Наказ Державної податкової адміністрації України від 3 червня 2009 р. № 291

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 3 червня 2009 р. № 291
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ПОСТІВ, УСТАНОВЛЕНИХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ СПИРТ ЕТИЛОВИЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 червня 2009 р. за № 567/16583

Відповідно до статті 3 Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» та з метою посилення контролю за цільовим використанням спирту, повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного збору НАКАЗУЮ:

1. Створити податкові пости на підприємствах суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів (далі — підприємства — виробники лікарських засобів), та отримують спирт етиловий у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2. Затвердити Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, що додається.

3. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

3.1. Збільшити, у разі необхідності, штатну чисельність державних податкових інспекцій, на обліку у яких перебувають підприємства — виробники лікарських засобів, у межах штатної чисельності регіональних органів державної податкової служби, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 04.09.2008 р. № 566.

3.2. Визначити працівників структурних підрозділів державних податкових інспекцій, які увійдуть до складу податкових постів на підприємствах — виробниках лікарських засобів, за місцем розташування таких підприємств, організувати їх роботу, забезпечити належні умови праці та передбачити резерв на випадок тимчасової відсутності працівників.

3.3. Провести наради з керівниками та відповідальними особами підприємств — виробників лікарських засобів щодо узгодження організаційних заходів із забезпечення ефективної роботи податкових постів.

3.4. Забезпечити податкові пости бланками форм та іншими документами, передбаченими Порядком роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, затвердженим цим наказом.

3.5. Провести наради з представниками правоохоронних органів щодо координації дій та обміну інформацією.

4. Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Зальотін М.В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації у встановленому порядку.

5. Департаменту господарського забезпечення (Задорожній В.К.) вжити заходів щодо виготовлення номерних штампів «В’їзд дозволено» згідно з ескізами.

6. Департаменту фінансового забезпечення (Видиборець А.П.) профінансувати виготовлення номерних штампів «В’їзд дозволено».

7. Цей наказ набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Буханевича О.М.

Голова

С.В. Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової адміністрації України

від 3 червня 2009 р. № 291

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25 червня 2009 р. за № 567/16583

ПОРЯДОК РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ПОСТІВ, УСТАНОВЛЕНИХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ СПИРТ ЕТИЛОВИЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового, що використовується для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, та відвантажується виробникам у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної податкової служби за місцем розташування підприємств суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3. Орган державної податкової служби за місцем розташування підприємств — виробників лікарських засобів призначає свого представника (представників) на податковий пост (далі — представник органу ДПС на податковому посту) такого підприємства для здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового (далі — спирт) на виробництво лікарських засобів.

4. Склад представників органу ДПС на податкових постах підприємств — виробників лікарських засобів затверджується відповідним наказом органу державної податкової служби (далі — орган ДПС).

Цим наказом також визначається розпорядок роботи представників органу ДПС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства — виробника лікарських засобів), порядок контролю за їх роботою, заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДПС на податковий пост надсилається керівництву підприємства — виробника лікарських засобів, яке у триденний строк зобов’язане видати відповідний наказ, передбачивши створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДПС на податкових постах.

5. Відповідні органи ДПС контролюють роботу податкових постів на підприємствах — виробниках лікарських засобів та згідно з наданою інформацією таких постів здійснюють аналіз діяльності підприємства — виробника лікарських засобів щодо цільового використання спирту.

6. Прийом спирту до спиртосховища підприємства — виробника лікарських засобів обов’язково здійснюється за участю представника органу ДПС на податковому посту такого підприємства.

7. Представники органу ДПС на податковому посту підприємства — виробника лікарських засобів несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці у порядку, встановленому законодавством.

2. Завдання та функції представників органів ДПС на податкових постах підприємств, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів

1. Основним завданням представників органів ДПС на податкових постах підприємств — виробників лікарських засобів є контроль за спиртом, який використовується для виробництва лікарських засобів, та недопущення нецільового використання спирту.

2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДПС на податкових постах підприємств — виробників лікарських засобів:

а) здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку спирту, який надходить для виробництва лікарських засобів;

зберіганням та використанням спирту етилового, який надходить для виробництва лікарських засобів;

обсягами надходження спирту етилового із спиртосховища на виробництво лікарських засобів;

відповідністю обсягів витраченого на виробництво спирту етилового кількості виготовлених лікарських засобів;

б) беруть участь у проведенні інвентаризації спирту етилового та лікарських засобів;

в) погоджують Довідку векселедавця про цільове використання спирту етилового;

г) надають керівнику підприємства — виробника лікарських засобів пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання спирту етилового для виробництва лікарських засобів;

ґ) надають інформацію щодо отримання та використання спирту підприємством — виробником лікарських засобів до регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України для узагальнення.

3. При ввезенні спирту етилового представник органу ДПС на податковому посту підприємства — виробника лікарських засобів робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа «В’їзд дозволено» й особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі реєстрації отримання спирту етилового (додаток 1), який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДПС.

Представник органу ДПС на податковому посту підприємства — виробника лікарських засобів протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання спирту етилового (додаток 2) до органу ДПС за місцем розташування контрольного поста підприємства, що відпустило спирт, про що робиться відповідна відмітка в зазначеному журналі.

4. У разі виявлення випадків непроведення оприбуткування, неповного оприбуткування або нецільового використання спирту етилового органи державної податкової служби вживають відповідних заходів згідно із законодавством.

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів
ДПА України

М.В. Зальотін

Додаток 1 до Порядку роботи
податкових постів, установлених на підприємствах
суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують
спирт етиловий для виробництва лікарських засобів?

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ

реєстрації отримання спирту етилового

_____________________________________________________________

(найменування підприємства — виробника лікарських засобів)

Дата отримання спирту етилового?

Номер, дата товарно-транспортної накладної ?

Повні реквізити відвантажувача спирту етилового?

Обсяги відвантаженого спирту етилового в перерахунку на безводний спирт,
тис. дал?

Обсяги фактично отриманого спирту етилового в перерахунку на безводний спирт,
тис. дал?

Номер, дата довідки про відвантаження спирту етилового?

Номер, дата довідки про отримання спирту етилового ?

1?

2?

3?

4?

5?

6?

7?

Додаток 2 до Порядку роботи
податкових постів, установлених на підприємствах
суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують
спирт етиловий для виробництва лікарських засобів?

ДОВІДКА про отримання спирту етилового

____________________________________________________________

(найменування підприємства, яке одержало спирт)

____________ 20__ року № _____

1. Ким отримано ______________________________________________

(найменування, місце знаходження,

______________________________________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства, яке одержало спирт)

2. Ким відвантажено __________________________________________

(найменування, місце знаходження,

______________________________________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства, яке відвантажило спирт)

3. Підстави для відвантаження наряд виданий___________________

від ____________ 20__ року № ___

на отримання _____________________________________ дал спирту.

(кількість)

4. Фактично отримано спирту в перерахунку на безводний (стовідсотковий)
спирт — тис. дал____________________________________

(кількість літерами)

5. Мета одержання спирту етилового __________________________

6. Місця зберігання спирту, що використовується покупцем,

______________________________________________________________

(місце знаходження, місця зберігання,

______________________________________________________________

номер за Єдиним державним реєстром місць зберігання, дата внесення)

7. Дата отримання спирту _____________________________________

8. Серія та номер спеціальної товарно-транспортної накладної
на перевезення спирту етилового ______________________________

Представник податкового поста

_____________________________ ________________ ______________

(посада та назва податкового органу) (підпис) (ініціали, прізвище)

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті