Головний кошторис країни–2022: основні показники та видатки на охорону здоров’я

10 грудня Президент України підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» № 1928-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 грудня 2021 р. Документ набуде чинності 1 січня 2022 р. У сфері охорони здоров’я передбачено 157,3 млрд грн на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, 4,3 млрд грн — на бюджетну програму «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», 2,6 млрд грн — на проведення вакцинації населення від COVID-19. У даній публікації ми розглянемо ключові статті витрат, передбачені на охорону здоров’я у 2022 р.

Основні показники головного фінансового документа країни

В основу бюджетних розрахунків на 2022 р. покладено показники базового сценарію макроекономічного прогнозу, затверджені постановою КМУ від 31.05.2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022–2024 рр.». У 2022 р. очікується зростання реального ВВП на 3,8%, в той час як споживча інфляція сповільниться до 6,2% (у розрахунку «грудень до грудня попереднього року»). Рівень середньомісячної заробітної плати підвищиться на 4,4% — до 15 258 грн. Факторами зростання заробітної плати мають стати підвищення Урядом соціальних стандартів та зниження рівня безробіття (до 8,5%), що відбуватиметься в умовах пожвавлення економічної активності (табл. 1).

Таблиця 1 Основні прогнозні макропоказники Держбюджету на 2022 р.
Показник Значення
Зростання ВВП, % 3,8
Інфляція (грудень до грудня попереднього року), % 6,2
Рівень безробіття, % 8,5
Середньорічний курс валют, грн/дол. США 28,6
Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, грн (брутто) 15 258

Доходи Держбюджету на 2022 р. визначено в сумі 1323,9 млрд грн (що на 9,7% більше, ніж у 2021 р.). Основну частину доходів сформують податкові надходження — 1169,1 млрд грн. Від офіційних трансфертів (Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ) очікують отримати 1,2 млрд грн.

Рівень прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2022 р. встановлюється у розмірі 2393 грн, з 1 липня — 2508 грн, з 1 грудня — 2589 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2100 грн, з 1 липня — 2201 грн, з 1 грудня — 2272 грн;
  • дітей віком 6–18 років: з 1 січня — 2618 грн, з 1 липня — 2744 грн, з 1 грудня — 2833 грн;
  • працездатних осіб: з 1 січня — 2481 грн, з 1 липня — 2600 грн, з 1 грудня — 2684 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня — 2102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня — 2102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 грн;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1934 грн, з 1 липня — 2027 грн, з 1 грудня — 2093 грн.

Мінімальна заробітна плата в місячному розмірі становитиме: з 1 січня — 6500 грн на місяць, а в погодинному розмірі — 39,26 грн; з 1 жовт­ня — 6700 грн на місяць, а в погодинному розмірі — 40,46 грн.

Обсяги видатків Держбюджету визначено в сумі 1499,4 млрд грн (що на 3,8% більше, ніж на поточний рік). З них 13,6% становлять видатки для Міністерства охорони здоров’я України, а також загальнодержавні видатки та кредитування.

Як повідомляє МОЗ України, у Держбюджеті на 2022 р. передбачено кошти для встановлення базового рівня заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн та 13,5 тис. грн — для середніх медичних працівників, як того вимагає указ Президента України Володимира Зеленського. Такі зар­плати мають отримувати всі медики, які працюють за Програмою медичних гарантій (ПМГ). У бюджеті передбачено збільшення видатків на фінансування ПМГ, закупівлі лікарських засобів та медичного обладнання, розвиток біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій», проведення трансплантацій. Також передбачено кошти на проведення вакцинації населення для профілактики COVID-19 та ін.

Видатки на охорону здоров’я

Передбачені Держбюджетом на 2022 р. видатки для МОЗ України включають фінансування апарату Міністерства (36,7 млрд грн), Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (123,1 млн грн) та Національної служби здоров’я України (НСЗУ) (157,6 млрд грн), а також загальнодержавні видатки та кредитування (у сумі 2,4 млрд грн). Загалом обсяги видатків на охорону здоров’я становлять 196,8 млрд грн (3,7% валового внутрішнього продукту (ВВП). Порівняно з попереднім роком фінансування збільшено на 14,3% (табл. 2).

Таблиця 2 Видатки для Міністерства охорони здоров’я України, передбачені Державним бюджетом України на 2022 р., та порівняння з 2021 р.
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2021 р., млн грн 2022 р., млн грн Темпи зростання/
зниження, %
Міністерство охорони здоров’я України 168 548,0 194 395,9 15,3
Апарат Міністерства охорони здоров’я України 39 349,6 36 679,1 –6,8
Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 92,8 142,5 53,5
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я 178,2 193,5 8,6
Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 2644,7 4339,1 64,1
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти 7063,6 8076,0 14,3
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти 546,5
Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 362,1 170,8 –52,8
Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку 1505,0
Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1736,8 2081,6 19,9
Виготовлення проєктно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення 100,0
Реалізація державного інвестиційного проєкту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» 104,7
Виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи, перекваліфікацією під час формування спроможної мережі госпітальних округів 100,0
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1683,0 3022,4 79,6
у тому числі для Національного інституту раку 300,0
Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями 596,2 729,6 22,4
Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 203,5 313,1 53,9
Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 3280,0
Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 2600,0 2600,0 0,0
Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я 650,0
Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» 100,0 300,0 200,0
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 145,7 153,2 5,1
Лікування громадян України за кордоном 700,0 550,0 –21,4
Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 10 475,3 11 534,4 10,1
Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 57,0 61,3 7,5
Реалізація пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 502,0 939,5 87,2
Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 2450,2 1372,0 –44,0
Реалізація державного інвестиційного проєкту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 1240,0
Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реконструкція приміщень 1-го, 3-го, 4-го поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів державної установи «Інститут серця МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а» 332,2
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 116,2 123,1 5,9
Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 116,2 123,1 5,9
Національна служба здоров’я України 129 082,2 157 593,6 22,1
Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 338,0 295,4 –12,6
Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 128 744,2 157 298,2 22,2
Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 3647,9 2431,2 –33,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 2942,9 2190,4 –25,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіо­нальних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 555,0 240,8 –56,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій 150,0
Усього 172 195,9 196 827,0 14,3

Левова частка цих коштів спрямовуватиметься на реалізацію Програми медичних гарантій медичного обслуговування населення (ПМГ) — 157,3 млрд грн* (що на 28,5 млрд більше порівняно з попереднім роком) (рис. 1) для фінансування первинної медичної допомоги, реімбурсації вартості лікарських засобів., екстреної медичної допомоги за новою організаційною моделлю, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо­спеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги з врахуванням пріоритетних послуг та станів, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Рис. 1
Найбільші статті витрат МОЗ України, передбачені Держбюджетом на 2022 р., та порівняння з 2021 р.
Найбільші статті витрат МОЗ України, передбачені Держбюджетом на 2022 р., та порівняння з 2021 р.

У межах бюджету ПМГ–2022 передбачено понад 26 млрд грн на первинну медичну допомогу; понад 8,3 млрд грн — на лікування онкологічних захворювань; 4,8 млрд грн — на лікування пріоритетних серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів та інсультів; 4,6 млрд грн — на відшкодування вартості інсулінів та лікарських засобів за програмою «Доступні ліки». У 2022 р. програма «Доступні ліки» розширюється препаратами для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень. Порівняно з попереднім роком бюджет програми збільшено на 1,8 млрд грн.

Нові пакети медичних послуг включають «Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціо­нару одного дня». Цю медичну допомогу виділили в окремий пакет, щоб стимулювати розвиток стаціо­нарно-замісних підходів, які дозволять не тримати пацієнта у лікарні без необхідності. Також у 2022 р. визначеним закладам охорони здоров’я буде запропоновано укласти договір за пакетом «Готовність до реагування на надзвичайні ситуації, зокрема інфекційного характеру». Цей новий пакет дозволить забезпечити стабільність роботи інфекційних відділень та закладів. На цей напрям у програмі передбачено 2,5 млрд грн.

Загалом у ПМГ–2022 передбачено 36 пакетів медичних послуг. Наразі триває процес контрактування закладів охорони здоров’я з НСЗУ для надання медичних послуг населенню на 2022 р. Усі заклади, які планують у 2022 р. надавати пацієнтам медичні послуги за ПМГ і отримувати за це оплату, мають подати свої пропозиції до НСЗУ у визначені терміни: заклади спеціалізованої медичної допомоги — до 15 грудня 2021 р., заклади первинної медичної допомоги — до 24 грудня 2021 р.

Одним із найвищих тарифів у ПМГ оплачується неонатальна допомога. У 2022 р. тариф підвищиться зі 113 до 135 тис. грн, а максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам. Тариф за медичну допомогу при пологах зросте на 5 тис. грн — до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам, — до 20 тис. грн.

Значно підвищаться тарифи і на лікування онкологічних захворювань. Так, на 10 тис. грн зросте тариф на хіміотерапевтичне лікування — до 35 тис. грн, а за лікування дітей з онкопатологією НСЗУ сплачуватиме закладам до 131 тис. грн. Тариф за лікування онкогематологічних захворювань зросте з 54 до 74 тис. грн.

Також планується підвищення капітаційної ставки лікарям, які надають первинну медичну допомогу, до 786 грн.

З підвищенням тарифів посилюватимуться й вимоги до медичних закладів для укладання договорів з НСЗУ. Зокрема, вимоги підвищать до лікарень, які надаватимуть пріоритетні послуги. Для цього вводиться новий показник — мінімальна кількість наданих послуг протягом 2021 р. Він запроваджуватиметься для надання медичної допомоги у разі інфаркту та інсульту, а також під час пологів.

Мінімальна кількість наданих послуг, яка дозволяє укласти договір з НСЗУ, — 150 пологів на рік, 100 пролікованих пацієнтів з інсультом, 50 — з інфарктом.

Для комунальних закладів у системі охорони здоров’я, які не надають медичних послуг за ПМГ, зберігається субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в обсязі 2,2 млрд грн, що має забезпечити безперервність надання необхідних медичних послуг населенню України.

На забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (централізовані закупівлі) у 2022 р. передбачено 11,5 млрд грн, що на 10,1% більше порівняно з бюджетом попереднього року. 11.10.2021 р. набула чинності постанова КМУ № 1093, якою ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ) визначено централізованою закупівельною організацією (ЦЗО), яка проводить тендери (торги) та закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів та спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги в інтересах МОЗ згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» за рахунок коштів державного бюджету в ме­жах бюджетних програм, визначених МОЗ України. Також передбачається, що на період до 1 квітня 2022 р. проводиться експериментальний проєкт, відповідно до якого ЦЗО в інтересах суб’єктів господарювання, які уклали договір про медичне обслуговування населення за ПМГ з НСЗУ, проводитиме закупівлі у сфері охорони здоров’я за рамковими угодами. У межах цього проєкту публічні замовники у сфері охорони здоров’я можуть звертатися до ДП «Медичні закупівлі України» для закупівлі медичних товарів у їх інтересах. Додатковим механізмом проведення закупівель залишаються міжнародні організації (Представництво Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Crown Agents). Можливість закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів із залученням спеціалізованих організацій подовжено до 30 квітня 2023 р.

Видатки на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти визначено в сумі 8,1 млрд грн. Фінансування за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» у 2022 р. зменшено до 170,8 млн грн.

На проведення вакцинації населення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, як і нинішнього року, виділено 2,6 млрд грн. Додаткові витрати, як очікується, покриються коштом міжнародних фінансових організацій. Для населення вакцинація для профілактики коронавірусної інфекції залишається безоплатною і гарантується державою.

Фінансування бюджетної програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» збільшилося з 2,6 до 4,3 млрд грн.

Майже у 2 рази порівняно з попереднім роком збільшено видатки на фінансування бюджетної програми «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» — до 3 млрд грн (у тому числі для Національного інституту раку 300 млн грн).

На лікування громадян України за кордоном передбачено 550 млн грн.

Видатки на створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» у 2022 р. збільшено утричі — до 300 млн грн. Кінцева мета проєкту — розробка вітчизняних вакцин з відкритою технологією виробництва.

Також Держбюджетом–2022 передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи, перекваліфікацією під час формування спроможної мережі госпітальних округів. Для цього виділено 100 млн грн.

Фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур

Фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур у 2022 р. збільшено до 2,5 млрд грн (табл. 3).

Таблиця 3 Фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур у 2022 р. порівняно з 2021 р.
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2021 р., млн грн 2022 р., млн грн Темпи зростання/зниження, %
Надання медичних послуг медичними закладами 978,0 1168,6 19,5
Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 34,8 37,3 7,3
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю 245,6 441,3 79,7
Медичне обслуговування й оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 240,7 337,7 40,3
Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 117,8 207,3 76,0
Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків 255,6 276,8 8,3
Усього 1872,5 2469,1 31,9

Як і минулого року, Держбюджетом на 2022 р. також передбачено фінансову допомогу Фонду соціального страхування України для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей через захворювання на COVID-19, спричинене коронавірусом SARS-CoV-2, та його наслідки в сумі 252 млн грн.

Інші органи влади

На фінансування Міністерства соціальної політики України Держбюджетом на 2022 р. виділено 31 808 млрд грн. Видатки на Міністерство оборони України становлять 133,5 млрд грн, Міністерство внутрішніх справ України — 99,8 млрд грн, Міністерство освіти і науки України — 58,6 млрд грн (рис. 2).

Рис. 2
Топ-5 центральних органів виконавчої влади за обсягами видатків Держбюджету на 2022 р.
Топ-5 центральних органів виконавчої влади за обсягами видатків Держбюджету на 2022 р.

Фінансування апарату Верховної Ради України у 2022 р. визначено в сумі 3 млрд грн, Державної судової адміністрації — 19 млрд грн, Верхов­ного суду — 2,3 млрд грн, Конституційного суду — 313,8 млн грн, Вищого антикорупційного суду — 592,9 млн грн.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України виділено 1,3 млрд грн, Секретаріату Кабінету Міністрів України — 1,1 млрд грн.

Видатки на Пенсійний фонд України згідно з Держбюджетом–2022 становлять 200,6 млрд грн.

Суму видатків на Антимонопольний комітет України визначено на рівні 345,6 млн грн. Фінансування Національної академії наук становить 102,4 млн грн, Національної академії медичних наук України — 7,3 млрд грн.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
*Слід звернути увагу, що Прикінцевими положеннями Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» зупиняється дія абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», а саме, що обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5% ВВП України.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті