Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансування системи охорони здоров’я України для боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) та фінансового забезпечення медичних працівників

07 Червня 2021 4:30 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансування системи охорони здоров’я України для боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) та фінансового забезпечення медичних працівників». На пленарному засіданні Верховної Ради України даний проєкт буде доповідати народний депутат України Стефанишина О.А.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансування системи охорони здоров’я України для боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) та фінансового забезпечення медичних працівників»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Національна служба здоров’я України (далі — «НСЗУ») як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, забезпечує надання населенню України якісних медичних послуг за рахунок підтримки  ефективного функціонування мережі надавачів медичних послуг.

Для забезпечення населення безоплатним медичним обслуговуванням у повному обсязі на 2021 рік НСЗУ уклала з надавачами медичних послуг 4654 договори про медичне обслуговування населення, що включають договори із надавачами первинної, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги. До цих договорів входять також і 1013 договорів про медичне обслуговування населення  за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2». Згідно з цими договорами, здійснюється повне забезпечення надання медичних послуг пацієнтам, які потребують госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19. Відповідно, від належної оплати діяльності надавачів медичних послуг, що обслуговують пацієнтів із COVID-19, залежить спроможність країни подолати пандемію та попередити збільшення кількості випадків тяжкого перебігу коронавірусної хвороби COVID-19.

Водночас фінансування бюджетної програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення (код 2308060) залишається критично низьким. Так, ще при формуванні державного бюджету України на 2021 рік та при ухваленні відповідного закону наголошувалося на необхідності дотримання вимоги чинного Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19 жовтня 2017 року, який вимагає фінансування програми медичних гарантій в обсязі, не меншому ніж 5 відсотків валового внутрішнього продукту України. Однак, зважаючи на показники державного бюджету на 2021 рік, вказана вимога не виконується, а дефіцит фінансування для програми медичних гарантій становить близько 100 мільярдів гривень. Це означає, що НСЗУ як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, не має достатньо коштів для забезпечення пацієнтам ширшого спектра безоплатних медичних послуг, а також встановлення високих тарифів оплати за надані медичні послуги, що відповідно тягне за собою й неможливість підвищення заробітних плат медичному персоналу.

Більше того, навіть при значному дефіциті бюджетних коштів, спрямованих на фінансування програми медичних гарантій, таке фінансування було ще більше скорочено внаслідок реалізації ініціативи Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу коштів із програми медичних гарантій на програму здійснення вакцинації населення проти COVID-19. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 338 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, та внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року», видатки за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (код 2308060) було зменшено на 6,5 млрд грн з метою збільшення обсягу бюджетних коштів Міністерства охорони здоров’я України для проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

На виконання зазначеного рішення уряду НСЗУ скоротила видатки за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» на 2,4 млрд грн та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» на 4,1 млрд грн відповідно. Внаслідок такого скорочення НСЗУ має змогу укладати договори про медичне обслуговування населення за вказаними пакетами тривалістю лише 6 місяців (тобто до 30 вересня 2021 року) замість запланованих 9 місяців. Унаслідок цього виникає ризик позбавлення доступу до необхідної медичної допомоги 1,4 млн пацієнтів у період з жовтня по грудень 2021 року. Хоча Законом України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом № 1434-IX від 29 квітня 2021 року передбачено повернення до програми «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (код 2308060) 3,2 млрд грн, цієї суми недостатньо для компенсації скорочених видатків.

Що ж до можливості НСЗУ забезпечувати фінансування надання медичного обслуговування пацієнтам із COVID-19, враховуючи, що для даних цілей було передбачено фінансування в обсязі близько 9 млрд грн, із яких 5,2 млрд грн було фактично нараховано за надання такого обслуговування у період січня-березня 2021 року, залишок бюджетних асигнувань за вказаним пакетом медичних послуг складає 3,8 млрд гривень. Зважаючи на продовження Кабінетом Міністрів України дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та згідно з обрахунками НСЗУ, дефіцит бюджетних коштів для фінансування лікування пацієнтів із COVID-19 виник уже в травні 2021 року та надалі складе щонайменше 4,5 млрд грн. У разі подальшого продовження дії карантину на території України, фінансування відповідних медичних послуг потребуватиме додатково бюджетних коштів у обсязі 1,8–2,2 млрд грн на місяць у залежності від рівня захворюваності. При цьому, варто враховувати, що епідеміологічна ситуація, пов’язана з COVID-19 в Україні, залишається вкрай складною. Україна стабільно тримається в першій п’ятірці країн Європи за кількістю нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19 та смерті від нього. Станом на дату підготовки цього законопроєкту кількість вакцинованих в Україні осіб лише дещо перевищує позначку в 1 млн. Це означає, що темпи вакцинації в Україні залишаються одними з найнижчих в Європі. Відповідно, виконання Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 340-р від 12 квітня 2021 року, залишається нереалістичним. Для того, щоб вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця 2021 року, необхідно було би підвищити темпи вакцинації до 3 млн щеплень на місяць, що суттєво перевищує поточні показники. На тлі таких низьких показників вакцинації Україну очікує чергова хвиля захворюваності на COVID-19, що може виявитися ще більш летальною ніж попередні, враховуючи статистику «весняної хвилі» COVID-19, яка стала найбільш тяжкою для країн Східної та Центральної Європи, до яких належить і Україна.

Зважаючи на зазначене та враховуючи, що відповідно до закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом № 1434-IX від 29 квітня 2021 року передбачено збільшення видатків за КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» на 3,2 млрд грн, вбачається необхідним додатково збільшити видатки за вказаною програмою на 7,8 млрд грн з метою належного виконання зобов’язань держави в частині надання спеціалізованої медичної допомоги, та продовження дії договорів про медичне обслуговування населення до 31 грудня 2021 року, а також повноцінного фінансового забезпечення стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Збільшення видатків за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» пропонується здійснити шляхом перерозподілу окремих видатків загального та спеціального фонду державного бюджету на 2021 рік без зміни загального обсягу видатків, а саме за рахунок зменшення видатків за такими програмами:

 • «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020);
 • «Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України» (код 1007020);
 • «Реструктуризація вугільної галузі» (код 2401590).
 1. Мета і шляхи її досягнення

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення для часткової компенсації дефіциту коштів, що виник у 2021 році, та гарантування пацієнтам належного доступу до медичного обслуговування.

 1. Загальна характеристика і основні положення законопроєкту

Законопроєктом шляхом внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» пропонується:

збільшити за загальним фондом видатки споживання Міністерству охорони здоров’я України (зокрема, Національній службі здоров’я України) за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (код 2308060) на суму 7 800 000 тис. грн;

зменшити за спеціальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) на суму 4 800 000 тис. грн;

зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України» (код 10070200) на суму 2 000 000 тис. грн;

зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» (код 2401590) на суму 1 000 000 тис. грн.

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правові відносини у даній сфері регулюються Конституцією України, Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроєкт розроблений відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та є збалансованим (передбачено перерозподіл окремих видатків загального та спеціального фонду державного бюджету на 2021 рік без зміни загального обсягу видатків).

 1. Прогноз результатів соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроєкту

Прийняття законопроєкту сприятиме забезпеченню надання пацієнтам України безоплатної спеціалізованої медичної допомоги в належному обсязі, а також попередження переривання медичного обслуговування пацієнтів, які потребують госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19.

Народні депутати УкраїниCтефанишина О.А., Цабаль В.В. та інші

Проєкт

зареєстровано у Верховній раді України

04.06.2021 р. № 5615

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансування системи охорони здоров’я України для боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) та фінансового забезпечення медичних працівників

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 16, ст. 144):

1) Розділ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом 71 такого змісту:

«Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частин другої, третьої та четвертої статті 242 Бюджетного кодексу України, 10 відсотків коштів спеціального фонду, джерелом формування якого є доходи державного бюджету, визначені пунктом 2 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, в сумі 4.800.000,0 тис. гривень спрямовуються Міністерству охорони здоров’я України на фінансове забезпечення програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення України.»;

2) У додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 16, ст.144) внести зміни відповідно до додатка до цього Закону.

II. Прикінцеві та перехідні положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради УкраїниД.О. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансування системи охорони здоров’я України для боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) та фінансового забезпечення медичних працівників»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту закону

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 16, ст.144)

Прикінцеві положення

Норма відсутня

Прикінцеві положення

71. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частин другої, третьої та четвертої статті 242 Бюджетного кодексу України, 10 відсотків коштів спеціального фонду, джерелом формування якого є доходи державного бюджету, визначені пунктом 2 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, в сумі 4.800.000,0 тис. гривень спрямовуються Міністерству охорони здоров’я України на фінансове забезпечення програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення України.

 

 

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті