Програма реімбурсації: підсумки 2023 р.

Програма реімбурсації продовжує реалізовуватися в Україні попри війну. У 2023 р. програму було суттєво розширено лікарськими засобами для осіб у посттрансплантаційний період препаратами для лікування болю та надання паліативної допомоги, а також медичними виробами для визначення рівня глюкози в крові. У цій статті представлено результати реалізації програми реімбурсації у 2023 р. Аналіз проведено для Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого наказом МОЗ України від 21.08.2023 р. № 1495. При підготовці матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research» та Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РЕІМБУРСАЦІЇ

Розширення програми реімбурсації стимулює аптечні заклади долучатися до програми, адже кількість препаратів, вартість яких відшкодовується державою, постійно збільшується. Нині у програму «Доступні ліки» включено 515 торговельних назв лікарських засобів та медичних виробів, а саме:

 • 232 — для лікування серцево-судинних захворювань (зокрема для профілактики інсультів та інфарктів);
 • 53 — для лікування цукрового діабету ІІ типу;
 • 4 — для терапії нецукрового діабету;
 • 23 (+9 комбінацій) — для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;
 • 65 — для терапії розладів психіки та поведінки, епілепсії;
 • 7 — для лікування хвороби Паркінсона;
 • 72 — препарати інсуліну;
 • 21 — для лікування осіб у посттрансплантаційний період;
 • 6 — для знеболення паліативних хворих;
 • 23 — тест-смужки для визначення рівня глюкози в плазмі крові.

Тож кількість аптек, які беруть участь у програмі, постійно збільшується. Станом на 7 лютого 2024 р., за даними НСЗУ, укладено договори із 1303 аптечними закладами, які володіють 14,4 тис. аптек та аптечних пунктів, з яких майже 10,6 тис. аптек відпускали ліки в рамках програми реімбурсації протягом останнього тижня. Тобто наразі більше 80% аптек та аптечних пунктів від загальної кількості долучені до програми реімбурсації. Для порівняння, станом на кінець жовтня 2023 р. в програмі брало участь 13,9 тис. аптек та аптечних пунктів.

За підсумками 2023 р., обсяги аптечного продажу ліків, включених до програми реімбурсації, у грошовому вираженні збільшилися на 18% порівняно із 2022 р., а у натуральному — знизилися на 1,4% (рис. 1). Якщо розглянути сегмент ліків, вартість яких відшкодовується, то темпи їх зростання в грошовому вираженні становлять 26%, тоді як для невідшкодовуваних — 4%. У натуральному вираженні препарати, що відшкодовуються, продемонстрували зростання (3%), а обсяги продажу невідшкодовуваних, навпаки, зменшилися на 15%.

Рис. 1 Обсяги аптечного продажу лікарських засобів, включених до програми реімбурсації, у грошовому та натуральному вираженні у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за підсумками 2022 та 2023 р.

Розглядаючи помісячну динаміку обсягів продажу ліків, які включені в програму реімбурсації, слід відзначити, що на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обсяги аптечного продажу суттєво скоротилися, як і по ринку в цілому. Однак вони швидко відновилися, і у грудні 2023 р. обсяги продажу в грошовому вираженні поступово сягнули довоєнних показників (лютий 2022 р.). Втім у натуральному вираженні обсяги продажу нижчі за довоєнні показники на 25%. При цьому продовжує збільшуватися частка лікарських засобів, які включені до реєстру відшкодування. На кінець 2023 р. у загальній структурі аптечного продажу частка відшкодовуваних ліків становить 70% у грошовому та 81% у натуральному вираженні (рис. 2).

Рис. 2 Помісячна динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів, включених до програми реімбурсації, у грошовому та натуральному вираженні у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2022 до грудня 2023 р.

У розрізі препаратів зарубіжного та вітчизняного виробництва показники динаміки у сегменті відшкодовуваних ліків значно кращі, ніж у сегменті невідшкодовуваних, як для зарубіжних, так і для вітчизняних препаратів (рис. 3).

Рис. 3 Обсяги аптечного продажу лікарських засобів, включених до програми реімбурсації, вітчизняного та іноземного виробництва, у грошовому та натуральному вираженні у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за підсумками 2022 та 2023 р.

У розрізі нозологій загалом за підсумками 9 міс 2023 р. у натуральному вираженні 74% спожитих упаковок припадає на препарати для лікування серцево-судинних захворювань. У той же час у грошовому вираженні їх частка становить 39%. Для препаратів інсуліну частка у натуральному вираженні — 3%, а у грошовому — 21%. Частка споживання препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу становить 13% у натуральному і 12% у грошовому вираженні. Препарати для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів акумулюють 5 та 18%, для лікування розладів поведінки та психіки і епілепсії — 4 і 7% відповідно. Частка препаратів для лікування нецук­рового діабету, хвороби Паркінсона, ліків, що застосовуються у посттрансплантаційний період, та препаратів для лікування болю та паліативної допомоги незначна (рис. 4). Варто відзначити суттєве збільшення частки препаратів для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів порівняно із такою у 2022 р., що пов’язано із розширенням програми новими комбінованими препаратами, які були включені у жовтні 2022 р. Ці препарати є дороговартісними, а їх споживання значно зросло після включення їх у реєстр відшкодування.

Рис. 4 Структура споживання лікарських засобів, включених до програми реімбурсації, в розрізі нозологій у грошовому та натуральному вираженні за підсумками 2022 та 2023 р.

ЕЛЕКТРОННІ РЕЦЕПТИ ТА ВІДШКОДУВАННЯ

Як відомо, з 1 липня 2023 р. відпуск ліків за програмою реімбурсації здійснюється виключно за електронним рецептом. Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни задля підвищення доступу пацієнтів до ліків було дозволено відпуск препаратів не лише за електронними, але й за паперовими рецептами. Паперовий рецепт поряд з електрон­ним у рамках програми «Доступні ліки» продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії.

Розглядаючи динаміку кількості виписаних та погашених рецептів за програмою реімбурсації, можна відзначити, що цей показник поступово підвищується (рис. 5). Загалом за підсумками 2023 р. лікарі виписали 14,3 млн рецептів, з яких понад 12 млн погашено в аптеках. Тобто в середньому лікарі виписують 1,19 млн електронних рецептів на місяць, з яких понад 1 млн погашається в аптеках. У середньому за рік коефіцієнт погашення становить 84%. При цьому зазначений показник підвищується, і в грудні 2023 р. сягнув 87%.

Рис. 5 Динаміка кількості виписаних та погашених рецептів за програмою реімбурсації з січня 2022 до грудня 2023 р. за даними НСЗУ

Збільшується і кількість пацієнтів, що користуються програмою, в 2023 р. до програми долучилося 650 тис. нових пацієнтів.

Щодо компенсації аптекам за відпущені ліки, то за підсумками 2023 р. НСЗУ компенсувала аптечним закладам майже 3,7 млрд грн (рис. 6), з яких 1,9 млрд грн — за препарати інсуліну.

Рис. 6 Помісячна динаміка обсягів компенсованих аптекам кош­тів за відпущені в рамках програми реімбурсації препарати, за даними НСЗУ

НОВИЙ РЕЄСТР ВІДШКОДУВАННЯ

25 січня НСЗУ оприлюднила попередні результати формування Переліку лікарських засобів та Переліку медичних виробів, які підлягають реімбурсації, що містять:

 • лікарські засоби — 412 позицій;
 • комбіновані лікарські засоби — 9 позицій;
 • інсуліни — 68 позицій;
 • медичні вироби — 43 позиції.

Втім цей перелік може розширитися ще на 56 позицій лікарських засобів (у тому числі комбінованих) та 1 позицію медичних виробів, адже виробники цих ліків та медичних виробів могли подати нові заяви для зниження оптово-відпуск­ної ціни.

Слід відзначити суттєве розширення переліку медичних виробів, вартість яких відшкодовується державою, в новому реєстрі, який незабаром має бути затверджено, кількість торгових назв тест-смужок для визначення рівня глюкози в крові збільшилася майже вдвічі.

Також слід нагадати, що із серпня 2023 р. до програми реімбурсації було включено препарати для лікування болю та паліативної допомоги, зокрема морфін та фентаніл. При цьому як у чинному, так і в оприлюднених НСЗУ попередніх результатах формування Переліку лікарських засобів та Переліку медичних виробів, які підлягають реімбурсації, жоден препарат фентанілу у формі трансдермального пластиру не увійшов до програми реімбурсації. Раніше ми вже висловлювали думку, що це пов’язано із тим, що ціна на такі пластирі в Україні значно вища за розраховану МОЗ референтну ціну, і тому виробники не подавалися на включення їх продукту у перелік відшкодування.

ВИСНОВКИ ТА ПЛАНИ

У 2023 р. на реалізацію програми реімбурсації було виділено 4,7 млрд грн. НСЗУ компенсувала аптекам майже 3,7 млрд грн.

На сьогодні НСЗУ в межах Програми медичних гарантій здійснює реімбурсацію лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукрового та нецук­рового діабету, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також лікарських засобів для осіб у посттрансплантаційний період та препаратів для лікування болю та надання паліативної допомоги. Крім того, з жовтня 2023 р. до програми реімбурсації включено медичні вироби, зокрема тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові. Загалом відшкодування вартості здійснюється для понад 60 міжнародних непатентованих найменувань (МНН) та фіксованих комбінацій діючих речовин лікарських засобів.

Протягом 2023 р. програма суттєво розширилася новими нозологіями.

Щодо планів на 2024 р., то на глобальне розширення програми очікувати не варто. У НСЗУ повідомили, що програма реімбурсації «Доступні ліки» розвиватиметься в ме­жах наявних напрямків. У 2024 р. планується розширення переліку ліків за напрямом «Розлади психіки та поведінки», які пацієнти зможуть отримати безоплатно або з частковою доплатою.

Також НСЗУ планує впровадити середньострокові договори з аптечними закладами на період до 3 років.

Ще одним нововведенням є рішення Уряду, яким він зобов’язав аптеки при медичних закладах долучитися до програми реімбурсації.

«Це рішення дозволить зменшити відстань від місця виписування електронного рецепта за програмою «Доступні ліки» до місця отримання ліків або медичних виробів. Адже якщо в поліклініці працює аптека, то пацієнт з електронним рецептом, виписаним за програмою реімбурсації, не має шукати аптеку з договором деінде, а звернутися безпосередньо в ту, яка працює на території медичного закладу», — зазначила Наталія Гусак, голова НСЗУ.

Денис Кірсанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Олена 12.02.2024 11:01
Гарний, детальний аналіз. І якщо мета програми "Доступні ліки" полягає в розподілі бюджетних коштів, то все добре. Однак, глобальною метою введення державної програми із забезпечення пацієнтів саме із серцево-судинними захворюваннями було зменшення захворюваності на інфаркти міокарда, інсульти та інші захворювання, повязані з підвищеним артеріальними тиском. До сьгодні не бачила ніяких досліджень з приводу ефективності програми, окрів витрачання коштів бюджету. Це нікому не цікаво?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті