Перелік наукових заходів на березень 2011 р.

КОНГРЕСИ

23–25 березня, Київ

IV Національний медичний конгрес «Людина та ліки — Україна 2011»

Державна установа «Інститут геронтології НАМН України»

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67

Тел.: (044) 431–05–42

ТОВ «Нью Віво Комунікейшин Груп»

03150, Київ, вул. Боженко, 86Е

Тел./факс: (044) 200–17–73

23–25 березня, Київ

Конгрес Євро-Азіатської Асоціації дерматовенерологів

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація псоріазу»

04107, Київ, вул. Нагірна, 6/31

Тел.: (044) 353–11–77

СИМПОЗІУМИ

3–4 березня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблемні питання лікування дітей та підлітків»

Міністерство охорони здоров’я України

01601, Київ, вул. М. Грушевського, 7

Тел.: (044) 253–61–94

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04209, Київ, вул. Богатирська, 30

Тел.: (044) 412–16–07, 412–04–87, 483–17–21

17–18 березня, Київ

Науковий симпозіум «Обгрунтування та клінічне застосування нових технологій в ревматології»

Асоціація ревматологів України

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 275–66–22

Тел./факс: (044) 275–42–09

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 275–52–63

23 березня, Харків

Науковий симпозіум «Артеріальна гіпертензія у підлітків — проблеми та перспективи»

Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А

Тел.: (0572) 62–41–47, 62–31–27

факс: (0572) 62–41–17

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

3 березня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки — людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61002, Харків, вул. Дарвіна, 8/10

Тел.: (057) 700–36–34

3–4 березня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення та медико-соціальні аспекти дерматокосметології

Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

61057, Харків, вул. Чернишевська, 7/9

Тел.: (057) 706–32–00, 706–32–04

ЗАТ «Компанія «Естет»

03110, Київ, вул. Пироговського, 19, корпус 7/14

Тел./факс: (044) 594–95–95

3–4 березня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (десяті Данилевські читання)»

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

61002, Харків, вул. Артема,10

Тел./факс: (057) 700–45–39, 700–45–38, 700–45–42

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58

Тел.: (057) 711–41–45

Харківський національний медичний університет МОЗ України

61022, Харків, проспект Леніна, 4

Тел.: (057) 705–07–09

3–4 березня, Івано-Франківськ

Науково-практична конференція «Актуальні питання гастроентерології»

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України

76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2

Тел.: (0342) 53–79–84

3–4 березня, Полтава

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки розвитку стоматологічної науки і практики»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: (05322) 2–18–44, 7–30–08

10 березня, Вінниця

Науково-практична конференція «Інтегративні підходи в діагностиці і лікуванні психічних та психосоматичних хвороб»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел./факс: (0432) 55–07–47

10–11 березня, Запоріжжя

Науково-практична конференція «Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування»

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 249–70–44, 249–88–10

10–11 березня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми стоматологічної імплантації»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел.: (032) 276–47–89

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація імплантологів України»

79045, Львів, вул. Пасічна, 36

Тел.: (032) 251–20–39

10–11 березня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел./факс: (044) 456–72–09

10–11 березня, Київ

Науково-практична конференція «Цукровий діабет і нирки»

Асоціація ендокринологів України

Асоціація нефрологів України

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69

Тел.: (044) 430–36–94, 431–02–61

Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»

10–11 березня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61002, Харків, вул. Мельникова, 12

Тел.: (057) 752–03–47

10–11 березня, АР Крим, Судак

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми комплексної медико-психологічної реабілітації в умовах санаторно-курортних закладів осіб, що зазнали впливу екстремальних ситуацій»

Міністерство охорони здоров’я України

01021, Київ, вул. М. Грушевського, 7

Тел.: (044) 253–24–44

Департамент медичного забезпечення та реабілітації МВС України

01024, Київ, вул. Пилипа Орлика, 18

Департамент медико-біологічного захисту МНС України

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України

65014, Одеса, провулок Лермонтовський, 6

Тел.: (048) 048 722–29–23

Державна установа «Кримський медичний університет» ім. С.І. Георгієвського МОЗ України

95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7

Тел.: (0652) 29–49–11

Медичний реабілітаційний центр «Сокіл» МВС України

98002, АР Крим, Судак, вул. Приморська, 21

Тел.: (06566) 2–10–09, 2–18–20

15 березня, Київ

Науково-практична конференція «Хронічне обструктивне захворювання легень і супутня патологія»

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

03680, Київ вул. М. Амосова, 10

Тел.: (044) 275–05–68, 275–27–33

Факс: (044) 275–21–18

15–16 березня, АР Крим, Євпаторія

Науково-практична конференція «Щорічні наукові читання «Acta Eupatorica»

Державна установа «Кримський державний медичний університет» ім. С.І. Георгієвського МОЗ України

95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7

Тел.: (0652) 29–48–88, (06569) 6–26–11

15–16 березня, Харків

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в неврології»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Тел.: (057) 738–40–83, 738–06–24, 738–33–94

17–18 березня, Вінниця

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перший крок в науку — 2011» (для студентів)

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел./факс: (0432) 35–32–16, 35–93–58

23–24 березня, Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Телемедицина — досвід та перспективи»

Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького МОЗ України, Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії

83048, Донецьк, вул. Артема, 106

Тел.: (062) 335–14–61

24–25 березня, Запоріжжя

Науково-практична конференція «Актуальні питання наукової та практичної косметології»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26

Тел.: (061) 764–12–44, 766–32–29

24–25 березня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування онкологічних хворих» (для молодих вчених)

Національний інститут раку МОЗ України

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Тел./факс: (044) 257–10–61, 259–01–86

29–30 березня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування зубощелепних аномалій. Профілактика основних стоматологічних захворювань при ортодонтичному лікуванні»

Державна установа «Інститут стоматології НАМН України»

65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11

Тел.: (048) 728–24–60, 728–24–81

Тел./факс: (048) 728–24–84.
Одеський національний медичний університет МОЗ України

65082, Одеса, провулок Валіховський, 2

Тел.: (048) 746–56–71, 728–54–12

29–30 березня, Чернівці

Науково-практична медико-фармацевтична конференція з міжнародною участю (для студентів та молодих вчених)

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

58002, Чернівці, Театральна площа, 2

Тел.: (050) 581–12–26

29–30 березня, АР Крим, Ялта

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми Ко-інфекції туберкульоз і ВІЛ/СНІД»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

04114, Київ, вул. Автозаводська, 68

Тел./факс: (044) 430–42–46

31 березня — 1 квітня, Львів

Науково-практична конференція «Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика»

Державна установа «Інститут геронтології НАМН України»

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67

Тел.: (044) 431–05–50

Тел./факс: (044) 430–41–74

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел.: (0322) 72–26–60

Факс: (0322) 76–79–73

31 березня — 1 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих вчених та студентів)

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел.: (057) 706–30–71

31 березня — 1 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейроінфекції в практиці клініциста. Проблеми діагностики та лікування»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58

Тел.: (057) 97–11–50

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України

31 березня — 1 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстрена медична допомога. Європейські стандарти — 2010»

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

01014, Київ, вул. Верхня, 5

Тел.: (044) 254–68–54

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф МОЗ України

З використанням матеріалів Українського центру
наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної
роботи МОЗ України («Укрмедпатентінформ»):
Київ, просп. Московський, 19, тел.: (044) 428–37–22
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті