Самоврядування у сфері охорони здоров’я: що пропонує черговий проєкт?

Міністерство охорони здоров’я України 10 березня оприлюднило для громадського обговорення проєкт закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні» (далі — проєкт закону). Зауважимо, що 08.09.2022 р. відомство також оприлюднювало для обговорення проєкт цього закону.

Насамперед слід звернути увагу на те, що цей проєкт закону включено до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 р., затвердженого розпорядженням КМУ від 14.03.2023 р. № 221-р. Відповідно, документ має бути затверджено Урядом та направлено на реєстрацію до Верховної Ради України.

Стосовно проєкту закону, у супровідній документації зазначається, що метою розробки проєкту закону є адаптація законодавства України до нормативно-правових актів Європейського Союзу, імплементація моделі медичного та фармацевтичного само­врядування, створення умов для ефективного функціонування самоврядних організацій, збільшення відкритості і публічності системи управління у сфері охорони здоров’я.

Отже, в оприлюдненому 10 березня проєкті містяться певні зміни, які, зокрема, стосуються поняттєвого апарату документа, а саме:

 • термін «свідоцтво про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я» викладено в новій редакції,
 • «Реєстри представників медичних та фармацевтичних професій» замінено на «Реєстр людських ресурсів охорони здоров’я» та, відповідно, змінено визначення поняття.

Щодо правового регулювання професійного самоврядування медичних та фармацевтичних професій, то відповідно до проєкту на їх безпосередню діяльність не поширюватимуться норми законів України, що регулюють функціонування:

 • громадських об’єднань,
 • організацій роботодавців,
 • професійних спілок,
 • органів самоорганізації населення,
 • благодійних організацій.

У цій редакції проєкту також передбачається, що організації професійного самоврядування медичних та фармацевтичних професій матимуть право виступати з пропозиціями щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (попередня редакція документа містила норму лише щодо ініціювання внесення тих чи інших змін).

Незмінною залишилася форма організації самоврядування, а саме утворення палат. Згідно з текстом проєкту всього їх передбачено 5:

1) Палата лікарів сімейної медицини;

2) Палата лікарів-спеціалістів;

3) Палата стоматологів;

4) Палата сестер медичних/братів медичних;

5) Палата фармацевтів.

СТАТУТ ПАЛАТИ

Статут відповідної палати, зміни і доповнення до нього затверджуватимуться Загальними зборами представників медичних та фармацевтичних професій (далі — Загальні збори). У статуті Палати вказуватимуться, зокрема, наступні дані:

 • найменування, структура та склад;
 • порядок припинення повноважень складу органів управління;
 • правила сплати представником медичних та фармацевтичних професій професійного збору;
 • порядок прийняття рішення про скликання Установчих зборів представників медичних та фармацевтичних професій, регламент їх роботи та формування порядку денного тощо.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проєктом закону передбачається, що особи набуватимуть права на здійснення медичної та фармацевтичної діяльності за умови включення до Реєстру людських ресурсів охорони здоров’я (далі — Реєстр) та наявності чинного свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я.

Свідоцтво про право на здійснення відповідної професійної діяльності формуватиметься автоматично на підставі рішення відповідної палати, внесеного нею до Реєстру. Послуга з формування у Реєстрі свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я буде безоплатною.

Варто звернути увагу й на те, що в цьому проєкті не закріплено норму, яка регламентувала б надання права особам, які здобули вищу медичну освіту в закладах іноземних країн, допуску до медичної діяльності в наукових та навчальних цілях, строком до 3 міс з отриманням тимчасового свідоцтва на здійснення відповідної діяльності.

Разом з тим залишилася норма, яка надаватиме право особам, які здобули вищу медичну або фармацевтичну освіту в закладах вищої освіти іноземних країн та пройдуть процедуру нострифікації диплома, на допуск до медичної або фармацевтичної діяльності в порядку, який визначатиметься відповідною організацією самоврядування представників медичних та фармацевтичних професій в Україні.

РЕЄСТР ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відповідний Реєстр вестиметься з метою збирання, зберігання, обліку й надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад, кваліфікацію представників медичних та фармацевтичних професій, які здобудуть відповідну освіту, а також які отримають право на здійснення медичної та фармацевтичної діяльності.

Володільцем відомостей Реєстру визначено МОЗ, а порядок ведення та функціонування Реєстру затверджуватиметься КМУ.

До Реєстру вноситимуться, зокрема, такі дані про представника медичних та фармацевтичних професій:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження;
 • відомості та реквізити документів, що підтверджують освіту та кваліфікацію;
 • інформація про тимчасове зупинення (або припинення) дії свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я;
 • інформація про оголошення попередження Етичною комісією Палати, яка є публічною протягом року з дня притягнення до професійної дисциплінарної відповідальності;
 • інформація про підвищення кваліфікації та перепідготовку тощо.

ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНИ ПАЛАТ

Серед оновлених функцій палат передбачено прийняття рішення щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я представникам медичних та фармацевтичних професій. У проєкті, оприлюдненому 08.09.2022 р. передбачалося, що палати безпосередньо видаватимуть такі свідоцтва.

Що стосується органів палат, то, як і в минулому проєкті закону, встановлюється, що у їх складі утворюватимуться та діятимуть:

 • Загальні збори представників медичних та фармацевтичних професій;
 • Вища Рада Палати;
 • Вища наукова рада Палати;
 • Етична комісія Палати;
 • Ревізійна комісія Палати;
 • інші органи, утворені на підставі статутів кожної Палати чи інших актів Палати. Водночас передбачається утворення спеціалізованих комітетів у їх складі.

Окрім того, проєктом акта до виняткових компетенцій Загальних зборів віднесено право затверджувати положення про Етично-кваліфікаційну комісію та про Вищу наукову раду палати. Проєктом також передбачено певні зміни до порядку обрання голови Вищої Ради Палати (далі — Голова). Як і в попередній редакції, голова обиратиметься на посаду строком на 3 роки. Разом з тим, одна особа не може бути обраною головою більш як на два строки. Повноваження голови подовжуватимуться до обрання нового, але не більше ніж на 3 міс після закінчення строку, на який його було обрано. У разі неможливості виконання обов’язків головою або за його власним бажанням Вища Рада Палати проводитиме дострокові перевибори голови протягом 60 календарних днів.

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Документом визначається, що до початку вступу цього закону в дію або до початку підготовки Загальних зборів МОЗ України має забезпечити створення Реєстру. До участі в роботі Загальних зборів допускатимуться тільки ті представники медичних та фармацевтичних професій, відомості про яких внесено до Реєстру.

Загальні збори Палати стоматологів та Палати фармацевтів мають відбутися не пізніше ніж через 9 міс з дня початку роботи відповідної частини Реєстру. Окрім того, Уряд протягом 6 міс з дня офіційного опублікування цього закону повинен буде, серед іншого, прийняти Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я.

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням медичних кадрів, освіти і науки МОЗ протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електрон­ному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; e-mail: [email protected]; тел.: (044) 253-24-44.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Володимир Павлович Грищук 29.03.2023 12:44
ПРОПОНУЮ: Аптечні пункти, кіоски, сплачують податки до місцевих органів самоврядування.( Я не читав повністю законопроєкт.) Пропоную: Дитяче безоплатне зуболікування віднести до школи, та податки до місцевих органів самоврядування.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті