Міністерство охорони здоров’я України.Наказ № 179 від 24.07.2000 м. Київ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА 2000 РІК

На виконання Указу Президента України від 11.06.98 № 615/98 «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу», дорученння Прем’єр-міністра України від 05.05.2000 до № 26402/23 та з метою реалізації Плану заходів щодо забезпечення реалізації Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу на 2000 рік (далі — План заходів), затвердженого на Другому засіданні Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 4 травня 2000 р.

НАКАЗУЮ:

1. Підготувати необхідні матеріали щодо виконання Плану заходів:

1.1. До пункту 2, розділу 1 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Реалізація положень Концепції адаптації законодавства України до законодавства ЄС (перший етап).

Відповідальні:

Пономаренко В.М., Стефанов О.В.
Сельнікова О.П., Демченко І.Б.
Белявський В.Г., Георгієвський В.П.,
керівники структурних підрозділів МОЗ
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.2. До пункту 9, розділу 2 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Створення Державної Фармакопеї України, яка відповідатиме провідним фармакопеям держав — членів ЄС.

Відповідальні:

Георгієвський В.П., Сельнікова О.П.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.3. До пункту 12, розділу 2 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мінекономіки пропозиції щодо заходів з гармонізації торговельного режиму України до торговельного режиму ЄС.

Відповідальні:

Стефанов О.В., Бережнов С.П.
Демченко І.Б., Кричевська О.Я.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.4. До пункту 15, розділу 2 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мінекономіки інформацію стосовно стану реалізації заходів щодо стимулювання розвитку експортного потенціалу, конкурентоспроможності українських товарів з метою забезпечення збалансованості торгівлі України з ЄС.

Відповідальні:

Кричевська О.Я., Демченко І.Б.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.5. До пункту 17 розділу 2 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Держстандарту інформацію стосовно реалізації заходів щодо підвищення якості та конкурентоспроможності української продукції через розробку Національної програми «Якість в Україні — 2000».

Відповідальні:

Євтушенко О.І., Демченко І.Б.
Кричевська О.Я., Константінов Ю.Б.
Варченко В.Г.
Термін виконання: II кв. 2000 р.

1.6. До пункту 19, розділу 2 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Держстандарту інформацію стосовно стану реалізації заходів щодо гармонізації системи стандартизації та сертифікації в Україні відповідно до європейских стандартів, вимог Угоди ТБТ та директив ЄС.

Відповідальні:

Бережнов С.П., Георгієвський В.П.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.7. До пункту 41, розділу 4 Основних напрямків інтеграційного процесу.

Подати пропозиції до МЗС щодо підготовки саммітів Україна — ЄС.

Відповідальні:

Євтушенко О.І.
Термін виконання: 1 раз на рік.

1.8. До пункту 52, розділу 5 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мінпраці інформацію щодо стану реалізації основних напрямів соціальної політики України шляхом реформування системи страхування, охорони праці, здоров’я, пенсійного забезпечення, політики зайнятості та інших галузей відповідно до стандартів ЄС.

Відповідальні:

Гойда Н.Г., Григорович В.Р.
Бережнов С.П., Вороненко Ю.В.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.9. До пункту 77, розділу 8 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мін’юсту галузеві та регіональні програми співробітництва з державами — членами ЄС та країнами Центральної та Східної Європи в сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Відповідальні:

Пономаренко В.М.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.10. До пункту 100, розділу 8 Основних напрямів інтеграційного процесу.

Підготовка та укладення двосторонніх угод про співробітництво між Україною та державами — членами ЄС в галузі фармацевтичної промисловості.

Відповідальні:

Ценілова Ж.В., Демченко І.Б.
Кричевська О.Я.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.11. До пункту 110, розділу 1 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Міносвіти пропозиції щодо проведення національних та брати участь у міжнародних виставках, днях науки, семінарах з метою поширення науково-технічних здобутків України в державах — членах ЄС.

Відповідальні:

Горбань Є.М., Вороненко Ю.В.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.12. До пункту 111, розділу 2 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мінекономіки пропозиції щодо програм фінансування заходів з інтеграції України до ЄС.

Відповідальні:

Баранова Т.Ф.
Термін виконання: II—III кв. 2000 р.

1.13. До пункту 112, розділу 2 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мінфіну пропозиції щодо фінасування заходів з інтеграції України до ЄС.

Відповідальні:

Баранова Т.Ф.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.14. До пункту 113, розділу 3 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Подати пропозиції до Мінекономіки щодо впровадження технічної допомоги з боку ЄС в рамках Програми Tacis.

Відповідальні:

Поліщук О.І.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.15. До пункту 115, розділу 3 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мін’юсту інформацію щодо здійснення заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Відповідальні:

Белотєлов М.Г., Пономаренко В.М.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.16. До пункту 116, розділу 3 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мін’юсту для подання Кабінетові Міністрів України пропозиції до проектів нормативно-правових актів України, які передбачено адаптувати до основних стандартів законодавства ЄС.

Відповідальні:

Белотєлов М.Г., Пономаренко В.М.
керівники структурних підрозділів МОЗ
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.17. До пункту 117, розділу 3 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Подати до Держстандарту інформацію щодо розробки пакету нормативно-правових актів у галузі стандартизації та сертифікації, гармонізованих з вимогами європейських норм.

Відповідальні:

Георгієвський В.П., Сельнікова О.П.
Стефанов О.В., Кричевська О.Я.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.18. До пункту 122, розділу 3 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Розробка нормативно-правових актів для проектування та будівництва потужностей медичної промисловості з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO, EN, GMP.

Відповідальні:

Георгієвський В.П., Сельнікова О.П.
Стефанов О.В., Кричевська О.Я.
Бережнов С.П
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.19. До пункту 123, розділу 3 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Підготувати та подати до Мінекобезпеки пропозиції стосовно розробки нормативно-правової бази щодо охорони навколишнього природного середовища та здоров’я з питань, що пов’язані з транспортом.

Відповідальні:

Бережнов С.П., Довгий М.В.
Термін виконання: II—IV кв. 2000 р.

1.20. До пункту 131, розділу 4 Внутрішнього забезпечення інтеграційного процесу.

Впровадження системи обміну інформацією у галузі управління якістю медичних препаратів, продуктів харчування та засобів медичного призначення.

Відповідальні:

Власюк О.В., Поліщук О.І.
Термін виконання: II кв. 2000 р.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Українського інституту громадського здоров’я (Пономаренко В.М.), Фармакопейного комітету (Георгієвський В.П.) подавати інформацію про стан виконання Плану заходів начальнику відділу розвитку виробництва управління промислової політики Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення Зброжек С.І. до 5 числа щомісячно.

3. Аналіз, узагальнення та подання інформації про стан виконання Плану заходів в Мінекономіки доручити начальнику відділу розвитку виробництва управління промислової політики Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення Зброжек С.І. щомісячно до 10 числа, що настає за звітним місяцем.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф. Москаленко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті