Наказ МОЗ України від 03.02.2022 р. № 218

04 Березня 2022 10:54 Поділитися

Документ набув чинності

у зв’язку із опублікуванням

в газеті “Офіційний вісник України”

від 04.03.2022 р. № 18

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2022  № 218

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2022 р. за № 234/37570

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до законодавства, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
 2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Чикаленко Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр    В. Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

03 лютого 2022 року № 218

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

 1. У позиції 3 додатка 1 до Положення про систему відомчої сертифікації інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я та їх складових елементів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 1994 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 1994 року за № 116/325, у графі «Системи передачі даних та телекомунікації» слово «телекомунікації» замінити словами «електронні комунікації».
 2. У Правилах виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1819):

1) у тексті Правил слова «інформаційно-телекомунікаційна» у всіх відмінках замінити словами «інформаційно-комунікаційна» у відповідних відмінках;

2) у пункті 3 розділу IV слова «засобами телекомунікаційного зв’язку» замінити словами «технічними засобами електронних комунікацій»;

3) у пункті 4 розділу IV слова «засобами телекомунікаційного зв’язку» замінити словами «технічними засобами електронних комунікацій».

 1. У Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063:

1) у тексті Порядку слова «інформаційно-телекомунікаційна» у всіх відмінках замінити словами «інформаційно-комунікаційна» у відповідних відмінках;

2) в абзаці четвертому пункту 11 слова «телекомунікаційних мереж» замінити словами «електронних комунікаційних мереж».

 1. У тексті Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1819), слова «інформаційно-телекомунікаційній» замінити словами «інформаційно-комунікаційній».
 2. В абзаці другому пункту 3.2 глави 3 Порядку ведення реєстру хворих на цукровий діабет, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 травня 2009 року № 365, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2009 року за № 914/16930, слова «інформаційно-телекомунікаційною системою» замінити словами «інформаційно-комунікаційною системою».
 3. У тексті Порядку ведення реєстру хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2012 року № 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2012 року за № 1864/22176, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 4. У тексті Положення про Реєстр пацієнтів, які хворіють на спадковий дефіцит факторів коагуляції крові, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 вересня 2013 року № 788, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1898/24430, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 5. У Переліку відомостей, що містять службову інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров’я України, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня 2014 року № 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за № 559/25336:

1) в абзаці першому пункту 7 слова «інформаційно-телекомунікаційних» замінити словами «інформаційно-комунікаційних»;

2) у підпункті 12 пункту 7 слова «телекомунікаційної чи інформаційно-телекомунікаційної системи» замінити словами «електронної комунікаційної чи інформаційно-комунікаційної системи».

 1. У тексті Порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 травня 2014 року № 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2014 року за № 799/25576, слова «інформаційно-телекомунікаційна система» замінити словами «інформаційно-комунікаційна система».
 2. У пункті 4 розділу IV Порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 51, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 220/26665, слова «телекомунікаційним засобом» замінити словами «технічним засобом електронних комунікацій».
 3. У пункті 6 розділу III Порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2015 року № 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1400/27845, слова «інформаційно-телекомунікаційній системі» замінити словами «інформаційно-комунікаційній системі».
 4. Позицію 15 додатка до Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2015 року № 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1401/27846, викласти в такій редакції:
15

Підключення до мережі Інтернет шляхом застосування доступних технічних засобів електронних комунікацій, які використовують новітні електронні комунікаційні технології (не менше 10 Мбіт/c, синхронний)

1
 1. У тексті Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2015 року № 890, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 74/28204, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 2. У тексті форми первинної облікової документації № 003-9/о «Усвідомлена згода особи на госпіталізацію до психіатричного закладу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2016 року № 970, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2016 року за № 1325/29455, слова «засоби телекомунікації» замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій».
 3. У тексті форми первинної облікової документації № 003-13/о «Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на госпіталізацію до психіатричного закладу особи віком до 14 років (малолітньої особи)», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2016 року № 970, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2016 року за № 1325/29455, слова «засоби телекомунікації» замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій».
 4. У тексті Додатка 1 до Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2017 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1408/31276, слова «засоби телекомунікації» замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій».
 5. В абзаці третьому пункту 5 розділу І Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2017 року № 1504, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 року за № 426/31878, слова «інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «інформаційно-комунікаційних системах».
 6. У тексті Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800, слова «засоби телекомунікацій» у всіх відмінках замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій» у відповідних відмінках.
 7. У пункті 9 Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 березня 2019 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2019 року за № 423/33394, слова «телекомунікаційні мережі» замінити словами «електронні комунікаційні мережі».
 8. У пункті 6 розділу III Порядку надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2019 року № 1607, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за № 854/33825, слова «засобів телекомунікації» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій».
 9. У тексті Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 586, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 235/34518, слова «засоби телекомунікацій» у всіх відмінках замінити словами «технічні засоби електронних комунікацій» у відповідних відмінках.
 10. У Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519:

1) у пункті 9 слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»;

2) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 12 слова «засобів телекомунікацій» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій».

 1. В абзаці другому пункту 3 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 952/35235, слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 2. В абзаці другому пункту 3 Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 953/35236, слова «Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Законі України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 3. У пункті 5 Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2020 року № 2755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року за № 44/35666, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 4. У пункті 2 розділу V Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, слова «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 5. У тексті Порядку здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 729/36351, слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
 6. В абзаці першому пункту 4 розділу II Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за № 1081/36703, слова «інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «інформаційно-комунікаційних системах».
 7. В абзаці першому пункту 2 Порядку обробки запитів та звернень, які надходять за допомогою засобів телефонного зв’язку до інформаційно-довідкової служби Національної служби здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 серпня 2021 року № 1695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2021 року за № 1355/36977, слова «засобів телекомунікації» замінити словами «технічних засобів електронних комунікацій».
 8. В абзаці другому пункту 6 Порядку ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2021 року № 2243, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2021 року за № 1632/37254, слова «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» замінити словами «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

В.о. генерального директора

Директорату з розвитку цифрових трансформацій

в охороні здоров’я  Н. Чикаленко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті