Наказ МОЗ України від 19.05.2011 р. № 296

25 Травня 2011 1:49 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 19.05.2011 р. № 296
«Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03.02.2006 № 48»

Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та статей 1, 12 та 13 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 — 2015 роки», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

НАКАЗУЮ

1. Затвердити Календар профілактичних щеплень в Україні, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Календар профілактичних щеплень в Україні, затверджений наказом МОЗ України від 03.02.2006 № 48, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 за № 665/12539.

3. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на залізничному, повітряному та водному транспорті забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих адміністративних територіях профілактичних щеплень згідно з затвердженим пунктом 1 цього наказу Календарем профілактичних щеплень в Україні та належний їх облік у закладах та установах охорони здоров’я.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О. В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
19.05.2011 р. № 296

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ В УКРАЇНІ

І. Загальні положення

1. До цього Календаря включаються обов’язкові профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз.

Інші обов’язкові щеплення встановлюються для груп населення: за віком; щеплення дітей з порушенням цього Календаря; щеплення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей; за станом здоров’я; проти вірусного гепатиту В дітей із злоякісними новоутвореннями, дітей, що перебувають на гемодіалізі та отримують багаторазові довготривалі переливання донорської крові або її препаратів; щеплення на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показами.

2. Обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи.

3. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.

4. З метою специфічної профілактики інфекційних хвороб особи, які бажають зробити щеплення, щодо яких є медичні імунобіологічні препарати, зареєстровані в Україні, можуть зробити щеплення за направленням лікаря.

5. У цьому Календарі терміни вживаються в такому значенні:

вакцинація (щеплення, імунізація) — створення штучного імунітету у людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини чи анатоксину;

первинний вакцинальний комплекс — курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб.

За наявності зареєстрованих комбінованих вакцин, до складу яких входять антигени для профілактики інфекцій, визначених цим Календарем, вакцинація проводиться комбінованими вакцинами.

ІІ. Порядок проведення щеплень

1. Щеплення за віком

Вік Щеплення для профілактики
1-й день Гепатиту В2
3–7-й день Туберкульозу1
1 міс. Гепатиту В2
3 міс. Дифтерії, кашлюку,правця3(вакциною АаКДП) Поліомієліту4 Гемофільної інфекції5
4 міс. Дифтерії, кашлюку,правця3(вакциною АаКДП) Поліомієліту4 Гемофільної інфекції5
5 міс. Дифтерії, кашлюку,правця3(вакциною АаКДП) Поліомієліту4 Гемофільної інфекції5
6 міс. Гепатиту В2
12 міс. Кору, краснухи, паротиту6
18 міс. Дифтерії, кашлюку,правця3(вакциною АаКДП) Поліомієліту4 Гемофільної інфекції5
6 років Дифтерії,правця3 Поліомієліту4 Кору, краснухи, паротиту6
14 років Дифтерії, правця3 Поліомієліту4
18 років Дифтерії, правця3
Дорослі Дифтерії, правця3
1 Щепленню підлягають усі новонароджені, що не мають до цього протипоказів. Вакцинація проводиться з третього дня життя дитини (через 72 год. від народження). Щеплення проводиться вакциною для профілактики туберкульозу (далі — БЦЖ). Для вакцинації недоношених дітей з масою тіла ≥2000 г необхідно застосовувати вакцину для профілактики туберкульозу із зменшеним вмістом антигену (далі — БЦЖ-М).
Щеплення для профілактики туберкульозу не проводять в один день з іншими щепленнями та іншими парентеральними маніпуляціями. Діти, які не були щеплені в пологовому будинку, підлягають обов’язковій вакцинації в дитячих поліклініках.
Якщо дитина не щеплена в пологовому будинку через медичні протипокази, щеплення проводиться вакциною БЦЖ-М, а в інших випадках щеплення проводиться вакциною БЦЖ.
Дітям до другого місяця життя щеплення для профілактики туберкульозу проводиться без попередньої постановки проби Манту, всім іншим — після проби Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби.
Ревакцинації для профілактики туберкульозу підлягають діти у віці 7 та 14 років з негативним результатом проби Манту. Ревакцинація проводиться вакциною БЦЖ.
Проба Манту проводиться щороку з двома туберкуліновими одиницями. У зв’язку з тим, що профілактичні щеплення можуть вплинути на чутливість до туберкуліну, туберкулінодіагностику необхідно планувати до проведення профілактичних щеплень. У разі якщо з тих або інших причин пробу Манту проводять після проведення профілактичних щеплень, туберкулінодіагностика повинна здійснюватись не раніше ніж через один місяць після щеплення.
2
Вакцинація для профілактики гепатиту В проводиться моновалентною вакциною за схемою: (перша доба)-1–6 місяців життя дитини.
Вакцинація новонароджених, матері яких є носіями HBsAg або мають невизначений HBsAg статус, проводиться за схемою: 0–1-2 та 12 місяців (0 — дата першого введення вакцини при народженні, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями — 1 місяць, другим та третім щепленнями — 1 місяць, третім та четвертим щепленнями — 10 місяців). Перша доза вводиться у перші 12 годин життя дитини незалежно від маси тіла. За наявності специфічного імуноглобуліну проти гепатиту В разом з вакциною в іншу ділянку тіла необхідно ввести специфічний імуноглобулін з розрахунку 40 МО/кг маси тіла, але не менше 100 МО; у цьому разі вакцинація проводиться за схемою: 0–1-6 місяців.
Новонародженим з масою тіла менше 2000 г, що народилися від HBsAg позитивних матерів, вакцинація проводиться обов’язково при народженні за схемою 0–1-2–7 місяців (0 — дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями — 1 місяць, другим та третім щепленнями — 1 місяць, третім та четвертим щепленнями — 5 місяців).
Новонародженим з масою тіла менше 2000 г, що народилися від HBsAg негативних матерів, вакцинація проводиться при досягненні маси тіла більше 2000 г, але не раніше ніж при досягненні дитиною віку 1 місяць.
Якщо мати новонародженого HbsAg негативна, що документально підтверджено, можливо розпочати вакцинацію дитини протягом перших місяців життя за схемами 3–4-5–18 місяців (3 місяці — дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями — 1 місяць, другим та третім щепленнями — 1 місяць, третім та четвертим щепленнями — 13 місяців) або 3–4-9 місяців (3 місяці — дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями — 1 місяць, другим та третім щепленнями — 5 місяців).
Якщо дитина не отримала щеплення для профілактики гепатиту В до 6 років, що документально підтверджено, дитину щеплять у віці 6 років за схемою 0–1-6 місяців (0 — дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями — 1 місяць, другим та третім щепленнями — 5 місяців).
Для вакцинації підлітків для профілактики гепатиту В рекомендовано використовувати схему 0–1-6 місяців.
Не слід розпочинати серію вакцинації, якщо була пропущена доза, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає за графіком, з дотриманням мінімальних інтервалів введення відповідно до глави 2 цього розділу.
Якщо дитина не отримала першу дозу вакцини для профілактики гепатиту В у пологовому стаціонарі або відділенні патології новонароджених, вакцинація проводиться у дитячих поліклініках у будь-якому віці до 6 років (лише для дітей, народжених, починаючи з 2002 року). Рекомендовано використовувати схему 0–1-6 місяців. У разі використання інших схем вакцинації та/або використання комбінованих вакцин, до складу яких входить вакцина для профілактики гепатиту В, необхідно керуватися главою 2 цього розділу.
3
Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку за віком у 3, 4, 5 та 18 місяців проводяться кашлюково (ацелюлярний компонент)–дифтерійно–правцевою вакциною (далі — АаКДП). Інтервали між першим і другим, другим і третім щепленнями АаКДП вакциною дорівнюють 30 днів. Інтервал між третім і четвертим щепленнями повинен становити не менше 12 місяців.
Щеплення дітей до 4 років поза строками цього Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразову імунізацію АаКДП до 3 років 11 місяців 29 днів.
Ревакцинацію для профілактики дифтерії, кашлюку та правця проводять у 6 років.
Для дітей, які отримали первинний вакцинальний комплекс для профілактики кашлюку, дифтерії, правця, ревакцинація у 6 років проводиться комбінованою кашлюково (ацелюлярний компонент)-дифтерійно-правцевою вакциною із зменшеним вмістом антигенів (АаКДП-М).
Якщо дитина не була щеплена до 6 років 11 місяців 29 днів для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, можна застосовувати АаКДП за схемою, яка наведена у главі 2 цього розділу. Щеплення дітей до 7 років поза строками цього Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення АаКДП до 6 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти кашлюку дитиною до 6 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй цього віку.
Дітям у віці до 6 років 11 місяців 29 днів, що мають протипокази до вакцинації проти кашлюку, щеплення проводиться АДП. Вакцинація проводиться триразово з інтервалами між першим та другим щепленнями 30 днів, між другим і третім — 9–12 місяців.
Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказом до вакцинації для профілактики даної хвороби з використанням комбінованої вакцини АаКДП.
Ревакцинація для профілактики дифтерії та правця в 14 років та 18 років проводиться анатоксином дифтерійно-правцевим із зменшеним вмістом антигену (далі — АДП-М). Дітям, щепленим для профілактики правця з приводу травми анатоксином правцевим (далі — АП) протягом останніх двох років, чергову ревакцинацію проводять дифтерійним анатоксином із зменшеним вмістом антигену (далі — АД-М).
Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказами, які раніше були щеплені, проводять АД-М з інтервалом 5 років після останнього щеплення. Подальші планові ревакцинації дорослих проводяться АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.
Підліткам та дорослим, які раніше не були щеплені або не мають даних щодо вакцинації, проводять щеплення АДП-М триразово (інтервал між першим і другим щепленнями має становити 30–45 днів, між другим і третім — 6–12 місяців). Ревакцинація підлітків (які щеплюються поза цим Календарем згідно з главою 2 цього розділу) здійснюється з мінімальним інтервалом 3 роки після останнього щеплення для профілактики дифтерії та правця.
Для активної імунізації з метою профілактики правця осіб старших 60 років, не щеплених останні 10 років, слід використовувати скорочену схему вакцинації (одноразове щеплення АП у подвійній дозі — 20 оз/мл з обов’язковою ревакцинацією через 12 місяців дозою 10 оз/мл) та надалі кожні 10 років без обмеження віку.
Не слід розпочинати серію вакцинації, якщо була пропущена доза, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає за графіком, з дотриманням мінімальних інтервалів.
4
Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (далі — ІПВ) застосовується для перших двох щеплень, а при протипоказах до введення оральної поліомієлітної вакцини (далі — ОПВ) — для всіх наступних щеплень за цим Календарем.
Вакцина ОПВ застосовується для третього-шостого щеплень (вікової ревакцинації) за відсутності протипоказів до ОПВ.
При поступовому переході на використання ІПВ схема імунізації передбачає проведення щеплень у віці 3, 4, 5, 18 місяців та 6 років, можливе використання ІПВ для проведення щеплень для профілактики поліомієліту у складі комбінованих вакцин для всього курсу первинної вакцинації.
Не слід розпочинати серію вакцинації, якщо була пропущена доза, незалежно від того, скільки часу минуло. Потрібно ввести дози, яких не вистачає за графіком, з дотриманням мінімальних інтервалів.
5
Щеплення дітей вакциною для профілактики інфекції, викликаної паличкою Haemophilus influenzae type b (далі — Hib-вакцина), проводиться до 4 років 11 місяців 29 днів.
Особливості вакцинації для профілактики інфекції, викликаної паличкою Haemophilus influenzae type b, дітей поза цим Календарем наведено у главі 2 цього розділу.
6
Вакцинація для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення — у віці 6 років.
Дітям, що не були вакциновані для профілактики кору, паротиту чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6 років, щеплення можна починати у будь-якому віці до 18 років. У цьому разі дитина має отримати 2 дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу.
Особи, старші 18 років, які не були раніше вакциновані для профілактики зазначених інфекцій, можуть бути щеплені однією дозою за епідемічними показами в будь-якому віці до 30 років.
Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказами до щеплення.
Жінки дітородного віку, що не хворіли на краснуху і не були проти неї щеплені, можуть отримувати індивідуальні щеплення за власним бажанням згідно з інструкцією до застосування вакцин.
Робити достовірні висновки про наявність імунітету проти краснухи у жінки дітородного віку можна лише за результатами серологічних досліджень: за наявності антитіл класу IgG до вірусу краснухи особа вважається імунною.

2. Щеплення дітей з порушенням цього Календаря

1. При вирішенні питання про щеплення дітей з порушенням цього Календаря щеплення необхідно планувати з дотриманням таких мінімальних інтервалів:

Для дітей віком від 4 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів
Вакцини Мінімальний інтервал між дозами
1–2-а дози 2–3-я дози 3–4-а дози
АКДП1, АаКДП2 1 місяць 1 місяць 12 місяців
АДП 1 місяць 9 місяців
Вакцина для профілактики поліомієліту3 1 місяць 1 місяць 12 місяців
Вакцина для профілактики гепатиту В4 1 місяць 1 місяць
КПК5 1 рік
Hib-вакцина6 якщо першу дозу введено у віці від 4 місяців до 6 місяців — 1 місяць;якщо першу дозу введено у віці від 6 місяців до 12 місяців — 1 місяць;друга доза не вводиться, якщо першу дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів якщо першу дозу введено у віці від 4 місяців до 6 місяців — 1 місяць
Для дітей віком від 7 до 18 років
Вакцини Мінімальний інтервал між дозами
1–2-а доза 2–3-я доза 3–4-а доза
АДП-М 1 місяць 6–9 місяців
КПК 1 рік
Вакцина для профілактики гепатиту В 1 місяць 5 місяців
Вакцина для профілактики поліомієліту3 1 місяць 1 місяць 12 місяців

1 АКДП використовується тільки до 3 років 11 місяців 29 днів.
2
Вакцина АаКДП використовується для щеплення дітей у віці до 6 років 11 місяців 29 днів.
3
Якщо четверте або п’яте щеплення збігаються з ревакцинацією в 6 або 14 років, то вони зараховуються як ревакцинація за віком.
Вакцина ІПВ застосовується для перших двох щеплень, а при протипоказах до введення ОПВ — для всіх наступних щеплень за цим Календарем.
4
При використанні моновалентної вакцини рекомендованою схемою вакцинації є 0–1-6 місяців (0 — перша доза вакцини; 1 — друга доза вакцини через 1 місяць після першої; 6 — третя доза вакцини через 5 місяців після другої).
Якщо вакцинація розпочинається пізніше 3 місяців життя з використанням комбінованих вакцин, до складу яких входить вакцина для профілактики гепатиту В, щеплення плануються з урахуванням мінімального інтервалу між дозами.
5
Введення другої дози вакцини КПК за віком передбачене в 6 років. Якщо перша доза вакцини КПК вводиться менше ніж за місяць до 6 років, друга доза вакцини вводиться не раніше ніж через 1 місяць.
6
Вакцинація для профілактики інфекції, викликаної паличкою Haemophilus influenzae type b, проводиться дітям у віці до 5 років. У старшому віці вакцинація для профілактики інфекції, викликаної паличкою Haemophilus influenzae type b, проводиться лише особам із групи ризику відповідно до глави 4 цього розділу.

2. При плануванні щеплень із застосуванням окремих вакцин або анатоксинів для профілактики різних інфекційних хвороб необхідно дотримуватися таких особливостей:

Поєднання препаратів для щеплення Рекомендовані інтервали
≥ 2 інактивованих вакцин та/або анатоксинів Вакцини можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з інтервалом не менше 1 місяця
Живі вакцини + інактивовані вакцини або анатоксини
≥2 живих вакцин для парентерального введення (крім БЦЖ)
Комбінація вакцини БЦЖ з іншими вакцинами Щеплення вакциною БЦЖ не проводять в один день з іншими щепленнями.Інші профілактичні щеплення можуть бути здійснені з інтервалом не менше 1 місяця до або після щеплення вакциною БЦЖ (крім вакцинації для профілактики гепатиту В)

3. За необхідності лікар має право дати дозвіл на введення всіх вакцин, анатоксинів, що показані за цим Календарем (крім БЦЖ), за одне відвідування медичного закладу, проводячи ін’єкції у різні ділянки тіла. В іншому випадку лікар планує такі щеплення з урахуванням мінімальних інтервалів між вакцинами, анатоксинами та з урахуванням поєднання вакцин для профілактики різних інфекційних хвороб.

3. Щеплення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей

При проведенні щеплень необхідно призначити вітаміни, що містять вітамін А.

Щеплення проводяться в амбулаторно-поліклінічних або стаціонарних умовах.

У післявакцинальному періоді здійснюється патронаж дитини медичним працівником на 3–4-у добу та 10–11-у добу.

Пасивна імунопрофілактика препаратами імуноглобулінів осіб з ВІЛ/СНІДом проводиться за епідемічними показами обов’язково, незалежно від попередньо проведеної активної імунопрофілактики.

Особи з ВІЛ/СНІД підлягають обов’язковому додатковому щепленню, що передбачено у главі 4 цього розділу.

Визначення ситуації Вакцини Проведення щеплень
Дитина, народжена ВІЛ-інфікованою матір’ю (Z20.6; R75), — ВІЛ-статус дитини не визначено ОПВ1, БЦЖ, кір, епідпаротит, краснуха Не щеплювати до уточнення ВІЛ-статусу
Інактивовані вакцини, анатоксини За Календарем
Безсимптомне носійство ВІЛ (Z21) або зі слабо вираженою клінікою (клінічна стадія І та ІІ 2) за відсутності імуносупресії (CD4+ >25%) або з помірною імуносупресією (CD4+ >15%) ОПВ1, БЦЖ Не проводиться
Інші вакцини, анатоксини За Календарем
Дитина зі СНІДом (клінічна стадія ІІІ, стадія ІІ2 з тяжкою імуносупресією (CD4+ <15%) Вакцинація не проводиться
1 Вакцинація ОПВ замінюється на ІПВ протягом усього Календаря. ОПВ не призначається членам сім’ї ВІЛ-інфікованого, особам, що доглядають за ним.
2
Класифікація Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я.

4. Щеплення за станом здоров’я

Щеплення за станом здоров’я є обов’язковими в медичному супроводі пацієнтів з високим ризиком виникнення та тяжкого перебігу інфекції, щеплення для профілактики яких не передбачені в главі 1 цього розділу.

Схема щеплення дітей за станом здоров’я

Щеплення для профілактики Схема щеплення Покази Примітка
Грипу Щорічно. Дозволена до щеплення дітям з 6-місячного віку. Оптимальним часом для проведення щеплень є жовтень, листопад ВІЛ-інфекція Відповідно до глави 3 цього розділу
Первинні імунодефіцити (сективний дефіцит IgA, дефіцит субкласів IgG, транзиторна гіпогамаглобулінемія, дефіцити системи фагоцитозу, дефіцити системи комплементу)
Хронічні захворювання печінки (у тому числі фіброз та цироз печінки)
Бронхіальна астма
Дітям віком до 9-ти років, що раніше не отримували щеплення для профілактики грипу, вакцинація проводиться двома дозами з мінімальним інтервалом в 1 місяць Ураження нирок (хронічна ниркова недостатність або нефротичний синдром)
Хронічні захворювання легень (уроджені аномалії, набуті хвороби, муковісцидоз)
Хронічні ураження серцево-судинної системи (уроджені та набуті вади серця, кардіоміопатії)
Функціональна чи анатомічна аспленія (у тому числі — серпоподібно-клітинна анемія)
Трансплантація кістковогомозку Щепленняпроводиться не раніше ніж через 6 місяців після трансплантації
Пацієнти, що тривало утримують ацетилсаліцилову кислоту
ЛімфомаМножинна мієломаЛейкемія Щеплення проводиться не раніше ніж через 3–4 тижні після припинення імуносупресивної терапії (хіміотерапії) та при збільшенні гранулоцитів та лімфоцитів у периферійній крові >1000 клітин/мкл (>1,0 х109/л)
Пневмококової інфекції Щеплення некон’югова-ною полісахаридною вакциною проводяться особам старшим 2 років одноразово (за винятком щеплення реципієнтів кісткового мозку) з необхідністю ревакцинації не раніше ніж через 5 років ВІЛ-інфекція Відповідно до глави 3 цього розділу
Ураження нирок (хронічна ниркова недостатність або нефротичний синдром)
Первинні імунодефіцити — дефіцит системи комплементу (ранніх білків — С1, С2, С3, С4), селективний дефіцит IgA
Бронхіальна астма Щеплення проводять при ОФВ1 або ПСВ 80% від необхідних показників, при варіабельності показників ПСВ або ОФВ1<20-30% при стабільному тяжкому перебігу захворювання
Функціональна чи анатомічна аспленія (у тому числі серпоподібно-клітинна анемія) Щеплення проводиться за 2 тижні при плановій спленектомії. Інакше — якомога раніше після спленектомії
Хронічні захворювання печінки (у тому числі фіброз та цироз печінки)
Назальна лікворея (хронічна, ремітуюча)
Цукровий діабет типу 1
Хронічні захворювання легень (уроджені аномалії, набуті хвороби, муковісцидоз)
Туберкульоз (інфіковані МБТ)
Хронічні ураження серцево-судинної системи (уроджені та набуті вади серця, кардіоміопатії)
ЛімфомаМножинна мієломаЛейкеміяХвороба Ходжкіна Щеплення проводиться за 2 тижні до початку імуносупресивної терапії. Інакше — через 3 місяці після припинення імуносупресивної терапії
Імуносупресивна гормональна терапія (відповідно до Переліку медичних протипоказів до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2006 № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 за № 667/12541) Щеплення проводиться за 2 тижні до початку імуносупресивної терапії або після її припинення
Трансплантація кісткового мозку Оптимальним є проведення щеплення через 12 та 24 місяці після проведення трансплантації
Трансплантація органів Оптимально провести щеплення через 6 місяців після трансплантації
Менінго-кокової інфекції Щеплення проводяться особам старше 18 місяців одноразово Функціональна чи анатомічна аспленія (у тому числі серпоподібно-клітинна анемія)
Комплемент С1, С4, С2, С3, С5-С9, пропердин, фактор В
Вітряної віспи Щеплення проводиться дітям від 12 місяців до 12 років Хронічна ниркова недостатністьВІЛ-інфекція/СНІД Щеплення проводиться прирівні CD4+ ≥25% від вікової норми,
Одноразово.Дітям від 13 років та дорослим — дворазово зінтервалом неменше 6 тижнів.При щепленні осіб старше 13 років — дворазово з 4-тижневим інтервалом.При виборі схеми щеплення враховують інформацію з інструкції про застосування вакцини CDC клас N1 або A1, двома дозами з 3-місячним інтервалом
Трансплантація кісткового мозку Щеплення проводиться не раніше ніж через 24 місяці та за відсутності імуносупресії (збільшенні гранулоцитів та лімфоцитів у периферійній крові >1000 клітин/мкл />1,0 х109/л)
Первинні імунодефіцити без ураження Т- клітин
Гепатиту В Щеплення проводиться не вакцинованим раніше Хронічні ураження печінки (інфекційного та неінфекційного генезу)Трансплантація органівДіти, що перебувають на гемодіалізі Відповідно до Схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В дітей із злоякісними новоутвореннями, дітей, що перебувають на гемодіалізі та отримують багаторазові довготривалі переливання донорської крові або її препаратів, наведеної у главі 4 цього розділу
Діти, що отримують багаторазові довготривалі переливання донорської крові або її препаратів
Діти, що потребують етапних оперативних втручань
Гепатиту А Щеплення проводиться особам старше 12 місяців дворазово з інтервалом у 6 місяців Хронічні ураження печінки (інфекційного та неінфекційного генезу)Трансплантація печінки Оптимально провести щеплення до трансплантації. Інакше – провести через 6 місяців після трансплантації

Схема вакцинації проти вірусного гепатиту В дітей із злоякісними новоутвореннями, дітей, що перебувають на гемодіалізі та отримують багаторазові довготривалі переливання донорської крові або її препаратів

Вакцинація Термін вакцинації Примітки
Перша Розпочинається у будь-якому віці Щеплення проводиться подвійною дозою вакцини в амбулаторних умовах або в спеціалізованому відділенні, де дитина отримує перший курс лікування, якщо вона не щеплена раніше.Особи HBsAg «+» (позитивні) також підлягають вакцинації
Друга Через 1 місяць після першої вакцинації
Третя Через 1 місяць після другої вакцинації
Четверта Через 6 місяців після третьої вакцинації

ІІІ. Рекомендовані щеплення

Щеплення
для профілактики
Групи ризику
Вітряної віспи 1 здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;діти при вступі до школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу (згідно з медичною документацією);працівники охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу
Гепатиту А медичні працівники;персонал дитячих дошкільних установ;персонал установ громадського харчування та підприємств харчової промисловості, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування;військовослужбовці, співробітники Міністерства внутрішніх справ України, пожежники, персонал служб спеціального призначення (оперативні служби);персонал з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж, з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд;персонал та пацієнти закритих закладів (психіатричних установ, установ для утримання розумово відсталих осіб);персонал та особи, що перебувають у закладах виконання покарань;студенти медичних навчальних закладів;особи, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної допомоги;особи, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ-інфіковані особи, особи з венеричними захворюваннями;особи, що проживають в ендемічних регіонах щодо гепатиту А;особи, які подорожують до регіонів з високою ендемічністю гепатиту А;особи, які спілкувались з хворим на гепатит А в осередках інфекції
Гепатиту В військовослужбовці, співробітники Міністерства внутрішніх справ України, пожежники, персонал служб соціального призначення (оперативні служби);персонал та пацієнти закритих закладів (психіатричних установ, установ для утримання розумово відсталих осіб тощо);персонал та особи, що перебувають у закладах виконання покарань;персонал сфери послуг, що за специфікою своєї професійної діяльності може мати контакт з біологічними рідинами людини (перукарі, персонал салонів краси, масажисти), а також особи, які навчаються за цими спеціальностями;спортсмени;особи, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ-інфіковані особи, особи з венеричними захворюваннями;особи, які часто змінюють сексуальних партнерів, повії, гомосексуалісти;молоді люди у віці 20–40 років, у першу чергу жінки;хворі на хронічні та онкологічні захворювання, хворі на хронічну печінкову недостатність;особи, які подорожують до регіонів з високою ендемічністю щодо гепатиту В
Грипу військовослужбовці, будівельники, працівники Державної автомобільної інспекції, Міністерства внутрішніх справ України;особи, які доглядають хворих на грип удома;діти дошкільних закладів та школярі;трудові колективи підприємств, установ, організацій;жінки, які, ймовірно, будуть перебувати у другому чи третьому триместрі вагітності під час епідемії грипу
Пневмококової інфекції діти старші 2-х років;дорослі з порушеннями імунного статусу та особи похилого віку, особливо які мешкають в інтернатах
Менінгококової інфекції¹ діти старші 2-х років та дорослі(для профілактики інфекцій, спричинених менінгококами серогруп А і С)
Папіломавірусної інфекції жінки та дівчата старші 12-ти років(для запобігання виникненню цервікальної інтрепітеліальної неоплазії 2–3-го ступенів та раку шийки матки, піхви, вульви, генітальних кондилом та інших захворювань, що спричиняються вірусом папіломи людини (ВПЛ))
Ротавірусної інфекції¹ діти від 6 тижнів (у закритих дитячих закладах)(для профілактики гастроентеритів, що викликані ротовірусом)
Захворювання, для імунопрофі-лактики якого існує вакцина, зареєстрована в Україні особи, які бажають зробити щеплення в лікувально-профілактичних закладах за направленням лікаря
1 Використовувати відповідно до інструкції про застосування вакцини.
Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення С.І. Осташко
Директор Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Л.М. Мухарська
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті