Перелік наукових заходів на березень-квітень 2009 р.

КОНГРЕСИ

18–19 березня, Київ

Міжнародний конгрес з антимікробної хіміотерапії

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України»

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

Тел.: (044) 529-12-84, 275-40-11, факс: 275-40-11

25–27 березня, Київ

І Національний медичний конгрес «Еволюція здоров’я від народження до продуктивної старості»

Державна установа «Інститут геронтології АМН України»

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України»

ТОВ «Едвіво»

01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, офіс 12

Тел./факс: (044) 499-70-11

8–10 квітня, Харків

ІІ Міжнародний науковий міждисциплінарний конгрес «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини» (для студентів та молодих вчених)

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, просп. Леніна, 4

Тел.: (057) 705-07-09

27–29 квітня, Тернопіль

ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1

Тел.: (0352) 52-75-48, 52-45-54

СИМПОЗІУМИ

19–20 березня, Київ

Науковий симпозіум «Ревматичні хвороби та остеопороз»

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України»

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 275-52-63

24 березня, Київ

Науковий симпозіум «Антигомотоксична корекція порушень внутрішньоклітинного метаболізму та тканинної гіпоксії в практиці сімейного лікаря»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел.: (044) 483-17-21, 483-04-35

25 березня, Харків

Науковий симпозіум «Проблемні питання в лікуванні підлітків із патологією суглобів запального та дегенеративного характеру»

Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України»

61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А

Тел.: (0572) 62-80-03, 62-31-27, факс: 62-41-17

26–27 березня, Вінниця

Науковий симпозіум «Захворювання органів травлення: новації діагностики та лікування»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел.: (0432) 67-16-53, 67-44-21

24 квітня, Київ

Науковий симпозіум «Сучасна стратегія, направлена на поліпшення репродуктивного здоров’я жінки»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел.: (044) 236-09-61

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

5–6 березня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в анестезіологічному забезпеченні та інтенсивній терапії»

Асоціація анестезіологів України

01133, Київ, пров. Лабораторний, 14–20

Тел.: (044) 529-24-72, 361-13-12

5–6 березня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел.: (0322) 76-62-38, 78-64-11

Інститут біоетики ім. Ярослава Базилевича

79491, Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16

Тел.: (0322) 59-34-91

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

79491, Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16

Тел.: (0322) 276-62-38

11–12 березня, Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Телемедицина — досвід та перспективи»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії

83048, Донецьк, вул. Артема, 106

Тел.: (062) 335-14-61

11–12 березня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Погляд фахівців на патологію нирок з точки зору муждисциплінарного підходу»

Українська асоціація нефрологів

Асоціація урологів України

04053, Київ, вул. Коцюбинського, 9А

Тел.: (044) 284-68-97, 489-76-81

12–13 березня, Харків

Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної неврології»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України»

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Тел.: (057) 738-40-83, 738-06-24, 738-31-41

17 березня, Чернівці

Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та лікування соматичних захворювань у дитячому віці»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

01001, Київ, вул. Терещенківська, 23

Тел.: (044) 234-53-75.

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

18–19 березня, Вінниця

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації захворювань внутрішніх органів»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21029, Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 96

Тел.: (0432) 52-32-86, 46-11-27, 43-72-12

19 березня, АР Крим, Євпаторія

Науково-практична конференція «Щорічні наукові читання «Acta Eupatorica»

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України

95006, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7

Тел.: (065) 229-48-88, (065) 693-63-52

19–20 березня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакогнозія ХХІ сторіччя: досягнення та перспективи», присвячена пам’яті видатного вченого-фармакогноста і педагога М.І. Борисова

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61168, Харків, вул. Блюхера, 4

Тел.: (057) 67-92-08, 67-93-63

19–20 березня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Захворювання шкіри та її похідних. Проблеми старіння шкіри»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

03035, Київ, вул. Островського, 48

Тел./факс: (044) 249-46-56

19–20 березня, Донецьк

Науково-практична конференція «Проблеми пульмонології та алергології в сучасній клінічній практиці»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

83003, Донецьк, просп. Іллічя, 16

Тел./факс: (0622) 57-40-74

25 березня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мовно-культурна комунікація у сучасному медичному просторі: класичні мови як основа медичної термінології» (читання присвячені пам’яті проф. Ю.В. Шаніна)

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13

Тел.: (044) 454-49-15

26 березня, Харків

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії»

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України»

61039, Харків, просп. Постишева, 2А

Тел.: (057) 370-28-18, 373-90-32, 373-90-14

26–27 березня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хвороби печінки в клінічній практиці»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58

Тел.: (057) 297-11-50, 370-28-18, 707-54-50.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України»

Асоціація інфекціоністів України

Асоціація гастроентерологів України

26–27 березня, Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання естетичної медицини та косметології та їх взаємодія з суміжними спеціальностями»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Тел.: (061) 299-54-29, 224-64-70

26–27 березня, Луганськ

Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи методичних підходів до аналізу стану здоров’я»

Луганський державний медичний університет МОЗ України

91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1Г

Тел.: (0642) 63-02-58, факс: 53-20-36

31 березня — 1 квітня, Одеса

Науково-практична конференція «Лікування та реабілітація у загальній практиці — сімейній медицині»

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65026, Одеса, пров. Валіховський, 2

Тел./ факс: (048) 746-56-71, 716-56-36

1–2 квітня, Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстракорпоральні методи гомо корекції в акушерстві, гінекології та неонатології»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства

83114, Донецьк, просп. Панфілова, 3

Тел.: (062) 305-60-71

1–2 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

Асоціація хірургів України (Харківський осередок)

Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»

61018, Харків, в’їзд Балакірєва, 1

Тел.: (057) 349-41-39, 343-06-55

2–3 квітня, Івано-Франківськ

Науково-практична конференція «Працюємо, творимо, презентуємо» (для молодих вчених та студентів)

Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України

76018, Івано-Франковськ, вул. Галицька, 2

Тел.: (0342) 53-79-84

7–8 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання: проблема рецидиву в сучасній наркології»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії, наркології АМН України»

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Тел.: (057) 738-40-83, 738-42-73, 738-15-36

7–8 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому дню здоров’я

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13

Тел.: (044) 234-45-25

7–8 квітня, Чернівці

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-фармацевтична конференція» (для молодих вчених та студентів)

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

58000, Чернівці, площа Театральна, 2

Тел.: (03722) 2-52-62

8 квітня, Одеса

Науково-практична конференція «Хвороби, породжені прогресом»

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65026, Одеса, пров. Валіховський, 2

Тел.: (048) 725-20-63, 716-56-36

9 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Метаболічний синдром: стан проблеми і шляхи подолання»

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України»

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 249-88-10

9–10 квітня, Одеса

Науково-практична конференція «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті», присвячена 80-річчю з дня народження академіка АМН України Б.Я. Резника

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65026, Одеса, пров. Валіховський, 2

Тел./факс: (048) 723-83-33, 716-56-36

9–10 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання та інноваційні технології навчання іноземним мовам у ВНЗ»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61168, Харків, вул. Блюхера, 4

Тел.: (057) 67-91-88

9–10 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів»

Державна установа «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України»

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3

Тел.: (044) 483-12-82, тел./факс: (044) 483-15-80

9–10 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Щорічні терапевтичні читання: сучасна терапія і її узагальнююча роль в клініці внутрішніх хвороб»

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

61039, Харків, просп. Постишева, 2А

Тел.: (057) 370-28-18, 373-90-32

9–10 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Внесок українських вчених у здобутки світової дерматовенерології», присвячена 125-річчю кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Українська асоціація лікарів-дерматологів і косметологів

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13

Тел.: (044) 234-69-75, 255-16-32

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13

Тел.: (044) 234-45-25

9–10 квітня, Вінниця

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє медицини» (для молодих вчених та студентів)

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел.: (0432) 35-32-16, 35-93-58

9–10 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61168, Харків, вул. Блюхера, 4

Тел.: (057) 67-91-92

13–14 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграційні ініціативи в акушерстві та гінекології»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79032, Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

Тел.: (0322) 70-17-44.

Громадська організація «Галицький клуб «Інтеграція»

79008, Львів, просп. Свободи, 33

Тел.: (032) 242-15-90

14–15 квітня, Полтава

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в хірургії» (п’яті Скліфосовські читання)

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: (0532) 2-68-74

14–15 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукові та практичні аспекти індивідуальної і професійної гігієни порожнини рота у дітей та дорослих»

Державна установа «Інститут стоматології АМН України»

65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11

Тел.: (048) 728-24-60, 728-24-61, факс: 728-24-84.

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65026, Одеса, пров. Валіховський, 2

Тел.: (048) 746-56-71, 728-54-12

16 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Проблеми розвитку, діагностики та лікування хіміорезистентних форм туберкульозу легень»

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України»

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

Тел.: (044) 275-41-33, факс: 275-40-11

16–17 квітня, Запоріжжя

Науково-практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2009»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Тел.: (061) 224-68-16

16–17 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реалізація Концепції управління якістю в охороні здоров’я України»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел./факс: (032) 294-47-48, тел.: 258-74-10

16–17 квітня, Тернопіль

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові перспективи реформування медсестринства в Україні»

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1

Тел.: (0352) 43-09-27

16–17 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Клінічна ендокринологія на сучасному етапі, актуальні питання дитячої та хірургічної ендокринології»

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України»

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69

Тел.: (044) 430-36-94, 431-02-61

17 квітня, Полтава

Науково-практична конференція «Нові технології в стоматології» (для студентів)

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: (05322) 2-77-45, 7-05-39

20 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Науково-практичні завдання зниження материнської смертності в Україні»

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України».

04050, Київ, вул. Мануїльського, 8

Тел.: (044) 483-38-94, факс: 483-16-70

22–23 квітня, Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (для молодих вчених)

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16

Тел.: (0622) 95-91-43

23 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів в умовах Болонського процесу»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

61022, Харків, просп. Леніна, 4

Тел.: (057) 705-73-39

23–24 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел.: (032) 275-92-43.

Національна фундація медичного права та біоетики

79044, Львів, вул. Бойківська, 10/3

23–24 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (для молодих вчених та студентів)

Одеський державний медичний університет МОЗ України

65026, Одеса, пров. Валіховський, 2

Тел.: (048) 728-54-22, 716-56-36

23–24 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих вчених та студентів)

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел.: (057) 706-30-71

23–24 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Київський курс інтервенційної кардіології»

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України»

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: (044) 275-87-44

23–24 квітня, АР Крим, Євпаторія

Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматології»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3

Тел. (044) 540-96-26

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України

95006, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7

Тел.: (0652) 24-77-83

28–29 квітня, АР Крим, Сімферополь, Судак

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Азаровські читання — захворювання сітківки та зорового нерва», присвячена 80-річчю з дня народження проф. К.П. Московченко

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України

95006, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7

Тел.: (0652) 24-77-83

29–30 квітня, Донецьк

Науково-практична конференція «Гастроентерологія для лікарів-інтерністів: теоретичні та прикладні аспекти»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16

Тел./факс: (0622) 57-40-74

29–30 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми післядипломної освіти в отоларингології»

Державна установа «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України»

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3

Тел.: (044) 483-22-02,

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

Тел.: (032) 276-89-87

За матеріалами Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України («Укрмедпатентінформ»): Київ, вул. Богатирська, 32, тел.: (044) 428-05-22 — з доповненнями та уточненнями прес-служби «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті