Наказ МОЗ України від 20.01.2011 р. № 27-к

09 Лютого 2011 10:43 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 20.01.2011 р. № 27-к
Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, його першим заступником та заступником

З метою забезпечення діяльності Міністра, як керівника Міністерства охорони здоров’я України і члена Кабінету Міністрів України, відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. № 2591-VI, Указу Президента України від 24.12.2010 р. № 1199 «Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 р. № 918/2000 та у зв’язку з кадровими змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра охорони здоров’я України та заступником Міністра охорони здоров’я України, що додається.

2. Департаменту кадрової політики та запобігання корупції забезпечити доведення до відома першого заступника Міністра, заступника Міністра та керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства охорони здоров’я України цього наказу.

3. Управлінню стратегічного планування та аналітичного забезпечення розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 11.10.2010 р. № 573-к «Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, його першими заступниками та заступниками».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр І.М. Ємець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 20.01.2011 р. № 27-к

Розподіл функціональних обов’язків між Міністром,
першим заступником Міністра та заступником Міністра

Міністр здійснює керівництво діяльністю Міністерства охорони здоров’я України, несе особисту відповідальність за формування і реалізацію державної політики у галузі охорони здоров’я України та за виконання Міністерством покладених на нього завдань і функцій, спрямовує і координує діяльність Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечним захворюванням, Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

Представляє Міністерство охорони здоров’я України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами.

У разі тимчасової відсутності Міністра за дорученням Міністра його обов’язки виконує перший заступник, а у разі його відсутності — заступник міністра.

Відповідає за:

 • Взаємодію Міністерства з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України та Комітетом з питань охорони здоров’я Верховної Ради України;
 • Організацію та контроль за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України.

Координує та контролює діяльність:

 • Колегії МОЗ України;
 • Вченої медичної ради;
 • Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України;
 • Департаменту кадрової політики та запобігання корупції;
 • Юридичного управління;
 • Контрольно-ревізійного відділу;
 • Відділу із забезпечення діяльності Міністра;
 • Сектору режимно-секретної роботи;
 • Мобілізаційного сектору.

Міжнародне співробітництво:

 • Всесвітня організація охорони здоров я (ВООЗ);
 • Світовий банк в частині реформування фінансування галузі;
 • Співробітництво з Агентством США з міжнародного розвитку.

Перший заступник Міністра О.В. Аніщенко

Відповідає за:

 • Взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України в межах компетенції;
 • Взаємодію з Комітетами Верховної Ради України, Верховною Радою України, Радою Міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади в межах компетенції;
 • Співпрацю з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Національною академією наук України, Міністерством транспорту та зв’язку України, Міністерством оборони України, Службою безпеки України;
 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Організаційну, інформаційну, експертно-аналітичну та іншу діяльність Міністерства;
 • Координацію законотворчої роботи Міністерства;
 • Підготовку та узагальнення матеріалів до колегії МОЗ України;
 • Підготовку та проведення селекторних нарад, забезпечення контролю виконання їх рішень;
 • Підготовку та проведення апаратних нарад, забезпечення контролю виконання їх рішень;
 • Забезпечення контролю виконання рішень колегії МОЗ України;
 • Контроль виконання рішень вченої медичної ради МОЗ України;
 • Представництво Міністерства в пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;
 • Організацію міжвідомчої співпраці;
 • Взаємодію з медичними асоціаціями;
 • Співпрацю з громадськими організаціями;
 • Питання співпраці з Церквами та релігійними організаціями;
 • Підготовку та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 • Співпрацю з питань охорони здоров’я з міністерствами: внутрішніх справ, оборони, надзвичайних ситуацій та адміністрацією Державної прикордонної служби;
 • Підготовку проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції із забезпечення надання всіх необхідних медичних послуг під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».
 • Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості;
 • Вивчення і аналіз стану здоров’я населення з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • Акредитацію клінічних лабораторій за Європейськими стандартами;
 • Первинну медико-санітарну допомогу та підвищення її якості у сільській місцевості;
 • Розвиток матеріально-технічної бази закладів, що надають первинну медико-санітарну допомогу;
 • Санаторно-курортне лікування;
 • Підготовку та затвердження Національного плану дій боротьби із зловживанням алкоголю;
 • Організацію медичного обслуговування населення;
 • Спеціалізовану медичну допомогу, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я;
 • Організацію і проведення органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на розвиток первинної медико-санітарної допомоги та оснащення закладів загальної практики-сімейної медицини;
 • Розробку та організацію державної експертизи законопроектів:
 • «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я»;
 • «Про обов’язкове соціальне медичне страхування»;
 • «Про заходи щодо реформування медичної галузі в умовах фінансово-економічної кризи»;
 • Організацію надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, хворим на СНІД та туберкульоз;
 • Питання протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Роботу Комітету з конкурсних торгів з питань реалізації проекту «Контроль за ВІЛ/СНІДом та туберкульозом в Україні»;
 • Розробку та виконання Концепції стратегії дій Уряду, спрямованої на запобігання поширенню ВІЛ-інфекцій/СНІДу на період до 2011 року, національних програм із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • Систематичну підготовку інформаційних матеріалів з питань профілактики поширення ВІЛ-інфекції;
 • Організацію спільно з Національною академією медичних наук України та Національною Академією педагогічних наук України роботи щодо створення системи спеціалізованої психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;
 • Співпрацю з питань охорони здоров’я з Державним Департаментом з питань виконання покарань;
 • Оптимізацію рівня надання медичних послуг, гарантоване забезпечення населення медичною допомогою відповідно до рекомендацій ВООЗ та інших міжнародних організацій;
 • Розробку та запровадження державних стандартів у сфері охорони здоров’я, протоколів лікування та контроль за їх дотриманням закладами охорони здоров’я;
 • Розробку та обґрунтування пріоритетних напрямків діяльності лікувально-профілактичних закладів;
 • Забезпечення заходів щодо «Централізованої закупівлі ендопротезів»;
 • Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету;
 • Створення єдиної інформаційної системи охорони здоров’я та єдиної бази даних пацієнтів України;
 • Реалізацію плану заходів щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки»;
 • Впровадження концепції «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007–2016 роки» та розробку програми;
 • Впровадження програми «Лікування розсіяного склерозу»;
 • Роботу Центральної атестаційної комісії МОЗ України;
 • Координацію роботи головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;
 • Забезпечення медичних заходів Державної програми «Онкологія»;
 • Забезпечення «Централізованих заходів з лікування хвороби Гоше»;
 • Надання висококваліфікованої медико-санітарної допомоги особам, постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи та прирівняним до них працівникам;
 • Організацію роботи з регіональними центрами здоров’я;
 • Розвиток та удосконалення спортивної медицини та лікувальної фізкультури;
 • Реалізацію державної програми єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України;
 • Розробку Державної програми «Продовження тривалості життя»;
 • Розробку Державної програми про вдосконалення швидкої допомоги;
 • Підвищення якості екстреної медичної допомоги;
 • Взаємодію з Товариством Червоного Хреста України;
 • Розробку проекту Державної цільової програми «Попередження та лікування алергічних захворювань та станів»;
 • Медико-соціальну реабілітацію інвалідів;
 • Здійснення контролю за станом організації роботи МСЕК, якістю медико-соціального експертного обслуговування населення;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати і розмірів грошових компенсацій на засоби, вироби та послуги під час реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів»;
 • Підготовку загальнодержавного плану дій з формування здорового способу життя та затвердження плану дій з профілактики та боротьби з наркоманією;
 • Роботу патологоанатомічної служби та Головного бюро судово-медичної експертизи;
 • Охорону материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я населення;
 • Впровадження програми «Лікування дітей в Республіці Куба»;
 • Забезпечення медичних «Заходів щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню»;
 • Забезпечення медичних заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»;
 • Забезпечення заходів щодо лікування дітей, хворих на гіпофізарний нанізм;
 • Забезпечення заходів щодо заохочення народжуваності методами допоміжних репродуктивних технологій;
 • Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями;
 • Здійснення координації з питань забезпечення гендерної рівності в системі МОЗ України;
 • Підготовку проекту постанови «Про безкоштовне забезпечення окремих категорій дітей продуктами дитячого харчування»;
 • Впровадження нормативно-правового акта «Про затвердження порядку та методик застосування допоміжних репродуктивних технологій»;
 • Комплексні заходи щодо заохочення народжуваності;
 • Організацію міжвідомчої співпраці за профілем роботи;
 • Забезпечення системи контролю за якістю надання медичної допомоги населенню;
 • Створення мережі національних центрів провадження наукової діяльності одночасно з наданням високоспеціалізованої та спеціалізованої медичної допомоги (університетських клінік);
 • Спеціалізовану консультативну амбулаторно-поліклінічну допомогу, що надається вищими медичними навчальними закладами, науково-дослідними установами;
 • Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих медичних навчальних закладів;
 • Діагностику і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України;
 • Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин;
 • Лікування громадян України за кордоном;
 • Розробку індексу безпечності закладів охорони здоров’я всіх форм власності;
 • Взаємодію із засобами масової інформації;
 • Здійснення заходів щодо створення Національного переліку основних лікарських засобів;
 • Удосконалення системи державної реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, лікувальної косметики, біологічно активних добавок, дезінфекційних засобів;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»;
 • Здійснення управління та державного контролю за якістю, безпекою та реалізацією лікарських засобів, у тому числі діючих речовин, допоміжних речовин, лікарської рослинної сировини, лікувальної косметики, імунобіологічних препаратів, біоматеріалів;
 • Здійснення управління та державний контроль за якістю, безпекою та реалізацією медичної техніки;
 • Забезпечення державного контролю виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалізації лікарських засобів, в тому числі вирішення питань їх державної реєстрації та державного контролю за якістю;
 • Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров’я якісними, високоефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • Проведення ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • Розробку програми створення Національної служби крові та заводу фракціонатора крові;
 • Дотримання законодавства щодо обігу, зберігання, застосування, утилізації та знищення лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми розвитку вітчизняного виробництва препаратів для індикації збудників інфекційних хвороб»;
 • Підготовку Основних концептуальних напрямків розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я;
 • Підготовку нової редакції Закону України «Про лікарські засоби»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за незаконне виробництво та торгівлю (реалізацію) фальсифікованими лікарськими засобами»;
 • Підготовку проекту нормативного акта щодо запровадження механізму забезпечення контролю якості лікарських засобів, що закуповуються в рамках державних програм у сфері охорони здоров’я;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів на 2003–2008 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1075 (1075–2003-п), та продовження її дії до 2014 року;
 • Підготовку проекту нормативного акта із затвердження механізму контролю якості медичних імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, спеціальних харчових продуктів (добавок) та дезінфектантів, що перебувають в обігу, порядок їх вилучення;
 • Підготовку стандартів забезпечення якості лікарських засобів, гармонізованих директивами ЄС, зокрема щодо належної виробничої практики, дистриб’юторської практики, лабораторної практики, клінічної практики та незалежної аптечної практики;
 • Створення матеріально-технічного обладнання лабораторій з контролю якості лікарських засобів і біопрепаратів, визначення їх біоеквівалентності та біодоступності;
 • Підготовку законопроекту «Про вироби медичного призначення»;
 • Розробку нормативно-правових актів «Про безпеку медичних виробів» та «Про державний контроль якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за незаконний обіг медичних виробів»;
 • Подальший розвиток Державної Фармакопеї України, розробку та видання відповідних доповнень до неї, гармонізованих з Європейською Фармакопеєю і іншими провідними фармакопеями світу;
 • Забезпечення виконання статті 3 Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» щодо поновлення щорічних квот відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлення з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, на період до 2012 року;
 • Державну програму протидії торгівлі людьми на період до 2015 року;
 • Захист прав пацієнтів;
 • Виконання Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї;
 • Розробку та координацію заходів щодо забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя, що здійснюються державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання та громадянами;
 • Питання антимонопольної політики;
 • Виконання вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
 • Вирішення питань з радіаційної безпеки населення та здійснення контролю за виконанням на місцях законодавства України з цих питань;
 • Здійснення державної регуляторної політики у галузі охорони здоров’я, виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Роботу оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з розповсюдження грипу та гострих респіраторних захворювань в Україні;
 • Виконання «Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2008–2015 роки»;
 • Виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення 2008–2012 роки»;
 • Підготовку законопроекту «Про загальнодержавну програму запобігання захворюванням, спричиненим йодною недостатністю»;
 • Співпрацю з Державним Комітетом ветеринарної медицини України;
 • Співпрацю з Державним Комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту розвитку медичної допомоги;
 • Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
 • Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • Департаменту управління та контролю якості медичних послуг;
 • Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я;
 • Управління економіки медичного страхування та соціальних програм;
 • Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення;
 • Відділу організації медичного забезпечення ЄВРО-2012;
 • Відділу медико-соціальної експертизи;
 • Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС;
 • Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (до завершення ліквідації);
 • Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (до завершення ліквідації);
 • Ліцензійної комісії МОЗ України;
 • Акредитаційної комісії МОЗ України;
 • Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Референc-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Групи впровадження проекту Світового банку «Контроль за ВІЛ/СНІД та туберкульозом в Україні»;
 • Референс-центру з мікробіологічної діагностики туберкульозу;
 • ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» МОЗ України;
 • Санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України;
 • Басейнової стоматологічної поліклініки МОЗ України;
 • Іллічівської стоматологічної поліклініки;
 • Української станції виїзної екстреної консультативної медичної допомоги;
 • Спеціалізованих медико-санітарних частин;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • Української психіатричної лікарні з суворим наглядом;
 • Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України;
 • Української алергологічної лікарні;
 • Українського НПЦ швидкої медичної допомоги та медицини катастроф;
 • Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології;
 • Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна»;
 • Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення;
 • Українського центру спортивної медицини;
 • Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності;
 • Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості України;
 • Київської центральної басейнової стоматологічної поліклініки;
 • Київської центральної басейнової клінічної лікарні;
 • Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті;
 • Науково-практичного об’єднання «Реабілітація»;
 • Клінічного реабілітаційного медичного центру (м. Євпаторія);
 • Головного бюро судово-медичної експертизи;
 • Державного патологоанатомічного центру України;
 • Центру медичної статистики;
 • Прикарпатського центру репродукції людини;
 • Медичного центру реабілітації дітей з соматичними захворюваннями;
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»;
 • Державної установи «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України»;
 • Українського науково-дослідного інституту дитячої курортології та фізіотерапії;
 • НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії;
 • Харківського центру серцево-судинної хірургії;
 • Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України;
 • Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин;
 • Національного інституту раку;
 • Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України;
 • Республіканської санітарно-епідеміологічної станції АР Крим, санітарно-епідеміологічних станцій: обласних, м. Києва та м. Севастополя, об’єктів з особливим режимом роботи та на транспорті;
 • Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України;
 • Кримської протичумної станції;
 • Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова;
 • Львівського НДІ епідеміології та гігієни;
 • Референс-центру з молекулярної діагностики;
 • Українського лепрозорію;
 • ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського»;
 • ДУ «Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій»;
 • Вітчизняних виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Аптечних закладів України;
 • УО «Укрфармація».

Відповідає за взаємодію МОЗ з:

 • Науковими установами НАМН України та МОЗ України;
 • Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками (до завершення ліквідації).

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз в 2007–2011 роках;
 • Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу;
 • Будівництво сучасних інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих містах на 2004–2010 рр.;
 • Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян;
 • Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні;
 • Забезпечення медичних заходів державної програми «Онкологія»;
 • Державна програма єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України;
 • Впровадження програми «Лікування громадян України за кордоном»;
 • Державного санепіднагляду та дезінфекційних заходів.

Міжнародне співробітництво:

 • Співробітництво з країнами Африки та Близького Сходу;
 • Міжурядова українсько-баварська комісія;
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональ­ним бюро ВООЗ за профілем роботи та ЄВРО-2010;
 • Співробітництво з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, ТАSІS в межах функціональних обов’язків;
 • Підкомісія з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії з питань співробітництва;
 • Співпраця з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, Європейською Комісією в межах функціональних обов’язків;
 • Українсько-канадський законодавчий і міжурядовий проект «Законодавча підтримка охорони здоров’я в Україні» (компоненти контролю за тютюнопалінням і наркоманією);
 • Світовий банк за проектом «Контроль за ВІЛ/СНІДом та туберкульозом в Україні»;
 • Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • Представництво в глобальному фонді боротьби з туберкульозом;
 • Реалізація заявок України до Глобального фонду;
 • Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДУ (ЮНЕЙДС), Фонд народонаселення ООН (ФНООН), Програма розвитку ООН (ПРОООН), інші агентства ООН;
 • Співробітництво з Республікою Куба в галузі охорони здоров’я в рамках міжурядової українсько-кубинської комісії;
 • Українсько-російська міждержавна комісія (за профілем роботи);
 • Проект ЮНІСЕФ, ФНООН з питань охорони материнства і дитинства, АМР США щодо охорони материнства і дитинства;
 • Швейцарський проект «Покращення надання перинатальних послуг в Україні»;
 • Співпраця з Європейською Комісією;
 • Співробітництво з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, ТАСІС, за профілем роботи;
 • Співробітництво з Канадою;
 • Євросоюз: комітети з питань психічного здоров’я та запобігання тортурам;
 • Міжурядова українсько-єгипетська комісія;
 • Міжурядова українсько-узбецька комісія;
 • Рада по співробітництву в галузі охорони здоров’я країн-учасниць СНД;
 • Глобальний фонд вакцин і імунізації;
 • Співпраця з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, Європейською Комісією в межах функціональних обов’язків;
 • Українсько-канадський законодавчий і міжурядовий проект «Законодавча підтримка охорони здоров’я в Україні» (компоненти контролю за забезпеченням якості і безпеки харчових продуктів);
 • Спільна комісія ФАО/ВООЗ Кодекс Аліментаріус;
 • Фонд народонаселення ООН (ФНООН), Програма розвитку ООН ПРООН, інші агентства ООН;
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ (за профілем роботи).

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС;
 • Співробітництво з країнами СНД та Балтії;
 • Країни Центральної Європи та Південної Америки;
 • З підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 • З питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та постійно діючої робочої групи Комісії;
 • Національній раді соціального партнерства;
 • Національній тристоронній соціально-економічній раді;
 • Міжвідомчій комісії з питань реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви;
 • З питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;
 • Наглядовій раді по проекту Світового банку «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД в Україні»;
 • Міжвідомчій комісії по боротьбі з туберкульозом;
 • Міжвідомчій робочій групі щодо вирішення проблемних питань проти ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Міжвідомчій робочій групі для розробки державної цільової програми інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу та порядку міжвідомчої і між секторальної координації діяльності державних органів влади і неурядових організацій;
 • Національній координаційній раді з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу;
 • З надзвичайних ситуацій;
 • Раді у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;
 • Наглядова рада з питань охорони здоров’я дитинства;
 • Національній раді з туризму;
 • Раді з питань професійної орієнтації населення;
 • Комітеті з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;
 • Міжвідомчій координаційній раді з питань протидії торгівлі людьми;
 • Координаційній раді з питань запобігання зникненню людей;
 • Раді з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;
 • Співголова комісії з реформування фармацевтичної галузі;
 • СОТ та ЄС в частині гармонізації законодавства в сфері лікарських засобів;
 • Співробітництво з питань фармації в межах двохсторонніх міжурядових комісій;
 • Раді з питань реклами при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчій комісії з упорядкування системи надання пільг;
 • Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі;
 • Національна координаційна рада по боротьбі з наркоманією;
 • Раді з акредитації Національного органу акредитації;
 • Міжвідомчій координаційній раді з питань боротьби з контрабандою;
 • Міжвідомчій координаційній комісії Антитерористичного центру при СБУ;
 • Парламентсько-урядовій комісії з інтеграції до СОТ;
 • Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі;
 • Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів;
 • Експертній комісії для проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму;
 • Державній надзвичайній протиепідемічній комісії при Кабінеті Міністрів України.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Донецькій області;
 • Запорізькій області;
 • Київській області;
 • Луганській області;
 • Миколаївській області;
 • Полтавській області;
 • Сумській області;
 • Харківській області;
 • Чернігівській області;
 • Черкаській області;
 • м. Києві;
 • м. Севастополі.

Заступник Міністра С.М. Копитов

(керівник апарату)

Відповідає за:

 • Організацію роботи апарату Міністерства;
 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в межах компетенції;
 • Взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України в межах компетенції;
 • Взаємодію з Комітетами Верховної Ради України, Верховною Радою України, Радою Міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади в межах компетенції;
 • Роботу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України;
 • Розподіл фінансування програм;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до селекторних нарад за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до апаратних нарад за профілем роботи;
 • Здійснення функцій управління об’єктами державної власності;
 • Розробку проектів змін до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);
 • Питання цивільного захисту;
 • Організацію підготовки, перепідготовки та післядипломної освіти спеціалістів за напрямами «Медицина» та «Фармація» усіх кваліфікаційних рівнів;
 • Розвиток матеріально-технічної бази підпорядкованих Міністерству вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ відповідно до потреб галузі;
 • Організацію підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • Організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, нових технологій організації навчального процесу та впровадження їх в практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ;
 • Видавничу діяльність у галузі медичної і фармацевтичної освіти;
 • Дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні;
 • Підготовку положення про клінічну базу вищого медичного навчального закладу IV рівня акредитації (університетську клініку);
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію міжвідомчої співпраці за профілем роботи;
 • Організацію розробки проектів законів за профілем роботи;
 • Забезпечення міжгалузевої координації за профілем роботи;
 • Взаємодію із засобами масової інформації за профілем роботи;
 • Управління державним майном, яке перебуває на балансі Міністерства;
 • Роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна;
 • Фінансово-економічні аспекти державних цільових програм;
 • Розвиток підприємництва в галузі охорони здоров’я;
 • Розробку нормативно-правових актів щодо визначення статусу закладів охорони здоров’я;
 • Раціональне використання органами місцевого самоврядування закладів охорони здоров’я, розвиток єдиного медичного простору;
 • Формування та реалізацію інвестиційної політики в галузі охорони здоров’я;
 • Організацію міжрегіональної співпраці;
 • Співпрацю з профспілками;
 • Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху, розвиток досконалої системи інформаційного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • Співпрацю зі Спільним представницьким органом роботодавців України на Національному рівні та територіальними і галузевими об’єднаннями роботодавців.

Є уповноваженим Міністром на підписання наказів Міністерства стосовно:

 • проведення стажування в центральному апараті;
 • відпусток працівників центрального апарату (крім заступників Міністра);
 • встановлення працівникам центрального апарату надбавок за вислугу років, за знання іноземної мови; за почесні звання, наукові ступені тощо;
 • відрядження працівників центрального апарату в межах України (крім заступників Міністра);
 • організації навчання;
 • зміни анкетних даних;
 • утворення робочих груп, комісій;
 • проведення атестації працівників апарату Міністерства та керівних працівників на посадах основної номенклатури Міністерства;
 • фінансово-господарської діяльності;
 • адміністративно-господарських питань, що не мають характеру основної діяльності Міністерства.

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності;
 • Управління моніторингу та супроводу державних програм;
 • Управління освіти та науки;
 • Управління справами;
 • Відділу міжнародних зв’язків та євроінтеграції;
 • Відділу інвестицій, будівництва та майнових відносин;
 • Відділу тендерних процедур;
 • Сектору контролю апарату;
 • Комітету з конкурсних торгів МОЗ України;
 • всіх закладів, установ та організацій, підпорядкованих МОЗ України з питань фінансово-господарської діяльності;
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних працівників системи МОЗ України»;
 • Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою за напрямками підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України;
 • Вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;
 • ДУО «Політехмед»;
 • ДП «Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія»;
 • ДП «Львівська контрольно-аналітична лабораторія лікарських засобів»;
 • ДП «Державний науковий центр лікарських засобів»;
 • Центральної бази спеціального медичного постачання;
 • Центрального складу МОЗ України № 1046;
 • Центрального складу МОЗ України № 1047;
 • Центрального складу МОЗ України № 1123;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій»;
 • МДП «Полімед» (до завершення реорганізації);
 • ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр» МОЗ України;
 • ДНВП «Біоімплант»;
 • ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини»;
 • ДП «Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини» (до завершення реорганізації);
 • ДП «Укрмедкурорт»;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування»;
 • ДП «Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби»;
 • ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя»;
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем»;
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості»;
 • ДП «Український НДІ медицини транспорту»;
 • ДП «Український НДІ промислової медицини»;
 • ДП «Навчально-методичний центр проблем гігієни» МОЗ України;
 • Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» та підпорядкованих їй державних підприємств;
 • Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики»;
 • ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України»;
 • ДП «Ензим»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Центр імунобіологічних препаратів»;
 • ДП «Український оптичний центр»;
 • ДП «Український медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Державний навчальний центр з незалежної виробничої/дистриб’юторської практики»;
 • ДП «Науково-експертний фармакопейний центр»;
 • ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів»;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
 • ДП «Укрвакцина»;
 • ДП «Укрмедпостач»;
 • Газети «Ваше здоров’я»;
 • Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
 • Державної наукової медичної бібліотеки;
 • Національного музею-садиби ім. М.І. Пирогова;
 • Національного музею медицини України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров’я;
 • Поліпшення інвестиційного клімату в галузі охорони здоров’я;
 • Реконструкція адміністративного приміщення МОЗ України;
 • Програма завершення будівництва лікарні на масиві «Троєщина» у м. Києві;
 • Підготовка і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах;
 • Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів у сфері охорони здоров’я;
 • Методичне забезпечення діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;
 • Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини;
 • Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини»;
 • Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини;
 • Розробка найважливіших новітніх технологій та підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я з фінансових питань;
 • Функціонування наукової медичної бібліотеки;
 • Збереження та популяризація історії медицини.

Міжнародне співробітництво:

 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи;
 • Українсько-американський комітет з питань економічного співробітництва;
 • Міжурядова українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва;
 • Міжурядова українсько-сірійська комісія з питань торговельно-економічного та технічного співробітництва;
 • Міжурядова українсько-йорданська комісія з торговельно-економічного співробітництва;
 • Міжурядова українсько-індійська Комісія у сфері торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового і культурного співробітництва.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Наглядовій раді Державного фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;
 • Наглядовій раді Українського фонду соціальних інвестицій;
 • Підкомісії з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії по співробітництву;
 • Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів;
 • Міжвідомчій раді з конкурсного відбору інноваційних проектів;
 • Міжвідомчій комісії з питань координації та комплексного супроводження програми реформування соціальної сфери;
 • Міжвідомчій комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України;
 • Міжвідомчій комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Міжвідомчій координаційній комісії з питань підтримки житлового будівництва на селі;
 • Міжвідомчій групі по китайському інвестпроекту;
 • Галузевій угоді для працівників медичної та мікробіологічної промисловості;
 • Генеральній угоді;
 • Міжвідомчій координаційній раді з питань протидії торгівлі людьми;
 • Координаційній раді з питань запобігання зникненню людей;
 • Раді з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;
 • Раді з питань реклами при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчій комісії з упорядкування системи надання пільг;
 • Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі.

Відповідає за взаємодію з:

 • Громадськими організаціями за профілем роботи.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • АР Крим;
 • Вінницькій області;
 • Волинській області;
 • Дніпропетровській області;
 • Житомирській області;
 • Івано-Франківській області;
 • Закарпатській області;
 • Кіровоградській області;
 • Львівській області;
 • Одеській області;
 • Рівненській області;
 • Тернопільській області
 • Хмельницькій області;
 • Херсонській області;
 • Чернівецькій області.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті