Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку осіб, діяльність яких може завдати шкоду третім особам, Порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоду третім особам»

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку осіб, діяльність яких може завдати шкоду третім особам, Порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоду третім особам», розроблений відповідно до Закону України «Про страхування».

Прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить захистити права пацієнтів та запровадити економічний механізм захисту відповідальності медичних і фармацевтичних працівників на  випадок завдання шкоди життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності, не пов’язаних з халатністю або недбалим виконанням ними професійних обов’язків.

Проект постанови Кабінету Міністрів України передбачає: встановлення переліку осіб, діяльність яких може завдати шкоду третім особам; затвердження відповідного порядку та правил проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоду третім особам; затвердження форми типового договору обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників.

Проект постанови Кабінету Міністрів України передбачає, що на цьому етапі страхувальниками за цим видом страхування мають бути суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики (юридичні та фізичні особи), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, крім тих, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів. Зазначене зумовлене обмеженістю фінансових ресурсів закладів охорони здоров я. При покращенні рівня фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров’я та виділенні коштів для цього сфера застосування вказаного виду страхування може бути розширена.

Механізм розрахунку платежу за страхування не передбачає прив’язки до обсягів медичних послуг та реалізації лікарських засобів, а визначається в фіксованому розмірі на рік, що дає змогу збалансувати навантаження і не дати приводу для значного подорожчання послуг суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики (юридичні та фізичні особи), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, крім тих, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10.03.2009 р. на адресу: 01021, Київ, вул. Грушевського, 7, [email protected]; [email protected]; [email protected] — відділ стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністративного департаменту, Управління економіки страхування МОЗ України.


Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від __________ р. № ___________
Про затвердження Переліку осіб, діяльність яких може завдати шкоду третім особам, порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоду третім особам

Відповідно до п. 27 ст. 7 Закону України «Про страхування» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Перелік осіб, діяльність яких може завдати шкоди третім особам (додаток № 1).

2. Затвердити Порядок і правила проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоди третім особам (додаток № 2).

3. Затвердити форму типового договору обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоди третім особам (додаток № 3).

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набуває чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України

Ю. Тимошенко


Додаток № 1
до постанови Кабінету
Міністрів України
від __________ р. № ______

Перелік осіб, діяльність яких може завдати шкоди третім особам

1. Медичні працівники таких лікарських спеціальностей:

– Організація і управління охороною здоров’я;

– Авіаційна та космічна медицина;

– Акушерство і гінекологія;

– Алергологія (Дитяча алергологія);

– Анестезіологія (Дитяча анестезіологія);

– Бактеріологія;

– Вірусологія;

– Гастроентерологія (Дитяча гастроентерологія);

– Гематологія (Дитяча гематологія);

– Генетика медична;

– Геріатрія;

– Дитяча гінекологія;

– Онкогінекологія;

– Гігієна дітей та підлітків;

– Гігієна праці;

– Гігієна харчування;

– Дезінфекційна справа;

– Дерматовенерологія (Дитяча дерматовенерологія);

– Дієтологія;

– Ендокринологія (Дитяча ендокринологія);

– Ендоскопія;

– Епідеміологія;

– Загальна практика — сімейна медицина;

– Загальна гігієна;

– Імунологія (Дитяча імунологія);

– Клінічна імунологія;

– Інфекційні хвороби (Дитячі інфекційні хвороби);

– Кардіологія;

– Дитяча кардіоревматологія;

– Комбустіологія;

– Комунальна гігієна;

– Клінічна лабораторна діагностика;

– Генетика лабораторна;

– Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища;

– Лабораторна імунологія;

– Клінічна біохімія;

– Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища;

– Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища;

– Лікувальна фізкультура і спортивна медицина;

– Лікувальна фізкультура;

– Мікробіологія і вірусологія;

– Народна та нетрадиційна медицина;

– Наркологія;

– Неврологія (Дитяча неврологія);

– Нефрологія (Дитяча нефрологія);

– Нейрохірургія (Дитяча нейрохірургія);

– Онкологія (Дитяча онкологія);

– Ортопедія і травматологія (Дитяча ортопедія і травматологія);

– Отоларингологія (Дитяча отоларингологія);

– Онкоотоларингологія;

– Офтальмологія (Дитяча офтальмологія);

– Паразитологія;

– Патологічна анатомія (Дитяча патологічна анатомія);

– Педіатрія;

– Неонатологія;

– Променева терапія;

– Професійна патологія;

– Психіатрія (Дитяча психіатрія);

– Медична психологія;

– Психотерапія;

– Психофізіологія;

– Пульмонологія (Дитяча пульмонологія);

– Терапія;

– Радіаційна гігієна;

– Радіологія;

– Радіонуклідна діагностика;

– Рентгенологія;

– Ревматологія;

– Рефлексотерапія;

– Санологія;

– Спортивна медицина;

– Сексопатологія;

– Медицина невідкладних станів;

– Стоматологія (Дитяча стоматологія);

– Ортодонтія;

– Ортопедична стоматологія;

– Терапевтична стоматологія;

– Хірургічна стоматологія;

– Суднова медицина;

– Судово-медична гістологія;

– Судово-медична імунологія;

– Судово-медична криміналістика;

– Судово-медична цитологія;

– Судово-медична токсикологія;

– Сурдологія;

– Терапія (Підліткова терапія);

– Токсикологія;

– Трансплантологія;

– Трансфузіологія;

– Ультразвукова діагностика;

– Урологія (Дитяча урологія);

– Фізіотерапія;

– Фтизіатрія (Дитяча фтизіатрія);

– Функціональна діагностика;

– Хірургія (Дитяча хірургія);

– Онкохірургія;

– Судинна хірургія;

– Хірургія серця і магістральних судин;

– Торакальна хірургія;

– Проктологія.

2. Молодші спеціалісти з медичною освітою за спеціальностями:

2.1. Лікувальна справа;

2.2. Лікувальна справа (невідкладні стани);

2.3. Медико-профілактична справа;

2.4. Лабораторна справа (клініка);

2.5. Лабораторна справа (гігієна);

2.6. Лабораторна справа (патологія);

2.7. Акушерська справа;

2.8. Сестринська справа;

2.9. Сестринська справа (операційна);

2.10. Стоматологія;

2.11. Ортопедична стоматологія.

3. Фармацевтичні працівники наступних провізорських спеціальностей:

3.1. Організація і управління фармацією;

3.2. Загальна фармація;

3.3. Аналітично-контрольна фармація;

3.4. Клінічна фармація.


Додаток № 2
до постанови Кабінету
Міністрів України
від __________ р. № ______

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоди третім особам

1. Обов’язкове страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої третім особам внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.

2. Суб’єктами страхування професійної відповідальності є страхувальники, страховики і треті особи, яким завдано шкоди.

3. Предметом обов’язкового страхування професійної відповідальності є майнові інтереси страхувальника, пов’язані з його відповідальністю за відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.

4. Страхувальниками є суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики (юридичні та фізичні особи), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, крім тих, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів.

5. Страховиками є юридичні особи — резиденти України, які одержали в установленому порядку ліцензію на проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності.

6. Треті особи — фізичні особи, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності страхувальника.

7. Страховий ризик — певна подія, в  результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю третьої особи внаслідок професійних помилок у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності страхувальника.

8. Страховими випадками є смерть, інвалідність, втрата працездатності третьою особою, витрати на лікування та догляд за дітьми внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності страхувальником, не пов’язаної з халатністю або недбалим виконанням ним професійних обов’язків.

Сукупність усіх претензій та позовів, пред’явлених третіми особами (представниками, опікунами, спадкоємцями) щодо відшкодування шкоди, завданої однією подією, вважається одним страховим випадком.

Факт наявності шкоди, завданої життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок професійних помилок у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності страхувальником встановлюється/визначається рішенням суду та відповідними органами управління охороною здоров’я.

9. Страховою сумою є грошова сума, в  межах якої страховик зобов’язаний провести страхову виплату третій особі (представнику, опікуну, спадкоємцю) при настанні страхового випадку.

Страхова сума по окремому страховому випадку встановлюється:

а) у разі смерті третьої особи внаслідок страхового випадку представнику, опікуну, спадкоємцю — 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) у разі визнання третьої особи інвалідом, що постраждав внаслідок страхового випадку:

– І групи — у розмірі 2250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– II групи — у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– III групи — у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) за кожен день непрацездатності третьої особи, яка постраждала внаслідок страхового випадку, а також при витратах на  лікування та догляд за дітьми, які постраждали внаслідок страхового випадку, — 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше 550 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10. Максимальний розмір страхового тарифу — 1% страхової суми, зазначеної у підпункті «а» п. 9 цього Порядку за кожну особу згідно з Переліком осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, зазначених у додатку № 1 цієї постанови (далі — Перелік осіб).

11. Страхувальники сплачують страхові платежі одноразово та в термін, визначений в  договорі обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників (далі — договір страхування).

Загальна сума страхових платежів визначається з урахуванням штатної кількості медичних і фармацевтичних працівників страхувальника, які підлягають обов’язковому страхуванню професійної відповідальності згідно з Переліком осіб.

12. У разі відсутності договору обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників ліцензування відповідного виду діяльності та державна акредитація не проводиться.

13. Договір страхування укладається терміном на 1 рік.

14. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов’язаний протягом 3 робочих днів після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховика.

15. Для отримання страхового відшкодування страховику подаються заява про виплату страхового відшкодування та такі документи:

– заява про настання страхового випадку;

– договір страхування;

– заява (претензія, позов) третьої особи;

– листування між страхувальником та третьою особою, яке стосується страхового випадку;

– документи, що підтверджують отримання третьою особою професійних послуг від страхувальника (медична документація, рецепти, призначення лікаря, чеки тощо);

– документи, які розглядалися судовим органом та/або органом управління охороною здоров’я під час розгляду справи;

– рішення органу управління охороною здоров’я та/або судового органу про визнання факту завдання шкоди життю та здоров’ю третьої особи;

– листок про тимчасову втрату працездатності третьою особою;

– рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності третьої особи;

– свідоцтво про смерть третьої особи;

– документи про правонаступництво;

– документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

– інші документи, які дають змогу встановити факт настання страхового випадку та розмір збитків, які підлягають відшкодуванню.

Документи на виплату страхового відшкодування можуть подаватися страхувальником або третьою особою (представником, опікуном, спадкоємцем).

На підставі отриманих документів страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування та складає страховий акт, який є підставою для виплати страхового відшкодування третій особі (представнику, опікуну, спадкоємцю).

16. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик протягом 3 робочих днів з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

17. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

– навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

– вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

– подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або факт настання страхового випадку;

– несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

18. У разі, коли заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими причетними до страхового випадку особами, страховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, компенсованою іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник, треті особи (представники, опікуни, спадкоємці) зобов’язані повідомити страховика.

Страхові виплати за договорами страхування здійснюються незалежно від суми, яку має отримати третя особа за державним соціальним страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, котра має бути сплачена як відшкодування збитків.


Додаток № 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від ____________ р. № _____

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників

Місце і дата укладення договору «___» __________ 200_ р.

Страховик _________________________________________________________________________________

(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія і номер ліцензії та термін її дії)

з однієї сторони, та страхувальник __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження)

з другої сторони, уклали цей договір про таке:

Предмет договору

1.1. Страховик страхує відповідальність страхувальника за відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю третьої особи внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності, згідно з Порядком і правилами проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може завдати шкоди третім особам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від _______________ р. № _______ (далі — Порядок).

1.2. Предметом договору обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників (далі — договір страхування) є майнові інтереси страхувальника, що пов’язані з його відповідальністю за відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.

1.3. Страховими випадками є смерть, інвалідність, втрата працездатності третьою особою, витрати на лікування та догляд за дітьми внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності страхувальника, не пов’язаних з халатністю або недбалим виконанням ним професійних обов’язків.

Сукупність усіх претензій та позовів, пред’явлених третіми особами (представниками, опікунами, спадкоємцями) щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважається одним страховим випадком.

Факт наявності шкоди, завданої життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням професійної діяльності страхувальника, встановлюється/визначається рішенням суду та відповідними органами управління охороною здоров’я.

1.4. Загальна страхова сума за цим договором страхування складає: _______________ грн.

1.4.1. Страхова сума на одного медичного і фармацевтичного працівника страхувальника, які підлягають обов’язковому страхуванню професійної відповідальності, за цим договором страхування складає: _______________ грн.

1.4.2. Кількість медичних і фармацевтичних працівників, які підлягають обов’язковому страхуванню професійної відповідальності (штатна кількість медичних і фармацевтичних працівників страхувальника, які підлягають обов’язковому страхуванню професійної відповідальності) становить: ___________ осіб.

1.4.3. Страхова сума по окремому страховому випадку встановлюється:

а) у разі смерті третьої особи внаслідок страхового випадку, представнику, опікуну, спадкоємцю — 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) у разі визнання третьої особи інвалідом, що постраждав внаслідок страхового випадку:

– І групи — у розмірі 2250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– II групи — у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– III групи — у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) за кожний день непрацездатності третьої особи, котра постраждала внаслідок страхового випадку, а також при витратах на  лікування та догляд за дітьми, які постраждали внаслідок страхового випадку, — 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше 550 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1.5. Страховий тариф за цим договором страхування складає: 1% страхової суми, зазначеної у п. 1.4 цього договору.

1.6. Страховий платіж по цьому договору страхування складає: _________________ грн.

Страховий платіж сплачується на  поточний рахунок страховика (або його представника) до «___» __________ 200_ р.

Права та обов’язки сторін

2.1. Страхувальник зобов’язується:

а) при укладанні договору страхування надати страховику інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну попередніх умов та співпрацювати з усіх питань, що можуть мати відношення до договору страхування, предмету страхування, врегулювання наслідків настання страхового випадку або при розгляді поданих до нього претензій;

б) перерахувати на поточний рахунок страховика (або його представника) страховий платіж у термін, передбачений п. 1.6 цього договору;

в) протягом 3 робочих днів повідомити страховика про настання страхового випадку, а також про всі події, які можуть стати причиною пред’явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, завданої третім особам.

2.2. Страховик зобов’язується:

а) ознайомити страхувальника з Порядком та умовами цього договору;

б) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування протягом 10 банківських днів з моменту підписання страхового акта;

в) своєчасно повідомити страхувальника щодо прийнятого рішення про виплату страхового відшкодування.

2.3. Страхувальник має право:

а) отримати страхове відшкодування згідно з цим договором і Порядком;

б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку;

в) отримати дублікат цього договору в  разі його втрати;

г) вимагати від страховика необхідну йому інформацію в частині, яка стосується виконання вимог цього договору.

2.4. Страховик (або його представник) має право:

а) запитувати й отримувати у страхувальника будь-яку інформацію, яка має відношення до укладання та виконання вимог цього договору, настання страхового випадку, перевіряти надану інформацію;

б) відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених п. 3.4 цього договору;

в) робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком у правоохоронні та податкові органи, органи управління охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, суди, банки та інші установи та організації;

г) приймати участь в досудовому врегулюванні спорів та судовому розгляді справ, що виникають у зв’язку з укладанням та виконанням умов цього договору.

Порядок здійснення страхових виплат

3.1. Для отримання страхового відшкодування страховику подаються заява про виплату страхового відшкодування та такі документи:

– заява про настання страхового випадку;

– договір страхування;

– копія заяви (претензії, позову) третьої особи;

– копії листування між страхувальником та третьою особою, яке стосується страхового випадку;

– документи, що підтверджують отримання третьою особою професійних послуг від страхувальника (медична документація, рецепти, призначення лікаря, чеки тощо);

– копії документів, яки розглядалися судовим органом та органом управління охороною здоров’я під час розгляду справи;

– копія чи оригінал рішення органу управління охороною здоров’я або судового органу про визнання факту завдання шкоди життю та здоров’ю третьої особи;

– листок про тимчасову втрату працездатності третьою особою (або нотаріально засвідчена копія);

– копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності третьої особи;

– свідоцтво про смерть третьої особи (або нотаріально засвідчена копія);

– документи про правонаступництво;

– документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

– інші документи, які дають змогу встановити факт настання страхового випадку та розмір збитків, які підлягають відшкодуванню.

Документи на виплату страхового відшкодування можуть подаватися страхувальником або третьою особою (представником, опікуном, спадкоємцем).

3.2. На підставі отриманих документів страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування та складає страховий акт, який є підставою для виплати страхового відшкодування третій особі (представнику, опікуну, спадкоємцю).

3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик протягом 3 робочих днів з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

3.4. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

– навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

– вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

– подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або факт настання страхового випадку;

– несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

Відмову страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.

3.5. У разі, коли завдана шкода частково або повністю компенсована іншими причетними до страхового випадку особами, страховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, компенсованою іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник, треті особи (представники, опікуни, спадкоємці) зобов’язані повідомити страховика.

Страхові виплати за договорами страхування здійснюються незалежно від суми, яку має отримати третя особа за державним соціальним страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, котра має бути сплачена як відшкодування збитків.

Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, взятих відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в термін, передбачений п. 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ___________ грн. простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нарахована пеня.

4.3. Спори, які можуть виникнути в ході виконання зобов’язань, взятих відповідно до цього договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

5. Інші умови договору

____________________________________________________________________________________________

6. Термін дії договору, порядок його зміни та припинення

6.1. Договір набуває чинності з дня надходження страхового платежу на поточний рахунок страховика.

6.2. Договір укладено терміном на один рік з «__» _________200_ р. по «__» _____ 200_ р.

6.3. Дія договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених ст. 28 Закону України «Про страхування».

6.4. Всі зміни та доповнення до цього договору оформлюються в письмовому вигляді, складаються у 2 примірниках та є невід’ємною частиною цього договору.

7. Адреси та реквізити сторін

________________________

Страховик

________________________

(підпис керівника)

МП

_________________________

Страхувальник

_________________________

(підпис керівника)

МП

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті