Постанова КМУ від 28.12.2020 р. № 1337

30 Грудня 2020 12:37 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 28.12.2020 р. № 1337

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я

Відповідно до частини третьої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28.12.2020 р. № 1337

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я

Загальна частина

 1. Це Положення визначає основні засади організації освітнього процесу закладами вищої (післядипломної) освіти, що реалізують освітні програми вищої та післядипломної освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» (далі — заклади освіти), на клінічних кафедрах за участю науково-педагогічних працівників закладів освіти (далі — науково-педагогічні працівники).
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
 • клінічна база — заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, акредитаційний сертифікат і на базі якого відповідно до договору про співпрацю (далі — договір) розміщуються одна або більше клінічних кафедр;
 • клінічна кафедра — кафедра закладу освіти (його філій, інститутів, факультетів), що реалізує освітні програми вищої та післядипломної освіти в галузі знань «Охорона здоров’я», проводить наукові дослідження у сфері охорони здоров’я, розміщується на базі закладу охорони здоров’я (його структурного підрозділу, відділення) відповідного профілю для реалізації освітнього процесу шляхом його поєднання з наданням медичної допомоги.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту».

 1. Закладу охорони здоров’я надається статус клінічної бази відповідно до положення, затвердженого МОЗ.
 2. Питання організації освітнього процесу закладами освіти на клінічних кафедрах регламентується:

у частині провадження освітньої діяльності — законодавством про освіту, статутом і положенням про організацію освітнього процесу закладу освіти, цим Положенням;

у частині надання науково-педагогічними працівниками медичної допомоги  — законодавством, що регулює суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, наказами МОЗ та органу охорони здоров’я, якому підпорядковується заклад охорони здоров’я.

 1. Організація освітнього процесу на клінічній кафедрі здійснюється закладом освіти з метою реалізації освітніх програм відповідно до навчальних планів та проведення наукових досліджень з наданням науково-педагогічними працівниками медичної допомоги пацієнтам закладу охорони здоров’я, що є необхідною передумовою та невід’ємною складовою освітньо-наукової діяльності.
 2. Основними завданнями клінічної кафедри є:
 • забезпечення освітнього процесу;
 • реалізація освітніх програм вищої та післядипломної (інтернатури) освіти, програм безперервного професійного розвитку лікарів та науково-педагогічних працівників (проведення тематичних циклів, курсів, стажування і підвищення кваліфікації), підготовка наукових кадрів за програмами аспірантури і докторантури;
 • методичне забезпечення освітнього процесу;
 • проведення наукових досліджень;
 • організація і надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, лікарями-інтернами у відділеннях та структурних підрозділах закладу охорони здоров’я з використанням сучасних методів діагностики і лікування;
 • розроблення і впровадження нових методів та технологій діагностики, лікування та профілактики під час надання медичної допомоги на клінічній базі;
 • вивчення та поширення передового досвіду щодо надання медичної допомоги;
 • проведення експертної оцінки результатів наукових досліджень;
 • проведення консультацій, хірургічних операцій (для кафедр хірургічного профілю), обходів пацієнтів, участь у проведенні консиліумів, клініко-експертній роботі (експертна оцінка історій хвороби згідно із системою контролю якості надання медичної допомоги), клініко-анатомічних конференціях та клініко-експертних комісіях з вивчення летальних випадків як експертів, у спільних лікарських конференціях, рецензування історій хвороб;
 • інші завдання, що виконує клінічна кафедра як структурний підрозділ закладу освіти.

Спільна діяльність закладу освіти та закладу охорони здоров’я з питань організації освітнього процесу

 1. Співпраця закладу охорони здоров’я, на базі якого розташовується клінічна кафедра, і закладу освіти здійснюється відповідно до цього Положення та договору.

Укладенню договору передує рішення власника або органу, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я, що приймається на підставі подання закладу охорони здоров’я та закладу освіти.

Умови припинення функціонування клінічної кафедри визначаються договором.

 1. Клінічна база повідомляє МОЗ про укладення договору з метою забезпечення освітнього процесу протягом 30 календарних днів з моменту його укладення. До договору додаються відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам науково-педагогічних працівників, які є обов’язковими для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою та визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184), погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками за формою, затвердженою МОЗ.
 2. Профіль клінічної кафедри повинен відповідати профілю закладу охорони здоров’я (його структурного підрозділу, відділення), на базі якого розміщена така кафедра.
 3. Науково-педагогічний працівник має право надавати медичну допомогу за умови обов’язкової реєстрації в електронній системі охорони здоров’я.
 4. Медична допомога в рамках реалізації освітнього процесу надається відповідно до вимог законодавства, зокрема за умови надання інформованої добровільної згоди пацієнта на присутність здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я під час проведення діагностики, лікування, операції та знеболення і на участь науково-педагогічних працівників у проведенні діагностики, лікування, операції та знеболення за формою, затвердженою МОЗ.
 5. Керівництво клінічною базою здійснюється на загальних засадах, визначених законодавством для керівника закладу охорони здоров’я.
 6. Науково-педагогічний працівник повинен діяти відповідно до стандартів медичної допомоги (медичних стандартів) та клінічних протоколів.
 7. На науково-педагогічних працівників поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я.
 8. Відповідно до освітньої програми і за умови надання інформованої добровільної згоди пацієнта на присутність здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я під час проведення діагностики, лікування, операції та знеболення і на участь науково-педагогічних працівників у проведенні діагностики, лікування, операції та знеболення здобувачі освіти у сфері охорони здоров’я повинні бути присутніми під час надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками.
 9. Для надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками використовується лікувально-діагностичне обладнання та необхідні приміщення закладу охорони здоров’я з дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму відповідно до законодавства.
 10. Витрати на забезпечення освітнього та науково-дослідного процесу здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 73, ст. 2689).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті