Постанова КМУ від 09.03.2021 р. № 229

09 Березня 2021 2:48 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 09.03.2021 р. № 229

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
  2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Установити, що:

  • підпункт 2 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, застосовується з 1 грудня 2020 р.;
  • підпункт 1 пункту 1 і пункт 2 змін, затверджених цією постановою, застосовуються з 1 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 09.03.2021 р. № 229

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 9, ст. 305, № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59, № 32, ст. 1096, № 38, ст. 1242, № 97, ст. 3142; 2021 р., № 17, ст. 663):

1) у пункті 2:

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

«заклад охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я:

до 31 грудня 2020 р. – не подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (далі – сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення);

з 1 січня до 30 червня 2021 р. включно – подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, або скановану копію документа, що підтверджує доступність входів, виходів і шляхів руху до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (з подальшим поданням до 1 липня 2021 р. сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення);

з 1 липня 2021 р. – подають скановану копію документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення.».

У зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим;

абзац шостий після слів «щодо надання екстреної медичної допомоги» доповнити словами і цифрами «та/або надання послуг з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

2) абзац четвертий пункту 4 додатка 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«Медичні послуги, надані протягом грудня після дати формування звіту за грудень, включаються до звіту про медичні послуги, надані протягом наступного бюджетного періоду відповідно до умов договору.».

  1. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 54, ст. 1661, № 73, ст. 2325; 2021 р., № 2, ст. 88, № 7, ст. 345, ст. 663):

1) пункт 173 викласти в такій редакції:

«173. Протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2021 р.:

запланована вартість медичних послуг відповідно до кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором за грудень 2020 р. та кількості місяців строку дії договору у 2021 році;

запланована вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором з НСЗУ за грудень 2020 р. та кількості місяців, що входять до зазначеного періоду, яка дорівнює 3. Для надавачів медичних послуг, для яких під час розрахунку запланованої вартості медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку для пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», у грудні 2020 р. за відповідним договором не застосовувався коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово, що становить 1,3, протягом періоду з 1 по 31 березня 2021 р. застосовується зазначений коефіцієнт за умови відповідності надавача медичних послуг додатковим умовам закупівлі, визначеним в оголошенні НСЗУ про укладення договорів;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, запланована вартість медичних послуг розраховується відповідно до порядку, передбаченого для розрахунку договорів до 31 грудня 2020 р., пропорційно до строку дії договору у 2021 році;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за один місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 р.;

фактична вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, у період з 1 січня по 28 лютого 2021 р. за кожен місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 р.;

фактична вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, в березні 2021 р. дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 р., до якої застосовується коригувальний коефіцієнт на умовах, наведених в абзаці третьому цього пункту;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, фактична вартість медичних послуг розраховується як 1/n від запланованої вартості зазначених медичних послуг, розрахованої згідно з абзацом четвертим цього пункту, заокруглена до другого знака після коми, де n – кількість місяців строку дії договору;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за останній місяць строку дії договору за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця дії договору;

для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ, порядок розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг, наведений в главах 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, не застосовується.»;

2) абзац п’ятий пункту 11618 викласти в такій редакції:

«∑sal – гранична сума оплати за грудень 2020 р. надавачу медичних послуг, включаючи надавачів медичних послуг, правонаступником яких є цей надавач, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за медичні послуги, які надавалися за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 31 розділу II цього Порядку, за договорами, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року.».

  1. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року»:

1) у пункті 12:

друге речення абзацу одинадцятого виключити;

друге речення абзацу дванадцятого виключити;

2) абзац перший пункту 13 після слів «щодо наданих медичних послуг» доповнити словами «(у тому числі надавачами медичних послуг, які припинені шляхом реорганізації)»;

3) в абзаці третьому пункту 31 після слів «допомогу цілодобово,» доповнити словом «та», а слова «, та кількості місяців строку дії договору» виключити.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*