Запровадження цінового регулювання за порушення конкурентного законодавства: позиція AMOMD

Нагадуємо, 5 січня на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мін­економіки) для обговорення в черговий раз оприлюднено проєкт постанови КМУ, яким пропонується затвердити Порядок запровадження державних регульованих цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції. При цьому, даний проєкт документа Мінекономіки вже оприлюднювало для обговорення в червні та вересні. У зв’язку з цим Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD® звернулася до керівництва держави з проханням направити на доопрацювання даний проєкт з метою виключення ринку медичних виробів зі сфери його дії. Пропонуємо до уваги читачів повний текст листа.

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD®

Вих. від 14.01.2021 р. № КЛ-002-2021

Прем’єр-міністру України
пану Денису Шмигалю

Міністру охорони здоров’я України
пану Максиму Степанову

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
пану Ігорю Петрашку

т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України
пану Олегу Мірошніченко

Голові Антимонопольного Комітету України
пані Ользі Піщанській

Щодо: повторного громадського обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції» (редакція від 05.01.2021 р.)

Клопотання

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD® (далі — Асоціація) як перше та єдине в Україні професійне соціально відповідальне об’єднання близько 80 національних виробників, імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів, у тому числі й операторів дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту та косметичної продукції, є розвиненою професійною організацією з міжнародним членством у Глобальному медико-технологічному альянсі (Global Medical Technology Alliance — GMTA) і цим клопотанням зазначає про наступне.

Асоціація створена з метою захисту професійних інтересів своїх членів та забезпечення підтримки вільної конкуренції на ринку медичних виробів.

Асоціація бере участь у повторному громадському обговоренні проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції», який розроблено Мінекономіки України та опубліковано 5 січня 2021 р. (далі — проєкт постанови).

Для початку зазначаємо, що даний акт в іншій редакції вже виносився на громадське обговорення 9 червня та 29 вересня 2020 р., в якому також брала участь Асоціація, надавши свої зауваження та пропозиції, однак, на жаль, у даній редакції проєкту постанови в цілому також їх не враховано.

Далі щодо суті оновленої редакції проєкту постанови.

Проєкт постанови є регуляторним актом і має широке коло дії, зокрема і щодо ринку медичних виробів.

Суть проєкту постанови, зокрема, полягає у поверненні державного регулювання цін на медичні вироби і обмеження конкуренції.

Даним проєктом постанови пропонується затвердити Порядок запровадження державних регульованих цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції (далі — Порядок) на заміну тому, що вже існує1, який зараз не чинить впливу на ринок медичних виробів порівняно з даним проєктом.

Запропонований до прийняття Порядок визначає механізм запровадження державних регульованих цін на товари суб’єктів господарювання, що вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі — суб’єкти господарювання), яке полягає у зловживанні монопольним становищем у вигляді встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умови існування значної конкуренції на ринку, або застосовування різних цін чи різних умов до рівнозначних угод із суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин.

Як і раніше, Порядком передбачається, що рішення про запровадження державних регульованих цін прийматиметься, зокрема, МОЗ на ринках лікарських засобів і медичних виробів (загальнодержавних і регіональних).

Підставою для цього стане рішення органів Антимонопольного комітету (АМКУ) про визнан­ня вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у зловживанні монопольним становищем.

АМКУ не пізніше 10 робочих днів з дати прийняття рішення надсилатиме його МОЗ, яке розпочинатиме розгляд питання про запровадження державних регульованих цін не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати реєстрації цього рішення та направлятиме суб’єктам господарювання в електронному вигляді засобами електронної пошти чи у паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням про вручення запит про надання наступної інформації (далі — запит):

 • пояснювальна записка до розрахунку цін;
 • обсяги виробництва та/або реалізації товарів за попередній та базовий періоди, очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;
 • розрахунок рівнів цін на планований період;
 • розрахунок планованих витрат та динаміку фактичних витрат за попередній та базовий періоди, очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;
 • розрахунок планованого прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований період та динаміку відповідних показників за попередній, базовий і на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;
 • інвестиційна програма (план капітальних інвестицій);
 • копії фінансової звітності (за попередній звітний період).

Ця інформація подається суб’єктами господарювання у терміни, встановлені у запиті, але не менше як протягом 10 робочих днів від дня його отримання.

На запит МОЗ може надаватися інша інформація, пов’язана з розрахунками рівнів цін та витрат.

У разі ненадання такої інформації у встановлені у запиті терміни МОЗ запроваджуватиме державні регульовані ціни, рівень яких визначатиметься на основі даних статистики, адміністративних даних, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України.

Після отримання від суб’єктів господарювання вищезазначеної інформації, але не пізніше 10 робочих днів після закінчення термінів надання інформації, встановлених у запиті, МОЗ здійснюватиме аналіз отриманих даних.

За результатами аналізу прийматиметься рішення про доцільність або недоцільність запровадження державних регульованих цін.

Зауважимо, що у вересневому проєкті Порядку також передбачалося, що за результатами проведеного аналізу вищезазначеної інформації може прийматися рішення й про спосіб державного регулювання цін згідно зі ст. 13 Закону України «Про ціни та ціноутворення» та про термін дії цього регулювання цін. Однак новий проєкт не містить таких положень, що створює передумови для зловживання таким регулюванням та може містити корупційну складову.

В аналізі регуляторного впливу проєкту постанови розробник зазначає, що дія цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблено цей проєкт регуляторного акта. Втім даний проєкт постанови не розроблено на виконання міжнародно-правових актів та законодавчих актів України вищої юридичної сили (розроблення цього проєкту визначено лише Планом пріоритетних дій Уряду на 2020 р., затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. № 1133-р, який, у свою чергу, не містить положень про обов’язковість запровадження такого регулювання ринку медичних виробів).

Наразі під час прийняття рішення про доцільність або недоцільність запровадження державних регульованих цін обов’язково братиметься до уваги:

 • можливість виходу на ринок інших суб’єктів господарювання, які здатні ефективно конкурувати із суб’єктом господарювання, що вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • можливість усунення негативних наслідків зловживання монопольним (домінуючим) становищем для споживачів без запровадження державних регульованих цін;
 • негативні наслідки запровадження державних регульованих цін для функціонування ринку та їх співвідношення з очікуваними позитивними наслідками для споживачів від їх запровадження.

Спосіб державного регулювання цін суб’єкти регулювання обирають згідно зі ст. 13 Закону України «Про ціни та ціноутворення», а саме шляхом:

1) установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання:

 • фіксованих цін;
 • граничних цін;
 • граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди);
 • граничних нормативів рентабельності;
 • розміру постачальницької винагороди;
 • розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів);

2) запровадження процедури декларування зміни та/або реєстрації ціни.

Строк дії державних регульованих цін не перевищуватиме 120 календарних днів.

Також зазначається, що державні регульовані ціни не запроваджуватимуться раніше, ніж через 2 міс після одержання рішення АМКУ про визнан­ня вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

При цьому відповідні рішення МОЗ скасовуватимуться, якщо рішення АМКУ визнано судом недійсним або його дію зупинено, або АМКУ зупинив виконання рішення про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у зв’язку з його перевіркою чи переглядом, або за результатами перевірки чи перегляду рішення скасовано.

В аналізі регуляторного впливу, а саме в частині оцінки впливу на інтереси держави розробник зазначає наступну вигоду — «встановлення прозорої та зрозумілої процедури дозволить оперативно, на підставі рішення Антимонопольного комітету, запровадити, у разі доцільності, державні регульовані ціни на товари суб’єкта господарювання, що порушив вимоги законодавства про захист економічної конкуренції, що сприятиме покращенню конкурентного середовища на відповідних ринках товарів (послуг), забезпечить стабілізацію цін та уповільнення інфляції.»; в частині оцінки впливу на інтереси громадян розробник зазначає наступну вигоду — «придбання товарів та послуг за економічно обґрунтованими (справедливими) цінами».

На наш погляд, дані твердження абсолютно не відповідають дійсності, є хибними та суперечать законам ринкової економіки.

Варто відмітити, що граничні надбавки як один з механізмів державного регулювання цін на медичні вироби скасовано за ініціативи Асоціації 2 роки тому.

Скасування законодавчо регульованого рівня торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) на медичні вироби було реалізовано шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» однойменною постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 184, яка набула чинності 13.03.2019 р.

До набуття чинності цими змінами на медичні вироби, що закуповуються за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10% нараховувалися до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 10% — до закупівельної ціни з урахуванням податків. Однак у цей алгоритм не було закладено витрати на сервісне обслуговування обладнання та витрати на навчання інженерів для сервісного, гарантійного та постгарантійного обслуговування, які надають послуги закладам охорони здоров`я.

Така практика державного регулювання цін на медичні вироби проіснувала близько 10 років і систематично призводила до ряду негативних наслідків, зокрема до обмеження конкуренції та зникнення з України якісних медичних виробів та виробів для застосування в терапії орфанних захворювань, зменшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів через втрату платників податків, тінізації ринку та ін.

Принагідно зазначаємо, що Асоціація провела серед своїх членів моніторинг цін на медичні вироби, результати якого свідчать про успішність реалізованої ініціативи та досягнення очікуваних результатів.

Так, зокрема, Асоціація констатує, що результат моніторингу запровадження даних змін довів, що призупинення державного цінового регулювання на медичні вироби істотно не вплинуло на динаміку цін на споживчому ринку, тому реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 184 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» є успішною.

Більше того, повне скасування цінового регулювання на медичні вироби, що придбаваються за бюджетні кошти, призвело до зниження цін на таку продукцію, про що свідчать систематизовані членами Асоціації дані в системі «ProZorro» за окремим найменуваннями медичних виробів, які закуповувалися протягом 2017–2029 рр.

Члени Асоціації засвідчили, що повне скасування цінового регулювання на медичні вироби забезпечило зниження адміністративного тиску на бізнес, створило передумови для розвитку конкуренції, здійснило дебюрократизацію (дерегуляцію) у сфері ціноутворення на медичні вироби.

Крім того, вдалося досягти правового розмежу­вання регуляторного поля окремо для лікарських засобів та медичних виробів, що значно спростило процедуру зміни ціни на медичні вироби залежно від цінових коливань ринку, що, як наслідок, надало можливість операторам ринку медичних виробів швидше реагувати на зміни кон’юнктури, забезпечуючи при цьому економічну стабільність підприємств.

Окремо зазначаємо, що відповідно до копій листів МОЗ та АМКУ, які Асоціація отримала у відповідь на інформаційний запит, щодо погодження проєкту постанови (перші 2 редакції), дані відомства вказали ряд зауважень, зокрема, щодо відсутності у МОЗ відповідних повноважень здійснювати таке регулювання. Асоціація розділяє позицію АМКУ та МОЗ щодо таких зауважень.

Враховуючи викладене вище, Асоціація категорично не підтримує запровадження будь-яких видів державного цінового регулювання та встановлення цінового обмеження на медичні вироби.

У цьому контексті Асоціація звертає увагу Уряду, що забезпечення споживачів є критично важливим в умовах стрімкого поширення COVID-19, а такі жорсткі заходи з боку Уряду щодо суб’єктів господарювання однозначно призведуть до протилежного ефекту.

Асоціація однозначно вважає, що ця ситуація вимагає негайного реагування з боку виконавчої влади з метою недопущення запровадження державного цінового регулювання для операторів ринку медичних виробів з метою належного забезпечення потреб населення та їх доступу до медичних виробів.

Враховуючи зазначене вище, керуючись законодавством про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики2, даним клопотанням в межах компетенції та наданих повноважень переконливо просимо дослухатися до думки представників ринку медичних виробів та вжити заходів реагування з метою виключення ринку медичних виробів зі сфери дії даного проєкту постанови.

У зв’язку з цим просимо Кабінет Міністрів України надати Мінекономіки відповідне доручення задля подальшого доопрацювання проєкту постанови.

За результатами розгляду цього клопотання просимо надати відповідь засобом поштового зв’язку та електронною поштою (inbox@amomd.com) в термін, передбачений чинним законодавством.

З повагою
Дар’я Бондаренко,
виконавчий директор Асоціації

1Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 «Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень».
2Затверджено постановою КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. № 996.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті