Проєкт постанови КМУ «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я»

30 Серпня 2021 9:55 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я» (далі — Проєкт акта).

Метою розробки Проєкту акта є розвитокк системи прозорого корпоративного управління, в тому числі за рахунок розвитку спостережних рад, у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, збільшення ефективності та підзвітності керівників закладів охорони здоров’я перед їх власниками та громадськістю.

Проєктом акта передбачено прийняття Порядку утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я та Типового положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я у новій редакції.

Крім того, проєктом постанови передбачено внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, а також до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, проєкт акта та супровідні документи до нього оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ України www.moz.gov.ua (розділ «Документи», підрозділ «Громадське обговорення»: https://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja).

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України протягом 30 днів з дня оприлюднення Проєкту акта на офіційному вебсайті МОЗ України у письмовому або електронному вигляді на адреси: Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я»

 1. Мета

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я» (далі – проект постанови) розроблено з метою розвитку системи прозорого корпоративного управління, в тому числі за рахунок розвитку спостережних рад, у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (далі – заклади охорони здоров’я), збільшення ефективності та підзвітності керівників закладів охорони здоров’я перед їх власниками та громадськістю.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблений відповідно до Указу Президента України від 18 червня 2021 року №261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників», яким Кабінету Міністрів України, зокрема, доручено ужити заходів для утворення спостережних/опікунських рад у закладах охорони здоров’я із залученням до їх складу депутатів місцевих рад, представників громадськості з метою забезпечення ефективного самоврядування та прозорого управління діяльністю таких закладів.

На даний час створення та організація роботи спостережних рад у закладах охорони здоров’я регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», прийнятою відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону України «Основи законодавства України в сфері охорони здоров’я».

Крім того, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено проведення автономізації закладів охорони здоров’я, реформу системи фінансування системи охорони здоров’я, а також передачу суттєвих фінансових ресурсів безпосередньо до закладів охорони здоров’я.

Разом з тим, не дивлячись на існуючу нормативну базу, механізми корпоративного управління у закладах охорони здоров’я протягом цих років фактично не були сформовані. Згідно з проведеним опитуванням, у більшості закладів охорони здоров’я ефективність роботи керівника контролює лише місцева влада. В той час як, нові фінансові ресурси та збільшення можливостей для розвитку, які вони дають, потребують ефективного управління та збільшення підзвітності перед власниками закладів охорони здоров’я та громадськістю.

Проектом постанови передбачено прийняття Порядку утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я та Типового положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я у новій редакції.

Крім того, проектом постанови передбачено внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, якими буде забезпечено збільшення прозорості під час проведення конкурсу та впровадження ключових показників ефективності керівників закладів охорони здоров’я, а також дозволить залучити до управління закладами охорони здоров’я нових професіоналів, а також забезпечить обрання ефективних керівників закладів охорони здоров’я.

 1. Основні положення проекту акта

Проектом постанови пропонується:

затвердити Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я;

затвердити Типове положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я;

визнання такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

внести зміни до:

Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792;

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391 «Про затвердження вимог до надавала послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення».

 1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України в сфері охорони здоров’я»;

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

Указ Президента України від 18 червня 2021 року № 261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови потребує проведення публічних консультацій.

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством розвитку громад та територій України, Національною службою здоров’я України та уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує надсилання його на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 1. Оцінка відповідності

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська тендерно-правова експертизи не проводилися.

Проект постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення Необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проект постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

 1. Прогноз результатів

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Пацієнти матиме позитивний вплив Прийняття проекту постанови призведе до збільшення якості та доступності медичної допомоги.
Працівники закладів охорони здоров’я матиме позитивний вплив Прийняття проекту постанови призведе до збільшення ефективності управління закладами охорони здоров’я та покращення умов праці.

Міністр охорони здоров’я України  В. Ляшко

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 28.08.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про спостережну раду закладу охорони здоров’я

Відповідно до частини п’ятої статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я.

Типове положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я.

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 21, ст. 155).
 3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України                         Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

ПОРЯДОК

утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я

 1. Цей Порядок визначає механізм утворення спостережної ради державного, комунального закладу охорони здоров’я, яка утворюється відповідно до частин другої – п’ятої статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я. При закладах охорони здоров’я, в яких відповідно до частини сьомої статті 78 (Комунальні унітарні підприємства) Господарського кодексу України утворена наглядова рада, яка відповідає вимогам цього Порядку, спостережна рада додатково не утворюється.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

конкурсна комісія – колегіальний тимчасовий орган, створений власником закладу охорони здоров’я, відповідно до цього Порядку, основним завданням якого є проведення конкурсу та управління процесом призначення першого складу спостережної ради;

оголошення – повідомлення про проведення конкурсу для формування першого складу спостережної ради або на заповнення вакантних посад членів спостережної ради, розміщене конкурсною комісією або спостережною радою відповідно до цього Порядку;

спостережна рада – колегіальний орган управління закладу охорони здоров’я, створений відповідно до цього Порядку, який представляє інтереси власника закладу охорони здоров’я та громадськості, здійснює захист прав пацієнтів і контролює діяльність керівника закладу охорони здоров’я. Спостережна рада утворюється за рішенням власника закладу охорони здоров’я у кількості не більш ніж 15 осіб, та складається з представників (від двох до семи осіб), призначених власником (далі – представники власника) та представників громадськості та/або громадських об’єднань (від трьох до восьми осіб), відібраних на підставі конкурсу відповідно до цього Порядку.

представник власника – член спостережної ради, який призначається за рішенням власника закладу охорони здоров’я з числа депутатів місцевих рад, працівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради;

представник громадськості – фізична особа, обрана членом спостережної ради на підставі конкурсу відповідно до цього Порядку, на яку відсутній будь- який вплив з боку власника та/або керівника закладу охорони здоров’я у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків члена спостережної ради.

Спостережна рада, в якій кількість представників власника перевищує кількість представників громадськості, не є правоможною. Якщо кількість представників громадськості скоротиться після початку діяльності спостережної ради, чинний склад спостережної ради повинен організувати проведення конкурсу на заповнення вакантних посад членів спостережної ради – представників громадськості відповідно до пункту 17 цього Порядку.

Спостережна рада діє на засадах незалежності, професійності, компетентності, відкритості та прозорості.

Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:

повна вища освіта в галузі 22 «Охорони здоров’я», або управління та адміністрування, або фінансів, або економіки, або аудиту, або банківської справи, або міжнародних відносин, або права;

досвід роботи не менш як десять років у одній або сукупно щодо декількох із зазначених вище галузей;

відсутність непогашеної або незнятої судимості;

відсутність фактів притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень протягом останніх п’яти років.

У разі втрати незалежності членом спостережної ради – представником громадськості (виявлення фактів систематичного прийняття рішень під впливом з боку власника та/або керівника закладу охорони здоров’я) власник закладу охорони здоров’я за поданням більшості діючих членів спостережної ради виключає такого представника зі складу спостережної ради.

 1. Для проведення конкурсу з метою формування першого складу спостережної ради та управління процесом його призначення власник закладу охорони здоров’я утворює конкурсну комісію у складі дев’яти осіб (далі – конкурсна комісія), до складу якої входять:

представники власника закладу охорони здоров’я;

представники структурного підрозділу з питань охорони здоров’я та місцевої державної адміністрації, делеговані згідно з пунктом 5 цього Порядку;

представники громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я або протидії корупції, делеговані згідно з пунктом 4 цього Порядку.

 1. Кандидатури до участі у конкурсній комісії мають право подавати громадські об’єднання, статутна діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, та які займаються цим видом діяльності не менше п’яти років (до дати подання кандидатур своїх представників). Громадські об’єднання, які відповідають зазначеним критеріям подають три кандидатури власнику закладу охорони здоров’я, який затверджує представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії з таких кандидатур у кількості, рівній кількості представників власника закладу охорони здоров’я. У випадку подання кандидатур від декількох громадських об’єднань, які відповідають зазначеним критеріям, власник закладу охорони здоров’я повинен затвердити представників від всіх громадських об’єднань для забезпечення їх пропорційного представництва у складі конкурсної комісії (але не більше трьох осіб). У випадку подання кандидатур від більше ніж трьох громадських об’єднань, які відповідають зазначеним критеріям, зазначені громадські об’єднання самостійно визначають трьох спільних представників та повідомляють про це власника закладу охорони здоров’я спільним листом.
 2. Структурний підрозділ з питань охорони здоров’я місцевої державної адміністрації приймає рішення про призначення своїх представників до складу конкурсної комісії. Власник закладу охорони здоров’я затверджує представників, делегованих структурним підрозділом з питань охорони здоров’я місцевої держадміністрації у рішенні про створення конкурсної комісії.

Кількість представників власника закладу охорони здоров’я, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я місцевої держадміністрації та громадських об’єднань у конкурсній комісії повинна бути однаковою та має складати три особи від кожної категорії представників.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь фахівці з управління персоналом.

 1. Власник закладу охорони здоров’я делегує своїх представників до конкурсної комісії шляхом прийняття рішення про створення конкурсної комісії та затвердження її складу. Власник закладу охорони здоров’я розміщує рішення про створення конкурсної комісії та затвердження її складу на своєму офіційному вебсайті та письмово повідомляє про це рішення керівника закладу охорони здоров’я.
 2. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. На першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів простою більшістю голосів обирається голова конкурсної комісії. Черговість засідань визначається потребою в прийнятті рішень конкурсною комісією. Засідання конкурсної комісії проводяться у формі спільної присутності її членів у визначеному місці або з використанням засобів електронного зв’язку (відео- та голосових конференцій тощо) за умови, що кожен член конкурсної комісії, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на засіданні не менше семи членів. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її складу.

 1. Відбір кандидатів у члени спостережної ради проводиться конкурсною комісією у строк, що не перевищує 60 днів з моменту публікації оголошення.

Відбір кандидатів у члени спостережної ради складається з таких етапів:

1) повідомлення конкурсною комісією про початок конкурсного відбору шляхом публікації оголошення про вакантні посади членів спостережної ради із зазначенням сфери компетенції і досвіду кандидатів;

2) розгляд конкурсною комісією поданих кандидатами у члени спостережної ради заяв та документів і перевірка їх на відповідність вимогам, які передбачені пунктом 2 цього Порядку;

3) проведення співбесіди із кандидатами на посаду членів спостережної ради;

4) оцінювання кандидатів шляхом проведення рейтингового голосування членами конкурсної комісії;

5) встановлення результатів рейтингового голосування за кандидатів у члени спостережної ради;

6) надання на затвердження власнику закладу охорони здоров’я пропозицій щодо кандидатів у члени спостережної ради.

 1. Конкурсна комісія публікує оголошення на офіційному вебсайті власника закладу охорони здоров’я, вебсайті закладу охорони здоров’я та/або вебсайтах публікації оголошень про наявні вакансії із зазначенням вимог до сфери компетенції і досвіду роботи кандидатів у члени спостережної ради. Відповідні вимоги повинні відповідати пункту 4 цього Порядку.
 2. Для участі у конкурсному відборі кандидати від громадськості подають в електронній формі на електронну адресу, вказану в оголошенні, лист про бажання взяти участь у відборі одночасно із:

1) копією документа, що посвідчує особу кандидата у члени спостережної ради;

2) резюме у форматі, визначеному в оголошенні;

3) копією (копіями) документа (документів) про вищу освіту;

4) мотиваційним листом, що містить обґрунтування зацікавленості кандидата посадою члена спостережної ради;

5) копією довідки про відсутність судимості;

6) копією довідки про відсутність корупційних правопорушень (інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення).

7) декларацію за минулий рік.

Конкурсна комісія забезпечує дотримання пропорції членства у спостережній раді між представниками громадськості та представниками власника. Конкурсна комісія здійснює перевірку достовірності наданих кандидатами документів та відомостей у відкритих джерелах.

 1. Конкурсна комісія відмовляє кандидату в участі у відборі у разі:

1) невідповідності кандидата вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку;

2) ненадання всіх документів, передбачених пунктом 10 цього Порядку;

3) встановлення конкурсною комісією факту подання кандидатом недостовірних документів та/або відомостей.

 1. У випадку відповідності кандидата у члени спостережної ради вимогам, встановленим цим Порядком, конкурсна комісія проводить співбесіду із кандидатом у члени спостережної ради.
 2. Після проведення співбесід із кандидатами, які відповідають вимогам оголошення, конкурсною комісією проводиться рейтингове голосування. Конкурсна комісія забезпечує підготовку бюлетеня для голосування за кандидатів у члени спостережної ради.
 3. Рейтингове голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетеня кожним членом конкурсної комісії. Заповнення бюлетеня для голосування здійснюється шляхом обов’язкового проставлення навпроти прізвищ, власних імен та по батькові всіх відібраних кандидатів балів від одного до числа, яке дорівнює кількості всіх кандидатів, які беруть участь в рейтинговому голосуванні. Бали проставляються з урахуванням професійної компетенції, досвіду та ділової репутації кожного з кандидатів, при чому одиниця є найнижчим балом.

Конкурсна комісія підраховує кількість голосів, отриманих кожним з учасників рейтингового голосування, та встановлює результати рейтингового голосування. У разі набрання двома учасниками за результатами рейтингового голосування однакової кількості голосів, внаслідок чого неможливо встановити результати рейтингового голосування, комісією проводиться повторне рейтингове голосування щодо кандидатів, які за результатами попереднього рейтингового голосування набрали однакову кількість голосів.

 1. За результатами проведеного відбору конкурсна комісія подає власнику закладу охорони здоров’я пропозицію на затвердження членів спостережної ради – представників громадськості. Власник закладу охорони здоров’я протягом 45 днів після отримання пропозиції від конкурсної комісії приймає рішення про затвердження персонального складу спостережної ради. У разі не затвердження власником закладу охорони здоров’я складу спостережної ради протягом десяти робочих днів з дати отримання пропозиції конкурсної комісії вважається, що таке затвердження відбулось.
 2. Після затвердження кандидатур відповідно до цього Порядку між членом спостережної ради та закладом охорони здоров’я укладається цивільно- правовий договір, у якому передбачаються порядок здійснення повноважень, права та обов’язки члена спостережної ради, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення повноважень та наслідки розірвання договору.
 3. Строк повноважень члена спостережної ради (як представників власника, так і представників громадськості) становить п’ять років.

Член спостережної ради не може входити до складу однієї спостережної ради більше двох строків підряд.

Одна особа не може бути одночасно членом більше двох спостережних рад закладів охорони здоров’я в одному госпітальному окрузі.

Ротація члена спостережної ради – представника громадськості передбачає проведення конкурсу на заповнення вакантних посад члена спостережної ради чинним складом спостережної ради. При здійсненні ротації члена спостережної ради – представника громадськості чинним складом спостережної ради застосовується порядок відбору представників громадськості аналогічний тому, що передбачений у пунктах 9-14 цього Порядку, за винятком того, що повноваження конкурсної комісії виконує чинний склад спостережної ради. Член спостережної ради, що підпадає під ротацію, має право бути повторно обраним на конкурсі, але не більше двох строків підряд.

 1. Для забезпечення безперервності діяльності спостережної ради, підтримки збалансованого складу ради, її належної компетентності та правонаступництва у її діяльності, спостережною радою проводиться планова ротація своїх членів, яка передбачає щорічне оновлення однієї п’ятої частини від загальної кількості членів спостережної ради.

Ротація члена спостережної ради – представника власника передбачає прийняття власником закладу охорони здоров’я рішення щодо включення нового представника або повторного включення діючого представника (але не більше двох строків підряд) до складу спостережної ради.

 1. При визначенні членів спостережної ради, які підпадають під щорічну планову ротацію, враховується термін перебування на посаді члена спостережної ради після останнього переобрання, а також те, що у складі спостережної ради кількість представників громадськості повинна дорівнювати або перевищувати кількість представників власника. При цьому, членами спостережної ради, які підпадають під планову ротацію, повинні бути ті, хто обіймав посаду члена спостережної ради найдовше після останнього переобрання.

В той же час, для першого складу спостережної ради, членів, які підпадають під планову ротацію у відповідному році, визначають шляхом жеребкування на її першому засіданні.

Результат такого жеребкування закріплюється у плані ротації членів спостережної ради, який затверджується строком на 5 років.

 1. Член спостережної ради, що підпадає під планову ротацію, обіймає посаду до моменту обрання свого наступника.

Член спостережної ради, який завершує свої повноваження за графіком ротації передає усі робочі матеріали, які напрацьовані ним під час діяльності у складі спостережної ради своєму наступнику.

 1. У випадку неможливості скликати засідання спостережної ради для організації проведення конкурсу на заміщення вакантних посад членів спостережної ради за причиною відсутності кворуму, власник закладу охорони здоров’я створює конкурсну комісію у новому складі для проведення конкурсу на заповнення вакантних посад членів спостережної ради відповідно до пунктів 3-6 цього Порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну раду закладу охорони здоров’я

І. Загальна частина

 1. Це Положення визначає правовий статус, мету діяльності, склад, строк повноважень, права та обов’язки спостережної ради державного, комунального закладу охорони здоров’я, яка утворюється відповідно до частин другої – п’ятої статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я та/або частини сьомої статті 78 (Комунальні унітарні підприємства) Господарського кодексу України, її голови, членів та секретаря, а також порядок організації роботи спостережної ради.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

комітет спостережної ради – консультативно-дорадчий орган спостережної ради, який надає спостережній раді допомогу у здійсненні її функцій шляхом попереднього вивчення та розгляду питань, що належать до її компетенції, та забезпечує ефективне виконання нею своїх функцій;

комітет з аудиту – постійно діючий комітет спостережної ради, який відповідає за контроль за процесами внутрішнього і зовнішнього аудиту, погодження фінансової звітності, що підготована керівництвом закладу, відбір незалежного аудитора та отримання результатів аудиту;

комітет з етики та медичної практики – постійно діючий комітет спостережної ради, який відповідає за розгляд звернень, заяв і скарг пацієнтів або представників трудового колективу щодо порушення їх прав;

комітет з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів – постійно діючий комітет спостережної ради, який відповідає за безперервний процес поліпшення якості медичної допомоги закладом охорони здоров’я та гарантує, що заклад вживає всіх необхідних заходів для безпеки пацієнтів;

підрозділ внутрішнього аудиту – підрозділ закладу охорони здоров’я, до функцій якого входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг відповідності й функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю закладу охорони здоров’я.

ІІ. Правовий статус

 1. Спостережна рада є колегіальним органом стратегічного управління закладу охорони здоров’я, який представляє інтереси власника закладу охорони здоров’я, здійснює захист прав пацієнтів та контролює діяльність керівника закладу охорони здоров’я. Спостережна рада не бере участі в поточному управлінні закладом охорони здоров’я.
 2. Спостережна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом (положенням) чи іншим установчим документом закладу охорони здоров’я і положенням про спостережну раду.
 3. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я, захист прав пацієнтів та забезпечення стратегічного розвитку закладу охорони здоров’я.
 4. Основними принципами діяльності спостережної ради є:

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень; прозорість діяльності;

неупередженість і рівноправність членів спостережної ради; незалежність;

орієнтація на якомога повне дотримання прав пацієнтів та дотримання інтересів громади.

 1. Спостережна рада щорічно звітує перед власником закладу охорони здоров’я про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності закладу охорони здоров’я, а також публічно оприлюднює результати своєї роботи та висвітлює свою діяльність на офіційному сайті закладу охорони здоров’я та/або у засобах масової інформації.

ІІІ. Компетенція спостережної ради

 1. До компетенції спостережної ради належить:

1) погодження стратегічного, річного планів діяльності закладу охорони здоров’я, затвердження показників ефективності діяльності закладу охорони здоров’я та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) погодження проектів фінансового плану закладу охорони здоров’я та звіту про його виконання;

3) погодження організаційної структури закладу охорони здоров’я, внесення пропозицій щодо оптимізації організаційної структури за напрямами діяльності;

4) надання рекомендацій власнику закладу охорони здоров’я щодо призначення на посаду та/або звільнення з посади керівника закладу охорони здоров’я, а також щодо умов контракту з ним, матеріальної винагороди за ефективне управління закладом охорони здоров’я та матеріальної відповідальності за можливу шкоду внаслідок недбальства або умисних дій тощо в порядку, визначеному законодавством;

5) погодження тарифів на платні послуги, які надаються закладом охорони здоров’я поза договорами про медичне обслуговування, укладеними із головним розпорядником бюджетних коштів, перед їх затвердженням керівником;

6) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника закладу охорони здоров’я та членів спостережної (наглядової) ради закладу охорони здоров’я, а також інформування власника закладу охорони здоров’я про виявлені порушення;

7) погодження рішень про вчинення значних правочинів, якщо сума або вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує розмір, визначений статутом закладу охорони здоров’я;

8) прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законом;

9) складення щорічного звіту спостережної ради закладу охорони здоров’я за результатами її діяльності та звітування перед власником закладу охорони здоров’я, оцінка роботи членів спостережної ради закладу охорони здоров’я та якості корпоративного управління;

10) утворення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання власнику закладу охорони здоров’я звітів за його результатами;

11) прийняття рішення про необхідність проведення зовнішнього аудиту закладу охорони здоров’я та/або залучення суб’єкта оціночної діяльності для проведення оцінки господарського зобов’язання на відповідність його умов звичайним ринковим умовам;

12) формування політик уникнення конфлікту інтересів у закладі охорони здоров’я та затвердження правил ділової етики;

13) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства та прав пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, а також за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню закладом охорони здоров’я відповідно до законодавства;

14) контроль за забезпеченням належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагуванням закладу охорони здоров’я на такі скарги, в тому числі формування статистики скарг пацієнтів, виявлення системних проблем закладу охорони здоров’я, порушень прав пацієнтів та сприяння їх вирішенню;

15) погодження колективного договору та змін до нього, контроль за виконанням колективного договору з боку керівника закладу охорони здоров’я, а також забезпеченням належного розгляду скарг представників трудового колективу щодо порушення їх прав;

16) інформування власника закладу охорони здоров’я про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення, внесення пропозицій з питань покращення діяльності закладу охорони здоров’я, розвитку матеріально- технічної бази та інфраструктури закладу охорони здоров’я, якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та з безпеки пацієнтів;

17) подання пропозицій власнику закладу охорони здоров’я та/або керівнику закладу охорони здоров’я щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров’я;

18) оприлюднення результатів своєї роботи та висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, розміщення інформації про діяльність спостережної ради на будь-яких інформаційних носіях та в доступних для пацієнтів місцях;

19) формування та затвердження плану ротації, його оприлюднення на вебсайті власника закладу охорони здоров’я та/або закладу охорони здоров’я, здійснення ротації членів спостережної ради;

20) розгляд інших питань, що визначаються статутом закладу охорони здоров’я та внутрішніми положеннями закладу охорони здоров’я.

Вирішення питань, передбачених підпунктами 1-8, 12, 13 та 15-19 цього пункту 8, спостережною радою є обов’язковим.

Рішення спостережної ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання закладом охорони здоров’я.

 1. IV. Права та обов’язки членів спостережної ради
 2. Члени спостережної ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про заклад охорони здоров’я, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до інформації з обмеженим доступом за умови її деперсоніфікації). Знайомитися із документами закладу охорони здоров’я, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам спостережної ради протягом 5 робочих днів з дати подання відповідного запиту на керівника закладу охорони здоров’я;

2) отримувати порядок денний та інформаційний пакет засідань спостережної ради;

3) брати участь у засіданнях спостережної ради та її комітетів безпосередньо у місці їх проведення або через засоби електронного зв’язку (відео- та/або голосові конференції тощо), які забезпечують усім учасникам можливість чути один одного та спілкуватися між собою;

4) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

5) в разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження на рішення спостережної ради, які додаються до протоколу засідання і є його невід’ємною частиною;

6) мати доступ до керівника, медичного директора та їх заступників (чи осіб, які тимчасово виконують їх функції та обов’язки);

7) отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів, необхідні для виконання своїх функцій;

8) отримувати винагороду за виконання функцій члена спостережної ради на рівні, визначеному відповідними внутрішніми нормативно-правовими актами власника.

 1. Члени спостережної ради зобов’язані:

1) діяти в інтересах закладу охорони здоров’я, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом закладу охорони здоров’я, цим Положенням, договором між членом спостережної ради та закладом охорони здоров’я та іншими внутрішніми документами закладу охорони здоров’я, принципами корпоративного управління України;

3) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях спостережної ради та в роботі комітетів спостережної ради, до яких вони входять, окрім випадків, коли присутність члена спостережної ради неможлива з поважних причин;

4) дотримуватися встановлених у закладі охорони здоров’я правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову спостережної ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов’язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

5) не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв’язку із виконанням функцій члена спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом спостережної ради – представником громадськості своєї незалежності.

V. Склад спостережної ради

11. До складу спостережної ради може входити не більше п’ятнадцяти членів.

12. Строк повноважень члена спостережної ради становить п’ять років. Одна і та сама особа (як представник власника, так і представник громадськості) не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.

13. Членство у спостережній раді припиняється у разі:

1) систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена спостережної ради на її засіданнях;

2) виникнення конфлікту інтересів у члена спостережної ради;

3) втрати незалежності членом спостережної ради – представником громадськості;

4) надходження мотивованого повідомлення від органу/організації, від якого/якої було делеговано члена спостережної ради, за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній раді;

5) неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради недієздатним або обмежено дієздатним;

6) розголошення або використання у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою члену спостережної ради у зв’язку із виконанням його функцій;

7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної ради;

8) подання членом спостережної ради відповідної заяви про припинення членства;

9) заміни члена спостережної ради у рамках планової ротації;

10) смерті члена спостережної ради;

11) визнання діяльності спостережної ради незадовільною відповідно до пункту 30 цього Положення та прийняття власником закладу охорони здоров’я рішення про формування нового складу спостережної ради.

 1. У разі припинення представником громадськості членства у спостережній раді проводиться конкурс на заповнення вакантної посади члена спостережної ради.

Рішення про включення нового члена до спостережної ради затверджується власником закладу охорони здоров’я.

VI. Робочі органи спостережної ради

15. Робочими органами спостережної ради є голова, заступник голови, секретар та комітети спостережної ради.

16. Будь-який член спостережної ради може бути обраний її головою. Голова спостережної ради обирається на засіданні спостережної ради з числа її членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова очолює спостережну раду і персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань. Голова спостережної ради може бути змінений за рішенням більшості членів спостережної ради.

Голова спостережної ради:

1) організовує діяльність спостережної ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи (робочого плану) спостережної ради;

2) пропонує кандидатури заступника голови та секретаря спостережної ради для обрання на засіданні спостережної ради;

3) скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення спостережної ради;

4) підписує листи та інші документи спостережної ради;

5) організує роботу зі створення комітетів спостережної ради, висування членів спостережної ради та залучених зовнішніх експертів до складу комітетів, а також координує діяльність, зв’язки комітетів між собою та з власником закладу охорони здоров’я, його керівником;

6) представляє спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власником закладу охорони здоров’я (уповноваженим ним органом), підприємствами, установами, організаціями;

7) забезпечує проведення оцінки роботи спостережної ради;

8) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради, в межах її повноважень.

 1. Заступник голови спостережної ради обирається на засіданні спостережної ради з числа її членів простою більшістю голосів. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

Заступник голови спостережної ради виконує обов’язки голови спостережної ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків.

 1. Секретарем спостережної ради може бути кваліфікований працівник закладу охорони здоров’я, обраний на засіданні спостережної ради.

Секретар спостережної ради може бути окремою посадою або може бути посадою, яку обіймає працівник закладу охорони здоров’я за сумісництвом.

Секретар спостережної ради:

1) надає допомогу членам спостережної ради в отриманні інформації, необхідної для належного виконання членами спостережної ради своїх посадових обов’язків;

2) організовує ознайомлення членів спостережної ради з внутрішніми документами закладу охорони здоров’я, рішеннями власника закладу охорони здоров’я, протоколами засідань спостережної ради, її комітетів, експертними висновками, а також з основними фінансовими та іншими документами;

3) готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;

4) забезпечує підготовку та проведення засідань спостережної ради та її комітетів, у тому числі з використанням засобів електронного зв’язку (відео- та голосових конференцій тощо);

5) повідомляє членам спостережної ради про проведення чергових та позачергових засідань спостережної ради;

6) забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до чергового засідання спостережної ради порядку денного та відповідних інформаційних матеріалів;

7) забезпечує підготовку проектів документів до засідань спостережної ради та її комітетів;

8) організовує процедуру ротації членів спостережної ради;

9) веде, зберігає та оприлюднює протоколи засідань, рішення та інші документи, видані спостережною радою, організовує їх підписання;

10) веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;

11) здійснює облік та реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, на/від спостережної ради, та організовує підготовку відповідних відповідей;

12) забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної

ради;

13) здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.

 1. Спостережна рада може утворювати комітети, до складу яких можуть входити як члени спостережної ради, так і залучені зовнішні експерти, які надають спостережній раді допомогу у здійсненні її повноважень шляхом попереднього вивчення та розгляду питань, що належать до компетенції спостережної ради.
 2. У складі спостережної ради утворюються такі постійно діючі комітети: комітет з аудиту, комітет з етики та медичної практики та комітет з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів. Головами постійно діючих комітетів спостережної ради можуть бути винятково члени спостережної ради – представники громадськості. За рішенням спостережної ради можуть утворюватися також інші постійно діючі або тимчасові комітети.

У разі залучення зовнішніх експертів до складу комітетів їм сплачується винагорода, визначена у цивільно-правовому договорі між відповідним експертом та закладом охорони здоров’я.

 1. Функції та повноваження комітетів спостережної ради, їх структура, порядок залучення зовнішніх експертів до роботи комітету, а також інші питання, пов’язані з діяльністю комітетів, визначаються спостережною радою в положенні про відповідний комітет при ухваленні рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання спостережної ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.
 2. За результатами розгляду комітетом спостережної ради певних питань оформлюються рішення, які надаються спостережній раді до розгляду.

VII. Засідання спостережної ради

 1. Організаційною формою роботи спостережної ради є чергові та позачергові засідання. Засідання спостережної ради проводяться у формі спільної присутності її членів у визначеному місці (переважно за місцезнаходженням закладу охорони здоров’я) для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання спостережної ради у формі спільної присутності може проводитися з використанням засобів електронного зв’язку (відео- та голосових конференцій тощо) за умови, що кожен член спостережної ради, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання спостережної ради.
 2. Спостережна рада провадить свою діяльність за щорічними планами роботи (робочими планами), які формуються на підставі пропозицій її голови та членів.
 3. Засідання спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання спостережної ради вважаються правоможними за наявності кворуму, який полягає у присутності двох третин її членів, не менше ніж половина з яких є представниками громадськості.
 4. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, власника закладу охорони здоров’я та/або однієї третини членів спостережної ради. Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення. У разі відсутності голови та заступника голови спостережної ради на позачерговому засіданні функції головуючого на такому засіданні виконує член спостережної ради обраний простою більшістю голосів членів спостережної ради присутніх на засіданні (за наявності кворуму).
 5. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі. У разі коли на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання проводяться у закритому режимі.
 6. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування.

Голова спостережної ради не має права вирішального голосу при рівному розподілі голосів.

 1. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.
 2. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і надсилається усім членам спостережної ради.

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною.

 1. Рішення спостережної ради доводяться до відома власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) та керівника закладу охорони здоров’я для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному сайті закладу охорони здоров’я з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.
 2. Спостережна рада подає власнику закладу охорони річний звіт про свою роботу, її ефективність та оцінку діяльності членів спостережної ради.

У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) ухвалює обгрунтоване рішення про формування нового складу спостережної ради.

Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу спостережної ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 8, ст.302):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Особливості конкурсу для призначення керівників закладів, які провадять діяльність з надання лише первинної медичної допомоги і в яких не було створено спостережної ради, або закладів, з якими Національною службою здоров’я України не укладаються договори про медичне обслуговування населення, можуть визначатися відповідними рішеннями виконавчих органів управління власника закладу охорони здоров’я (далі – органи власника). Зокрема, у закладі, який надає первинну медичну допомогу і в якому не було створено спостережної ради, або у закладі, з яким Національною службою здоров’я України не укладаються договори про медичне обслуговування населення, замість надання повноважень спостережній раді можливе формування тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу (далі – конкурсна комісія)»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття органом власника рішення про проведення конкурсу та надання повноважень щодо проведення конкурсу спостережній раді або створення конкурсної комісії;

2) підготовка спостережною радою (конкурсною комісією) до проведення конкурсу: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам;

3) проведення спостережною радою (конкурсною комісією) конкурсу: заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу;

4) оприлюднення результатів конкурсу.»;

3) після розділу «Умови проведення конкурсу» доповнити Порядок розділом такого змісту:

«Повноваження спостережної ради (конкурсної комісії) при проведенні конкурсу

«71. Спостережна рада (конкурсна комісія):

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

оприлюднює результати засідань спостережної ради (конкурсної комісії) та результати конкурсу;

перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника закладу, оформлює відповідне рішення спостережної ради закладу (конкурсної комісії) та вносить подання керівникові органу власника, який призначає такого кандидата на посаду керівника закладу;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

72. Для проведення оцінки професійної компетентності претендентів та відповідності встановленим вимогам конкурсу, спостережна рада (конкурсна комісія) може прийняти рішення про залучення до роботи експертів з відповідної галузі знань та/або представників трудового колективу закладу з правом дорадчого голосу.

73.Порядок проведення голосування, а також порядок організації роботи спостережної ради, її голови і секретаря, визначаються Типовим Положенням про спостережну раду закладу охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ____ № _____.»;

4) назву розділу «Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії, її повноваження» викласти в такій редакції:

«Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії»;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. У закладі, який надає первинну медичну допомогу або, з яким Національною службою здоров’я України не укладаються договори про медичне обслуговування населення, і в якому не було створено спостережної ради для проведення окремого конкурсу рішенням органу власника може утворюватися окрема конкурсна комісія.»;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Порядком та рішеннями органу власника.»;

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Оголошення про початок формування конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті органу власника та/або закладу одночасно з оприлюдненням рішення про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу власника протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.»;

8) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові власника письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.»;

9) пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною відповідно до пункту 15 цього Порядку).»;

10) абзац четвертий пункту 23 викласти в такій редакції:

«Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному вебсайті органу власника та/або закладу інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.»;

11) пункт 24 виключити.

У зв’язку з цим пункти 25 – 40 вважати відповідно пунктами 24 – 39;

12) абзац перший пункту 26 викласти в такій редакції:

«26. Спостережна рада закладу (конкурсна комісія) не пізніше ніж протягом трьох днів після прийняття органом власника рішення про проведення конкурсу оприлюднює на офіційному вебсайті органу власника та/або закладу та на загальнодоступних сайтах публікації оголошень про наявні вакансії оголошення про проведення конкурсу.»;

13) абзац другий пункту 36 викласти в такій редакції:

«Відеозапис такого засідання спостережної ради (конкурсної комісії) оприлюднюється на офіційному вебсайті органу власника та/або закладу не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному вебсайті не менше одного року.»;

14) пункт 38 викласти в такій редакції:

«Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті органу власника та/або закладу.»;

15) у тексті Порядку слова «комісія», «конкурсна комісія» в усіх відмінках замінити словами «спостережна рада закладу (конкурсна комісія)» у відповідному відмінку;

16) у тексті Порядку слова «орган управління» в усіх відмінках замінити словосполученням «орган власника» у відповідному відмінку.

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 469):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу шостого затверджених цією постановою вимог, який набирає чинності з 1 січня 2023 року.»;

2) доповнити Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджені зазначеною постановою, новим абзацом шостим такого змісту:

«Наявність у надавала державної або комунальної форм власності, який надає вторинну (спеціалізовану) та/або третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, створеної та діючої спостережної ради.».

 1. У Типовій формі контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст.169):

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Керівник підзвітний спостережній раді підприємства у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Керівник підприємства зобов’язаний:

1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

2) своєчасно вживати заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності;

3) організувати надання підприємством належного, доступного, кваліфікованого медичного обслуговування;

4) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

5) готувати та подавати на затвердження до виконавчого органу управління власника підприємства фінансовий план підприємства, ініціювати внесення змін до нього у разі потреби, за погодженням із спостережною радою підприємства;

6) вживати заходів для усунення виявлених спостережною радою порушень і проблем та підвищення рівня безпеки пацієнтів на підприємстві;

7) забезпечувати доступ членів спостережної ради до інформації та матеріалів про підприємство, необхідних для виконання їх функцій та розгляду питань, що належать до компетенції спостережної ради (включаючи доступ до інформації з обмеженим доступом), протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту членом спостережної ради;

8) подавати на погодження спостережній раді стратегічний та\або річний плани діяльності підприємства, проекти фінансових звітів, організаційну структуру підприємства, текст колективного договору та змін до нього;

9) отримувати згоду спостережної ради на вчинення значних правочинів, якщо сума або вартість майна, що є предметом такого правочину, становить або перевищує розмір, визначений статутом підприємства;

10) отримувати згоду спостережної ради на вчинення господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках передбачених законом;

11) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;

12) подавати виконавчому органу управління власника підприємства фінансові звіти, за погодженням із спостережною радою підприємства;

13) забезпечити контроль за дотриманням прав та гарантій медичних працівників, нормативів їх навантаження, забезпечення належних і безпечних умов праці;

14) дотримуватися гарантій оплати праці, встановлених законодавством, забезпечити диференціацію заробітної плати з урахуванням обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, розрахунок справедливого співвідношення між заробітними платами медичного персоналу та керівного складу закладів охорони здоров’я, створити систему стимулів та мотивації персоналу;

15) забезпечити належну організацію дотримання прав пацієнта під час надання підприємством медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування, у тому числі права на лікарську таємницю;

16) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;

17) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

18) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

19) забезпечувати дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

20) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше ніж два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше ніж протягом семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

21) дотримуватися гарантій оплати праці, встановлених законодавством, створити систему стимулів та мотивації персоналу;

22) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

23) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконувати вимоги колективного договору, а також належно розглядати скарги представників трудового колективу щодо порушення їх прав;

24) укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

25) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

26) затверджувати за погодженням із спостережною радою наказами підприємства положення про структурні підрозділи підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи підприємства;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

27) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників (в тому числі медичного директора), головного бухгалтера закладу, керівника юридичної служби (юрисконсульта), керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції закладу в порядку, передбаченому законодавством;

28) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти власника підприємства, видані відповідно до законодавства;

29) невідкладно інформувати спостережну раду про участь підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;

30) відшкодовувати збитки, завдані підприємству його діями або бездіяльністю;

31) виконувати інші завдання та обов’язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами, що встановлюються МОЗ та законодавством.»;

3) пункти 15-17 викласти в такій редакції:

«15. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 року № 859, виходячи з установлених:

посадового окладу в розмірі __________ гривень і фактично відпрацьованого часу;

премії, надбавок, доплат, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням із спостережною радою.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

 1. Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу здійснюються за рішенням спостережної ради разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці, а також за відсутності інших зауважень з боку спостережної ради до роботи керівника.
 2. У разі неналежного виконання умов цього контракту та/або неналежного виконання керівником своїх обов’язків, розмір премій, надбавок і доплат за рішенням спостережної ради зменшується або вони не виплачуються.»;

4) пункт 21 викласти в такій редакції:

«21. Керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці на підприємстві;

3) невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника;

4) шкоду завдану підприємству своїми діями або бездіяльністю.»;

5) доповнити пункт 23 після підпункту 3 новим підпунктом 31 такого змісту:

«31) з дня надходження до органу управління майном рішення обласної державної адміністрації про визнання діяльності Керівника незадовільною, яке було погоджене госпітальною радою;».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті