Зміст номера #890

ТОВ «Укрвата» коментує повідомлення Держлікслужби України щодо її припущення про небезпеку для здоров’я продукції підприємства

На офіційному сайті Держлікслужби України з’явилася стаття з інформацією про недопуск інспекторів відомства до перевірки ТОВ «Укрвата» і небезпеку його продукції — ватно-марлевих виробів медичного призначення

Регулирование и мониторинг цен на лекарственные средства в России

Регулирование цен на лекарственные средства является одним из наиболее актуальных вопросов на фармацевтическом рынке не только Украины, но и ее ближайшего соседа — Российской Федерации

Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення

Досвід розвинених країн свідчить, що структурна перебудова економіки постіндустріального суспільства, підвищення її конкурентоспроможності можливі лише за умови широкого впровадження інновацій, тобто активізації інноваційної діяльності