Топ Моріон

Україна отримує позитивну оцінку РIC/S

Відзначено значний прогрес у функціонуванні системи якості Держлікінспекції МОЗ та в удосконаленні чинного законодавства України у сфері обігу лікарських засобів щодо його гармонізації із законодавством ЄС.

Последипломная подготовка специалистов фармации по организационно-экономическому направлению

2–3 июня 2010 г. в Харькове состоялась научно-практическая конференция с международным участием, организованная кафедрой управления и экономики фармации Института повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета.

Назустріч VII Національному з’їзду фармацевтів Фармацевтична енциклопедія. Діячі Національного фармацевтичного університету (закінчення)

Назустріч VII Національному з’їзду фармацевтів, в рамках підготовки другого (доповненого та переробленого) видання «Фармацевтичної енциклопедії» та під рубрикою «Персоналії вітчизняної фармації» ми закінчуємо знайомити читачів з науковим доробком та фаховими досягненнями діячів Національного фармацевтичного університету.