#539 | Еженедельник АПТЕКА

Новый препарат при синдроме беспокойных ног

7 апреля компания «GlaxoSmithKline» сообщила о позитивном решении Европей­ской комиссии относительно выдачи разрешения на маркетинг препарата Adartrel® (ропинирол) для лечения пациентов с синдромом беспокойных ног средней и тяжелой степени тяже­сти.

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну у вигляді гуманітарної допомоги»

На публічне обговорення виноситься проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну у вигляді гуманітарної допомоги».

Нормотворча діяльність та Правила торгівлі щодо змін до ст. 19 Закону України «Про лікарські засоби»

Розвиток національної галузі охорони здоров’я та її складової — фармацевтичної сфери — здійснюється на основі правових актів. І від того, наскільки правильною, зрозумілою, науково обґрунтованою є класифікація правових актів управління, залежить якість як правозастосовного, так і правотворчого процесу.

Консультационный семинар для производителей, импортеров и реализаторов лекарственных средств

2 июня 2006 г. Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств МЗ Украины и Государственная ин­спекция по контролю качества лекарственных средств в г. Киеве при участии Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, Государственного фармакологического центра, санитарно‑эпидемиологической службы, правоохранительных органов и таможенной службы проводят информационно‑консультационный семинар «Соблюдение требований законодательства по обеспечению качества лекарственных средств».

Припис від 27.04.2006 р. № 1912/07-24

У відповідності до статей 9, 15, 20 Закону України «Про лікарські засоби» та на підставі виявлення факту реалізації незареєстрованого лікарського засобу: РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 5%, розчин для інфузій 5% по 200 мл у флаконах № 1, «Клеріс Лайфсайнсіз Лімітед» (Claris Lifesciences Limited), Індія, ЗАБОРОНЕНО його реалізацію (торгівлю) та застосування.

GMP и персонал. По следам Международного семинара-тренинга ВОЗ «Качество, надлежащая производственная практика и биоэквивалентность лекарственных средств» (Киев, октябрь 2005 г.)

После некоторого перерыва редакция вновь возвращается к освещению и рассмотрению программных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере фармации. Сегодня вниманию читателя предлагается обзор доклада, прозвучавшего в рамках Международного семинара-тренинга ВОЗ («Еженедельник АПТЕКА», № 44 (515) от 14 ноября 2005 г.) и посвященного вопросам персонала в контексте Надлежащей производственной практики лекарственных средств.

Повідомлення від 28.04.2006 р. № 1947/07-09

У зв’язку з проведенням процедури внесення змін до аналітичної нормативної документації Р.П. П.05.03/06823 Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України вносить зміни до тексту Припису від 10.04.2006 року № 1632/07-09 щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу РЕЛІФ, супозиторії ректальні № 12 виробництва «Сагмел, Інк.», США, всіх серій.

Любители диетической колы могут спать спокойно?

По результатам масштабного финансируе­мого правительством исследования, выполненного Национальным институтом рака, связи между употреб­лением подсластителя аспартама и развитием рака молочной железы, опухолей мозга и онкологических заболеваний системы крови (к примеру лейкоза) не выявлено.

У фокусі — система медико‑ COMMIT WORK;фармацевтичного забезпечення сільського населення

21 квітня 2006 р. у м. Носівка відбулася науково‑практична конференція на тему «Наукова фармація та фармація — селу». Місце проведення — один із районних центрів Чернігівської області — було обране невипадково. Питання, які розглядали на конференції, стосувалися саме поліпшення системи забезпечення жителів сільської місцевості лікарськими засобами.