Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу»

26 Квітня 2023 2:42 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу» розроблений з метою розширення доступності лікарських засобів і медичних виробів для пацієнтів, зниження витрат на їх закупівлю для закладів охорони здоров’я та структурних підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та  Київської міської військових (державних) адміністрацій.

Проєкт акта оприлюднено шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (https://moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта просимо надсилати на адресу МОЗ у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Департамент медичних послуг e-mail: y.v.honchar@moz.gov.ua).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу»

 1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу» (далі — проєкт постанови) розроблений з метою розширення доступності лікарських засобів і медичних виробів для пацієнтів, зниження витрат на їх закупівлю для закладів охорони здоров’я та структурних підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської військових (державних) адміністрацій (далі — медичні замовники).

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт постанови розроблений на виконання заходу 2.7.1.1.5 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220, яки передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого місцеві замовники у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) проводять закупівлі визначеного переліку лікарських засобів та медичних виробів з використанням електронного каталогу.

Наразі в медичній частині електронного каталогу створена 361 закупівельна категорія, близько 4,5 тисяч профілів товарів та включено більше 7,5 тисяч товарів. Також існує технічна можливість визначення граничної вартості товарів, що дозволить не допускати закупівлю лікарських засобів дорожче, ніж передбачено законодавством про референтне ціноутворення. Прикладом доцільності використання інструменту електронного каталогу через запиту цінових пропозицій є закупівлі лікарських засобів протягом січнялютого 2023 року, під час якої конкуренція при проведені закупівель складала — 4,58 учасники у порівнянні з 2,19 учасниками при використанні інструменту відкритих торгів та 1,44 учасниками при використанні інструменту спрощених закупівель.

За оперативною інформацією Міністерства охорони здоров’я України у 2022 році медичними замовниками було закуплено лікарських засобів на суму 6 183 488,2 тис. грн, з яких за Національним переліком основних лікарських засобів — 4 030 095,7 тис. грн. Таким чином очікується, що протягом червня — грудня 2023 року сума закупівель лікарських засобів через інструмент електронного каталогу складе близько 2 млрд грн, а очікувана економія може сягнути 400 млн грн. Очікується, що економія за результатами проведених закупівель складатиме від 20% у порівнянні з цінами відкритих торгів, що буде досягнуто за рахунок участь нових постачальників, а також забезпечення їх недискримінації потенційними замовниками.

Додатково до цього, медичні замовники витрать менше часу та зусиль на проведення закупівель, ніж використовуючи інструмент відкритих торгів. Запропонований проєктом постанови перелік лікарських засобів сформований на підставі аналізу позицій, які найбільше закуповувались медичними замовниками у 2022 році за Національним переліком основних лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333, враховуючи особливості використання окремих лікарських засобів та їх взаємозамінність.

Перелік медичних виробів сформований на підставі аналізу закупівель в медичній частині електронного каталогу проведеного державним підприємством «Медичні закупівлі». Закупівлі через інструмент електронних каталогів дозволяє проводити швидкі, зручні, безпечні та економічно ефективні закупівлі, що досягається через високий рівень конкуренцію учасників, а також та швидкість проведення закупівель.

Таким чином, з метою розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, медичних виробів та зменшення їх ціни при закупівлях медичними замовниками пропонується реалізувати механізм обов’язкових закупівель лікарських засобів шляхом використання електронного каталогу за визначеним переліком товарів.

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується затвердити Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської військових/державних адміністрацій шляхом використання електронного каталогу, а також доповнити Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178.

 1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки»;

Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для  замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178;

Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (захід 2.7.1.1.5);

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткового фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови не потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт постанови не стосується прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України та Антимонопольним комітетом України.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України. Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Проєкт постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (Acquis ЄС).

Проєкт постанови не створює підстави для дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась. Громадська гендерно-правова експертиза не проводилась.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Громадяни України, які отримують лікарські засоби матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови забезпечить своєчасний доступ до необхідних лікарських засобів
Виробники лікарських засобів матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови забезпечить можливість отримати прибуток від продажу лікарських засобів

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

25.04.2023 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської військових/державних адміністрацій шляхом використання електронного каталогу, що додається.
 2. Внести зміну до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176, № 91, ст. 5653, № 91, ст. 5566, № 95, ст. 5904; 2023, № 1, ст. 18, № 4, ст. 310, № 5, ст. 411, № 25, ст. 1407), доповнивши пунктом 111 такого змісту:

«111 . У разі якщо замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, включених до Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, то така закупівля здійснюється шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених особливостями.

У разі коли закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або профіль товару містить тільки одну пропозицію постачальника, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або шляхом запиту ціни пропозиції постачальника в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2407), з урахуванням цих особливостей».

 1. Установити, що закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, що розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу

  І. Лікарські засоби
Коди АТХ Міжнародна непатентована назва
1. Противиразкові лікарські засоби
A02BC01 Омепразол (Omeprazole)
A03AD02 Дротаверин (Drotaverine)
2. Протиблювотні лікарські засоби
A03FA01 Метоклопрамід (Metoclopramide)
A04AA01 Ондансетрон (Ondansetron )
3. Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію
B01AA03 Варфарин (Warfarin)
B01AB01 Гепарин натрій (Heparin)
B01AB04 Далтепарин (Dalteparin)
B01AB05 Еноксапарин (Enoxaparin)
B01AB06 Надропарин (Nadroparin)
B01AF02 Апіксабан (Apixaban)
B01AE07 Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)
B01AX05 Фондапаринукс (Fondaparinux)
B02BA01 Фітоменадіон (Phytomenadione)
B02AA02 Транексамова кислота (Tranexamic acid)
V03AB14 Протамін (Protamine)
4. Антиагрегантні лікарські засоби
B01AC04 Клопідогрель(Clopidogrel)
B01AC06 Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)
5. Тромболітичні лікарські засоби
B01AD01 Стрептокіназа (Streptokinase)
B01AD02 Альтеплаза (Alteplase)
6. Фактори коагуляції крові
B02BD02 Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)
B02BD04 Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)
  B02BD06 Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)
7. Антианемічні лікарські засоби
B03BA01 Ціанокобаламін(Cyanocobalamin)
B03BB01 Фолієва кислота(Folic acid)
B03XA01 Епоетин альфа (Erythropoietin)
B03XA03 Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin)
B03XA02 Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)
8. Плазмозамінники
B05AA05 Декстран (Dextran)
B05AA07 Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)
9. Лікарські засоби для парентерального застосування
B05BB01 Електроліти (Electrolytes)
B05CX01 Глюкоза (Glucose)
B05XA01 Калію хлорид (Potassium chloride)
B05XA03 Натрію хлорид (Sodium chloride)
B05XA02 Натрію гідрокарбонат (Sodium bicarbonate)
10. Сечогінні лікарські засоби
B05BC01 Маніт (Mannitol)
B05XA05 Магнію сульфат (Magnesium sulfate)
C03AA03 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
C03CA01 Фуросемід (Furosemide)
C03DA01 Спіронолактон (Spironolactone)
11. Лікарські засоби для лікування захворювань серця
C01AA05 Дигоксин (Digoxin)
C01BD01 Аміодарон (Amiodarone)
C01BB01 Лідокаїн(Lidocaine)
C01CA03 Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)
C01CA04 Допамін (Dopamine)
C01CA06 Фенілефрин (Phenylephrine)
C01CA24 Епінефрин/Адреналін (Epinephrine)
C01DA02 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
C01DA08 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
12. Антисептики
D08AC02 Хлоргексидин (Chlorhexidine)
D08AG02 Повідон-йод (Povidone-iodine)
13. Кортикостероїди для системного застосування
H02AA02 Флудрокортизон (Fludrocortisone)
H02AB09 Гідрокортизон (Hydrocortisone)
H02AB02 Дексаметазон (Dexamethasone)
H02AB04 Метилпреднізолон (Methylprednisolone)
H02AB06 Преднізолон (Prednisolone)
14. Антибактеріальні лікарські засоби
J01AA02 Доксициклін (Doxycycline)
J01BA01 Хлорамфенікол (Chloramphenicol)
J01CA01 Ампіцилін (Ampicillin)
J01CA04 Амоксицилін (Amoxicillin)
J01CE01 Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)
J01CR02 Амоксицилін та клавуланова кислота (Amoxicillin and beta- lactamase inhibitor)
J01CR05 Піперацилін та тазобактам (Piperacillin and beta-lactamase inhibitor)
J01DB01 Цефалексин (Cefalexin)
J01DB04 Цефазолін (Cefazolin)
J01DD01 Цефотаксим (Cefotaxime)
J01DD02 Цефтазидим (Ceftazidime)
J01DD04 Цефтріаксон (Ceftriaxone)
J01DD08 Цефіксим (Cefixime)
J01DD52 Цефтазидим та авібактам (Ceftazidime and beta-lactamase inhibitor)
J01DE01 Цефепім (Cefepime)
J01DH02 Меропенем (Meropenem)
J01DH51 Іміпенем та циластатин (Imipenem and cilastatin)
J01EE01 Сульфаметоксазол та триметоприм (Sulfamethoxazole and trimethoprim)
J01FA01 Еритроміцин (Erythromycin)
J01FA09 Кларитроміцин (Clarithromycin)
J01FA10 Азитроміцин (Azithromycin)
J01FF01 Кліндаміцин (Clindamycin)
J01GA01 Стрептоміцин (Streptomycin)
J01GB03 Гентаміцин (Gentamicin)
J01GB06 Амікацин (Amikacin)
J01MA02 Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)
J01MA12 Левофлоксацин (Levofloxacin)
J01MA14 Моксифлоксацин (Moxifloxacin)
J01XA01 Ванкоміцин (Vancomycin)
J01XB01 Колістин (Colistin)
J01XD01 Метронідазол (Metronidazole)
J01XE01 Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)
J01XX01 Фосфоміцин (Fosfomycin)
J01XX08 Лінезолід (Linezolid)
J01XX09 Даптоміцин (Daptomycin)
16. Протигрибкові лікарські засоби
J02AA01 Амфотерицин B (Amphotericin B)
J02AC01 Флуконазол (Fluconazole)
J02AC02 Ітраконазол (Itraconazole)
J02AC03 Вориконазол (Voriconazole)
17. Анальгетики та протизапальні лікарські засоби
M01AB05 Диклофенак (Diclofenac)
M01AE01 Ібупрофен (Ibuprofen)
N01AH01 Фентаніл (Fentanyl)
N02AA05 Оксикодон (Oxycodone)
N02AB03 Фентаніл (Fentanyl)
N02BA01 Кислота ацетилсаліцилов (Acetylsalicylic acid)
N02BB02 Метамізол натрію (Metamizole sodium)
N02BE01 Парацетамол (Paracetamol)
18. Міорелаксанти та інгібітори холіноестерази
M03AB01 Суксаметоній (Suxamethonium)
M03AC04 Атракуріум (Atracurium)
M03AX01 Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)
N07AA01 Неостигмін (Neostigmine)
N07AA02 Піридостигмін (Pyridostigmine)
19. Лікарські засоби для загальної анестезії
N01AB06 Ізофлуран (Isoflurane)
N01AB08 Севофлуран (Sevoflurane)
N01AF03 Тіопентал (Thiopental)
N01AX03 Кетамін (Ketamine)
N01AX10 Пропофол (Propofol)
20. Місцеві анестетики
N01BB01 Бупівакаїн (Bupivacaine)
N01BB02 Лідокаїн (Lidocaine)
21. Лікарські засоби, що застосовуються при психічних та неврологічних захворюваннях
N03AG01 Солі вальпроєвої кислоти (Valproic acid)
N05AA01 Хлорпромазин (Chlorpromazine)
N05AB02 Флуфеназин (Fluphenazine)
N05AD01 Галоперидол (Haloperidol)
N05AH02 Клозапін (Clozapine)
N05AX08 Рисперидон (Risperidone)
22. Передопераційні та седативні лікарські засоби
N05BA01 Діазепам (Diazepam)
N05CD08 Мідазолам (Midazolam)
A03BA01 Атропін (Atropine )
N02AA01 Морфін (Morphine)
23. Лікарські засоби, що впливають на нервову систему
N06BC01 Кофеїну цитрат (Caffeine)
24. Рентгеноконтрастні лікарські засоби
V08AA01 Амідотрізоат (Diatrizoic acid)
V08AB02 Йогексол (Iohexol)
V08AB04 Йопамідол (Iopamidol)
V08BA02 Барію сульфат (Barium sulfate without suspending agents)
ІІ. Медичні вироби
Назва медичного виробу
1. Катетери
Катетери аспіраційні
Катетери внутрішньовенні
Катетери ентеральні
Катетери Нелатона
Катетери Фолея
2. Витратні матеріали для проведення ін’єкцій та інфузій
Шприци ін’єкційні
Системи для переливання інфузійних розчинів
Системи для переливання крові
Вата медична
Пластирі медичні
Скарифікатори
Голки для спінальної анестезії
3. Бинти
Бинти гіпсові
Бинти марлеві
5. Хірургічні нитки
Нитки хірургічні нестерильні без голки
Нитки хірургічні стерильні без голки
Нитки хірургічні стерильні з голкою
5. Медичні контейнери
Контейнери для калу
Контейнери для сечі
6. Засоби індивідуального захисту
Рукавички медичні
Маски медичні
Шапочки медичні
Халат медичний
Марля медична
Бахіли
Респіратори
7. Лабораторні витратні матеріали
Наконечники
Пробірки
Тести для неонатального скринінгу
8. Інше
Калоприймачі
Сечоприймачі
Набори гінекологічні
Трубка ендотрахеальна
Бактерицидні опромінювачі
Спеціалізований санітарний транспорт

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської військових/державних адміністрацій шляхом використання електронного каталогу»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178
Пункт відсутній.

У разі якщо замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, включених до Переліку лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних/військових адміністрацій шляхом використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, то така закупівля здійснюється шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених особливостями.

У разі коли закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або профіль товару містить тільки одну пропозицію постачальника, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або шляхом запиту ціни пропозиції постачальника в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 2407), з урахуванням цих особливостей».

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті