Зміст номера #276

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 12.01.2001 № 3/8

Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України. Лист від 22.01.01 № 107/12-04

Повідомляє про те, що Ліцензійний Договір між фірмами «Берінгер Інгельхайм Інтернешнл ГмбХ» (Німеччина) та фірмою «Дніпромед» (Дніпропетровськ) розірвано рішенням Президії науково-експертної ради ДФЦ МОЗ України від 14.11.00 (протокол № 3). Реєстрація лікарських засобів із форми «in bulk» виробництва фірми «Берінгер Інгельхайм Інтернешнл ГмбХ» (Німеччина) відмінена, зазначені препарати виключені з Державного Регістру України.

Клініко-фармакологічні властивості ехінацеї

Протягом останнього століття вчені приділяють особливу увагу вивченню фітохімічних, фармацевтичних та фармакологічних властивостей представників роду ехінацеї, а також можливостей застосування препаратів з цієї рослини у клінічній практиці. Сьогодні у медичній практиці застосовують три із дев’яти видів ехінацеї: ехінацея пурпурна, ехінацея вузьколиста і ехінацея бліда. В Україні добре акліматизувалася ехінацея пурпурна.

АМИЗОН — новый препарат для профилактики и лечения гриппа и простудных заболеваний

Применение АМИЗОНА, оказывающего одновременно иммуностимулирующее, анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие, позволяет избежать традиционного назначения для лечения ОРВИ множества лекарственных средств с различными эффектами (препараты интерферона, противовирусные средства, анальгетики-антипиретики).

Ведущие российские фармпроизводители подводят итоги 2000 года

По данным российского Госкомстата, за 9 месяцев 2000 г. объем производства на российских фармацевтических предприятиях увеличился почти на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом 1999 г. и составил 17 млрд руб. В рамках программы импортозамещения разрабатываются и внедряются современные лекарственные средства, цена которых в 2,5–3 раза ниже, чем импортных аналогов.

Підсумки економічного розвитку медичної та мікробіологічної промисловості в Україні

26 січня 2001 року в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України відбулась підсумкова колегія Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою і виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення (Державного департаменту), присвячена діяльності фармацевтичного сектора в Україні. У роботі колегії брали участь віце прем’єр міністр України Микола Жулинський, міністр охорони здоров’я Віталій Москаленко, заступник міністра охорони здоров’я, голова Державного департаменту Олександр Коротко. У публікації наведені основні положення його доповіді.

…Недостаточная статистическая значимость отличий

С точки зрения клинической практики, метаанализы подтверждают идею применения ингибиторов АПФ в качестве антигипертензивного средства для начальной терапии, особенно при лечении пациентов с высоким риском развития сердечной недостаточности (в европейской популяции). С другой стороны, антагонисты ионов кальция было бы логично применять как препараты выбора у лиц с высоким риском развития инсульта и низким — ишемической болезни сердца (в азиатской популяции).

На запитання читачів відповідає співробітник адвокатської фірми «Паритет»

? ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ Касові апарати, наявні в аптеці, не дозволяють закодувати весь перелік лікарських препаратів. Працівники аптеки вийшли зі становища, закодувавши весь асортимент за групами, до кожної з яких увійшли по 5–10 найменувань. Податкова інспекція визначила такі дії порушенням і наклала штраф у розмірі 170 грн. Чи законно це? Порядок застосування електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) регулюється законом […]

Получение объективной информации от представителя фармацевтической компании

Предлагаем вниманию читателей доклад кандидата медицинских наук Алексея Жмуро, с которым он выступил на III Республиканской научно-практической конференции «Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов», состоявшейся 16–17.11.2000 г. в Харькове.