Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 08.09.2000 № 213

ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРЕДАЧУ ЇХ МАЙНА ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ДАК «УКРМЕДПРОМ»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 897 «Про подальше реформування медичної та мікробіологічної промисловості» та п. 2 наказу Міністерства охорони здоров’я від 03.08.2000 р. № 190 «Про призначення Голови правління, голови та членів спостережної ради ДАК «Укрмедпром» НАКАЗУЮ:

1. Реорганізувати державні підприємства за переліком, що наданий в додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 897 «Про подальше реформування медичної та мікробіологічної промисловості» та створити шляхом перетворення дочірні підприємства Державної акціонерної компанії «Укрмедпром».

2. Визнати, що дочірні підприємства ДАК «Укрмедпром» і правонаступниками майнових прав та обов’язків державних підприємств, на базі яких вони утворені.

3. Керівникам державних підприємств, що зазначені в п. 1 даного наказу, для здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією, згідно встановленого чинним законодавством порядку:

3.1. створити інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та фінансових зобов’язань станом на 1 жовтня 2000 року;

3.2. забезпечити за даними інвентаризації складання передаточного балансу станом на 1 жовтня 2000 року в об’ємі річного звіту;

3.3. передати майно до статутного фонду ДАК «Укрмедпром» по акту прийому-передачі за формою згідно з додатком 1 та подати на затвердження до МОЗ до 15 жовтня 2000 року;

3.4. забезпечити виключення підприємства з державного реєстру до 15 жовтня 2000 року;

3.5. повідомити відповідні державні органи про реорганізацію державного підприємства до 15 жовтня 2000 року.

4. Голові правління ДАК «Укрмедпром» Мелешенку О.В. затвердити статути дочірніх підприємств ДАК «Укрмедпром» та призначити керівників шляхом укладання контрактів.

5. Вважати державні підприємства реорганізованими з моменту виключення з державного реєстру.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр

В.Ф. Москаленко


Додаток 1
до Наказу МОЗ від 08.09.2000 № 213
Затверджую
Заступник Міністра охорони здоров’я
__________О.Ш. Коротко
«___»________ 2000 р.

АКТ
«___»_______2000 р. № _____

Цей акт складено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 897 «Про подальше реформування медичної та мікробіологічної промисловості» та наказу Міністерства охорони здоров’я від «___» _______ 2000 р. № ___ «Про передачу майна державних підприємств до статутного фонду Державної акціонерної компанії «Укрмедпром».

Ми, що нижче підписалися, директор ________________________ _____________________ в особі ___________________________, який діє на підставі Статуту, затвердженого «___» ________________ № _____ і Голова правління Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» Мелешенко Олексій Валерійович, який діє на підставі Статуту Державної акціонерної компанії «Укрмедпром», затвердженого 4 серпня 2000 р. № 6394, підписали цей акт про наступне:

Підприємство передає, а Державна акціонерна компанія «Укрмедпром» приймає майно у складі активів за станом на «___»_______ 2000 р.

в тис. грн.

1. Основні засоби

2. Нематеріальні активи

3. Незавершені капітальні вкладення

4. Невстановлене обладнання

5. Довгострокові фінансові вкладення

6. Виробничі запаси і витрати

7. Фінансові активи

8. Кредиторська заборгованість

9. Загальна вартість майна

10. Валюта балансу

Цей акт прийому-передачі складено в трьох примірниках на одному аркуші кожен, які мають однакову юридичну силу:

1 примірник — Міністерство охорони здоров’я України;

2 примірник — Державна акціонерна компанія «Укрмедпром»;

3 примірник — підприємство.

За підприємство
__________/____________/

За Державну акціонерну
компанію «Укрмедпром»
________Мелешенко О.В.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2000 р. № 897 0

ПЕРЕЛІК
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, НА БАЗІ ЯКИХ УТВОРЮЮТЬСЯ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ “УКРМЕДПРОМ” ТА МАЙНО ЯКИХ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ДО ЇЇ СТАТУТНОГО ФОНДУ

Код за ЄДРПОУ Підприємство
00479824 державне підприємство «Ензим», м. Ладижин Вінницької області
20119003 завод «Екстра», м. Ладижин Вінницької області
19100520 державна Дніпропетровська фірма «Дніпромед» по будівництву та експлуатації підприємств Держкоммедбіопрому
00374999 державне підприємство «Межирічківський вітамінний завод», с. Межирічка Кіровоградської області
05393748 державне підприємство «Золочівська картонажна фабрика», Львівська область
30274777 державне підприємство «Львівдіалік», м. Львів
01973147 державне підприємство «Львівлікпрепарати», с. Винники Львівської області
00480916 Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство «Біостимулятор»
05430610 Одеське підприємство по виробництву бактерійних препаратів
00481235 державне підприємство «Дослідний завод ДНЦЛЗ», м. Харків
30348230 державне підприємство «Фармацевтичний експертний центр», м. Київ*
22690784 Харківське державне фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу»
01973130 Київське державне підприємство по  виробництву бактерійних препаратів «Біофарма»

*(Прим. редакції) Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 186 від 31 липня 2000 р. державне підприємство «Фармацевтичний експертний центр» із наявними за станом на 01.07.2000 р. основними засобами підпорядковане Державному департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення.


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті