Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»»

20 Вересня 2011 3:42 Поділитися

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2011 рік»

(щодо збільшення витрат на забезпечення лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» такі зміни:

1. Внести зміни до додатку №3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» згідно з додатком № 1 цього Закону.

ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В.М. Литвин

Додаток №1
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2011 рік»
(щодо збільшення витрат на забезпечення лікування
онкологічних захворювань із
застосуванням високовартісних медичних технологій
громадян,які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)

Зміни до додатку № 3 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2011 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік»

Кодпрограмної класифікації видатків Кодфункціональної класифікації видатків Найменування показниківзгідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
0301000   Державне управління справами 1 221 216,8 960 470,0 353 261,2 64 360,8 260 746,8 112 645,5 104 195,2 42 156,1 10 486,3 8 450,3 1 333 862,3
0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 112 059,0 70 717,9 29 045,4 22 065,9 41 341,1 8 860,0 7 640,0 1 117,6 2 012,0 1 220,0 120 919,0
3200000   Міністерство надзвичайних ситуацій України 3 321 722,8 3 213 573,1 2 074 249,8 67 469,3 108 149,7 1036 902,4 782 950,2 188 873,7 31 813,8 253 952,2 4 358 625,2
3202060 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи 10900,0 10 900,0       5 400,0         16 300,0

Порівняльна таблиця змін
до додатку № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2011 рік»

КПКВ Найменування показниківзгідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Зміни, що пропонуються
Всього загальний фонд спеціальний фонд Bсього загальний фонд спеціальний фонд Всього загальний фонд спеціальний фонд
0300000 Державне управління справами 1 343 862,3 1 231 216,8 104 195,2 1 333 862,3 1 221 216,8 104 195,2 10 000,0 10 000,0  
0301060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 130 919,0 122 059,0 8 860,0 120 919,0 112 059, 0 8 860,0 10 000,0 10 000,0  
3200000 Міністерство надзвичайних ситуацій України 4 348 625,2 3 311 722,8 1 036 902,4 4 358 625,2 3 321 722,8 1 036 902,4 +10 000,0 +10 000,0  
3202060 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи 6 300,0 900,0 5400,0 16 300,0 10900,0 5400,0 +10000,0 +10 000,0  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2011 рік»

(щодо збільшення витрат на забезпечення лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

За даними статистики з кожним роком збільшується кількість осіб онкологічні хвороби яких стали наслідком аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Їх лікування потребує значних коштів та застосування високовартісних медичних технологій. В Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Міністерству надзвичайних ситуацій як головному розпоряднику коштів передбачено 6300,0 тис. грн. з яких 5400,0 тис. грн. зі спеціального фонду держбюджету. Зазначена сума є замалою для того, щоб повноцінно забезпечити лікування важкохворих. З огляду на вищезазначене, пропонуємо здійснити перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, а саме збільшити на 10000,0 тис. грн. статтю видатків «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВ 3104040) за рахунок зменшення видатків за КПКВ 0301060 «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами», де розпорядником бюджетних коштів є Державне управління справами.

2. Мета і шляхи досягнення

Проект закону розроблено з метою збільшення обсягів фінансування з загального фонду держбюджету шляхом відповідного перерозподілу між кодами бюджетної класифікації коштів Державного бюджету України на 2011 рік і спрямування їх на лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, у найбільш забруднених областях: Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

  • Конституція України;
  • Бюджетний кодекс;
  • Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»;
  • Змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» не потребує додаткових витрат.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроектунадасть можливість покращити якість надання медичних послуг та забезпечить лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій більшої кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Народні депутати України В.Г. Карпук, М.Л. Потапчук

Висновок Головного науково-експертного управління від 10.05.2011 р.
на проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»

(щодо збільшення витрат на забезпечення лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

У законопроекті пропонується додатково спрямувати 10 млн. грн. Міністерству надзвичайних ситуацій України на фінансування бюджетної програми «комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» за рахунок зменшення на цю ж суму видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами».

Головне управління, поділяючи в цілому стурбованість суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо складної ситуації у сфері охорони здоров’я, разом із тим вважає доцільним зауважити наступне.

У поданих до проекту документах відсутні розрахунки щодо необхідності фінансування видатків на комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, саме в обсязі 10 млн. гривень. Звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України до проекту слід надати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Суб’єктом права законодавчої ініціативи не наведені достатні аргументи щодо доцільності зменшення на 10 млн. грн. видатків за бюджетною програмою «фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами» по головному розпоряднику бюджетних коштів Державному управлінню справами. До того ж для прийняття рішення щодо зменшення бюджетних видатків за зазначеною програмою доцільно було б надати інформацію щодо їх наявності, оскільки, можливо, заплановані кошти вже були використані за призначенням.

Виходячи з норми частини 6 статті 116 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів України забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, а також вимог частини 2 статті 27 Бюджетного кодексу України, для прийняття зваженого рішення щодо пропозицій проекту слід отримати відповідний висновок Кабінету Міністрів України, в тому числі щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

ВИСНОВОК

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 7 вересня 2011 року (протокол № 72) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо збільшення витрат на забезпечення лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), поданий народними депутатами України В.Г. Карпуком, М.Л. Потапчуком (реєстр. № 8427 від 21.04.2011р.).

Законопроектом пропонується збільшити на 10 млн. грн. бюджетні призначення Міністерству надзвичайних ситуацій України за бюджетною програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень Державного управління справами за бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами».

Перерозподіл бюджетних призначень пропонується в межах видатків споживання загального фонду державного бюджету без змін їх загального обсягу, однак не надано фінансово-економічного обґрунтування (із відповідними розрахунками) щодо збільшення та зменшення видатків за відповідними бюджетними програмами.

Вочевидь зменшення видатків Державного управління справами матиме наслідком неналежне функціонування відомчих санаторних закладів.

Законопроект не відповідає вимогам законотворчої техніки у частині оформлення законопроектів щодо внесення змін до державного бюджету, а саме містить помилки та неузгодженості у додатку № 1 цього законопроекту, зокрема:

  • за кодом 3202060 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» по загальному фонду у графі «Всього» повинно бути 16300 тис. грн. замість 10900 тис. грн., видатки розвитку — 5400 тис. грн., які відображені у графі «Всього» по спеціальному фонду;
  • код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету щодо Державного управління справами повинен бути 0300000 замість 0301000;
  • не внесені зміни до підсумкових рядків «Апарат Державного управління справами», «Державне агентство України з управління зоною відчуження».

Крім того, бюджетні показники законопроекту потребують також уточнення відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» із урахуванням внесених законами до нього змін.

При цьому, слід нагадати, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» № 3491-VI від 14.06.2011 року видатки Міністерства надзвичайних ситуацій України на зазначену мету збільшено на 5 млн. гривень, виходячи із реальних фінансових можливостей бюджету. Тобто, завдання законопроекту частково є реалізованим.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що для прийняття зваженого рішення щодо пропозицій проекту слід отримати відповідний висновок Кабінету Міністрів України, в тому числі щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.

Міністерство фінансів України вважає недоцільним прийняття цього законопроекту.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України відмічає, що до законопроекту не додано фінансово-економічне обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо збільшення витрат на забезпечення лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), поданий народними депутатами України В.Г. Карпуком, М.Л. Потапчуком (реєстр. № 8427 від 21.04.2011р.), відхилити, оскільки його положення частково врегульовано у Законі України від 14.06.2011 року № 3491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Голова Комітету В.О. Баранов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті