Академія медичних наук України. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 20 вересня 2000 року № 45/222

ПРО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ»

На виконання Указу Президента України «Про Комплексну програму «Цукровий діабет» від 21.05.99 № 545/99 наказую:

1. Створити на базі Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України Координаційну раду та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду (додається).

3. Координаційній раді забезпечити координацію виконання Комплексної програми «Цукровий діабет» та щороку інформувати АМН та МОЗ України.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1. Взяти під особистий контроль виконання кожного пункту Комплексної програми «Цукровий діабет» та щоквартально інформувати про її виконання МОЗ України.

4.2. Вжити заходів щодо виділення в установленому порядку з місцевих бюджетів коштів на реалізацію Програми.

4.3. Передбачити забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами та цукрознижувальними препаратами в повному обсязі.

Контроль за виконанням наказу покласти на віце-президента АМН України Зозулю Ю.П. та заступника Міністра охорони здоров’я України Картиша А.П.

Президент Академії медичних наук України О.Ф. Возіанов
Міністр охорони здоров’я України В.Ф. МоскаленкоЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України
від 20 вересня 2000 р. № 45/222

СКЛАД
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ»


з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

1 Картиш Анатолій Петрович

заступник Міністра охорони здоров’я України, голова Координаційної ради

2 Тронько Микола Дмитрович

директор Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України, співголова Координаційної ради

3 Єфімов Андрій Семенович

заступник директора Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України, співголова Координаційної ради

4 Колісник Анатолій Іванович

головний спеціаліст сектора моніторного розвитку охорони здоров’я і питання сім’ї Секретаріату Кабінету Міністрів України (за погодженням)

5 Войцехівський Валерій Мирославович

головний консультант відділу з питань охорони здоров’я Управління з гуманітарних питань Адміністрації Президента України (за погодженням)

6 Савенко Михайло Михайлович

народний депутат України (за погодженням)

7 Неділько Віктор Петрович

начальник лікувально-профілактичного управління АМН України

8 Гойда Ніна Григорівна

начальник Головного управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України

9 Жданова Мирослава Петрівна

начальник управління спеціалізованої медичної допомоги МОЗ України

10 Калініченко Павліна Миколаївна

головний спеціаліст управління спеціалізованої медичної допомоги МОЗ України

11 Марков Валентин Васильович

заступник директора Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України

12 Олійник Валерій Анатолійович

завідуючий відділом загальної ендокринної патології Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України, головний ендокринолог МОЗ України

13 Зубковська Олена Василівна

завідуюча дитячим відділом Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України, головний дитячий ендокринолог МОЗ України

14 Кравченко Віктор Іванович

керівник лабораторії епідеміології Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України

15 Чорнобров Анатолій Дмитрович

завідуючий організаційно-методичним відділом Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України

16 Корпачов Вад Валер’янович

завідчй вііло еспереальофармакотерапії Інсттуту ендокринології та обу речовин АМ Украи

17 Наеко Володир Гавриловч

доцт каедр ендорноло Кивько едчоакаде пслядиплоо освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

18 МаньковськийБорс Микитович

завідучй вілення профілактчо діабетолоіІнстту ендокринології та обіну речови АМН Укра

19 Карачецв рій Іваовч

дркор Украськоо науково-дослідого сттуту фараотерап докрнх захворваь МОЗ Уа

20 Лазарев Олексій Павлович

дректор ЗАТ “ІНДАР” (за погоденя)

21 Гульчій Микола Васильовч

оловнй лікар Квсько сько едокрнолочнолікарні

22 0черетенко Валеина Дтва

заступнк  голов Украсько діабетчно асоцац (за погодея)

23 Панькв Володиир Іваовч

доце кафедри ендокролог Буковськодеравно едчо аадеі

24 Прудіус Плп

обласний ендокринолог охоро здоровя Віцько обласно державо адістраці

25 Чукасова Марна 0лексадрвна

обласний ендокриолог управлня охоро здоровя Дніпропетровської обласно державо адісрац

26 Дунаєва Дана Дитрівна

республіканський ендокрнолог М03 АвтооноРеспбли Кр

27 Вендиловч рій Мроовч

обласий ендокринолог правлня охоро здоровя Львівсьо обласо деравно адміністрації

28 Гайдайчк еля Петрва

обласй управля охоро зоров’я Черасько обласної державно аднста

29 Петреко Лдла Іваніва

голова жнародо діабетчно асоцац (за пооження)

Начальник лікувально-профілактичного управління АМН України В.П. Неділько

B.o. начальника Головного управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України

М.П. Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України
від 20 вересня 2000 р. № 45/222

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ

1. Координаційна рада створюється на базі Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України для координації виконання Комплексної програми «Цукровий діабет». Вона є постійно діючим координаційним органом щодо виконання заходів Комплексної програми «Цукровий діабет», а також координує проведення наукових досліджень.

2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом АМН України і МОЗ України.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

координація виконання Комплексної програми «Цукровий діабет»;

здійснення аналізу стану надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет;

внесення пропозицій щодо удосконалення ендокринологічної служби в Україні з метою посилення ефективності профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет.

4. Координаційна рада відповідно до покладених завдань:

аналізує стан реалізації Комплексної програми «Цукровий діабет» та надає свої пропозиції щодо удосконалення її виконання;

проводить експертизу розробок наукових колективів, окремих вчених і спеціалістів у галузі створення нових та удосконалення існуючих методів діагностики, лікування та профілактики, а також реабілітації хворих на цукровий діабет і його ускладнень;

вивчає та аналізує стан забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижувальними препаратами (інсулінами, засобами їх введення, таблетованими препаратами);

сприяє роботі громадських об’єднань хворих на цукровий діабет, спрямованій на соціальний захист хворих;

вносить пропозиції та сприяє організації роботи щодо масового обстеження населення на своєчасне виявлення цукрового діабету та його ускладнень;

сприяє організації в лікувально-профілактичних закладах шкіл навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет;

співпрацює з міжнародними організаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та її підрозділами, неурядовими організаціями, іноземними фірмами та об’єднаннями для вирішення питань взаємного інформування з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

5. Координаційна рада має право:

утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні групи;

залучати спеціалістів лікувальних закладів, вчених до розгляду питань з проблем цукрового діабету (за погодженням керівників).

6. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні ради і оформляються протоколом.

7. Координаційну раду очолює Голова, який призначається спільним наказом Президента Академії медичних наук і Міністра охорони здоров’я України. Склад Координаційної ради затверджується Президентом Академії медичних наук України і Міністром охорони здоров’я України.

8. Голова Координаційної ради організовує діяльність Координаційної ради, спрямовує роботу її членів, представляє Координаційну раду у відносинах з управліннями охорони здоров’я обласних, міських та районних держадміністрацій, установами, організаціями.

9. Організаційне, технічне та інше забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює адміністрація Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України.

Начальник лікувально-профілактичного управління АМН України В.П. Неділько
В.о. начальника Головного управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України М.П. Жданова

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті