Наказ МОЗ України від 19.01.2021 р. № 74

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 19.01.2021 р. № 74
Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України

від 15.03.2021 за № 319/35941

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 5 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), абзацу другого пункту 3 Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та з метою удосконалення механізму проведення атестацій лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.

2. Атестаційним комісіям при Міністерстві охорони здоров’я України, Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях, закладах вищої медичної освіти з дати набрання чинності цим наказом в одноденний термін затвердити та опублікувати на офіційному вебсайті закладу, при якому створено комісію, графік засідань атестаційних комісій для розгляду документів, які були подані на чергову атестацію, але не були розглянуті у зв’язку з установленням Кабінетом Міністрів України карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Провести перше засідання атестаційних комісій не пізніше ніж через десять днів з дати набрання чинності цим наказом.

3. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

1. Пункт 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, доповнити новими абзацами такого змісту:

«З 2021 року атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) фаху «провізор-спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії провізорів та фармацевтів проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Провізори, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення строку дії цього подовження.».

2. Пункт 7 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2006 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635, доповнити новими абзацами такого змісту:

«З 2021 року атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії молодших спеціалістів з медичною освітою проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Молодші спеціалісти з медичною освітою, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення строку дії цього подовження.».

3. Пункт 7 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/16911, доповнити новими абзацами такого змісту:

«З 2021 року атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2.

Професіонали з вищою немедичною освітою, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення строку дії цього подовження.».

4. Пункт 8 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, доповнити новими абзацами такого змісту:

«З 2021 року атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії лікарів проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Лікарі, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення строку дії цього подовження.».

5. У Порядку проведення атестації лікарів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264:

1) підпункт 1 пункту 8 розділу І викласти в такій редакції:

«1) проводить атестацію керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їхніх заступників, керівників, їхніх заступників закладів та установ медико-профілактичного профілю, керівників, їхніх заступників, спеціалістів закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, керівників, їхніх заступників центрів (бюро) медико-соціальної експертизи, лікарів медико-соціальних експертних комісій та лікарів підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.»;

2) пункт 10 розділу І доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Графік засідань атестаційних комісій розміщується на офіційному вебсайті закладу вищої медичної освіти або Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, при яких створені комісії.

У разі зміни графіку засідань атестаційних комісій секретар комісії зобов’язаний повідомити осіб, які проходять атестацію, про зміни в графіку не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання, надіславши оновлений графік на їх електронні адреси.»;

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

3) абзац другий пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:

«Особи, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на її підтвердження один раз на п’ять років. За бажанням лікаря, за наявності стажу роботи за спеціальністю відповідно до вимог, визначених пунктом 4 розділу ІІІ цього порядку, та за умови, якщо лікар демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності відповідно до додатку 5 до цього порядку та вдвічі перевищує мінімальні вимоги щодо кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, атестація на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведена через менший строк, але не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації. У разі позачергової атестації термін наступної атестації встановлюється через п’ять років»;

4) абзац третій пункту 2 розділу ІІ після слів «та профспілок (за їхньою згодою)» доповнити словами «, представники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (за їхньою згодою)»;

5) у тексті абзацу першого пункту 2 розділу ІІІ слова «за два місяці» замінити словами «не пізніш як за місяць»;

6) пункт 5 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«5. Присвоєння кваліфікаційних категорій рекомендовано здійснювати у такій послідовності: друга, перша, вища.»;

7) у пункті 2 розділу TV слова «за два місяці» замінити словами «за місяць»;

8) пункт 3 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

«За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.»;

9) пункт 6 розділу V викласти в такій редакції:

«6. Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 01 березня.

У 2021 році строк подання особистого освітнього портфоліо подовжується на місяць з дати набрання чинності цим наказом.

В особистому освітньому портфоліо лікар вказує свої контактні дані (телефон, адресу електронної пошти).

Всі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щороку подавати на перевірку своє освітнє портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів. Лікар може декларувати необмежену кількість балів, але під час атестації враховується наявність мінімальної кількості балів.

Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію.

Лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку на засіданні атестаційної комісії.

Особі, яка подала недостовірні дані про результати проходження безперервного професійного розвитку, атестаційна комісія відмовляє в атестації.».

10) додаток 5 викласти в такій редакції:

Додаток 5

до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 1 розділу V)

КРИТЕРІЇ
нарахування балів безперервного професійного розвитку

№ з/п Вид діяльності Кількість балів Підтвердний документ
в Україні в інших країнах*
1. Формальна освіта
1.1 Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я (доктор філософії, доктор наук). Нарахування балів у рік захисту дисертації 100 100 диплом
2. Неформальна освіта
2.1 Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:**** посвідчення/свідоцтво
1 тиждень; 25
2 і більше тижнів. 50
2.2 Медичне стажування в закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівецьЗ кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік** 3 за день 5 за день відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні. Cертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування
2.3 Наукова, науково-практична конференція, конгрес, симпозіум, з’їзд:участь в одноденному заході;участь у заході тривалістю 2 дні та більше;стендова доповідь;усна доповідь.Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються 5*10*2030 10205070 сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу
2.4 Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів. Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів** 1 бал за 2 години; англомовні курси — відповідно до кількості балів у сертифікаті сертифікат
2.5 Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів: сертифікат/ диплом
одноденний захід; 15* 20
захід тривалістю 2 дні та більше. 25* 30
2.6 Проведення симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів: оригінал програми заходу, сертифікату тренера, запрошення від організаторів взяти участь у заході в якості тренера
одноденний захід; 10
захід тривалістю 2 дні та більше. 15
(бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***
2.7 Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо): сертифікат/диплом
одноденний захід; 10* 15
захід тривалістю 2 дні та більше. 20* 25
2.8 Проведення тематичного навчання щонайменше на регіональному рівні (фахові школи, тренінги, семінар, майстер-класи):одноденний захід; 10 оригінал сертифікату тренера та програми заходу
захід тривалістю 2 дні та більше.Але не менше ніж два бали за годину роботи у випадку проведення окремих сесій (бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)* 15
3. Інформальна освіта
3.1 Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором 20 30 в іноземних виданнях англійською мовою бібліографічна довідка
*Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.
**Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.
***Тільки для тренерів, що отримали сертифікати міжнародних організацій.
****Врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Вказане обмеження щодо нарахування балів безперервного професійного розвитку починає діяти з дати набрання чинності цим наказом.».

В.о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Віктор Журавський. Лікар ендоскопіст вищої категорії. Стаж за фахом 38 років. 29.03.2021 8:02
Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію. Але в наведеному переліку спеціальностей в кінці наказу про нові умови атестації лікарів відсутня спеціальність "Ендоскопія", але є спеціальність гастроентерологія. У мене питання: чи набрані бали БПР на онлайн вебінарах по гастроентерології будуть зараховані в щорічне портфоліо по ендоскопії. Адже кафедра називається гастроентерології і ендоскопії. Дякую.
Ірина Тарасенко 30.03.2021 10:32
"За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно".А як бути з питаннями загальної медичної діяльності: сан.-епід.режим, профілактика інфекційних та соціально-значущих хвороб, здоров’я населення та показники медичної практики,етика та деонтологія.проблемні питання суміжних лікарських спеціальностей?
Анжела 16.04.2021 8:11
Чому тільки 2 курси ТУ за 5 років враховуються? Безкоштовно по запиту від державної лікарні, тобто КНП можливо пройти лише курси ТУ.Зарплати лікарів 2 ланки у більшості дуже низькі на рівні 5000 гривень за місяць.
світлана 27.05.2021 2:04
Чому не враховується присвоєння звання лікар-спеціаліст? Після 3 чи 4 місячного навчання на факультеті післядипломної освіти і заплативши кошти не нараховують бали? прохання пояснити

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті