Проект закону «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження  реклами лікарських засобів)

07 Лютого 2011 3:31 Поділитися

Пояснювальна записка до проекту Закону України
«Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу»
(щодо обмеження реклами лікарських засобів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У наш час засобами масової інформації здійснюється на громадян безконтрольний психологічний тиск, нав’язаний рекламою лікарських засобів, які начебто повинні допомагати при лікуванні від усіх захворювань, у тому числі і тяжких. 03.02.2011 р. у Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження реклами лікарських засобів), реєстраційний № 8065.

Вищезазначена реклама викликає у людей впевненість, що лікарі їм не потрібні. Навіщо витрачати час на їх відвідування? Люди й самі тепер знають, які ліки їм приймати та як себе лікувати. Тому і займаються самолікуванням, яке нерідко призводить до невідворотної шкоди здоров’ю, а в окремих випадках може коштувати людям життя.

Проте виробники лікарських засобів, замість того щоб доводити, конкуруючи між собою, якість та ефективність своєї продукції перед фахівцями — лікарями, фармацевтами, свідомо завдають рекламою фізичної, матеріальної та моральної шкоди нашим громадянам.

Тому з метою захисту життя та здоров’я нації пропонується обмежити поширення реклами лікарських засобів серед громадян.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Цей проект закону вноситься з метою зниження безконтрольного самолікування наших громадян, для того щоб вони могли отримувати кваліфіковану допомогу тільки лікарів щодо діагностування хвороб, призначення ліків та методів лікування.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом закону змінюється стаття 21 Закону України «Про рекламу», а саме: дозволяється розміщення і розповсюдження реклами лікарських засобів тільки у відповідних спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, або шляхом розміщення внутрішньої реклами у закладах охорони здоров’я, аптечних закладах, а також розповсюджуватися на семінарах, конференціях, симпозіумах із медичної тематики.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Закони України «Про рекламу», «Про лікарські засоби», «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження реклами лікарських засобів)» сприятиме тому, що громадяни будуть звертатися за порадами щодо лікування не до рекламного ролика, а до кваліфікованого лікаря, який до того ж за протиправні дії щодо пацієнта несе юридичну відповідальність.

Зрозуміло, що, крім прийняття цього законопроекту, необхідно комплексно підходити для підняття в цілому стандартів медичного обслуговування населення, щоб людина, яка звернулася за медичною допомогою, була впевнена, що їй таку допомогу обов’язково нададуть.

Народний депутат України П.М.Симоненко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу»
(ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ)

Чинна редакція Запропонована редакція
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
1. Дозволяється реклам;а:
лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до застосування в Україні;
лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, або шляхом розміщення внутрішньої реклами у закладах охорони здоров’я, аптечних закладах, а також розповсюджуватися на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
2. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря.
3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.
4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:
об’єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом;
вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу; (абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінено абзацом згідно із Законом № 145-VI (145–17) від 18.03.2008 р.)
рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів.
5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.  
6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:
відомостей, які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;
відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим;
зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;
тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;
тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;
посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;
порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;
посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;
спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;
зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;
інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу.
 
7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.  
8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.  
9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.(Частина дев’ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1465-VI (1465–17) від 04.06.2009 р.)  
10. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію. (Частина десята статті 21 в редакції Закону № 1033-V (1033–16) від 17.05.2007 р.)  
11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування. (Частина одинадцята статті 21 в редакції Закону № 1033-V (1033–16) від 17.05.2007 р.)  
12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповно­важеним ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав. (Статтю 21 доповнено частиною згідно із Законом № 1033-V (1033–16) від 17.05.2007 р.)  
13. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.  
Народний депутат України П.М.Симоненко

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу»
(ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ)

Верховна Рада України постановляє:

І. Статтю 21 Закону України «Про рекламу» викласти у такій редакції:

«Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, або шляхом розміщення внутрішньої реклами у закладах охорони здоров’я, аптечних закладах, а також розповсюджуватися на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики».

ІІ. Прикінцеві положення.

Цей закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

  • привести свої акти у відповідність із цим законом;
  • забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх актів у відповідність із цим законом.
Голова Верховної Ради України  
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті