М. Азаров про заборону перевірок малих підприємств

13 Травня 2011 11:22 Поділитися

М. Азаров про заборону перевірок малих підприємств11 травня 2011 р. на засіданні КМУ Прем’єр-міністр України Микола Азаров зазначив: «Якщо існує законне право на отримання ліцензії або дозволу — компанія чи людина мають їх отримувати без будь-яких додаткових умов. Абсолютно нікого не повинно турбувати, які проблеми чи недолугі внутрішні регламенти в міністерстві, відомстві».

Стосовно дозвільної та контрольної систем М. Азаров заявив: «Вимагаю від усіх членів уряду, щоб сьогодні ж до всіх керівників, які відповідають за видачу дозволів, сертифікатів, ліцензій тощо було доведено: ніякі пояснення причин затримки з видачею дозволів не приймаються. Відмова без законної підстави — це грубе порушення норм законодавства, яке тягне за собою негайне звільнення чиновника».

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством державний службовець, звільнений із державної служби у зв’язку з засудженням за вчинення корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії. У таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах (Закон України «Про державну службу»).

Також згідно з Кримінальним кодексом України передбачено таку відповідальність державних службовців:

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем:

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, — карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, —караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка:

1. Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням;

2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені в пункті 1 цієї примітки;

3. Істотною шкодою у статтях 364, 365, 367, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

4. Тяжкими наслідками у статтях 364–367, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 366. Службове підроблення

1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроб­лення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів —карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, —карається штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Стаття 368. Одержання хабара

1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища —карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, —карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка.

1. Хабарем у великому розмірі вважається такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому — такий, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади яких згідно із статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.

3. Повторним у статтях 368 і 369 цього кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.

4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за одне із цих корупційних правопорушень:

1) використання свого службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) здійснення безпосередньо або через інших осіб підприємницької діяльності та виконання роботи за сумісництвом (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час);

3) входження, у тому числі через інших осіб, до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства);

4) незаконне отримання подарунків.

підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня набрання рішенням суду законної сили.

Що стосується фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності, то вони несуть таку відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України:

Стаття 369. Давання хабара

1. Давання хабара —карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років;

2. Давання хабара, вчинене повторно, —карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої;

3. Особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.

Стаття 370. Провокація хабара

Провокація хабара, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, —карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, —карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

  • Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, голова Служби безпеки України, Генеральний Прокурор України, голова Правління Національного банку України, голова Рахункової палати, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради та Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
  • депутати усіх рівнів;
  • судді усіх рівнів, народні засідателі і присяжні;
  • державні службовці;
  • посадові особи місцевого самоврядування;
  • військовослужбовці;
  • посадові особи і працівники органів прокуратури, органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної податкової служби, Державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, дипломатичної служби, митної служби;
  • посадові та службові особи інших органів державної влади;
  • особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;
  • особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в юридичних особах, а також фізичні особи — підприємці.

«Корупція й чиновницьке свавілля блокують економічний розвиток країни. Вони вбивають віру й бажання працювати. Тому знищення корупції й бюрократичних перепон — це головна мета державної економічної політики сьогодні. Нам потрібно «генеральне прибирання» в дозвільній і контрольній системах. Кожне міністерство й відомство протягом місяця повинне прозвітувати перед суспільством: що в сфері його компетенції зроблено, щоб спростити здійснення економічної діяльності, які є матеріальні результати дерегуляції, і що буде зроблено далі. Кожен підприємець, кожен громадянин має побачити й на собі відчути, як розширюється поле економічної свободи й водночас внести свої пропозиції», — заявив М. Азаров.

«Державній податковій службі, Міністерству внутрішніх справ заборонено перевіряти малі підприємства. Реакція уряду на незаконні перевірки буде такою: негайно припинити їх і покарати ініціаторів. А для того, щоб підприємці в режимі он-лайн могли повідомити про факт перевірки (щойно вона розпочалася), щоб могли поскаржитися на незаконні дії, урядовий кол-центр і урядовий портал запровадять спеціальну «гарячу лінію» для оперативного реагування. Інформацію про її роботу потрібно якнайширше донести до підприємців. Доручаю це Державній податковій службі й місцевим адміністраціям», — наголосив Прем’єр-міністр.

За матеріалами сайту www.kmu.gov.ua
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті