Постанова КМУ від 01.07.2022 р. № 741

06 Липня 2022 3:32 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 01.07.2022 р. № 741

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення зміни, що додаються.
  2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій/військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі):

подати Національній службі здоров’я протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою перелік закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають заборгованість з оплати праці станом на наступний місяць після звітного періоду з урахуванням результатів аналізу даних бухгалтерського обліку закладів охорони здоров’я та відповідного обґрунтування, підготовленого надавачем медичних послуг, більше 50 000 гривень;

здійснювати контроль за нарахуванням заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 7, ст. 365), за ефективним використанням надходжень такими закладами охорони здоров’я та надавати щомісяця до 25 числа Національній службі здоров’я інформацію про заклади охорони здоров’я комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають заборгованість з оплати праці станом на наступний місяць після звітного періоду з урахуванням результатів аналізу даних бухгалтерського обліку закладів охорони здоров’я та відповідного обґрунтування, підготовленого надавачем медичних послуг, більше 50 000 гривень.

  1. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2022 р., крім підпункту 6 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 червня 2022 р., та підпунктів 7–9 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 травня 2022 року.

Прем’єр-міністр Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 липня 2022 р. № 741

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення

  1. Абзац тринадцятий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59; 2022 р., № 26, ст. 1412, № 29, ст. 1563, № 40, ст. 2161) замінити абзацами такого змісту:

«для надавачів медичних послуг, які розташовані в межах територій територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, особливості розрахунку фактичної вартості медичних послуг за всіма пакетами медичних послуг, передбаченими програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на місяць визначаються відповідно до зазначеної програми, умови договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоров’я та подання звітів про медичні послуги застосовуються з урахуванням положень порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг, у тому числі у місяці, що настає після місяця виключення відповідних територіальних громад, на території яких розташовані такі надавачі медичних послуг, із зазначеного переліку;

для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, положення пункту 44 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої цією постановою, не застосовуються;».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим.

  1. Підпункт 1 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1086 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 208; 2022 р., № 26, ст. 1412) викласти в такій редакції:

«1) вимоги Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого цією постановою (далі — Порядок), стосовно звітів надавачів медичних послуг про надані медичні послуги застосовуються з урахуванням умов оплати медичних послуг, визначених порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженим Кабінетом Міністрів України;».

  1. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 9, ст. 478, № 25, ст. 1283, № 26, ст. 1412, № 29, ст. 1563, № 40, ст. 2161):

1) у пункті 7:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главах 4–10, 17–23, 25–33 (крім пакета медичних послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги») розділу II цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з таких значень:»;

абзац дев’ятий виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главі 3 розділу II цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з таких значень:»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 24 розділу II цього Порядку, на місяць розраховується за такою формулою:

z = s/ (n-1)

абзаци двадцятий і двадцять перший викласти в такій редакції:

«Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу II цього Порядку, на місяць розраховується на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг, станом на 1 липня 2022 року.

Особливості розрахунку фактичної вартості медичних послуг для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, застосовуються у тому числі для розрахунку фактичної вартості послуг у місяці, що настає за місяцем виключення відповідних територіальних громад, на території яких розташовані такі надавачі медичних послуг, із зазначеного переліку.»;

2) пункт 31 викласти в такій редакції:

«31. Тариф на медичні послуги, які включені до зазначених у пункті 30 пакетів медичних послуг, що передбачені специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 7506 гривень.

Глобальна ставка на місяць встановлюється (крім медичних послуг, віднесених до пакета медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2») як більше значення з таких значень:

фактична вартість відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р., яка визначається як сума добутків фактичної кількості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р. за кожною діагностично-спорідненою групою, крім тих, оплата за які здійснюватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведено в додатку 1, та коефіцієнтів за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, та гірського коефіцієнта, якщо такі умови застосовуються до надавача;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n — кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Глобальна ставка на місяць для медичних послуг, віднесених до пакета медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», встановлюється як добуток середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. (за пакетом медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», — за період з 1 квітня до 30 листопада 2021 р.), крім тих, оплата за які здійснюватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведені в додатку 1.»;

3) абзац перший пункту 35 після слів «як сума» доповнити словом «відповідної»;

4) пункт 67 доповнити реченням такого змісту: «Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.»;

5) перше речення абзацу першого пункту 112 після слів і цифр «добуток 1/12 капітаційної ставки» доповнити словами «із заокругленням до двох знаків після коми»;

6) пункти 1321–1324 викласти в такій редакції:

«1321. НСЗУ укладає договори за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги» для забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають укладені договори:

у період з 1 березня 2022 р. до 31 травня 2022 р. включно — в яких різниця між нарахованою заробітною платою за відповідний місяць та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку становить більш як 50 000 гривень;

у період з 1 червня 2022 р. до 1 листопада 2022 р. включно — в яких виникла прострочена заборгованість із виплати заробітної плати, сума якої становить більш як 50 000 гривень, і які включені до відповідного переліку, наданого Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій / військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі).

1322. Тариф на забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги встановлюється у вигляді глобальної ставки на місяць та розраховується як сума заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, відповідно до пропозиції, але не більше суми фактичної заборгованості з оплати праці, зазначеної в щомісячній інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), станом на перше число місяця укладення договору.

1323. Запланована вартість за договорами в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, встановлюється як сума добутків тарифу, кількості місяців до кінця дії договору та коригувального коефіцієнта за відповідний період, який становить:

2 — за період з 1 до 31 березня 2022 р.;

1 — за період з 1 до 30 квітня 2022 р.;

0,8 — за період з 1 до 31 травня 2022 р.;

1 — за період з 1 червня до 31 грудня 2022 року.

1324. Фактична вартість за договорами в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, в період з 1 червня до 31 липня 2022 р. розраховується як добуток тарифу та коефіцієнта динаміки, який розраховується як співвідношення суми заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, згідно із щомісячною інформацію про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), та тарифу.

За відсутності інформації або під час неподання такої інформації до тарифу застосовується 0.

Фактична вартість за договорами в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, в період з 1 серпня по 31 грудня 2022 р. встановлюється на рівні меншого значення з таких значень:

сума заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, згідно із щомісячною інформацію про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250);

різниця нормованого значення фонду оплати праці та сплаченої частини суми фонду оплати праці.

Нормоване значення фонду оплати праці розраховується як сума добутків фактичної штатної чисельності працівників відповідної категорії та розміру оплати праці, який становить:

для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності, — 20 тис. гривень;

для молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства — 13,5 тис. гривень;

для керівників закладу охорони здоров’я та керівників структурних підрозділів — визначається як розмір фонду оплати праці лікарів та середнього медичного персоналу, поділений на кількість лікарів та середнього медичного персоналу, яким нараховано заробітну плату, та коефіцієнта 1,6;

для інших працівників на рівні мінімальної заробітної плати, визначеної відповідно до законодавства.

Сплачена частина суми фонду оплати праці визначається як різниця суми фонду оплати праці за місяць згідно із щомісячною інформацією про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), та суми заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, згідно із зазначеною щомісячною інформацією про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою за відповідний період.

У разі перевищення сплаченої частини суми фонду оплати праці над нормованим значенням фонду оплати праці сума таких різниць приймає значення 0.

За відсутності інформації або під час неподання такої інформації до фактичної вартості застосовується 0.

Фактична вартість заокруглюється до двох знаків після коми.»;

7) пункт 1391 після слів «стажування лікарів інтернів» доповнити словами «, визначеного МОЗ,»;

8) пункт 1393 після слів «державного бюджету» доповнити словами
«, зазначеної у пропозиції надавача медичних послуг»;

9) пункт 1394 викласти в такій редакції:

«1394. Фактична вартість за травень 2022 р. за договором розраховується як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, але не більше кількості, яка зазначена в переліку таких лікарів-інтернів, наданому до НСЗУ МОЗ за кожним надавачем медичних послуг, станом на 1 червня 2022 року.

Фактична вартість за інші місяці за договором розраховується як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, але не більше кількості, яка зазначена в переліку таких лікарів-інтернів, наданому до НСЗУ МОЗ за кожним надавачем медичних послуг, станом на перший день місяця.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті