Закон України від 18 грудня 2008 р. № 694

На підставі рішення Конституційного Суду України від 14 липня 2009 року № 18-рп/2009 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18.12.2008 р. № 694-VI визнаний неконституційним та втратив чинність

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 18 грудня 2008 р. № 694

Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості

З метою подолання кризових явищ в економіці України, забезпечення збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих місць, стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу держави Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» доповнити пунктом «ю» такого змісту:

«ю) тимчасово, до 1 січня 2011 року, обладнання та комплектуючі вироби до нього товарних груп 84, 85, 90 УКТ ЗЕД, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України промисловими підприємствами, а також основні фонди, матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби, крім підакцизних товарів, які ввозяться промисловими підприємствами з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств.

Порядок ввезення, перелік таких підприємств та товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом».

2. У статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»:

абзац другий пункту 5.5 викласти в такій редакції:

«поставки товарів у митному режимі імпорту або реімпорту (крім випадків, зазначених у підпунктах 5.1.7 і 5.1.24 пункту 5.1, пунктах 5.3 та 5.18 цієї статті)»;

пункт 5.18 доповнити підпунктом 5.18.3 такого змісту:

«5.18.3. тимчасово, до 1 січня 2011 року, основних фондів, матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих виробів (крім підакцизних товарів) промисловими підприємствами, які створюють нові виробництва із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств. Порядок ввезення, перелік таких підприємств та товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов’язань».

3. Пункт 8.6 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» доповнити підпунктом 8.6.5 такого змісту:

«8.6.5. Надати право промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.

При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення».

4. У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»:

1) частину другу статті 7 доповнити абзацом десятим такого змісту:

«виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і пов’язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів, розробка та впровадження новітніх технологій для їх складання (виготовлення)»;

2) абзац п’ятий пункту 2 статті 8 виключити.

5. У Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів»:

1) преамбулу після слова «засобів» доповнити словами «а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів»;

2) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

«Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня «ЄВРО-3» — з 1 січня 2010 року;

не нижче рівня «ЄВРО-4» — з 1 січня 2012 року;

не нижче рівня «ЄВРО-5» — з 1 січня 2014 року»;

3) доповнити статтею 2–1 такого змісту:

«2-1. Екологічні норми, методи випробувань та позначення рівня екологічних норм визначаються згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

4) статтю 3 доповнити словами «що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» — «ЄВРО-5» або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. З метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово, до 1 січня 2011 року, встановити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
  • відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
Президент України В. Ющенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті