Мультифокальний атеросклероз: профілактика, діагностика, лікування

30 Листопада 2011 4:46 Поділитися
Науково-практична конференція під такою назвою, організована Українським товариством з атеросклерозу, Асоціацією кардіологів України та Національним науковим центром (ННЦ) «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України під егідою НАМН України та МОЗ України, відбулася 29 листопада 2011 р. у конгрес-холі столичного «Президент Готелю».

Як зазначив при відкритті конференції Володимир Миколайович Коваленко, академік НАМН України, професор, директор ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, в останні роки приділяється все більше уваги проблемі коморбідності, тобто наявності в одного пацієнта різних захворювань, які впливають на перебіг одне одного, суттєво погіршують клінічний стан хворого та потребують особливого підходу до вибору тактики лікування. Тенденції останнього часу, зокрема, з точки зору доказової медицини, зводилися до спроб відокремити критерії оцінки щодо певної патології пацієнта, «очистити» його клінічну картину від супутніх захворювань, обравши окрему нозологічну форму («вигідну» для формування дизайну дослідження). Академік В.М. Коваленко оцінив таку тенденцію як дещо популістську, висловивши надію, що в майбутньому такий стан речей буде переглянуто: доказова медицина буде формуватися з урахуванням коморбідності, а вибір терапевтичної тактики допоможе коригувати сукупність наявних захворювань у кожного пацієнта.

Справді, таке багатофакторне системне захворювання з розмаїтою локалізацією уражень, як атеросклероз, потребує міждисциплінарного розгляду. Адже з наслідками атеросклеротичного процесу доводиться стикатися лікарям чи не всіх спеціальностей. Тому принципу мультидисцип­лінарності була підпорядкована й сама структура наднасиченої програми конференції, яку склали 22 пленарні доповіді та низка дискусій. У рамках конференції розглядали питання еволюції клінічних поглядів на мультифокальний атеросклероз, його діагностику, епідеміологію, можливості профілактики та лікування за допомогою фармакотерапевтичних і хірургічних методів. Чимало доповідей було присвячено сучасним принципам ліпідкоригуючої терапії, зокрема, статинотерапії, з урахуванням впливу на ризики кардіо­васкулярних ускладнень та наявності захворювань і патологічних станів, пов’язаних чи асоційованих з атеросклерозом (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, метаболічний синдром, навіть ревматичні захворювання).

У доповіді співголови Українського товариства з атеросклерозу професора М.І. Лутая було приділено велику увагу природі мультифокального атеросклеротичного ураження, яке пов’язане з особливостями морфології та функції ендотелію в різних судинних басейнах, зроблено акцент на шляхах досягнення цільових рівнів холестерину, наведено основні положення Європейських рекомендацій з діагностики та лікування периферичного атеросклерозу 2011 р. Окремо розглядалося питання щодо значення частоти серцевих скорочень як фактора ризику прогресування атеросклерозу та розвитку серцево-судинних ускладнень.

У доповіді другого співголови Українського товариства з атеросклерозу, професора О.І. Мітченко, головна увага приділялася основним положенням нових методичних рекомендацій з діагностики та лікування дисліпідемій Асоціації кардіологів України та необхідності їх імплементації спеціалістами як терапевтичної, так і хірургічної ланок допомоги хворим, враховуючи значну поширеність гіперхолестеринемії до 71% в популяції та недостатнє використання існуючих можливостей.

Про інші аспекти даної проблеми присутні мали нагоду почути від відомих українських кардіологів, серед яких К.М. Амосова, Г.В. Книшов, О.М. Пархоменко, А.В. Руденко, Ю.М. Сіренко, В.О. Шумаков. Доповіді щодо техніки оперативного лікування мультифокального атеросклерозу (коронарної, каротидної та іншої локалізації) лунали з вуст провідних українських кардіохірургів та ангіохірургів, зокрема фахівців із Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України. Особливості стентування судин різних басейнів розкрили доктор медичних наук М.Ю. Соколов — для коронарних артерій, і професор С.М. Фуркало — для сонних артерій. Професор М.М. Долженко різнобічно проаналізувала сучасні схеми комбінованого лікування дисліпідемій, а член-кореспондент Російської академії медичних наук, професор В.В. Кухарчук поділився впровадженими в клінічну практику Росії підходами до діагностики та лікування сімейних дисліпідемій. Глибоким розумінням механізмів впливу атеросклеротичного процесу на центральну нервову систему, зокрема його взаємозв’язку з цереброваскулярними ішемічними подіями, із присутніми поділилася головний невролог МОЗ України, професор Т.С. Міщенко. Професор Т.О. Талаєва надала визначення атеросклерозу й артеріо­склерозу. Ґрунтовні доповіді зробили професори Т.В. Колесник і О.А. Коваль (Дніпропетровськ), В.І. Волков і В.Й. Целуйко (Харків), П.А. Тополов і А.Е. Багрій (Донецьк), І.І. Кобза (Львів). Достеменне володіння найсвіжішими надбаннями передової світової науки, новизна наукових поглядів та широта клінічного мислення провідних вітчизняних вчених вражає й викликає гордість за українську медичну науку. І не лише науку: практично всі повідомлення ґрунтувалися на передовому досвіді провідних клінічних установ нашої держави, де врятовано життя сотням і тисячам пацієнтів. В наступних номерах ми сподіваємося детальніше ознайомити фахову спільноту з доповідями, які пролунали на конференції. А резолюція наднасиченої конференції виявилася настільки ж стислою, наскільки й конкретною, — тому публікуємо її одразу по гарячих слідах цієї непересічної наукової події.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції «Мультифокальний атеросклероз: профілактика, діагностика, лікування»
иїв, 29 листопада 2011 р.)

1. Рекомендувати до широко впровадження методичні рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування дисліпідемій з визначенням глобального кардіоваскулярного ризику та призначенням ліпідознижувальної терапії для досягнення цільових рівнів холестерину ліпопротеїдів низької щільності.

2. Прийняти за основу методичні рекомендації Асоціації кардіологів України та Асоціації кардіохірургів України з діагностики та лікування периферичного атеросклерозу для доопрацювання у найближчі строки, затвердження на черговому Конгресі кардіо­логів України і подальшого впровадження у практичну діяльність.

3. Враховуючи актуальність проблеми атеросклерозу та потребу в мультидисциплінарному вирішенні її в закладах охорони здоров’я України, рекомендувати щорічне проведення спільного засідання Асоціації кардіологів України та Асоціації кардіохірургів України в рамках засідання Українського товариства з атеросклерозу із широким залученням спеціалістів: терапевтів, хірургів, кардіологів, неврологів, нефрологів та ендокринологів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті