Наказ МОЗ України від 21.06.2011 р. № 366

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 21.06.2011 р. № 366

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. № 467

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, затвердженого наказом МОЗ України від 04.02.2009 р. № 61, такі зміни:

  • доповнити пункт 4 новим абзацом 6 наступного змісту:

«затвердження, відхилення або внесення змін до номенклатури лікарських засобів, обладнання, виробів медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг для централізованої закупівлі.»;

  • доповнити пункт 5 новими абзацами 5 та 6 наступного змісту:

«за поданням комісій МОЗ України щодо складання номенклатури лікарських засобів, обладнання, виробів медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг для централізованої закупівлі у поточному бюджетному періоді затверджує або відхиляє номенклатуру, яка схвалена такими комісіями;

  • може вносити, у випадку необхідності, зміни до номенклатури, яка схвалена комісіями МОЗ України щодо складання номенклатури лікарських засобів, обладнання, виробів медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг для централізованої закупівлі у поточному бюджетному періоді та затверджувати такі зміни.»;
  • у пункті 11 після слів «переможців торгів, «доповнити словами «затверджується або відхиляється номенклатура лікарських засобів, обладнання, виробів медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг для централізованої закупівлі,».

2. Унести до Положення про комісію МОЗ України щодо складання номенклатури лікарських засобів, обладнання, виробів медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг для централізованої закупівлі у 2011 році, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.12.2010 № 1057 «Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2011 році», такі зміни:

  • підпункт 2.2. пункту 2 викласти у такій редакції:

«2.2. До складу Комісії входять:

голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

Комісія складається із представників:

структурних підрозділів МОЗ України за напрямком, державних установ та закладів медичної галузі, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України за профілем, регіональних управлінь охорони здоров’я, НАМН України, громадських об’єднань, які представляють інтереси пацієнтів (не більше двох уповноважених представників).

Кількісний склад Комісії становить не менше 7 осіб.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії. Голова Комісії у разі потреби вносить зміни до складу Комісії.»;

  • пункт 3.6. Розділу 3 викласти у наступній редакції:

«3.6. На своїх засіданнях Комісія готує рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Номенклатура вважається схваленою, якщо за це проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Схвалення номенклатури фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і направляється на затвердження до Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель.

Схвалена номенклатура Комісії може бути реалізована шляхом її затвердження Постійною робочою групою МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель.».

3. Унести до Порядку підготовки та затвердження номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання державних програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України у 2011 році, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.12.2010 р. № 1057 «Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2011 році», такі зміни:

  • в абзаці 2 пункту 1 слова «Управління моніторингу та супроводу державних» замінити словами «Департамент фінансово-ресурсного забезпечення»;
  • у пункті 5 слово «затверджується» замінити словом «схвалюється»;
  • пункт 6 викласти у такій редакції:

«Схвалена номенклатура в одноденний строк направляється комісією на затвердження до Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель. Затверджена номенклатура надається Постійною робочою групою МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення для отримання заявок від Міністерства охорони здоров’я АР Крим та управлінь (головних) охорони здоров’я.».

4. Визнати такими, що втратили чинність пункти 3 та 4 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.12.2010 р. № 1057 «Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2011 році».

5. Цей наказ набирає чинності з 1 грудня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р.О. Моісеєнко

Міністр О.В. Аніщенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті