Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247»

27 Вересня 2023 3:00 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247» (далі — проєкт акта).

Проєкт акта розроблено приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Зокрема, Законом України «Про систему громадського здоров’я», що вводиться в дію з 01 жовтня 2023 року, визнається таким, що втрачає чинність, Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким передбачена проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та видача за результатами її проведення висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а також вносяться зміни до деяких законодавчих актів України у частині виключення висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, у тому числі із Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Проєктом акта визнається таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195, яким затверджено Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом громадського здоров’я МОЗ протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247» (далі — проєкт акта) розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про систему громадського здоров’я» (далі — Закон), що вводиться в дію з 01 жовтня 2023 року, визнається таким, що втрачає чинність, Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким передбачена проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та видача за результатами її проведення висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи як документів дозвільного характеру.

Законом також вносяться зміни до деяких законодавчих актів України у частині виключення висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, у тому числі із Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Таким чином, з 01 жовтня 2023 року державна санітарно-епідеміологічна експертиза не проводитиметься, відповідно наказ Міністерства охорони здоров’я України 09 жовтня 2000 року № 247, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195, яким затверджено Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що був прийнятий відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», підлягає визнанню таким, що втратив чинність.

З урахуванням викладеного розроблено проєкт акта.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом акта визнається таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про систему громадського здоров’я».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери, а отже не потребує погодження зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує надсилання його на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт акта потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством економіки України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Державною регуляторною службою України.

Проєкт акта потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Оцінка відповідності

Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Проєкт акта не стосується інформатизації, електронного урядування, формування та використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання електронних послуг або цифрового розвитку, тому не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства цифрової трансформації України.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на громадське здоров’я, стан здоров’я населення.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Суб’єкти господарювання Позитивний Відсутність процедури проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідатиме чинному законодавству у сфері громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення та сприятиме дерегуляції господарської діяльності.
Громадяни Позитивний Впровадження оновлених інструментів та процедур щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення сприятиме досягненню мети Закону — зміцненню здоров’я населення, запобіганню хворобам, покращенню якості та збільшенню тривалості життя.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

26.09.2023 року

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247

Відповідно до Закону України «Про систему громадського здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України, 10 січня 2001 року за № 4/5195.

2. Департаменту громадського здоров’я (Олексію Даниленку) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після його державної реєстрації Міністерством юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2023 року.

МіністрВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті