Проект постанови КМУ «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 

проекту постанови КМУ України «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення».

Проект постанови Кабінету Міністрів України затверджує нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови приймаються до 10 лютого 2009 р. за адресами:

03115, Київ, просп. Перемоги, 120, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, тел.: (044) 424-12-30, e-mail: ludmila@dslz.gov.ua

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови КМУ
«Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання вимог Указів Президента України від 7 лютого 2003 р. № 91 «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері» та від 17 грудня 2003 р. № 1455 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу», постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 837 і від 17.10.2008 № 955» та у відповідності з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття постанови є затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до Переліку основних лікарських засобів ВООЗ, а також з метою визначення державою тих лікарських засобів, які вона гарантує більшості своїх громадян для лікування найпоширеніших захворювань.

З метою впровадження в дію рекомендацій ВООЗ, МОЗ було видано наказ від 24.05.2005 р. № 226 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та Положення про Експертну раду з формування, внесення змін та доповнень до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення» (із змінами) (далі — наказ МОЗ України від 24.05.2005 р. № 226).

Під час засідання Експертної ради від 26.11.2008 р. було прийнято рішення Національний перелік основних лікарських засобів викласти в такій редакції, яку пропонує ВООЗ, а саме: взяти за основу Перелік ВООЗ основних лікарських засобів, виключити з нього незареєстровані в Україні лікарські засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та медичні гази.

Згідно з визначенням ВООЗ, основні лікарські засоби — це ті, «що задовольняють потреби більшості населення та повинні бути доступні для нього у будь-який час, в адекватній кількості та у відповідних лікарських формах, а також мати ту вартість, яку можуть сплатити пацієнт і суспільство».

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діє Закон України «Про лікарські засоби» та підзаконні акти, що випливають з нього (постанова КМУ від 29.03.2006 р. № 400 «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення», наказ МОЗ від 24.05.2005 р. № 226 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та Положення про Експертну раду з формування, внесення змін та доповнень до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення»).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови необхідно погодити з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва України, Міністерством юстиції України, Секретаріатом урядового уповноваженого європейського суду з прав людини.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (http://www.moz.gov.ua) для громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить (відповідно до Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення) сформувати систему моніторингу наявності лікарських засобів, ціни на які підлягають державному регулюванню, та визначити ті лікарські засоби, які держава гарантує більшості своїх громадян для лікування найпоширеніших захворювань відповідно до Переліку основних лікарських засобів ВООЗ.

В.о. міністра

З.М. Митник


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення» (далі — Постанова)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до п. 3.2 Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Національний перелік), затвердженого наказом МОЗ України від 24.05.2005 р. № 226, Національний перелік є основою для формування системи моніторингу наявності основних лікарських засобів, ціни на які підлягають державному регулюванню.

Відповідно до Положення про Національний перелік неодноразово проходили засідання Експертної ради з формування, внесення змін та доповнень Національно переліку щодо відповідності редакції Національного переліку рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі — ВООЗ), а саме шляхом внесення в Національний перелік (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами), які рекомендовані ВООЗ та зареєстровані на території України.

Відбулося три засідання Експертної ради, на яких аналізувалися всі пропозиції ВООЗ та приймалося рішення щодо включення лікарських засобів до Національного переліку. За результатами засідань Експертної ради і розроблено проект Постанови.

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діє Закон України «Про лікарські засоби» та підзаконні акти, що випливають з нього (наказ МОЗ України від 24.05.2005 р. № 226 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та Положення про Експертну раду з формування, внесення змін та доповнень до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення»).

2. Цілі і завдання прийняття постанови

Основним завданням проекту Постанови є гарантоване забезпечення населення доступними (в тому числі економічно) лікарськими засобами та відповідність Національного переліку рекомендаціям ВООЗ.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити діючу постанову КМУ від 29.03.2006 р. № 400 «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення», але не будуть враховані наступні питання:

  • відповідність Національного переліку рекомендаціям ВООЗ;
  • необхідність наявності доступного (в т.ч. економічно) медикаментозного забезпечення населення.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення змін до діючої постанови КМУ від 29.03.2006 р. № 400 «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення», при цьому такий варіант не є оптимальний тому, що за обсягом внесені доповнення є значними і потребують викладення Національного переліку в новій редакції.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення», викладеного в новій редакції, оптимальна тому, що буде врегульовано питання відповідності Національного переліку рекомендаціям ВООЗ.

Таким чином, найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є третій, тобто, прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення».

5. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом передбачається викласти Національний перелік в новій редакції, опрацювавши рекомендований ВООЗ перелік основних лікарських засобів, виключивши з нього незареєстровані на території України лікарські засоби.

Нова редакція Національного переліку є складовою частиною забезпечення населення доступними лікарськими засобами.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення цілей державного регулювання — високий за рахунок того, що відповідно до Положення про Національний перелік, затверджений наказом МОЗ України від 24.05.2005 р. № 226, буде використовуватись для формування системи моніторингу наявності основних лікарських засобів, ціни на які підлягають державному регулюванню, що, в свою чергу, дозволить забезпечити населення більш доступними (в тому числі економічно) необхідними лікарськими засобами.

6. Обґрунтування можливостей визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки затверджується нова редакція Національного переліку, а сам Національний перелік є основою для формування системи моніторингу наявності основних лікарських засобів, ціни на які підлягають державному регулюванню, то у разі прийняття проекту Постанови вона буде виконуватись.

7. Очікувані результати

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Затвердження нової редакції Національного переліку (поліпшення забезпечення населення доступними (в тому числі економічно) лікарськими засобами)

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні, тому що націнки на необхідні лікарські засоби будуть врегульовані державою

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Затвердження нової редакції Національного переліку (у разі відсутності того чи іншого лікарського засобу його можна замінити аналогом, оскільки до Національного переліку входять лікарські засоби за міжнародною непатентованою або загальноприйнятою назвою, що виключає можливість як лобіювання інтересів конкретного виробника, так і створення дефіциту лікарських засобів)

Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть, тому що націнки на необхідні лікарські засоби будуть врегульовані державою

Сфера інтересів громадян

Затвердження нової редакції Національного переліку дозволить зробити лікування населення більш ефективним та забезпечить доступними (в тому числі економічно) лікарськими засобами

Додаткові витрати громадян не виникнуть, тому що націнки на необхідні лікарські засоби будуть врегульовані державою

Прийняття проекту Постанови дозволить створити сприятливі умови для поліпшення забезпечення населення якісними, високоефективними, безпечними та доступними (в тому числі економічно) лікарськими засобами.

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;

  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;

  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, — дія поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форм власності і підпорядкування та суб’єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям;

  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище середнього. Відбулися засідання робочих груп, на яких розглядалися та опрацьовувались рекомендації ВООЗ щодо включення лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами до Національного переліку. Проект Постанови опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення. Після набуття чинності Постанову буде опубліковано в «Щотижневику АПТЕКА» та в газеті «Урядовий кур’єр;

  • кількість закуплених лікарських засобів, використаних на потреби населення (амбулаторних хворих, стаціонарних хворих).

9. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений та буде залежати від змін, внесених у постанову КМУ «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення» та до Закону України «Про лікарські засоби».

10. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом аналізу показників діяльності аптечної мережі комунальних підприємств щодо фактичного середнього рівня торговельної надбавки на ліки, ціни на які підлягають державному регулюванню.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набуття чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набуття чинності цього регуляторного акта.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

В.о. міністра З.М. Митник

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від «____» ____________2008 р. №____
Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400 «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2006 р. № 13, ст. 898, 2007 р. № 41, ст. 1625, 2008 р. № 51, ст. 1696).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України
від __________ № _____

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

№ з/п

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва
діючої речовини (речовин)

Фармакотерапевтична група, до якої входить діюча речовина
(речовини)(згідно з кодом анатомо-терапевтично-хімічним)

1.

Абакавір

J05A F06

2.

Азатіоприн

L04A X01

3.

Азитроміцин

J01F A10

4.

Алергени

V04C V01A

5.

Алкуроній

M03A A01

6.

Алопуринол

M04A A01

7.

Альбендазол

P02C A03

8.

Амікацин

J01G B06

9.

Амлодипін

C08C A01

10.

Амоксицилін (монопрепарат та в комбінації з клавулановою кислотою)

J01C A04
J01C R02

11.

Ампіцилін

J01C A01

12.

Амфотерицин В

J02A A01

13.

Аспарагіназа

L01X X02

14.

Атенолол

C07A B03

15.

Атропін

A03B A01 S01F A01

16.

Ацетазоламід

S01E C01

17.

Ацетилцистеїн

R05C B01

18.

Ацикловір

J05A B01 S01A D03

19.

Барію сульфат

V08B A02

20.

Беклометазон

R03B A01

21.

Бензатин бензилпеніцилін

J01C E08

22.

Бензилбензоат

P03A X01

23.

Бензилпеніцилін

J01C E01

24.

Бензоїл пероксид

D10A E01

25.

Бетаметазон

D07A C01

26.

Блеоміцин

L01D C01

27.

Бупівакаїн

N01B B01

28.

Вакцини

J07 L03A X03

29.

Ванкоміцин

J01X A01

30.

Варфарин

B01A A03

31.

Векуроній

M03A C03

32.

Верапаміл

C08D A01

33.

Вінбластин

L01C A01

34.

Вінкристин

L01C A02

35.

Вода для ін’єкцій

V07A B

36.

Вугілля активоване

A07B A01

37.

Галотан

N01A B01

38.

Гентаміцин

J01G B03 S01A A11

39.

Гепарин

B01A B01

40.

Гідрокортизон

H02A B09 D07A B02 S01B A02

41.

Гідрохлоротіазид

C03A A03

42.

Глібенкламід

A10B B01

43.

Гризеофульвін

D01B A01

44.

Дакарбазин

L01A X04

45.

Дексаметазон

H02A B02

46.

Декстран

B05A A05

47.

Дефероксамін

V03A C01

48.

Дигоксин

C01A A05

49.

Диданозин

J05A F02

50.

Доксициклін

J01A A02

51.

Доксорубіцин

L01D B01

52.

Допамін

C01C A04

53.

Еналаприл

C09A A02

54.

Епінефрин

C01C A24

55.

Ергокальциферол

A11C C01

56.

Ергометрин

G02A B03

57.

Еритроміцин

J01F A01

58.

Етамбутол (монопрепарат та його комбінації)

J04A

59.

Етанол

D08A X

60.

Етинілестрадіол

G03C A01

61.

Етіонамід (монопрепарат та його комбінації)

J04A

62.

Етопозид

L01C B01

63.

Етосуксимід

N03A D01

64.

Ефавіренз

J05A G03

65.

Заліза (ІІ-, ІІІ-валентного) препарати та комбінації

B03A A07

66.

Зидовудин (монопрепарат та його комбінації)

J05A

67.

Ібупрофен

M01A E01

68.

Ізоніазид (монопрепарат та його комбінації)

J04A

69.

Ізосорбіду динітрат

C01D A08

70.

Іміпенем у комбінації з циластатином

J01D H51

71.

Імуноглобуліни

J06B L04A A

72.

Індинавір

J05A E02

73.

Інсуліни та їх аналоги

A10A

74.

Іпратропію бромід

R03B B01

75.

Йогексол

V08A B02

76.

Калію йодид

H03C A

77.

Кальцію глюконат

A12A A03

78.

Кальцію фолінат

V03A F03

79.

Канаміцин

J01G B04

80.

Капреоміцин

J04A B30

81.

Касія (сенна) та її похідні

A06A B06

82.

Кетамін

N01A X03

83.

Кислота аскорбінова

A11G A01

84.

Кислота ацетилсаліцилова

B01A C06 N02B A01

85.

Кислота вальпроєва та її солі

N03A G01

86.

Кислота нікотинова

C04A C01

87.

Кислота саліцилова

D01A E12

88.

Кислота фолієва

B03B B01

89.

Кліндаміцин

J01F F01

90.

Кломіфен

G03G B02

91.

Клотримазол

G01A F02

92.

Клофазимін

J04B A01

93.

Ламівудин (монопрепарат та в комбінації з ставудином, невірапіном)

J05A F

94.

Левамізол

P02C E01

95.

Леводопа та карбідопа в комбінації

N04B A02

96.

Левоноргестрел (монопрепарат та в комбінації з етинілестрадіолом)

G03A C03 G03A A07

97.

Левотироксин

H03A A01

98.

Лідокаїн (монопрепарат та в комбінації з епінефрином)

N01B B

99.

Магнію сульфат

B05X A05

100.

Манітол

B05B C01

101.

Мебендазол

P02C A01

102.

Медроксипрогестерон

G03A C06

103.

Меркаптопурин

L01B B02

104.

Метилдопа

C02A B01

105.

Метиленовий синій

D08A X10

106.

Метіонін

V03A B26

107.

Метоклопрамід

A03F A01

108.

Метотрексат

L01B A01 L04A X03

109.

Метронідазол

J01X D01 G01A F01 P01A B01

110.

Метформін

A10B A02

111.

Мефлохін

P01B C02

112.

Мізопростол

G02A D

113.

Міконазол

D01A C02 G01A F04

114.

Міфепристон

G03X B01

115.

Налоксон

V03A B15

116.

Натрію амідотризоат

V08A A01

117.

Натрію парааміносаліцилат (монопрепарат та його комбінації)

J04A

118.

Натрію тіопентал

N01A F03

119.

Натрію тіосульфат

V03A B06

120.

Натрію фторид

A01A A01

121.

Невірапін

J05A G01

122.

Нелфінавір

J05A E04

123.

Неоміцину сульфат у комбінації з бацитрацином

D06A X54

124.

Неостигмін

N07A A01

125.

Ністатин

A07A A02

126.

Нітрогліцерин

C01D A02

127.

Нітрофурантоїн

J01X E01

128.

Норетистерон

G03D C02

129.

Окситоцин

H01B B02

130.

Офлоксацин

J01M A01

131.

Парацетамол

N02B E01

132.

Пеніциламін

M01C C01

133.

Пілокарпін

S01E B01

134.

Піразинамід (монопрепарат та його комбінації)

J04A

135.

Пірантел

P02C C01

136.

Піридоксин

A11H A02

137.

Піридостигмін

N07A A02

138.

Повідон йод

D08A G02

139.

Празиквантел

P02B A01

140.

Преднізолон

H02A B06

141.

Препарати дьогтю

D11A X20 D08A X10

142.

Прокаїнамід

C01B A02

143.

Прокарбазин

L01X B01

144.

Прометазин

R06A D02

145.

Пропранолол

C07A A05

146.

Протамін

V03A B14

147.

Ранітидин

A02B A02

148.

Ретинол

A11C A01

149.

Рибавірин

J05A B04

150.

Рибофлавін

A11H A04

151.

Ритонавір (монопрепарат та його комбінації)

J05A

152.

Рифампіцин (монопрепарат та його комбінації)

J04A

153.

Розчини для корекції водного, електролітного та кислотно-основного балансу

B05B B05X A07C A

154.

Розчини для перитонеального діалізу

B05D

155.

Сальбутамол

R03A C02

156.

Селен

A12C X

157.

Симвастатин

C10A A01

158.

Сироватки

J06A

159.

Спектиноміцин

J01X X04

160.

Спіронолактон

C03D A01

161.

Срібла сульфадіазин

D06B A

162.

Ставудин (монопрепарат та його комбінації)

J05A

163.

Стрептокіназа

B01A D01

164.

Стрептоміцин

J01G A01

165.

Суксаметоній

M03A B01

166.

Сульфадоксин у комбінації з піриметаміном

P01B D51

167.

Сульфаметоксазол у комбінації з триметопримом

J01E E01

168.

Сульфасалазин

A07E C01

169.

Тамоксифен

L02B A01

170.

Тенофовір (монопрепарат та його комбінації)

J05A

171.

Тестостерон

G03B A03

172.

Тетрациклін

S01A A09

173.

Тимолол

S01E D01

174.

Тіамін

A11D A01

175.

Тропікамід

S01F A06

176.

Фактори згортання крові

B02B

177.

Фенітоїн

N03A B02

178.

Феноксиметилпеніцилін

J01C E02

179.

Флуконазол

J02A C01

180.

Флуоресцеїн

S01J A01

181.

Флуороурацил

L01B C02

182.

Фуросемід

C03C A01

183.

Хлорамбуцил

L01A A02

184.

Хлорамфенікол

J01B A01

185.

Хлоргексидин

D08A C02

186.

Хлорохін

P01B A01

187.

Цефазолін

J01D A04

188.

Цефіксим

J01D A23

189.

Цефтазидим

J01D D02 J01D A11

190.

Цефтриаксон

J01D A13 J01D D04

191.

Циклосерин

J04A B01

192.

Циклоспорин

L04A A01

193.

Циклофосфамід

L01A A01

194.

Цинку сульфат

A12C B01

195.

Ципрофлоксацин

J01M A02 J01R A04

196.

Цисплатин

L01X A01

197.

Цитарабін

L01B C01

Від редакції: в ході підготовки публікації були виявлені деякі неточності кодів АТС наведених лікарських засобів. Наприклад, неправильно вказані коди цефазоліну, цефіксину тощо. Всі виявлені неточності будуть направлені розробникам проекту.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті