносини у цій сфері регулюються Конституцією Украї­ни, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законами України «Про лікарські засоби», «Про пуб­лічні закупівлі».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроєкту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших результатів прийняття законопроєкту

Прийняття Законопроєкту дозволить удосконалити доступ громадян до лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстровано у Верховній раді України

08.12.2020 № 4472

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Пункт 51 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31) викласти в такій редакції:

«51. Частина десята статті 10 діє з 1 січня 2022 року».

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) проєкту законодавчого акта
Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
Розділ IV

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ IV

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

51. Частина десята статті 10 діє з 1 січня 2021 року.

51. Частина десята статті 10 діє з 1 січня 2022 року.

 

Народні депутати України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті