Регулювання цін: на фінішній прямій

23 березня в МОЗ України відбулася, як дуже хочеться сподіватися, завершальна нарада, присвячена регуляції цін на  лікарські засоби і вироби медичного призначення, в якій взяли участь міністр охорони здоров’я України Василь Князевич та всі його заступники, голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Оксана Продан, заступник директора Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів і продукції в галузі охорони здоров’я Костянтин Косяченко, голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадій Падалко, голова Департаменту цінової політики Міністерства економіки України Олександр Савицький, представники Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), Асоціації фармацевтичних виробників України (АФВУ), Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (ООРММПУ), Миколаївської фармацевтичної асоціації, асоціації дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА».

В результаті дискусії, що тривала протягом декількох годин, було прийнято редакцію проекту постанови КМУ «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955», яка задовольнила всіх присутніх.

Регулювання цін: на фінішній прямій

Слід відзначити активну позицію Держкомпідприємництва, завдяки якому в проекті залишилася вимога, що ціни на  лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва з оптово-відпускною ціною виробника, нижчою ніж 12 грн. за упаковку, не підлягають державному регулюванню цін, крім випадків придбавання їх за бюджетні кошти. Крім того, на  нараді було розглянуто проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо удосконалення державного регулювання обігу лікарських засобів в Україні».

Пропонуємо до уваги читачів узгоджені проекти документів, а також проект Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, в  якому зараз міститься 215 міжнародних непатентованих назв, що були підписані учасниками наради.

Ці документи заплановано розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбудеться 25 березня 2009 р.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від ___2009 р. № ___ Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, що додається.

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, с. 2825; № 91, с. 3020) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400 «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, с. 898; 2007 р., № 41, с. 1625; 2008 р., № 51, с. 1696);

пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» («ЗП України», 1996 р., № 21, с. 596; 2009 р., № 8, с. 242).

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2009 р. №

?ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. № 955

1) Пункт 1 викласти у такій редакції: «1. Установити:

на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни;

на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти:

граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни;

граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни;

ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва з оптово-відпускною ціною виробника, нижчою за 12 гривень за упаковку, не підлягають державному регулюванню цін, крім придбавання їх за бюджетні кошти»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«Затвердити Порядок формування цін на  лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, що додається»;

3) у пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

«забезпечити створення та ведення державного реєстру цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення як єдиної інформаційної бази даних».


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2009 р. №

ПОРЯДОК
формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання

Цей Порядок визначає механізм формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, для продажу (реалізації) суб’єктами господарювання на внутрішньому ринку (далі — товар) з урахуванням граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок.

Формування цін на товари здійснюється суб’єктами господарювання за такими алгоритмами:

Ціна одиниці імпортованого товару визначається за формулою: Ціт = Мвдр / Кмв).

Ціт — ціна одиниці імпортованого товару; Мв — ціна одиниці товару, зазначена в декларації митної вартості;

Кдр — середній курс гривні, встановлений на міжбанківському валютному ринку України, на дату реалізації товару до іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля такого товару;

Кмв ?— офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату митного оформлення товару, за якою здійснюється закупівля такого товару;

гранична постачальницько-збутова надбавка — максимально допустимий розмір надбавки, який може враховуватися суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару;

постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого граничного розміру незалежно від кількості здійснених суб’єктами господарювання операцій з продажу (реалізації) товару;

з метою дотримання граничного розміру постачальницько-збутової надбавки суб’єкт господарювання при продажу (реалізації) у сфері оптової торгівлі зазначає розмір оптово-відпускної ціни у первинних документах для проведення господарських операцій з відпуску товару;

гранична торговельна (роздрібна) надбавка — максимально допустимий розмір надбавки, який може враховуватися суб’єктом господарювання при продажу (реалізації) товару через аптечну мережу;

оптово-відпускна ціна — ціна одиниці імпортованого товару або ціна одиниці товару, встановлена договором, який укладений між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, в межах зареєстрованої оптово-відпускної ціни;

зареєстрована оптово-відпускна ціна — ціна одиниці товару, що визначається відповідно до Порядку реєстрації (перереєстрації) оптово-відпускних цін на  лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економіки, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів;

закупівельна ціна — ціна одиниці товару, яку встановлює суб’єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, для його подальшого продажу (реалізації) через аптечну мережу, за формулою:

Цз = Цов + Нпз, де

Цз — закупівельна ціна;

Цов — оптово-відпускна ціна;

Нпз — постачальницько-збутова надбавка в межах граничного розміру;

роздрібна ціна — ціна одиниці товару, яка встановлена суб’єктом господарювання, що здійснює продаж (реалізацію) товару через аптечну мережу, за формулою:

Цр – Цз + Нтр, де: Цр — роздрібна ціна;

Цз — закупівельна ціна або оптово-відпускна ціна вітчизняного товаровиробника;

Нтр — торговельна (роздрібна) надбавка в межах граничного розміру.


?

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від__________ № ________

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

№ з/п

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва діючої речовини (речовин)

Фармакотерапевтична група, до якої входить діюча речовина (речовини) (згідно з анатомо-терапевтично-хімічним кодом)

1

Абакавір

J05A F06

2

Азатіоприн

L04A X01

3

Азитроміцин

J01F A10

4

Азоту закис

N01A X13

5

Алергени

V04C

V01A

6

Алкуроній

M03A A01

7

Алопуринол

M04A A01

8

Альбендазол

P02C A03

9

Амікацин

J01G B06

10

Амітриптилін

N06A A09

11

Амлодипін

C08C A01

12

Амоксицилін (монопрепарат та в комбінації з клавулановою кислотою)

J01C A04

J01C R02

13

Ампіцилін

J01C A01

14

Амфотерицин В

J02A A01

15

Аспарагіназа

L01X X02

16

Атенолол

C07A B03

17

Атропін

A03B A01

S01F A01

18

Ацетазоламід

S01E C01

19

Ацетилцистеїн

R05C B01

20

Ацикловір

J05A B01

S01A D03

21

Барію сульфат

V08B A02

22

Беклометазон

R03B A01

23

Бензатин бензилпеніцилін

J01C E08

24

Бензилбензоат

P03A X01

25

Бензилпеніцилін

J01C E01

26

Бензоїл пероксид

D10A E01

27

Бетаметазон

D07A C01

28

Блеоміцин

L01D C01

29

Бупівакаїн

N01B B01

30

Бупренорфін

N02A E01

31

Вакцини

J07

L03A X03

32

Ванкоміцин

J01X A01

33

Варфарин

B01A A03

34

Векуроній

M03A C03

35

Верапаміл

C08D A01

36

Вінбластин

L01C A01

37

Вінкристин

L01C A02

38

Вода для ін’єкцій

V07A B

39

Вугілля активоване

A07B A01

40

Галоперидол

N05A D01

41

Галотан

N01A B01

42

Гентаміцин

J01G B03

S01A A11

43

Гепарин

B01A B01

44

Гідрокортизон

H02A B09

D07A B02

S01B A02

45

Гідрохлоротіазид

C03A A03

46

Глібенкламід

A10B B01

47

Гризеофульвін

D01B A01

48

Дакарбазин

L01A X04

49

Дезинфікуючі засоби

D08A

50

Дексаметазон

H02A B02

51

Декстран

B05A A05

52

Дефероксамін

V03A C01

53

Дигоксин

C01A A05

54

Диданозин

J05A F02

55

Діазепам

N05B A01

56

Доксициклін

J01A A02

57

Доксорубіцин

L01D B01

58

Допамін

C01C A04

59

Еналаприл

C09A A02

60

Епінефрин

C01C A24

61

Ергокальциферол

A11C C01

62

Ергометрин

G02A B03

63

Еритроміцин

J01F A01

64

Етамбутол (монопрепарат та його комбінації)

J04A

65

Етанол

D08A X?

66

Етинілестрадіол

G03C A01

67

Етіонамід (монопрепарат та його комбінації)

J04A

68

Етопозид

L01C B01

69

Етосуксимід

N03A D01

70

Ефавіренз

J05A G03

71

Заліза сульфат

B03A A07

72

Зидовудин (монопрепарат та в комбінації з ламівудином та/або невірапіном)

J05A F?

J05A R01

73

Ібупрофен

M01A E01

74

Ізоніазид (монопрепарат та його комбінації)

J04A

75

Ізосорбід динітрат

C01D A08

76

Іміпенем у комбінації з циластатином

J01D H51

77

Імуноглобуліни

J06B

L04A A

78

Індинавір

J05A E02

79

Інсуліни та їх аналоги

A10A

80

Іпратропію бромід

R03B B01

81

Йогексол

V08A B02

82

Калію йодид

H03C A

83

Калію перманганат

D08A X06

84

Кальцію глюконат

A12A A03

85

Кальцію фолінат

V03A F03

86

Канаміцин

J01G B04

87

Капреоміцин

J04A B30

88

Карбамазепін

N03A F01

89

Касія (сенна) та її похідні

A06A B06

90

Кетамін

N01A X03

91

Кисень

V03A N

92

Кислота аскорбінова

A11G A01

93

Кислота ацетилсаліцилова

B01A C06

N02B A01

94

Кислота вальпроєва та її солі

N03A G01

95

Кислота нікотинова

C04A C01

96

Кислота саліцилова

D01A E12

97

Кислота фолієва

B03B B01

98

Кліндаміцин

J01F F01

99

Кломіпрамін

N06A A04

100

Кломіфен

G03G B02

101

Клотримазол

G01A F02

102

Клофазимін

J04B A01

103

Ламівудин (монопрепарат та в комбінації зі ставудином, невірапіном)

J05A F

104

Левамізол

P02C E01

105

Леводопа та карбідопа в комбінації

N04B A02

106

Левоноргестрел (монопрепарат та в комбінації з етинілестрадіолом)

G03A C03

G03A A07

107

Левотироксин

H03A A01

108

Лідокаїн (монопрепарат та в комбінації з епінефрином)

N01B B?

109

Літій (його похідні та комбінації)

N05A N

110

Магнію сульфат

B05X A05

111

Манітол

B05B C01

112

Мебендазол

P02C A01

113

Медроксипрогестерон

G03A C06

114

Меркаптопурин

L01B B02

115

Метадон

N07B C02

116

Метилдопа

C02A B01

117

Метиленовий синій

D08A X10

118

Метіонін

V03A B26

119

Метоклопрамід

A03F A01

120

Метотрексат

L01B A01

L04A X03

121

Метронідазол

J01X D01

G01A F01

P01A B01

122

Метформін

A10B A02

123

Мефлохін

P01B C02

124

Мізопростол

G02A D

125

Міконазол

D01A C02

G01A F04

126

Міфепристон

G03X B01

127

Морфін (монопрепарат та його комбінації)

N02A A

128

Налоксон

V03A B15

129

Натрію амідотризоат

V08A A01

130

Натрію парааміносаліцилат (монопрепарат та його комбінації)

J04A

131

Натрію тіопентал

N01A F03

132

Натрію тіосульфат

V03A B06

133.

Натрію фторид

A01A A01

134

Невірапін

J05A G01

135

Нелфінавір

J05A E04

136

Неоміцину сульфат у комбінації з бацитрацином

D06A X54

137

Неостигмін

N07A A01

138

Нікотинамід

A11H A01

139

Ністатин

A07A A02

140

Нітрогліцерин

C01D A02

141

Нітрофурантоїн

J01X E01

142

Норетистерон

G03D C02

143

Окситоцин

H01B B02

144

Офлоксацин

J01M A01

145

Парацетамол

N02B E01

146

Пеніциламін

M01C C01

147

Пілокарпін

S01E B01

148

Піразинамід (монопрепарат та його комбінації)

J04A

149

Пірантел

P02C C01

150

Піридоксин

A11H A02

151

Піридостигмін

N07A A02

152

Повідон-йод

D08A G02

153

Празиквантел

P02B A01

154

Преднізолон

H02A B06

155

Препарати дьогтю

D11A X20

D08A X10

156

Прокаїнамід

C01B A02

157

Прокарбазин

L01X B01

158

Прометазин

R06A D02

159

Пропранолол

C07A A05

160

Протамін

V03A B14

161

Ранітидин

A02B A02

162

Ретинол

A11C A01

163

Рибавірин

J05A B04

164

Рибофлавін

A11H A04

165

Ритонавір (монопрепарат та його комбінації)

J05A

166

Рифампіцин (монопрепарат та його комбінації)

J04A

167

Розчини для корекції водного, електролітного та кислотно-основного балансу

B05B

B05X

A07C A

168

Розчини для перитонеального діалізу

B05D

169

Сальбутамол

R03A C02

170

Селен

A12C X

171

Симвастатин

C10A A01

172

Сироватки

J06A

173

Спектиноміцин

J01X X04

174

Спіронолактон

C03D A01

175

Срібла сульфадіазин

D06B A

176

Ставудин (монопрепарат та його комбінації)

J05A

177

Стрептокіназа

B01A D01

178

Стрептоміцин

J01G A01

179

Суксаметоній

M03A B01

180

Сульфадоксин у комбінації з піриметаміном

P01B D51

181

Сульфаметоксазол у комбінації з триметопримом

J01E E01

182

Сульфасалазин

A07E C01

183

Тамоксифен

L02B A01

184

Тенофовір (монопрепарат та його комбінації)

J05A

185

Тестостерон

G03B A03

186

Тетрациклін

S01A A09

187

Тимолол

S01E D01

188

Тіамін

A11D A01

189

Тропікамід

S01F A06

190

Фактори згортання крові

B02B

191

Фенітоїн

N03A B02

192

Фенобарбітал

N03A A02

193

Феноксиметилпеніцилін

J01C E02

194

Флуконазол

J02A C01

195

Флуоксетин

N06A B03

196

Флуфеназин

N05A B02

197

Флюоресцеїн

S01J A01

198

Флюороурацил

L01B C02

199

Фуросемід

C03C A01

200

Хлорамбуцил

L01A A02

201

Хлорамфенікол

J01B A01

202

Хлоргексидин

D08A C02

203

Хлорохін

P01B A01

204

Хлорпромазин

N05A A01

205

Цефазолін

J01D A04

206

Цефіксим

J01D A23

207

Цефтазидим

J01D D02

J01D A11

208

Цефтриаксон

J01D A13

J01D D04

209

Циклосерин

J04A B01

210

Циклоспорин

L04A A01

211

Циклофосфамід

L01A A01

212

Цинку сульфат

A12C B01

213

Ципрофлоксацин

J01M A02

J01R A04

214

Цисплатин

L01X A01

215

Цитарабін

L01B C01


ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про заходи щодо удосконалення державного регулювання обігу лікарських засобів в Україні

1. Мінекономіки разом з Міністерством фінансів, МОЗ, Держлікінспекцією у місячний строк розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

пропозиції про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо запровадження податку на додану вартість на  лікарські засоби;

пропозиції щодо порядку відшкодування податку на додану вартість вартості на лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення для суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

2. МОЗ:

разом з Мінекономіки, Мінфіном, Держлікінспекцією у місячний строк розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції до порядку державних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення, в яких передбачити запровадження контролю якості кожної серії лікарських засобів при здійсненні поставок лікарських засобів;

внести зміни до наказу МОЗ від 26 серпня 2005 р. № 426 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на  державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення», в яких передбачити, що:

Держлікінспекція здійснює: при реєстрації лікарських засобів експертизу на  відповідність вимогам міжнародних стандартів, зокрема, відповідність умов виробництва вимогам належної виробничої практики (GМР) (для іноземних виробників) або Ліцензійним умовам господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (для національних виробників); аналітичну нормативну документацію на відтворюваність методик контролю та відповідність вимогам Державної Фармакопеї України;

копії матеріалів щодо контролю якості лікарського засобу передаються Держлікінспекції.

3. Держлікінспекції:

разом з Держмитслужбою вжити заходів для здійснення контролю за правильністю визначення країн походження та митної вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення, що ввозяться на митну територію України;

разом з МОЗ, Держмитслужбою створити Державну інформаційну базу даних щодо обігу лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення;

разом з МОЗ, Держспоживстандартом запровадити дієвий механізм інформування населення про граничні рівні цін на лікарські засоби; заборонені та вилучені з обігу лікарські засоби.

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті