Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»

14 Серпня 2023 4:52 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров᾿я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень» (далі — проєкт наказу) розроблено з метою забезпечення доступності медичної допомоги населенню у частинні проведення заходів вакцинопрофілактики та підвищення відсотку охоплення профілактичними щепленнями.

Проєкт наказу з додатками оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом громадського здоров’я МОЗ України протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 (o.v.zaika@moz.gov.ua).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»

 1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров᾿я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень» (далі — проєкт наказу) розроблено з метою забезпечення доступності медичної допомоги населенню у частинні проведення заходів вакцинопрофілактики та підвищення відсотку охоплення профілактичними щепленнями.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, подальшого розвитку системи громадського здоров’я, реалізації забезпечення державної політики національної безпеки країни, проєкт спрямований на посилення системи управління в сфері імунопрофілактики населення України задля створення сприятливих умов розвитку системи охорони здоров’я. Імунопрофілактику визнано найбільш дієвим та економічно ефективним засобом боротьби з інфекційними хворобами у світі, що дозволяє щорічно рятувати мільйони людських життів, інструментом протидії виникненню спалахів та епідемій.

Разом з тим, незважаючи на значний прогрес, охоплення вакцинацією останніми роками зупинилося на одному рівні, а в 2021 році навіть знизилося. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19) та пов’язані з нею обмеження протягом останніх двох років створюють величезне навантаження на систему охорони здоров’я та перекидання всіх доступних ресурсів, включаючи людські та фінансові, на реагування на COVID-19, зокрема на систему епіднагляду, лікування та вакцинацію.

Через повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України, постраждала значна частина інфраструктури системи охорони здоров’я, яка забезпечувала проведення заходів вакцинопрофілактики населення.

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу пропонується внести зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551).

 1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно — правові акти: Конституція України; закони України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Указ Президента України від 30 липня 2021 року №369 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою»; Стратегія людського розвитку, затверджена Указом Президента України від 02 червня 2021 року № 225.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проєкту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з державних та місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови. Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. Проєкт наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, спільними представницькими органами сторони роботодавців і репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні. Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Оцінка відповідності

Проєкт наказу не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не створюють підстав для дискримінації. Антикорупційна, громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводились.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проєкту акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини. Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на громадське здоров’я, покращення стану здоров’я населення або його окремих груп. Прийняття проєкту наказу сприятиме посиленню сфери охорони здоров’я у частині забезпечення заходів вакцинопрофілактики.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив на інтереси заінтересованих сторін Пояснення очікуваного впливу
Громадяни України Позитивний Прийняття проєкту сприятиме покращенню доступності медичної допомоги у частині вакцинопрофілактики
Заклади охорони здоров’я Позитивний Прийняття проєкту дозволить посилити сферу охорони здоров’я у частині виконання заходів з вакцинопрофілактики.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

14.08.2023 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень

З метою організації виконання статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», та забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), що додаються.
 2. Департаменту громадського здоров’я (Олексію Даниленку) забезпечити:

1) подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Віктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898

 1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Профілактичні щеплення здійснюються в пунктах щеплень, які можуть бути постійними або тимчасовими. Пункти щеплення розміщуються також в місцях провадження діяльності суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (для проведення профілактичних щеплень) (далі — аптечні заклади, в яких проводяться профілактичні щеплення).».

 1. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«У пунктах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні лише ті медичні (лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), та фармацевтичні працівники (фармацевт, фармацевт клінічний), які пройшли спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання домедичної допомоги при невідкладних станах. Медичний, фармацевтичний працівник, який не пройшов спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації, не допускається до проведення щеплень.».

 1. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», фармацевт, фармацевт клінічний:».

 1. Абзац перший пункту 8 після слова «медичними» доповнити словами «або фармацевтичними».
 2. Пункт 9 після слова «медичного» доповнити словами «або фармацевтичного».
 3. Абзац третій пункту 11 після слова «медичних» доповнити словами «або фармацевтичних».
 4. Пункт 13 після слова «медичного» доповнити словами «або фармацевтичного».
 5. Пункт 17 після слова «медичним» доповнити словами «або фармацевтичним».
 6. Пункт 18 після слова «медичним» доповнити словами «або фармацевтичним».

Директор Департаменту громадського здоров’яОлексій Даниленко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта

Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898

3. Профілактичні щеплення здійснюються в пунктах щеплень, які можуть бути постійними або тимчасовими. 3. Профілактичні щеплення здійснюються в пунктах щеплень, які можуть бути постійними або тимчасовими. Постійні пункти щеплення розміщуються також в місцях провадження діяльності суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (для проведення профілактичних щеплень) (далі — аптечні заклади, в яких проводяться профілактичні щеплення).
4. У пунктах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні лише ті медичні працівники (лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень.

 

 

Медичний персонал, який не пройшов спеціальну підготовку, не допускається до проведення щеплень.

4. У пунктах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні лише ті медичні (лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), та фармацевтичні працівники (фармацевт, фармацевт клінічний), які пройшли спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання домедичної допомоги при невідкладних станах. Медичний і фармацевтичний працівник, який не пройшов спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації, не допускається до проведення щеплень.
7. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: 7. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», фармацевт, фармацевт клінічний.
8. Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим та проводиться медичними працівниками, визначеними у пункті 4 цього Положення після заповнення форми, наведеної у Додатку до цього Положення. 8. Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим та проводиться медичними або фармацевтичними працівниками, визначеними у пункті 4 цього Положення після заповнення форми, наведеної у Додатку до цього Положення.
9. У медичній документації здійснюється відповідний запис медичного працівника, визначеного у пункті 4 цього Положення, про дозвіл на проведення щеплення та вкладається форма № 063- 2/о. 9. У медичній документації здійснюється відповідний запис медичного або фармацевтичного працівника, визначеного у пункті 4 цього Положення, про дозвіл на проведення щеплення та вкладається форма № 063-2/о.
11. … Під час проведення дезінфекції та утилізації використаних шприців з метою уникнення ризику інфікування медичних працівників унаслідок отримання мікротравм забороняються маніпуляції щодо розбирання колючих частин ін’єкційного обладнання. 11. … Під час проведення дезінфекції та утилізації використаних шприців з метою уникнення ризику інфікування медичних або фармацевтичних працівників унаслідок отримання мікротравм забороняються маніпуляції щодо розбирання колючих частин ін’єкційного обладнання.
13. Після проведення профілактичного щеплення повинно бути забезпечене медичне спостереження (нагляд за особою протягом певного часу після введення вакцини/анатоксину) протягом терміну, визначеного інструкцією про застосування відповідної(го) вакцини/анатоксину. Якщо в інструкції про застосування вакцини/анатоксину не вказано термін спостереження, особа, якій було проведено щеплення, повинна перебувати під наглядом медичного працівника не менше 30 хвилин після вакцинації. 13. Після проведення профілактичного щеплення повинно бути забезпечене медичне спостереження (нагляд за особою протягом певного часу після введення вакцини/анатоксину) протягом терміну, визначеного інструкцією про застосування відповідної(го) вакцини/анатоксину. Якщо в інструкції про застосування вакцини/анатоксину не вказано термін спостереження, особа, якій було проведено щеплення, повинна перебувати під наглядом медичного або фармацевтичного працівника не менше 30 хвилин після вакцинації.
17. Факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним працівником надані роз’яснення про наслідки такої відмови, оформлюється за формою № 063-2/о, підписується як громадянином (при щепленні неповнолітніх — батьками або іншими законними представниками, які їх замінюють), так і медичним працівником 17. Факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним або фармацевтичним працівником надані роз’яснення про наслідки такої відмови, оформлюється за формою № 063-2/о, підписується як громадянином (при щепленні неповнолітніх — батьками або іншими законними представниками, які їх замінюють), так і медичним або фармацевтичним працівником.
18. У кожному пункті щеплень повинні бути інструкції із застосування всіх медичних імунобіологічних препаратів, що використовуються для проведення щеплень (у тому числі тих, які не входять до переліку обов’язкових), протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах відповідно до чинних нормативів, підготовлені набори лікарських засобів та вироби медичного призначення для надання медичної допомоги при невідкладних станах, а також аптечки для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу. 18. У кожному пункті щеплень повинні бути інструкції із застосування всіх медичних імунобіологічних препаратів, що використовуються для проведення щеплень (у тому числі тих, які не входять до переліку обов’язкових), протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах відповідно до чинних нормативів, підготовлені набори лікарських засобів та вироби медичного призначення для надання медичної допомоги при невідкладних станах, а також аптечки для надання термінової медичної допомоги медичним або фармацевтичним працівникам та технічному персоналу.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

ДОВІДКА

щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

 1. Належність проєкту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень» (далі — проєкт наказу) за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

 1. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Враховуючи пункт 1 Довідки, джерела міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо предмета правового регулювання відсутні.

 1. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Враховуючи пункт 1 Довідки, програмні документи у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів України відсутні.

 1. Порівняльно-правовий аналіз

З урахуванням пунктів 1 та 2 Довідки, порівняльно-правовий аналіз не проводився.

 1. Очікувані результати

Прийняття запропонованого проєкту акта Міністерством охорони здоров’я України забезпечить збільшення кількості закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та, які проводять профілактичні щеплення, за рахунок проведення профілактичних щеплень фармацевтичними працівниками.

 1. Узагальнений висновок

Проєкт акта відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті